Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zing jubilate voor de Heer

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Zingt jubilate voor de Heer)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 652   Tussentijds 174   Gezangen voor Liturgie 563   Zingt Jubilate 401   Oud-Katholiek Gezangboek 659 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zing jubilate voor de Heer
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1957
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Folkert Verbeek (Fr)
Bijbelplaats Psalm 66:1-2
Metrisch 8-9-8-9
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Melodie Zing jubilate voor de Heer
Solmisatie 1-5-6-1-7-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Trinitatis
Liturgie Gloria
Trefwoord Jubilate
Liedbundels
Liedboek 2013 652
Tussentijds 174
Gezangen voor Liturgie 563
Zingt Jubilate 401
Oud-Katholiek Gezangboek 659
Bavoliedboek 51
Filippus Liederenboek 100
Lieteboek 2013 652
Laus Deo 963
Lied van de week 850418
Muziekbladen bij Continuo 13
Tuskentiden 174
Verzamelde Liederen 47
Zingend Geloven 3-23

Zing jubilate voor de Heer is een lied met tekst van Willem Barnard (1920-2010) op muziek van Frits Mehrtens(1922-1975). De oorspronkelijke titel luidt Zingt jubilate voor de Heer.

Opname beluisteren

  • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in sopraan (www.liedboekzettingen.nl) [1]

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Het lied werd geschreven in 1957 voor de Amsterdamse Nocturnen en werd allereerst gepubliceerd in Mededelingen 12 van de Prof. van der Leeuw-stichting. In de aanhef 'Zingt Jubilate' worden twee werelden opgeroepen: die van de eigen volkstaal - symbool van de plaatselijke gemeente - én die van het latijn, de verbindende spraak van de universele wereldkerk. Beide polen houden de gemeente op de juiste spanning. En zeker in het lied moet die spanning hoorbaar blijven. Want zingen verbindt mensen met elkaar, maar evenzeer met de traditie, met wie ons voorgingen én met allen die vandaag nog met ons onderweg zijn. De oproep uit Psalm 66 'Juicht God, heel de aarde' staat centraal in de eerste twee strofen. De kosmos in alle onderdelen, met naam en toenaam wordt uitgenodigd tot de lofzang. In het derde en vierde couplet wordt de lofprijzing in een trinitarisch kader geplaatst, waarmee Barnard de traditie van de klassieke doxologie ('Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest') handhaaft. Daar wordt immers elke psalm mee afgesloten. (Informatie geparafraseerd ontleend aan 'Lied van de week', april 1985).

Variaties

In de gelijknamige Vlaamse bundel luidt de derde regel van strofe 1: "heiligen, eng'len, mens en dier'. De oorspronkelijke tekst van Barnard luidt: "engelen, goden, mens en dier"

Inhoud

Het lied kan beschouwd worden als een trinitarische doxologie: een lofprijzing op de Drie-ene God. In de strofen 1 en 2 is de openingszin van Psalm 66 tot een lofzang uitgebreid waarin de gehele kosmos wordt betrokken. Strofe 3 bezingt de Zoon, strofe 4 de Geest die de adem schenkt. Vanwege dit trinitarische karakter kan dit lied ook goed worden gebruikt als gloria.

Muziek

Zettingen

Zie het artikel Zie Zing jubilate voor de Heer (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Bewerkingen om te zingen

Koorzetting/koorliteratuur:
Koorbundel Liedboek (2013) 652 Paul Schollaert Sopraan-zetting SATB
Cantorijbundel Tussentijds (CvK) 174 J. Lerinckx 2st canon+orgel

Bewerkingen om te spelen

Begeleidingen/voorspelen/intonaties/bewerkingen:
Begeleidingsbundel Liedboek (2013) 652 Wim Kloppenburg Sopraan-zetting
Begeleidingsbundel Gezangen voor Liturgie 563 W. Dirriwachter Intonatie, Sopraan-zetting
Muziekbijlage O&E april 1998 Aart de Kort Kleine partita

Hymnologische informatie

Folkert Verbeek heeft de Friese vertaling gemaakt: Sjong jubilate foar de Hear

Literatuur

Toelichtingen:

  • Ignace de Sutter: De lofzang van alle tijden, blz.266-267, ISBN 9026478186
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.13 (Louis van Tongeren/Siem Groot)
  • Sytze de Vries/Cor Brandenburg: Lied van de week 850418
  • Organist & Eredienst, april 1998, blz.80 (Wim Pendrecht/Wim Kloppenburg)
  • B.Stockman: Meditaties bij een Kerklied II, blz.26
  • Arie Eikelboom, Hymnologie XVI, p. 154-157, ISBN 9789082249088