Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zolang er mensen zijn/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter A.

B

LiedDichterComponist
Blijf niet staren op wat vroeger wasHuub OosterhuisBernard Huijbers

C

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter C.

D

LiedDichterComponist
Dat wij volstromen met levensademHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dat woord, waarin ons richting werd gegevenHuub Oosterhuis
De Geest des Heren heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Guido Philippeth
De Heer die leeft, geleidt en hoedtHuub Oosterhuis
De Heer heeft mij gezien en onverwachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
De nacht loopt ten eindeHuub OosterhuisBernard Huijbers
De steppe zal bloeienHuub OosterhuisAntoine Oomen
Willem Vogel
De vloed van vóór de tijdHuub OosterhuisWillem Vogel
Rinus den Arend
De wijze woorden en het groot vertoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Die chaos schiep tot mensenlandHuub OosterhuisAntoine Oomen
Guido Philippeth
Joost Termont
Die mij droeg op adelaarsvleugelsHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Antoine Oomen
Die naar menselijke gewoonteHuub OosterhuisBernard Huijbers
Die rechtens God gelijkHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim ter Burg
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Dit lied gaat over JezusHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ben van der Linden

E

LiedDichterComponist
Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)Huub OosterhuisTera de Marez Oyens
Geert Hendrix
Antoine Oomen
Een schoot van ontferming is onze GodHuub OosterhuisAntoine Oomen

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Gedenken wij dankbaar de daden des HerenHuub OosterhuisWim ter Burg
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geen taal die Hem vertaaltHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Gij zijt een mensenzoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Gij zijt voorbij gegaanHuub OosterhuisJehan Tabourot
Bernard Smilde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God die in het beginHuub OosterhuisBernard Huijbers
God die ons heeft voorzienHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Groot is de wereldHuub OosterhuisBernard Huijbers

H

LiedDichterComponist
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezigHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Louis van Dijk
Het brood in de aardeHuub OosterhuisBen van der Linden
Het brood in de aarde gevondenHuub OosterhuisAlbert de Klerk
H. Roels
Ludo Claesen
Ben van der Linden
Hier is een stad gebouwdHuub OosterhuisJaap Geraedts
Rik Veelenturf
Hierheen, Adem, steek mij aanBernard Huijbers
Antoine Oomen
Hij die gesproken heeft een woord dat gáátHuub OosterhuisBernard Huijbers
Roger Deruwe
Hij ging van stad tot stadHuub OosterhuisBernard Huijbers
Henk in 't Veld
Hoor. Maar ik kan niet horenHuub OosterhuisAntoine Oomen

I

LiedDichterComponist
Ik sta voor U in leegte en gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ik zing van ganser harte voor de Heer (Oosterhuis)Huub OosterhuisRik Veelenturf
In diepe nacht ben ik gegaanHuub Oosterhuis

J

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter J.

K

LiedDichterComponist
Klankresten van een onvoltooid verhaalHuub OosterhuisTjeerd Oosterhuis
Kom in mijHuub OosterhuisLucas Lossius
Komen ooit voeten gevleugeldHuub OosterhuisH. Paus
Juliette Dumoré
Komt ons in diepe nacht ter oreHuub Oosterhuis
Kwam van GodswegeHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts

L

LiedDichterComponist
Licht dat ons aanstoot in de morgenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Lieve boetseerderHuub OosterhuisOrlando di Lasso
Looft de Heer, al wat gemaakt isHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

M

LiedDichterComponist
Met niets van niets zijt Gij begonnenHuub OosterhuisTjeerd Oosterhuis
Antoine Oomen

N

LiedDichterComponist
Neemt Gods woord met hart en mondHuub OosterhuisBernard Huijbers
Niemand leeft voor zichzelfHuub OosterhuisFloris van der Putt
Niet als een storm, als een vloedHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Antoine Oomen
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

O

LiedDichterComponist
Om wat misdaan wordt, ziende blindHuub OosterhuisAntoine Oomen
Omdat Hij niet ver wou zijnHuub OosterhuisBernard Huijbers
Onze vader in het verborgeneHuub OosterhuisTom Löwenthal
Antoine Oomen
Overal zijt Gij onzichtbaar gegevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen

P

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter P.

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Roept God een mens tot levenHuub OosterhuisJaap Geraedts
Frits Mehrtens
Melchior Vulpius
Bernard Huijbers

S

LiedDichterComponist
Scheur toch de wolken weg en komHuub OosterhuisAntoine Oomen
Stem als een zee van mensenHuub OosterhuisRik Veelenturf
Bernard Huijbers

T

LiedDichterComponist
Te doen gerechtigheidHuub OosterhuisWillem Vogel
Tijd van vloek en tijd van zegenHuub OosterhuisHenri Heuvelmans
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Toen Jezus in zijn uur gekomen wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

U

LiedDichterComponist
Uit het duister hier gekomenHuub OosterhuisHenry John Gauntlett
Uit staat en stand en wijsheid losgewoeldHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Uit vuur en ijzer, zuur en zoutHuub Oosterhuis

V

LiedDichterComponist
Vanwaar zijt Gij gekomenHuub OosterhuisMichael Praetorius
Verdoofd en schamper van gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Verheft uw hart, weest welgemoedHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

W

LiedDichterComponist
Wat vrolijk over U geschreven staatHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
Wie als een god wil leven hier op aardeHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geert Hendrix
Tom Löwenthal
Edmond de Coussemaker
Wie heeft zijn geld verlorenHuub OosterhuisFloris van der Putt
Bernard Huijbers
Wie oren om te horen heeftHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wie zijn leven niet wil gevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Wij die met eigen ogenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wonen overal nergens thuisHuub OosterhuisWim ter Burg

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steenHuub Oosterhuis
Zijn alsof niet: hart blind geborenHuub Oosterhuis
Zo vriendelijk en veilig als het lichtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dirk Zwart
Zoals de mensen levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Zolang er mensen zijn op aardeHuub OosterhuisTera de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Zomaar een dak boven wat hoofdenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie