Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wij offerden aan goden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 743 (a) Oud-Katholiek Gezangboek 695 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wij offerden aan goden
Vorm strofelied
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Reinder Reitsma (Fr)
Metrisch 7-6-7-6-6-7-7-6
Muziek
Melodie Von Gott will ich nicht lassen (a)
Boonen plukken (b)
Herkomst 16e eeuw Scheidt's Tabulatur-Buch 1650 (a)
Jacobus van Lodensteyn's Uyt-spanningen (b)
Solmisatie 3-3-2-1-7-6-5 (b)
2-2-3-4-2-3-1 (a)
Gebruik
Geloofsgetuige Willibrord
Thema Kerk en gemeente
Liedbundels
Liedboek 2013 743 (a)
Oud-Katholiek Gezangboek 695 (b)
Lieteboek 2013 743 (a)
Verzamelde Liederen 259
In wind en vuur I-350a (a), 350b (b)

Wij offerden aan goden is een lied ter gedachtenis aan Willibrord, apostel der Nederlanden. De tekst is van Willem Barnard (1920-2010).

Opname beluisteren

  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen (melodie a), cantus firmus in tenor [1]

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan hier niet volledig worden weergegeven. De eerste strofe luidt:

Wij offerden aan goden
ons leven en ons bloed,
wij ademden ten dode,
toen kwam ons tegemoet
de bode van het woord
en heeft met ons gebeden
en bracht ons in de vrede:
dank God voor Willibrord!

De beginregels van de volgende strofen luiden:

  • 2. Wij zongen met zijn allen
  • 3. Weer teisteren de machten
  • 4. Wij blijven op U hopen.

Inhoud

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als "apostel van de Lage Landen".

Willibrord spande zich in voor de bekering van heidense volken, en reisde in 690 met elf of twaalf gezellen, onder wie Werenfried van Elst, via het huidige Katwijk naar Friesland, om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus die rondtrok om zijn boodschap te verkondigen. Willibrord begon daar met zijn kersteningsmissie van de Friezen, die zich soms tegen de kerstening hadden verzet. Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot België en Luxemburg toe.

In tegenstelling tot de missioneringpraktijk van de Iers-Schotse monniken, die bij de evangelisatie geen systeem hanteerden, organiseerde Willibrord zijn missionering pragmatisch en doordacht. Zo zocht hij eerst de bescherming van de Pepinidische hofmeier Pepijn van Herstal, die rond 690 het tot dan toe Friese rivierengebied rondom Utrecht en Dorestad op de Friese koning Radboud had veroverd. Ook verzekerde hij zich van pauselijke goedkeuring. Na twee moeilijke reizen naar Rome werd hij in 695 door paus Sergius I tot bisschop gewijd en tot aartsbisschop der Friezen benoemd, waarbij een voormalig Romeins fort in de Utrechtse binnenstad zijn zetel werd. Bij zijn wijding kreeg Willibrord van de paus de voornaam Clemens toegekend.

In het lied wordt uitdrukking gegeven aan deze geschiedenis van de bekering van de lage landen (die eerst offerden aan goden) en die door Willibrord kennis konden maken met de bijbel (het woord).

De naamdag van Willibrord is 7 november.

Standbeeld van Willibrord in Utrecht

Muziek

De melodie van dit lied is de bestaande melodie Von Gott will ich nicht lassen (melodie), bekend van o.a. het adventslied Verwacht de komst des Heren.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Von Gott will ich nicht lassen (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Reinder Reitsma heeft de Friese vertaling gemaakt: Us bloed, ús hiele libben

Literatuur

Toelichting:

Externe links

  • Meer informatie over Willibrord zie het artikel op Wikipedia.