Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zing alle dagen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zing alle dagen

Deel 1 – Liederen voor de feesten

1 Daarom ben ik blij Zal ik je iets vertellen
2 Gebed op een feestdag Wij bidden tot U, Heer
3 Feestliedje Bim bam, bim bam
4 Lied van de hoop Wij hebben deze weken
5 Het lied van de kaarsen Eerste kaars, ik steek je aan
6 Lied voor Advent Een kaars gaat er nu branden
7 Lied voor Advent De eerste kaars is aangestoken
8 Adventsliedje Eén kaarsje
9 Verwachting Je weet wel wie Maria is
10 Lied op het kerstfeest Vandaag is het kerstfeest
11 Als alle kaarsjes branden Als alle kaarsjes branden
12 Er is een kind geboren Er is een kind geboren
13 O kindje zo klein O kindje zo klein
14 Op weg naar Bethlehem Zeg, zullen wij op weg gaan
15 Zeg eens, herder Zeg eens, herder
16a/b De Messias is geboren Allen die op aarde wonen
17 God met ons In een kleine stad in Juda
18 De herders van Bethlehem dromen De herders van Bethlehem dromen
19 Zie het Kind van Bethlehem Zie het Kind van Bethlehem
20 God, wanneer Wat al eeuwen is verteld
21 Het is kerstmis overal Het is kerstmis overal
22 Kerstlied In het donker van de nacht
23 Zingen wil ik op het kerstfeest Zingen wil ik
24 Op palmzondag Hosanna, hosanna
25 Het leven wint Jezus heeft het leed geleden
26 Paaswakelied De nacht vóór Pasen
27 De torenklokken zingen De torenklokken zingen
28 De morgen staat vol vrolijk licht De morgen staat vol vrolijk licht
29 Wie lopen in het morgenlicht Wie lopen in het morgenlicht
30 Paaslied 't Was de eerste dag der week
31 Paaslied De Heer is waarlijk opgestaan
32 Lied voor Maria Magdalena Maria, waarom huil je
33 Kom, laat ons zingen Kom laat ons zingen
34 Heb je het gehoord Heb je het gehoord
35 Pasen Op het Paasfeest mag je zingen
36 Het is Paasfeest Het is Paasfeest
37 De dood heeft niet het laatste woord Wat Abram heeft geloofd
38 De Emmaüsgangers Hebben wij plaats
39 Heer, wil nu met ons blijven Heer, wil nu met ons blijven
40 Hemelvaart De Heer die uit de dood verrees
41 Pinksteren Het Pinksterfeest staat voor de deur
42 De eerstelingen Veel mensen komen
43 Pinksterlied Wat is dat voor een vreemd geluid
44 In vuur en vlam Gooi nu de ramen open
45 Kom en luister allemaal Kom en luister allemaal

Deel 2 – Bijbelliederen Oude Testament

1 Zie, het is goed Heb je wel gehoord van de zeven dagen
2 Zo is het goed Het is op aarde leeg en donker
3 Adam en Eva Adam en Eva, zij leven zo blij
4 Het lied van Noach Noach dobbert met de ark
5 Na veertig dagen regen Noach opent het venster
6 De torenbouwers Wij, vrije bewoners der aarde
7 Abraham moet reizen gaan Abraham moet reizen gaan
8 Abraham Het was met name Abraham
9 Het kind van de lach Vertel aan ieder die 't wil horen (Stern)
9b Er is een jongetje geboren Vertel aan ieder die 't wil horen (van den Brun)
10 Wiegelied voor Isaäk Slaap nu maar kindje, je bent nog zo klein
11 Hagar en Ismaël Ook Hagar mag gaan wonen
12 Jakob in Bethel Jakob heeft zijn huis verlaten
13 Jakob en Esau Nu staat Jakob aan de kant
14 Josef Jozef draagt geen ruige kleren
15 Het lied van Mozes Weet jij ook waar Mozes is
16 Mozes wijst de weg Mozes, o Mozes, wijs ons de weg naar Kanaän
17 Exodus Deze nacht is heel bijzonder
18 Uittocht De nacht van de uittocht!
19 Sta op, ga mee Sta op en maak je klaar
20 Op de berg Op de berg in de woestijn
21 Een God van goud Wij willen een god
22 Ark en Jordaan Wij trekken door het water
23 De poort van Kanaän Wij zouden willen juichen
24 Gideon Gideon, Gideon
25 Lied van Gideon Geen mens redt ons van Midian
26 De fabel van Jotam Eens zeiden alle bomen
27 Simson Het licht is weg uit Israël
28 Naomi en Ruth Moeder Naomi ik laat u niet gaan
29 Salomo Koning Salomo moet kiezen
30 Samuël Samuël! Samuël!
31 David Waar is de koning voor Israëls troon?
32 David tot koning gezalfd Eén twee drie vier vijf zes zeven
33 Het lied van Hanna Hanna heeft een groot verdriet
34 Elia de profeet Hoor je wat de mensen roepen
35 Naäman Naäman, wees niet boos
36 Esther Esther is het sterretje
37 Daniël De Heer wil ik vereren
38 Het lied van Jona Wie is er in Israël de profeet
39 Jona, sta op! Daar was een profeet in het land Israël
40 Het lied van Ninevé Veertig dagen, tijd vervuld
41 Een goede koning… Er was eens een Koning

Deel 3 – Bijbelliederen Nieuwe Testament

1 Simeon Toen Jezus in de tempel kwam
2 Wat Simeon ziet Als Jezus nog een kindje is
3 Lucas heeft een boek geschreven Lucas heeft een boek geschreven
4 De twaalfjarige Jezus Waar is Jezus toch gebleven
5 Bij de Jordaan Zeg, heb je wel die man gezien
6 De doop van Jezus Jezus staat aan de Jordaan
7 Jezus en Johannes de Doper Jezus komt bij de Jordaan
8 Feest in Kana Een feest, een feest in Kana
9 Bruiloft in Kana Een bruiloftsfeest in Kana
10 Jezus volgen Simon, Andreas, daar op het meer
11 Het lied van goede en slechte vruchten Wie zoekt aan dorens druiven?
12 Storm op het meer Storm, storm, storm op het meer
13 De zaaier Een zaaier ging uit om te zaaien (Heeger)
14 Het lied van het mosterdzaadje Er lag een mosterdzaadje
15 Wij brengen het brood Wij brengen het brood naar de schare
16 Zie, Hij komt Zie, hij komt om alle volken
17 De goede herder De herder telt zijn schaapjes
18 Ook dit schaap Een twee drie vier en zo verder
19 Jezus zegent de kinderen Kind'ren kom, keer je om
20 De Heer zegent de kinderen Kinderen in Israël
21 Hij blijft ons nabij Eenmaal mochten kinderen
22 Het lied van de wijngaard Hoog tegen de bergen
23 Het lied van ja en nee Is wat je zegt wel echt?
24 De werkers in de wijngaard Wij wachten op het plein
25 Het lied van de tempelbouwers Ze bouwden een tempel
26 Er is een feest ophanden Er is een feest ophanden
27 Maria heeft een mooi geschenk Maria heeft een mooi geschenk
28 Aren plukken De Heer gaat door de velden
29 Het lied van de Samaritaan Er reisde van Jeruzalem
30 Het licht der wereld Gij zult het licht der wereld zijn
31 Verloren en gevonden Al heb ik er wel honderd
32 De verloren schelling Eens was een vrouw haar schelling kwijt
33 Zacheüs Zacheüs woont in Jericho
34 Het lied van eersten en laatsten Veel eersten zullen laatsten zijn
35 Nikodémus In de nacht gaat Nikodémus
36 Petrus Simon, Simon, roept de Heer
37 De minister uit Ethiopië Filippus waarom loop jij hier zo alleen
38 Paulus, apostel Paulus, apostel, het schip ligt gereed

Deel 4 – Liederen voor bijzondere momenten

1 Zing alle dagen Zing alle dagen een lied voor de Heer
2 Het lied van de week Een week telt zeven dagen
3 Klein loflied Een nieuwe dag is weer gekomen
4 Een goede dag Ik vind het fijn je te ontmoeten
5 Een nieuwe dag Er is een nieuwe dag vandaag
6 Ochtendgebed Dank u Heer, voor deze morgen
7 Dankliedje Dank u Heer voor deze nieuwe dag
8 Zing met ons de Heer Zing met ons de Heer
9 Alle dagen nieuw Iedere dag is een nieuwe dag
10 Avondgebed Ook deze dag is weer voorbij
11 Er was er eens een jongetje Er was er eens een jongetje
12 Avondliedje Here God, ik wil u danken
13 't Is zondag De zondag is een fijne dag
14 Ik heb een droom Tussen nacht en dageraad
15 Kom erbij in onze kring Kom erbij in onze kring
16 Zondagslied Een dag van licht aan het begin
17 Geboortelied Wij hebben lang op jou gewacht
18 Dooplied Mijn lieve kleine kindje
19 Avondmaalslied Wij worden genodigd aan tafel te gaan
20 Het koren ruist Het koren ruist
21 Zaaien, maaien, oogsten Zaaien, maaien, oogsten
22 Oogstlied Weet je wat het oogstfeest is?
23 Liedje bij de maaltijd Loof de Heer, want hij is goed
24 Geloofslied O Vader die het leven voedt
25 Dank u, Here Dank u, Here, voor het eten
26 Klein tafellied Heer, wij willen als wij eten
27 Wij leggen onze gaven Wij leggen onze gaven
28 Sparen Kun je sparen, kun je sparen?
29 Wie groot wil zijn Wie groot wil zijn is klein
30 Als kaarsjes in de nacht Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht
31 Hier ben ik, Heer Heer blijf bij mij
32 Welkomstlied Kom erbij, kom erbij
33 Vandaag zijn wij blij Vandaag zijn wij blij
34 Wie is er hier jarig? Wie is hier jarig vandaag
35 Van dag tot dag Wij leven hier ons leven
36 Versier het huis Versier het huis
37 Wie is er ziek? Weet je waar ik nu van zing
38 Eén plaatsje in de kring is leeg Eén plaatsje in de kring is leeg
39 Lied voor de vakantie Wij gaan nu met vakantie
40 Kom maar hier Kom maar hier en volg me maar
41 Geef mij je hand Geef mij je hand
42 Speelliedje In een rij gaan staan
43 Wij zijn blij Wij zijn blij
44 Kind'ren in een grote kring Kind'ren in een grote kring
45 De Heer vergeet ons niet Kom, laat ons zingen nu het lied
46 Zing samen Zing samen met de tamboerijn
47 Laten wij samen zingen Laten wij gaan zingen
48 De aarde is goed Zing van de Here
49 Een liedje van plezier Kom laten wij een liedje zingen
50 Loflied Al wat mooi is om ons heen
51 Wees goed voor elkaar Wees goed voor de dieren
52 Horen en zien Moet je horen
53 Kom, zing mee Kun je zingen, zing dan mee
54 Nieuwjaar 't Is nieuwjaarsdag
55 Veel heil en zegen Het oude jaar is om