Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangen van Zoeken en Zien/Bijbelregister/Psalmen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bijbelplaats Titel Nr.
Psalm 1 Als een boom ben je 211
Psalm 1 Jij. om mensen bewogen 248
Psalm 1 Jij binnenweg van ons bestaan 557
Psalm 1 Niet als een storm als een vloed 592a/b
Psalm 2 Jij in ons midden koninklijk aanwezig 403
Psalm 2 Waarom razen volkeren 439
Psalm 2 Waarom woelen de volken 440
Psalm 2:7 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen 688
Psalm 3 Sta op bevrijd mij toch mijn God 365
Psalm 4 Als ik U aanroep 251
Psalm 4 Gij zijt mijn waarheid 349
Psalm 4 Als ik roep, geef antwoord 343
Psalm 5 Ga met ons jouw weg 41
Psalm 6 In mijn bloei ontluisterd 474
Psalm 7 Jij die ons ten goede keert 475
Psalm 8 Heer gij hebt uw naam gegeven 237
Psalm 8 Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam 238
Psalm 10 Weerlozen worden bemoedigd 339
Psalm 11 In zware tijden hoef ik niet te vluchten 352
Psalm 12 Onkreukbare woorden 431
Psalm 12 O Woord, gewonnen uit de aarde 583
Psalm 13 Hoe lang nog Jij 276
Psalm 14 De stem van de patsers regeert 419
Psalm 14 Niksers, leeghoofden 430
Psalm 15 Laat wonen Jouw nabijheid onder ons 140
Psalm 15 Als ik spreek tot wie, tot jou 121
Psalm 15 Jij die woont in heiligheid 138
Psalm 16 Hoor je mij? 353
Psalm 16 God bewaar mij 351
Psalm 17 Blijf jij naar ons op zoek 377
Psalm 18 Dat jouw liefde in ons leven blijft 255
Psalm 18 Hoe wonderlijk ben jij met ons verweven 555
Psalm 19 Van dag tot dag verlicht Gij mijn wegen 243
Psalm 21 Wie om het recht zich weert 529
Psalm 22 Als Gij ons niet kent vanaf de moederschoot 2
Psalm 22 God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten 271
Psalm 22 Machtige mijn Machtige 477
Psalm 22 Levende, blijf niet ver van ons 392
Psalm 23 Die mij hoedt als een herder 346
Psalm 23 Mijn herder, Gij alleen 361
Psalm 23 Was jij mijn herder 374
Psalm 24 Ruimte om Hem die ons vestigt en grondt 526
Psalm 24 Laat onze woorden stijgen 676
Psalm 25 Houd mij in leven 219
Psalm 25 Wees nabij omwille van jouw naam 487
Psalm 25 Verlos ons, laat er vrede komen 445
Psalm 26 Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen 292
Psalm 27 Dit ene heb ik jou gevraagd 550
Psalm 27 Om dit ene bid ik 565
Psalm 27 O wanneer ik mij niet hechtte in jouw licht 479
Psalm 28 Levende God, mijn herder zijt Gij 358
Psalm 29 Stem die leven wint op dood 580
Psalm 29 Die alles overstemt 225
Psalm 30 De avond komt met droefheid 527
Psalm 32 Ik ben gelukkig 384
Psalm 34 Geniet van de goedheid van God 387
Psalm 36 Gij met uw naam 236
Psalm 36 Bij jou is de bron van het leven 213
Psalm 36 Stilte, wees een wacht bij mijn mond 520
Psalm 36 Breng ons tot bezinning 508
Psalm 36:6-10 Verder dan de vogelvlucht 234
Psalm 37 Wat ons hart verlangt 125
Psalm 39 Dat de stilte ons bewaart 254
Psalm 40 Gespannen zag ik naar zijn nabijheid uit 375
Psalm 40 Jouw woord komt niet buiten onszelf tot leven 579
Psalm 42 Zoals een hert reikhalst 320
Psalm 42 Mijn ziel dorst als een hert 288
Psalm 43 Zend ons uw licht 314
Psalm 45 Prachtig de gezalfde koning 241
Psalm 51 God in de hemelen 486
Psalm 51 Spreek tot mij 482
Psalm 54 Sterker dan angst is de liefde 368
Psalm 57 Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel 359
Psalm 58 Rechtvaardigheid zal uitgaan boven kwaad 449
Psalm 60 Een God van heil zijt Gij 436
Psalm 62:2-3 Op God alleen wacht ik 363
Psalm 63 Zoekend ga ik mijn weg 161
Psalm 63 Naar jou sta ik op in de morgen 295
Psalm 65, Stilte nu. Deze bijeenkomst 568
Psalm 69 Keer U niet af 289
Psalm 70 Wacht niet meer, hoor nu ik u roep 304
Psalm 72 Voor kleine mensen 467a/b
Psalm 73 Uiteindelijk geen leven zonder U 435
Psalm 82 Laat uw hart zich niet verharden 137
Psalm 84 Als jij er niet was geweest 165
Psalm 84 Laat onze woorden stijgen 676
Psalm 85 De boodschap mogen wij horen 456
Psalm 85:8 Ostende nobis Domine 364
Psalm 88 Jou gezocht bij dag 155
Psalm 90 Dat niet de lengte van ons leven telt 230
Psalm 90 Gij doet de mensen tot stof vergaan 78
Psalm 90:1-2 Ik sta voor U in leegte en gemis 279
Psalm 91 In de schaduw leven van het hoogste goed 571
Psalm 91 Jij die schuilt bij de Hoogste 347
Psalm 91:12 Hoe ver te gaan? 34
Psalm 92 Wie leven van verwondering 187
Psalm 93 Koning is onze God 240
Psalm 94 Gij die van oudsher mensen maakt 331
Psalm 96:1 Singt dem Herrn ein neues Lied. 396
Psalm 97 God is Hij alleen 216
Psalm 98 Nooit tevoren zo vol vreugde gezongen 362
Psalm 100 Jubilate Deo 357
Psalm 103 Duren zal de liefde van God 215
Psalm 103 Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden 166
Psalm 103:1-4 Bless the Lord 367
Psalm 104 U riep, o maker van het goede 242
Psalm 104 Alles wacht op U 381
Psalm 104:30 Wat in stilte bloeit 653
Psalm 106 Die ons telkens weer de kans geeft op te staan 472
Psalm 108 Vertrouwen heb ik in de Eeuwige 370
Psalm 111 Mijn liefdeslied voor Jou 563
Psalm 114 Uit Egypte weggegaan uit de slavernij 37
Psalm 115:6 Ze zijn van vlees en van gebeente 418
Psalm 116 Jij, die mijn hand niet loslaat 40
Psalm 117 Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld 232a/b
Psalm 117 Laudate omnes gentes 399
Psalm 118 Mijn God zijt Gij 385
Psalm 119 Uw woord is een lamp voor mijn voet 616
Psalm 119:1-8 Gelukkig allen die uw wegen gaan 44
Psalm 119:49-56 Volmaakt de regels van de Ene (1) 617
Psalm 119:169-178 Volmaakt de regels van de Ene (2) 618
Psalm 120 Nergens ben ik 556
Psalm 121 Ik sla mijn ogen op naar de bergen (1) 355
Psalm 121 Ik sla mijn ogen op naar de bergen (2) 356
Psalm 121:4 Klankresten van een onvoltooid verhaal 593
Psalm 121:6 Hoe ver te gaan? 34
Psalm 122 Stad van mijn hart 65
Psalm 122:3 Hoe ver te gaan? 34
Psalm 122:5 Van grond en vuur zult Gij ons maken 466
Psalm 124:6 Wij die met eigen ogen 407a/b
Psalm 126 Als God ons thuisbrengt 61
Psalm 127 Geen woning komt tot stand 350
Psalm 127:2 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 547
Psalm 128 De droom van God: een plaats van vrede 417
Psalm 129 Het kwaad heeft niet het laatste woord 451
Psalm 130 God in de hemelen 486
Psalm 130 Schreeuw uit de diepte 306
Psalm 131 Blijvende bewaar mij in jouw vrede 548
Psalm 132:3-5 Ik zal in mijn huis niet wonen 427
Psalm 133 Dat heel mag worden mijn huis 122
Psalm 138 Mijn hart een harp een viool 383
Psalm 139 Gij peilt mijn hart 554
Psalm 139:12 Our darkness is never darkness 49
Psalm 141 Tot U hef ik mijn lege handen 434
Psalm 143:1 O Lord, hear my prayer 398
Psalm 145 Elke dag, alle dagen 379
Psalm 147 Een warme bron van vrede zijt Gij 376
Psalm 149 Een nieuw lied voor de Ene 464
Psalm 150 Alles wat adem heeft love de Heer 231
Psalm 150 Eeuwige hier nu 7
Psalm 150 Wij spannen de snaren 247