Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zegen ons, Algoede

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Zegen ons Algoede)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 415 Liedboek voor de kerken Gezang 456 Op Toonhoogte 2015 168 Weerklank 477 Zangbundel Joh. de Heer 527
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zegen ons, Algoede
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Segne und behüte
Taal Duits
Tekst
Dichter Johannes Gossner
Vertaler Jacqueline van der Waals
Cor Waringa (Fr)
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Numeri 6:24-26
Metrisch 6-6-7-7
Muziek
Componist Christian Gregor
Melodie Jesu, ewge Sonne
Solmisatie 5-5-1-6-5-4-3
Gebruik
Liturgie Afsluiting
Getijde v/d dag Avond
Liedbundels
Liedboek 2013 415
Liedboek voor de kerken Gezang 456
Op Toonhoogte 2015 168
Weerklank 477
Zangbundel Joh. de Heer 527
119 Gezangen 82
Gele Zangbundel 209
Lieteboek 2013 415
Liederen van het Leger des Heils 444
Lieteboek foar de tsjerken 456
Op Toonhoogte 138
Liederen voor de Gemeentezang 591
Liedbundel met Bijbellezingen 467
Rechten
Tekst Publiek domein
Muziek Publiek domein

Zegen ons, Algoede is een vertaling van Segne und behüte van Johannes Gossner (1773-1858). Het lied wordt gezongen op de melodie Jesu, ewge Sonne van Christian Gregor en is in het Nederlands vertaald door Jacqueline van der Waals (1868-1922).

Opname beluisteren

  • Koor- en samenzang vanuit de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam, fragment uit het tv-programma Nederland Zingt.

Tekst

1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Ontstaan

Inhoud

Het lied 'Segne und behüte' is het enige van Gossner dat een zekere bekendheid verwierf. Hij dichtte het op een melodie die in de Herrnhutter Broedergemeente, waarmee hij zich zeer verwant voelde, graag gezongen wordt. Het is een pretentieloos gebed om vrede, waarover geen goed en ook geen kwaad te zeggen valt. Was het niet via de bundel 119 Gezangen (nr. 82) in de Gereformeerde Kerken één van de meest gezongen liederen geworden, dan zou er nauwelijks aanleiding zijn geweest om het in het Liedboek op te nemen. De vertaling is van Jacqueline E. van der Waals, met dien verstande, dat bij haar de beide eerste regels als volgt luidden: 'Wil, o Bron van leven, / ons uw zegen geven'. In zijn oorspronkelijke vorm komt het lied voor in het nieuwe Gezangboek van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.

Ad den Besten

Evenals het bekende lied 'God is getrouw, zijn plannen falen niet' (Gezang 304) stamt ook de melodie van 'Jesu, ewge Sonne' uit het Choralbuch van de Herrnhutter Broedergemeente uit het jaar 1784; beide zijn van de hand van Christian Gregor. Deze cantor (1723-1801), die in 1742 naar Herrnhut kwam, heeft de verdienste gehad het zingen van deze gemeente in hoge mate te hebben geactiveerd. Trouwens ook reeds de grote Herrnhutter bisschop Nikolaus Ludwig graaf Von Zinzendorf hield in het begin van de 18de eeuw zijn dagelijkse kerkelijke 'Singstunden'. Voor verdere opmerkingen over het liedtype uit Gregors tijd (en bundel) kan verwezen worden naar Gezang 304. Via de bundel 119 Gezangen van de Gereformeerde Kerken heeft deze zegenbede het Liedboek bereikt. Van soortgelijk karakter is Gregors melodie bij de zgn. Paulinische zegen (2 Cor. 13:13):

Als vaststaand liturgisch stuk is dat in veel Duitse en Nederlandse kerken in gebruik geweest; zo stond het in de bundel-1938 als Gezang 95. Het rijke kerkmuzikale leven van de Boheems-Moravische Broedergemeente (zij vestigden zich in 1722 te Herrnhut) mag bekend worden verondersteld. In het melodiebestand zoals het in de loop der eeuwen werd opgebouwd, kan een drietal liedtypen worden onderscheiden: a) melodieën uit eigen kring uit de 16e eeuw, b) melodieën van de lutherse kerk uit verschillende tijden, c) het onderhavige, sterk vereenvoudigde, 18de-eeuwse liedtype (vgl. Gezang 304).

Evert Westra (Bron: Compendium bij het liedboek)

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Jesu, ewge Sonne (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichting: