Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zoals een ster in volle luister

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zoals een ster in volle luister
De jaarkring van de kerk
Herkomst
Titel Du bist als Stern uns Aufgegangen
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1935
Tekst
Dichter Jochen Klepper
Vertaler Titia Lindeboom
Bijbelplaats Sirach 47:10
Metrisch 9-8-9-8-8-6
Muziek
Componist Johann Balthasar König
Melodie Ich will dich lieben, meine Stärke
Solmisatie 1-3-5-1-5-6-5-4-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Kersttijd
Paastijd
Hemelvaart
Pinksteren
Thema Geloof
Liedbundels
Het licht breekt door de wolken 6

Zoals een ster in volle luister is een lied met tekst van Jochen Klepper. De vertaling is van Titia Lindeboom. De melodie is vermoedelijk van Johann Balthasar König.

Tekst

De eerste twee coupletten luiden als volgt:

Zoals een ster in volle luister
verlichtte U de koude nacht
en wij, die dwaalden in het duister
vonden een voetpad, onverwacht.
Het Licht, dat door de wolken breekt
bent U, die tot ons spreekt.

De kleine stal die wij ontwaarden,
mochten wij zachtjes binnengaan.
Wat stro en kribbe openbaarden
zagen wij met verbazing aan.
De toekomst bleek niet meer verhuld;
belofte werd vervuld.

Ontstaan

Dit lied bezingt het kerkelijk jaar. Het is in 1938 opgenomen in de eerste druk van Jochen Kleppers liedbundel Kyrie (1938), in dat jaar was het in Duitsland al tamelijk bekend. In de bundel Het licht breekt door de wolken staat een Nederlandse vertaling.

‘Du bist als Stern uns Aufgegangen’ oftewel ‘Das Kirchenjahr’ – is het allereerste gezang dat Jochen Klepper heeft gedicht. Op 18 juni 1935 noteert hij in zijn dagboek: ‘Poging tot een kerklied’, haast tussen neus en lippen door. In werkelijkheid verlangde hij al langer hevig om een dichter van de kerk te zijn. In maart 1933 schreef Klepper reeds: ‘Ik kan het niet ontkennen: Ik verlang ernaar om te prediken. Ik wil niets anders zijn dan een protestants dichter. De wens naar het grote succes is daarmee in mij begraven.’

Jochen Klepper en zijn Joodse vrouw Johanna hebben in hun leven veel te lijden gehad onder het naziregime. In 1935 was het nog betrekkelijk rustig, Klepper was nog niet ontslagen, werkte aan zijn grote roman Der Vater en liet een huis bouwen. Het lied ademt dan ook een zekere onbezorgheid.

Inhoud

In zeven coupletten leidt dit lied ons door het kerkelijk jaar, van advent tot en met Pinksteren. Jochen Klepper hechtte bijzondere waarde aan de kerkelijke hoogtijdagen, zo beschrijft hij in zijn dagboek hoe hij met voelbaar plezier de uitbundige kerstversiering aanbrengt in zijn huis. Op 22 februari 1939, Aswoensdag, schreef Klepper in zijn dagboek wat het kerkelijk jaar voor hem betekent:

'Het kerkelijk jaar, met zijn telkens hernieuwde weergave en visualisatie van het leven van Christus tot aan de uitstorting van de heilige Geest, is het grootste kunstwerk dat mensen hebben gemaakt. En God openbaart zichzelf hierin en kent het ons jaar na jaar toe. Hij ‘stuurt zijn liefde en trouw‘ (Psalm 57) en steeds opnieuw schenkt Hij ons royaal zijn Woord met advent, Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Hij geeft er telkens een nieuwe glans aan, alsof je het kerkelijk jaar steeds weer voor de eerste keer beleeft!'

In het laatste couplet van dit lied vat Klepper het kerkelijk jaar samen:

Door ster en kribbe, kruis en vogel,
door rots en wolken, brood en wijn,
mag, Heer, ons onvolmaakt geloven
steeds meer in U verankerd zijn.
Zo spreekt de jaarkring van uw kerk
van uw verlossend werk.

Muziek

Jochen Klepper schreef dit lied op de melodie van Ich will dich lieben, meine Stärke, die vermoedelijk werd gecomponeerd door Johann Balthasar König (18e eeuw). In de Nederlandse vertaling (Ik heb U lief, o mijn beminde) is het bekend als Gezang 430 (Liedboek voor de Kerken) / Lied 908 (Liedboek 2013).

Literatuur

  • 'Jochen Klepper', Marcus Baum, 2011