Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 443a
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon
Hallelujah
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel We praise Thee, O God! for the Son of Thy love
Taal Engels
Land Schotland
Periode 1863
Tekst
Dichter William Paton Mackay
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Metrisch 11-11-8-6-8-6
Muziek
Componist William Paton Mackay
Melodie Revive us again
Solmisatie 5-1-1-1-1-1-2-3-3-3-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 443a
Liederen van het Leger des Heils 421
Opwekkingsliederen Bromet 17
Liederen voor de Gemeentezang 361
Liedbundel met Bijbellezingen 330

Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon (Hallelujah) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van We praise Thee, O God! for the Son of Thy love, een lied met tekst en muziek van William Paton MacKay.

Opname beluisteren

Tekst

Hallelujah
1 Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon,
Voor den Heiland die stierf, en nu leeft op Uw troon.

refrein:
Hallelujah! U zij d’ eere, Hallelujah! Amen.
Hallelujah! U zij d’ eere, O trek ons tot Hem.

2 Wij prijzen U, God, voor het licht van Uw Geest
Dat ons leidt tot den Heiland, die zondaars geneest.

refrein

3 Wij prijzen U, God, voor het Lam ons geslacht
Dat met U ons verzoend heeft en tot U gebracht.

refrein

4 Verlevendig ons, ja vervul ’t harte weêr
Met de gloed van de liefde van Jezus den Heer.

refrein

5 Geef nieuw leven weêr, wek de dooden op, Heer!
Dat zij komen tot U en U leven ter eer!

refrein


Muziek

Zettingen

Hallelujah

Hymnologische informatie

1 Wij prijzen Uw naam, o verheerlijkte Zoon,
Die de heerlijkheid opgaaft voor schande en hoon.

refrein:
Halleluja, U zij d’ eere, Halleluja, Amen.
Halleluja, onzen Heere; Hem prijst onze stem.

2 Wij prijzen Uw naam, heilig Lam, ons geslacht,
Die voor eeuwig verzoening en vreê heeft gebracht.

refrein

3 Gij droegt op het kruis ook de zonde voor mij
En mijn ziel zingt Uw glorie, want Gij maakt mij vrij.

refrein

4 Gij neemt mij nu aan, om het bloed van het Lam,
Dat, o Vader, voor eeuwig de schuld van mij nam.

refrein

5 En schoon hier op aard soms door zorgen bekneld,
Is mijn plaats toch daar boven bij Jezus, mijn Held.

refrein

6 Weldra daalt Hij neer, Gods verheerlijkte Zoon
En Hij geeft mij Zijn kroon en een plaats op Zijn troon.

refrein