Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zingt, zingt een nieuw gezang de Here

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Op Toonhoogte 2015 44 Zangbundel Joh. de Heer 340
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zingt, zingt een nieuw gezang de Here
Psalm 98
Latijnse titel Cantate Domino
Vulgaat Psalm 97
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Metrisch 9-8-9-8-9-8-9-8
Muziek
Componist Louis Bourgeois
Melodie Psalm 118
Solmisatie 1-6-5-1-1-2-4-3-2
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 44
Zangbundel Joh. de Heer 340
Psalmberijming van 1773 98
Op Toonhoogte 25

Zingt, zingt een nieuw gezang de Here is de beginregel van Psalm 98 in de Psalmberijming van 1773. De Zangbundel Joh. de Heer heeft daarvan de strofen 1,3 en 4.

Opname beluisteren

Tekst

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien grooten God, die wondren deed;
Zijn rechtehand, vol sterkt’ en eere,
Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed:
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
Zoo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor ’t heidendom ten toon gespreid.

2 Hij heeft gedacht aan zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,
Nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juich dan den Heer’ met blijde galmen,
Gij gansche weereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d’ aard in ’t rond verheugt.

3 Doe bij uw harp de psalmen hooren;
Uw juichstem geev’ den Heere dank;
Laat klinken, door uw tempelchooren,
Trompetten en bazuingeklank;
Dat ’s Heeren huis van vreugde druische,
Voor Isrels grooten Opperheer;
De zee met haare volheid bruische:
De gansche weereld geev’ Hem eeer.

4 Laat al de stroomen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
’t Gebergte, vol van vreugde, springen,
En hupplen voor des Heeren oog:
Hij komt, Hij komt om d’ aard te richten,
De weereld in gerechtigheid;
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmaatigheid geleid.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied