Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zijn liefde zocht mij teder

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 497
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zijn liefde zocht mij teder
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel In tenderness He sought me
Taal Engels
Land Zuid-Afrika
Periode 1894
Tekst
Dichter William Spencer Walton
Vertaler Johannes de Heer
Bijbelplaats 1 Petrus 1:19
Metrisch 7-6-7-6-8-8
Muziek
Componist Adoniram Judson Gordon
Melodie In tenderness He sought me (Gordon)
Solmisatie 5-5-1-1-2-1-7-1-2-1-2-3-1
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 497
Liederen voor de Gemeentezang 423

Zijn liefde zocht mij teeder is een vertaling, door Johannes de Heer, van In tenderness He sought me (zie daar), een lied van William Spencer Walton (1850-1906); het is op muziek gezet door Adoniram Judson Gordon (1836-1895).

Opname beluisteren

Tekst

1 Zijn liefde zocht mij teeder,
Hij riep mij dag en nacht;
Hij vond en trok mij weder
Uit ’s duivels zondemacht.
Hij legde m’ op Zijn schouders neer,
En bracht mij tot de kudde weer.

refrein:
Ja, Zijn liefde zocht mij,
En Zijn bloed, dat kocht mij;
Door genade ben ’k een kind van God,
Door genade ben ’k een kind van God.

2 Hij reinigde mijn wonden,
Hij stilde al mijn pijn,
Zoodat nu al mijn zonden
Door Hem gewasschen zijn.
’k Heb vreed’ en blijdschap in mijn hart,
Want Jezus droeg voor mij de smart.

refrein

3 Om voor mijn schuld te boeten,
Verdroeg Hij smaad en hoon,
Verwond aan hand en voeten,
Op ’t hoofd een doornenkroon.
En Hij, Die mij het leven gaf,
Droeg ook voor mij der zonde straf.

refrein

4 Nu is Hij weer verrezen
En zit aan ’s Vaders zij;
Zijn Naam zij lofgeprezen,
Daar bidt Hij thans voor mij;
Van waar nog steeds de kracht van ’t bloed
Mij voor des Satans macht behoedt.

refrein

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Het lied is vanaf de 1e uitgave (1905) opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer. De tekst in de Liederen voor de Gemeentezang heeft duivel voor satan en omgekeerd.