Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wij zoeken hier uw aangezicht

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 281   Tussentijds 9   Zingt Jubilate 134, 234, 329, 449, 450, 778 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wij zoeken hier uw aangezicht
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 28:7-10
Marcus 16:7
Metrisch 8-8-6
Muziek
Componist Bertram Luard Selby
Melodie Whitsun
Solmisatie 1-1-2-3-2-1-7-6-5
Gebruik
Liturgie Aanvang
Kyrie
Gloria
Liedbundels
Liedboek 2013 281
Tussentijds 9
Zingt Jubilate 134, 234, 329, 449, 450, 778
Amsterdamse Katernen 5-3, 7-2, 12-8
Jij, mijn adem 17
Lieteboek 2013 281
Het liefste lied van overzee 52
Tuskentiden 9
Zingend Geloven 6-48

Wij zoeken hier uw aangezicht is een lied dat gezongen kan worden als openingszang of als kyrie-litanie. De tekst is van Sytze de Vries. De melodie Whitsun (melodie) is afkomstig uit Engeland en gecomponeerd door Bertram Luard Selby (1853-1918).

Opname beluisteren

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Whitsun (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

In de bundel Zingt Jubilate is het lied op verschillen plaatsen opgenomen met verschillende strofen en ook verschillende beginregels. De varianten passen bij verschillende momenten in het kerkelijk jaar.

  • ZJ 134 (Advent): Doorbreek de ban van ons gemis
  • ZJ 234 (Kerst- en Epifaniëntijd): Toon ons uw Zoon als bron van licht
  • ZJ 329 (Veertigdagentijd): Wij zoeken hier uw aangezicht
  • ZJ 449 (Paastijd): Gij hebt uw woord gestand gedaan
  • ZJ 450 (Pinksteren): Win onze harten voor uw Geest
  • ZJ 778 (Tijd door het jaar): Wij zoeken hier uw aangezicht

Atze Bosch maakte de Friese vertaling: Wy komme foar jo antlit gear

Literatuur

Toelichting:

  • Muziek & Liturgie, augustus 2012, blz. 19 (Wim Kloppenburg)