Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zeven was voldoende

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 383 (a)   Liedboek voor de kerken Gezang 57A (a); 57B (b)   Gezangen voor Liturgie 560 (a)   Zingt Jubilate 543 (a)   Oud-Katholiek Gezangboek 541 (a) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zeven was voldoende
Zeven is voldoende
Vorm Strofelied
Canon
Periode 1958
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Douwe Annes Tamminga (Fr)
Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Johannes 6:1-15
Matteüs 14:13-21
Marcus 6:32-44
Lucas 9:10-17
Metrisch 6-3-6-4-7
Muziek
Componist Piet van Aalten (a)
Willem Retze Talsma (b)
Piet van Amstel (c)
Juul Ouwehand (d)
Melodie Zeven was voldoende (Van Aalten) (a)
Zeven was voldoende (Talsma) (b)
Solmisatie 6-5-6-7-1-7 (a)
5-4-3-2-1-7 (b)
1-1-1-6-5-5 (c)
2-3-4-5-6-2 (d)
Gebruik
Kerkelijk jaar Laetare
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Liedboek 2013 383 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 57A (a); 57B (b)
Gezangen voor Liturgie 560 (a)
Zingt Jubilate 543 (a)
Oud-Katholiek Gezangboek 541 (a)
Bavoliedboek 234(a)
Lieteboek 2013 383 (a)
Laus Deo 1214 (a)
Liturgische Gezangen 1-58 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 57a (a); 57b (b)
Randstadbundel 70(a)
Verzamelde Liederen 20

Zeven was voldoende is een lied van Willem Barnard, sinds het ontstaan in 1958 door vele componisten op muziek gezet.

Opname beluisteren

Tekst

Het vijfstrofige vers speelt in op het bijbels getal zeven (5 broden en 2 vissen) en verwijst naar de eucharistische verbondenheid ('als de kring gesloten is') rond de Tafel, in het samen communiceren aan Christus' offerdood ('Gij verzadigt allen met uw offerdood', strofe 4).

Ontstaan

Tekst en melodie van dit lied kwamen tot stand op een van de vergaderingen ter voorbereiding van de 'zoveelste' Nocturnen-kerkdienst in de Maranathakerk te Amsterdam, destijds een kweekplaats voor het nieuwe kerklied.

Inhoud

Het lied is geschreven bij het thema van de vierde zondag van de vastentijd, zondag 'Laetare', waar Johannes 6:1-15 centraal staat, over de broodvermenigvuldiging.

Muziek

Bij toeval ontdekt Frits Mehrtens dat de melodie van Piet van Aalten (1920-1959) de mogelijkheid biedt om deze in tweestemmige canonvorm te laten zingen. De 'botsingen' kunnen worden opgevangen in de begeleiding. De tweede inzet (stem) moet dan direct ná de vierde toon van de eerste stem inzetten. Door een canon te zingen met de gemeente wordt 'van eeuwigheid tot eeuwigheid' in een keer duidelijk.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Zeven was voldoende (Van Aalten) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Zie het artikel Zie Zeven was voldoende (Talsma) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.

Hymnologische informatie

Douwe Annes Tamminga en Cor Waringa maakten de Friese vertaling: Sân, dat wie tarikkend

Culturele informatie

De oorspronkelijke strofenvolgorde is anders dan in het Liedboek 1973 staat. In vergelijking met de tekstuitgaven van de liederen van Barnard (zowel De Tale Kanaäns uit 1964 als Verzamelde Liederen uit 1986) zijn daar de tweede en derde strofen omgedraaid. Deze omissie in het Liedboek is overgenomen door Gezangen voor Liturgie, Oud Katholiek Gezangboek en Laus Deo. In Liedboek 2013, Liturgische Gezangen, Randstadbundel en Zingt Jubilate staat de juiste volgorde.

Literatuur

  • Ignace de Sutter bespreekt tekst en melodie van dit lied in zijn bundel 'De dienst van het lied : muziek-historische en didaktische studies over het Kerklied in de Oecumene' (1974), blz. 261-263, ISBN 9026477333.
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.291 (Andries Govaart/Rita te Riet)

Externe links