Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kerkliedwiki:Woordwolk liedtekst

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Woordwolk liedtekst)
Ga naar: navigatie, zoeken

Een woordwolk is een illustratieve weergave van de woorden die in een liedtekst worden gebruikt.

Het integraal overnemen van liedteksten in de Kerkliedwiki is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden (auteur of diens erfgenamen). Om de gebruiker van de Kerkliedwiki toch een eerste oriëntatie te geven op het taalveld (de gebruikte woorden) in een lied, is de woordwolk gemaakt.

In de woordwolk zijn alle betekenisvolle woorden uit de totale liedtekst meegenomen. Woorden die vaker voorkomen worden groter afgebeeld. Lidwoorden (de, het, een) zijn weggelaten. De kleur en het lettertype zijn een vrijheid van de vormgever van deze woordwolk en hebben geen functionele betekenis voor de inhoud.

In alle gevallen geldt: de woordwolk dient slechts als een hulp ter oriëntatie op het lied. Raadpleeg voor het echte lied altijd de betreffende liedbundel.

De woordwolken kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt op de website Worldle.net. De afbeelding wordt als schermafdruk bewaard en als afbeelding op de Kerkliedwiki geplaatst.

Enkele voorbeelden van woordwolken zijn rechts opgenomen.