Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zie je Hem? Het Lam van God

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zie je Hem? Het lam van God
Paaslied
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Siehe, das ist Gottes Lamm
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1940
Tekst
Dichter Jochen Klepper
Vertaler Titia Lindeboom
Bijbelplaats Openbaring 5:12-13
Metrisch 7-7-7-7-8-7-8-7
Muziek
Componist Frederikus G. aan het Rot
Gebruik
Kerkelijk jaar Paasmorgen
Thema Loven en danken
Trefwoord Overwinning
Liedbundels
Het licht breekt door de wolken 17
Woordwolk van de liedtekst

Siehe, das ist Gottes Lamm is een Paaslied, geschreven door Jochen Klepper. De Nederlandse vertaling – Zie je Hem? Het lam van God werd gemaakt door Titia Lindeboom. Theoloog en musicus Frederikus G. aan het Rot componeerde een melodie bij de Nederlandse tekst.


Opname beluisteren

  • Audiofragment:

Liedbundels

Dit lied staat in het Duits in Jochen Kleppers liederenbundel Kyrie. De eerst druk hiervan verscheen in 1938, het Paaslied werd ingevoegd in een latere druk. De vertaling is opgenomen in de bundel Het licht breekt door de wolken (2016). Hier is ook de nieuwe melodie van Frederikus G. aan het Rot te vinden.

Tekst

De muzieknotatie is beschikbaar als download(PDF).

De tekst luidt als volgt:


Zie je Hem? Het Lam van God,
Mens die onze zonden draagt,
aan het kruishout heeft zijn bloed
ons vergevend aangeraakt.
Aan een donker graf gebonden,
heeft Hij ons tot rust gebracht.
Zegevierend over zonde
drong Gods Lam in onze nacht.

Zie je Hem? De Held van God!
Zijn bevrijding maakt ons heel!
Hij verliet de dodengrot;
Overwinning is ons deel.
Nu de dood is weggenomen,
heeft het donker afgedaan.
Gods Held zal weer bij ons komen
om ons op te laten staan.

Zie je Hem? De Zoon van God,
die in stal en kribbe lag.
Na een nacht vol leed en spot
straalt zijn overwinningsdag.
Ieder jaar waarin wij leven
is met schittering gevuld.
Wie de Zoon de eer wil geven,
wordt herschapen naar zijn beeld.

Dank aan Christus, lof en eer
en de macht in eeuwigheid!
Breng nu dank aan onze Heer,
die ons van de dood bevrijdt.
Al wie ademt zal getuigen
van de Vader en de Zoon.
Wie gelooft, zal voor Hem buigen,
die het Lam is op de troon.


Ontstaan en inhoud

Siehe, das ist Gottes Lamm is een van de laatste kerkliederen die Jochen Klepper heeft geschreven. Hij maakte het eind januari 1940, de Tweede Wereldoorlog was een paar maanden daarvoor uitgebroken. Het lied is gebaseerd op Openbaring 5: 12 en 13, waar aan het Lam op de troon de eer wordt gebracht. Het Lam dat onschuldig werd geslacht, maar dat zich een Held en Overwinnaar toonde toen het opstond uit de dood. En behalve een Lam en een Held, is Hij ook de Zoon van God die omwille van de mensheid in een kribbe werd geboren.

Eind 1937 werd Klepper op het matje geroepen bij de Schrifttumskammer, waar hij verplicht was aangesloten. Hij had een Nieuwjaarslied ter controle ingediend – Heer, die de tijd in handen houdt – die men niet in de lijn achtte van het nationaal-socialisme. Het christelijk geloof moest volgens de nazi’s worden omgevormd tot een geloof waarin het heldendom centraal stond. Een Christus die zich opofferde voor onze zonden, pastte niet in dat plaatje. Ambtenaar Herr Meyer: 'Het huidige Duitsland mag beslist een andere, positievere toonzetting verwachten, die het niet nodig heeft om op de dienstbare houding van de psalmen terug te grijpen.'

In dit lied komt tot uitdrukking dat Christus júist een held is, doordat Hij zichzelf gegeven heeft voor de zonden van de mensheid. Een deemoedige houding is juist wél op zijn plaats. Tegelijkertijd hoeven we niet te gering over onszelf te denken. God vond ons belangrijk genoeg om zijn Zoon te geven. Bovendien, zo zegt couplet 3:


Wie de Zoon de eer wil geven
wordt herschapen naar zijn beeld.


Het lied eindigt met een lofzang voor dit Lam, deze Held en dit Kind in de kribbe:


Al wie ademt zal getuigen
van de Vader en de Zoon.
Wie gelooft, zal voor Hem buigen,
die het Lam is op de troon.

Literatuur

  • 'Jochen Klepper', Marcus Baum, 2011

Externe links