Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zing voor de Heer, Hij is verheven!

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zing voor de Heer, Hij is verheven!
Zing voor de Heer, Hij is verheven!
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Reformationslied
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1938
Tekst
Dichter Jochen Klepper
Vertaler Titia Lindeboom
Bijbelplaats Psalm 68:5-36
Metrisch 9-9-9-9
Muziek
Componist Frederikus G. aan het Rot
Gebruik
Thema Loven en danken
Trefwoord Reformatie
Liedbundels
Het licht breekt door de wolken 20

In 1938 schreef Jochen Klepper zijn Reformationslied met als beginregel Lobt Gott, lobsinget seinem Namen! Titia Lindeboom schreef de Nederlandse vertaling Zing voor de Heer, Hij is verheven! Frederikus G. aan het Rot componeerde een melodie bij de Nederlandse tekst. Tevens schreef hij er een canon bij.

Opname beluisteren

  • Enkelvoudige muzieklijn van Zing voor de Heer, Hij is verheven!
  • Enkelvoudige muzieklijn van de canon bij Zing voor de Heer, Hij is verheven!

Liedbundels

De Duitse versie van het lied (zonder melodie) komt uit Jochen Kleppers bundel Kyrie, waarvan de eerste druk verscheen in 1938. In 2016 kwam in Nederland de bundel Het licht breekt door de wolken uit, waar het is opgenomen als Zing voor de Heer, Hij is verheven. In deze bundel staat ook de nieuwe melodie van Frederikus G. aan het Rot

Tekst

De muzieknotatie van het lied zelf is beschikbaar als download (PDF).

De muzieknotatie van de bijbehorende canon is eveneens beschikbaar als download (PDF)

1. Zing voor de Heer, Hij is verheven!
Hij geeft zijn Woord. Psalmzingt Hem samen.
Hij heeft Zichzelf aan ons gegeven,
Zijn Woord is louter ja en amen.

2. God gaf Zijn Woord door grote scharen
van mensen, die Zijn boodschap brachten.
Hij wil ons door Zijn Woord bewaren;
Hij zoekt ons op in zwarte nachten.

3. De Heer trekt Zelf voor ons ten strijde,
Zijn Woord is ons een onderkomen.
Gods wagens zullen ons bevrijden,
Zijn hulp zal duizendvoudig komen.

4. Wij hoeven pijn noch dood te vrezen,
God staat getrouw aan onze zijde.
Steeds weer wil Hij een vesting wezen,
een schutse zal Hij ons bereiden.

5. Een vesting en een onderkomen,
zo is Zijn Woord. Het leidt ten leven.
De vijand zien wij zonder schromen:
het Woord zal ons de zege geven!

6. Toen wij nog in de linie lagen
heeft God Zijn rijk al willen bouwen.
Hij heeft zelfs dood en hel verslagen,
Hij overwint wie ons benauwen.

7. Het rijk dat Hij ons toebereidde
zal Hij in eeuwigheid versterken.
Met sterke hand zal Hij ons leiden,
de wereld ziet Zijn grote werken.

8. Hij kiest de wereld tot Zijn woning,
waar Hij ons telkens wil ontmoeten.
En door Zijn Woord wil God de Koning
ons steeds met macht en kracht begroeten.

9. Geloofd zij God! Door grote scharen
heeft Hij Zijn Woord aan ons gegeven.
In vrede wil Hij ons bewaren,
Zijn zege heeft ons opgeheven.

Ontstaan

‘Het is een verschrikkelijk jaar’, verzucht Jochen Klepper in juli 1938 in een brief. In ‘38 nam de Jodenvervolging in Duitsland halsoverkop toe, met alle consequenties voor zijn gezin en vele anderen. Het huis in Berlijn-Südende – waarin Klepper, zijn vrouw en haar dochters zich zo thuis voelden – moest wijken voor de aanleg van wegen voor de hernieuwde hoofdstad: het glorieuze Germania. Overal stonden bordjes waarop Joden de toegang tot openbare gelegenheden werd ontzegd; de meisjes mochten nergens meer zwemmen. Er was grote onzekerheid of Brigitte, het oudste meisje, kon emigreren naar Engeland, en of Renate, haar zusje, te zijner tijd kon volgen. Overal in het land probeerden Joden te ontsnappen aan Hitlers duivelse regime. En dan moest de Kristallnacht nog komen, op 9 november. Juist in 1938 wist Jochen Klepper de meeste kerkliederen te schrijven, negen in totaal. Eén ervan is deze: Zing voor de Heer, Hij is verheven. ‘Reformationslied’ schreef hij erboven.

Inhoud

Woorden en in het bijzonder Gods woord staan in dit lied van Jochen Klepper centraal. Woorden kunnen afbreken en opbouwen. Woorden kunnen mensen de toegang ontzeggen, of juist welkom heten. Woorden kunnen leven brengen en woorden kunnen doden. Reformator Maarten Luther maakte de eerste Duitse bijbelvertaling en boetseerde daarmee de Duitse taal tot de taal die zij nu nog steeds is. Het woord van God, zo meende hij, mag niet opgesloten zitten in onbegrijpelijke formules, die boodschap van heil moet juist worden doorgegeven in woorden die iedereen begrijpt.

In het Derde Rijk werd eveneens grote waarde gehecht aan woorden. Het regime schiep woorden en begrippen, die de maatschappij vergiftigden, zoals Ariërs, Üntermenschen en Internationaal Jodendom. Tussen deze verschillende ’talen’ ontspint zich een heftige strijd. Leugens en waarheid voeren strijd in onszelf. We hebben Gods woord nodig, om in de wirwar van stemmen de juiste weg te vinden.

(Bron: Alexander Behrend, Evangelische Kirchengemeinde Gönningen)

Muziek

Toelichting bij de melodieën: Frederikus G. aan het Rot heeft bij dit lied een canon geschreven. (zie de linkjes bovenaan de pagina). Deze canon, gebaseerd op de tekst van het eerste en laatste couplet van het gelijknamige lied in deze bundel, kan op zich zelfstandig worden gezongen, maar hij kan juist ook heel goed samen met het lied worden uitgevoerd. Veel varianten zijn dan denkbaar: antifonaal (vers 1 'Zing voor de Heer' vooraf en vers 9 'Geloofd zij God' erna); instrumentaal of gezongen op een vocaal (bijv. dú-dú of ná-ná). Zo gebruikt, wordt de canon dan de omlijsting of begeleiding bij het lied. Geoefende zangers en/of spelers zouden tijdens het zingen van de coupletten van het lied spontaan vanuit de canon kunnen improviseren. Elke uitvoering wordt op die manier een verrassing.

Literatuur

  • ‘Jochen Klepper’, Marcus Baum, 2011

Externe links