Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zalig, die in Christus sterven

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 267 Gereformeerd Kerkboek 2017 245 Weerklank 516 Hemelhoog 468
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zalig, die in Christus sterven
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Selig sind des Himmels Erben
Taal Duits
Tekst
Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock
Vertaler Willem Arnoldus Dwars
Fedde Schurer (Fr a)
David de Jong (Fr b)
Metrisch 8-9-8-8-9-8-6-6-4-4-4-8
Muziek
Componist Philipp Nicolai
Melodie Wachet auf, ruft uns die Stimme
Solmisatie 1-3-5-5-5-5-6-5-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Voleinding
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 267
Gereformeerd Kerkboek 2017 245
Weerklank 516
Hemelhoog 468
119 Gezangen 114
Hervormde Bundel 1938 242
Lieten fan leauwe en langstme 147 (b)
Lieteboek foar de tsjerken Gezang 267 (a)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 260

Zalig, die in Christus sterven is de vertaling van Selig sind des Himmels Erben, een lied van Friedrich Gottlieb Klopstock, door Willem Arnoldus Dwars. De melodie is van Philipp Nicolai, Wachet auf, ruft uns die Stimme (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (260)

1 Zalig, die in Christus sterven,
De dooden, die den hemel erven,
Wien Hij een woning heeft bereid:
’t Sterven duurt maar oogenblikken,
Dan volgt, met nooit gekend verkwikken,
’t Ontwaken voor d’ onsterflijkheid.
In vrede rusten zij
Van aardschen arbeid vrij;
Halleluja!
Voor ’s Eeuwgen troon
Bij zijnen Zoon
Wacht hunne werken ’t heerlijkst loon!

2 Zalig zijn d’ ontslapen vromen,
Voor ons te vroeg aan d’ aard ontnomen,
Maar die door God ter goeder uur,
Aan het eind van hun dagen,
Het Vaderhuis zijn ingedragen
Als rijpe schoven in de schuur.
Zij leven bij den Heer
En zondigen niet meer;
Halleluja!
Dáár is geen nacht,
Geen rouw, geen klagt;
Dáár heeft geen zond’ of dood meer magt!

3 Dank, aanbidding, prijs en eere
Word’ U, op ’t stof der graven, Heere!
Door uw verlosten toegebragt.
Zaalgen! die hebt overwonnen,
Brengt eer en prijs den Nooitbegonnen
En ’t Lam, voor ons op aard geslagt!
Hij daald’ als wij in ’t graf;
Droogt al uw tranen af,
Stervelingen!
Hij ging ons voor
Het doodsdal door:
Wij volgen Hem langs ’t hemelspoor!

De vierde strofe, zoals later veelal gepubliceerd, luidt:

Aarde, wijkt uw schoon en luister,
verkeert gij, zon en maan in duister,
dan blijft Gods heerlijkheid de zon!
Eeuwig heil voor de geslachten,
waarop zij hier verlangend wachten,
ontspringt uit U, o Levensbron!
De wereld gaat voorbij,
vast staat uw heerschappij,
Halleluja!
Getrouwe Heer,
vertoef niet meer,
kom Jezus, ja kom haastig Heer.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wachet auf, ruft uns die Stimme (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Fedde Schurer maakte een Friese vertaling Sillich dy't yn Kristus stjerre.
De Friese vertaling Lokkich dy't yn Kristus stjerre van David de Jong staat in de bundel Lieten fan leauwe en langstme.
Het Gereformeerd Kerkboek 2017 biedt alleen vers 1 en 2 van de versie uit het Liedboek voor de kerken.
Vgl. Ad den Besten in het Compendium bij de 491 gezangen, 634: 'Dwars' versie van Klopstocks lied heeft zich heel wat veranderingen moeten laten welgevallen. Gezang 242 uit de Hervormde Bundel van 1938 week reeds op diverse plaatsen af van Gezang 260 uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen van 1866 [sic], waarin merkwaardigerwijze de vierde strofe ontbrak. De afwijkingen van het origineel werden in de Gereformeerde bundel 119 Gezangen van 1962 nog veelvuldiger: kennelijk heeft de commissie van samenstelling ernaar gestreefd, om ook de laatste sporen van hinderlijk negentiende-eeuws taalgebruik uit te delgen. Het is in deze laatste, nú niet verder gewijzigde vorm, dat Klopstocks lied in het Liedboek is opgenomen.'

Culturele informatie

Literatuur

Externe links