Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zolang er mensen zijn/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zolang er mensen zijn
100 liederen voor de eredienst
Zolang er mensen zijn.jpg
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


A

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter A.

B

LiedDichterComponist
Blijf niet staren op wat vroeger wasHuub OosterhuisBernard Huijbers

C

LiedDichterComponist
Christus is opgestaan (Oosterhuis)Huub Oosterhuis

D

LiedDichterComponist
Dat wij volstromen met levensademHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dat woord, waarin ons richting werd gegevenHuub Oosterhuis
De Geest des Heren heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Guido Philippeth
De Heer die leeft, geleidt en hoedtHuub Oosterhuis
De Heer heeft mij gezien en onverwachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
De nacht loopt ten eindeHuub OosterhuisBernard Huijbers
De steppe zal bloeienHuub OosterhuisAntoine Oomen
Willem Vogel
De sterren zijn verzwondenHuub Oosterhuis
De vloed van vóór de tijdHuub OosterhuisRinus den Arend
Willem Vogel
De wijze woorden en het groot vertoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Die chaos schiep tot mensenlandHuub OosterhuisAntoine Oomen
Guido Philippeth
Joost Termont
Die mij droeg op adelaarsvleugelsHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Tom Löwenthal
Die naar menselijke gewoonteHuub OosterhuisBernard Huijbers
Die rechtens God gelijkHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim ter Burg
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Dit lied gaat over JezusHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ben van der Linden
Duisternis troonde hoogverhevenHuub Oosterhuis

E

LiedDichterComponist
Een land in onweer verwardHuub OosterhuisTom Löwenthal
Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)Huub OosterhuisAntoine Oomen
Tera de Marez Oyens
Geert Hendrix
Een schoot van ontferming is onze GodHuub OosterhuisAntoine Oomen

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Gedenken wij dankbaar de daden des HerenHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wim ter Burg
Geen taal die Hem vertaaltHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Gij zijt een mensenzoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Bernard Smilde
Gij zijt voorbij gegaanHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Jehan Tabourot
Bernard Smilde
God die in het beginHuub OosterhuisBernard Huijbers
God die ons heeft voorzienHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Groot is de wereldHuub OosterhuisBernard Huijbers

H

LiedDichterComponist
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezigHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Louis van Dijk
Het brood in de aardeHuub OosterhuisBen van der Linden
Het brood in de aarde gevondenHuub OosterhuisAlbert de Klerk
H. Roels
Ludo Claesen
Ben van der Linden
Het woord dat Ik je heden geefHuub OosterhuisBernard Huijbers
Hier is een stad gebouwdHuub OosterhuisRik Veelenturf
Jaap Geraedts
Hierheen, AdemHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Hierheen, Adem, steek mij aanBernard Huijbers
Antoine Oomen
Hij die gesproken heeft een woord dat gáátHuub OosterhuisBernard Huijbers
Roger Deruwe
Hij ging van stad tot stad, Hij sprakHuub OosterhuisBernard Huijbers
Henk in 't Veld
Hoor. Maar ik kan niet horenHuub OosterhuisWim Kloppenburg
Antoine Oomen

I

LiedDichterComponist
Ik sta voor U in leegte en gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ik zing van ganser harte voor de Heer (Oosterhuis)Huub OosterhuisRik Veelenturf
In diepe nacht ben ik gegaanHuub Oosterhuis

J

LiedDichterComponist
Jij bent de god die mij gegeven isHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Jij die voor alle namen wijktHuub Oosterhuis

K

LiedDichterComponist
Klankresten van een onvoltooid verhaalHuub OosterhuisTjeerd Oosterhuis
Kom in mij, win, ontwapen mijHuub OosterhuisLucas Lossius
Komen ooit voeten gevleugeldHuub OosterhuisJuliette Dumoré
H. Paus
Komt ons in diepe nacht ter oreHuub Oosterhuis
Kwam van GodswegeHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts

L

LiedDichterComponist
Licht dat ons aanstoot in de morgenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Lieve boetseerderHuub OosterhuisOrlando di Lasso
Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn naamHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Justus de Harduyn

M

LiedDichterComponist
Met niets van niets zijt Gij begonnenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tjeerd Oosterhuis

N

LiedDichterComponist
Neemt Gods woord met hart en mondHuub OosterhuisBernard Huijbers
Niemand leeft voor zichzelfHuub OosterhuisFloris van der Putt
Niet als een storm, als een vloedHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Tom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

O

LiedDichterComponist
Om wat misdaan wordt, ziende blindHuub OosterhuisAntoine Oomen
Omdat Hij niet ver wou zijnHuub OosterhuisBernard Huijbers
Onze Vader in het verborgeneHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
Overal zijt Gij onzichtbaar gegevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen

P

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter P.

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Roept God een mens tot levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Melchior Vulpius
Jaap Geraedts
Frits Mehrtens

S

LiedDichterComponist
Scheur toch de wolken weg en komHuub OosterhuisAntoine Oomen
Stem als een zee van mensenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Rik Veelenturf

T

LiedDichterComponist
Te doen gerechtigheidHuub OosterhuisWillem Vogel
Tijd van vloek en tijd van zegenHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Henri Heuvelmans
Toen Jezus in zijn uur gekomen wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

U

LiedDichterComponist
Uit het duister hier gekomenHuub OosterhuisHenry John Gauntlett
Uit staat en stand en wijsheid losgewoeldHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Uit vuur en ijzer, zuur en zoutHuub Oosterhuis

V

LiedDichterComponist
Vanwaar zijt Gij gekomenHuub OosterhuisMichael Praetorius
Verdoofd en schamper van gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Verheft uw hart, weest welgemoedHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

W

LiedDichterComponist
Wat geen oog heeft gezienHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Wat vrolijk over U geschreven staatHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
Wat werd verhooptHuub Oosterhuis
Wie als een god wil leven hier op aardeHuub OosterhuisTom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geert Hendrix
Edmond de Coussemaker
Wie heeft zijn geld verlorenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Floris van der Putt
Wie oren om te horen heeftHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wie zijn leven niet wil gevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Wij die met eigen ogenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wij wisten dat het moest bestaanHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wonen overal nergens thuisHuub OosterhuisWim ter Burg

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Ze zijn van vlees en van gebeenteHuub Oosterhuis
Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steenHuub Oosterhuis
Zijn alsof niet: hart blind geborenHuub Oosterhuis
Zo vriendelijk en veilig als het lichtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dirk Zwart
Zoals de mensen levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tjeerd Oosterhuis
Zolang er mensen zijn op aardeHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Tera de Marez Oyens
Zomaar een dak boven wat hoofdenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie