Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangen van Zoeken en Zien/Thematisch register

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zangen van Zoeken en Zien
ZangenZoekenZien.jpg

Het Thematisch register bij Zangen van Zoeken en Zien is een ordening van de liederen naar tijd, naar plaats in de viering en naar thema's. Voor de thema's zijn er afzonderlijke pagina's in de Kerkliedwiki.

Zangen in de tijd

Ochtend

Zie ook het thema Licht

Avond

Zie ook de thema’s Duisternis, Dank

Advent

Zie ook de thema’s Duisternis, Verwachting, Visioen

Kersttijd

Zie ook het thema Licht

Veertigdagentijd

Zie ook de thema’s: Droefheid, Omkeer, Reizen

Palmzondag

Witte Donderdag

Zie ook de thema’s Brood en wijn, Delen, Gemeenschap

Goede Vrijdag

Zie ook het thema Lijden

Paaswake

Zie ook de thema’s Licht, Opstaan, Schepping, Water, Vuur

Paastijd

Zie ook het thema Licht

Pinksteren

Zie ook de thema’s Adem, Geest, Vuur

Geboorte, Doop

Zie ook de thema’s Levensloop, Licht, Reizen, Water

Relatie, huwelijk

Zie ook de thema’s Dank, Geborgenheid, Levensloop, Liefde, Reizen, Vertrouwen

Uitvaart

Zie ook de thema’s Droefheid, Levenseinde, Levensloop

Zangen in de viering

Begroeting

Openingszang

Zie ook de thema’s Gemeenschap, Huis

Lichtritus

Zie ook de thema’s Licht, Vuur

Drempelgezang

Zie ook het thema Aanwezigheid

Kyriezang

Lofzang

Zie ook de thema’s Dank, Machtige

Rond de lezingen

Zie ook de thema’s Boek, Roeping, Spreken, Woord

Geloofsbelijdenis

Zie ook de thema’s Geloof, Twijfel

Gebed

Antifoon

Voorbede

Acclamatie

Onze Vader

Tafelgebed

Tafellied

Vredewens

Zie ook het thema Vrede

Mantra

Zending

Zegen

Slotzang

Zie ook de thema’s Dank, Levensloop. Reizen, Toekomst

Overige thema's

Er zijn in de Kerkliedwiki afzonderlijke pagina's voor de verschillende thema's of trefwoorden. Op elke themapagina staat de lijst van liederen en de doorverwijzing naar verwante thema's.

Aanraken (Zie ook de thema’s Geborgenheid, Genezing, Nabijheid) · Aanwezigheid (Zie ook de thema’s Geborgenheid, Naam, Nabijheid) · Aarde, zie Schepping, Wereld · Adem (Zie ook het thema Geest) · Alleen zijn zie Eenzaamheid · Angst (Zie ook de thema´s Hulp, Moed) · Armoede zie Onrecht · Barmhartigheid zie Goedheid · Behoeden · Bestaan (Zie ook het thema Bezinning) · Bevrijding (Zie ook de thema’s Omkeer, Redder, Vrijheid) · Bezinning (Zie ook het thema Stilte) · Bijbel (Zie ook het thema Woord en bij zangen in de viering: Rond de lezingen) · Boosheid · Bron (Zie ook de thema’s Schepping, Water) · Brood en wijn (Zie verder bij zangen in de viering Tafellied en zie ook het thema Delen) · Compassie (Zie ook het thema Roeping) · Dank · Delen (Zie ook het thema Brood en wijn en bij zangen in de viering: Tafellied) · Droefheid · Duisternis (Zie ook de thema’s Eenzaamheid, Lijden, Machteloosheid, Wanhoop) · Eenheid zie Gemeenschap · Eenvoud zie Klein · Eenzaamheid · Franciscus · Geborgenheid (Zie ook de thema’s Aanwezigheid, Nabijheid) · Geest (Zie ook de thema’s Adem, Vuur) · Gehoorzamen zie Horen · Gekend zijn · Geluk (Zie ook het thema Dank · Gemeenschap (Zie ook het thema Samenleven en bij zangen in de viering: Begroeting, Openingslied) · Genade zie Goedheid · Genezing (Zie ook de thema’s Hulp, Omkeer) · Gerechtigheid · Goedheid · Groeien (Zie ook de thema’s Bron, Levensweg) · Herder zie Behoeden · Hoop (Zie ook het thema Vertrouwen) · Horen (Zie ook de thema’s Roeping, Verantwoordelijkheid) · Huis · Hulp · Inzicht zie Bezinning · Jezus (Zie ook bij zangen in de tijd: Kerstmis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, Paastijd) · Kerk zie Gemeenschap, Huis) · Klein · Koninkrijk zie Nieuwe wereld · Kwetsbaarheid zie Eenvoud · Leegte zie Droefheid · Leven zie Bestaan · Levenseinde · Levensweg (Zie ook het thema Reizen) · Licht (Zie ook bij zangen in de viering: Lichtritus) · Liefde (Zie ook het thema Compassie en bij zangen in de tijd: Relatie) · Lijden (Zie ook de thema’s Angst, Machteloosheid, Wanhoop en bij zangen in de tijd: Goede Vrijdag · Luisteren zie Horen · Machteloosheid (Zie ook het thema Wanhoop) · Machtige (Zie ook bij zangen in de viering: Lofzang) · Maria · Moed · Naam · Naastenliefde zie Compassie · Nabijheid · Navolging · Nieuwe wereld · Omkeer · Onrecht · Ontferming zie Goedheid · Opstaan · Opstandigheid zie Boosheid · Rechtvaardigheid zie Gerechtigheid · Redder (Zie ook de thema’s Behoeden, Bevrijding, Hulp) · Reizen (Zie ook het thema Levensweg) · Roeping (Zie ook de thema’s Compassie, Horen, Woord) · Samenleven (Zie ook de thema’s Delen, Gemeenschap) · Samenzijn zie Gemeenschap · Schepping (Zie ook het thema Bron) · Schrift zie Bijbel, Woord · Schuld (Zie ook de thema’s Machteloosheid, Verzoening) · Seizoenen · Solidariteit zie Compassie · Spreken (Zie ook de thema’s Stem, WoordStad (Zie ook de thema's: Nieuwe wereld, Wereld) · Stem (Zie ook het de thema’s Roeping, Spreken, Woord) · Sterven zie Levenseinde · Stilte (Zie ook het thema Bezinning) · Toekomst zie Zangen van Zoeken en Zien/Thema/Visioen · Nieuwe wereld · Troost · Twijfel · Verandering zie Omkeer · Verantwoordelijkheid · Verborgen · Vernieuwing · Verscheidenheid · Vertrouwen · Verwachting (Zie ook bij zangen in de tijd: Advent) · Verzoening (Zie ook het thema Schuld) · Visioen · Voleinding zie Nieuwe wereld, Visoen · Vrede (Zie ook bij zangen in de viering: Vredewens) · Vreugde zie Dank, Geluk · Vrijheid (Zie ook de thema’s Bevrijding, Redder) · Vuur (Zie ook de thema’s Geest, Licht) · Wanhoop · (Zie ook het thema Machteloosheid) · Water (Zie ook het thema Bron en onder zangen in de tijd: Geboorte) Wereld (Zie ook het thema Nieuwe wereld) · Woede zie Boosheid · Woning zie Huis · Woord (Zie ook de thema’s Roeping, Stem) · Zegenen zie Behoeden · Zoeken