Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zolang wij ademhalen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 657   Tussentijds 175   Weerklank 292   Zingt Jubilate 753 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zolang wij ademhalen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Handelingen 16:25
Kolossenzen 3:16-17
Jozua 7
Handelingen 20
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Melodie Llangloffan
Herkomst Wales, 1865
Solmisatie 3-6-6-7-7-1-7-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Voleinding
Liturgie Gloria
Thema Uitvaart
Zomertijd
Trefwoord Zondag Cantate
Liedbundels
Liedboek 2013 657
Tussentijds 175
Weerklank 292
Zingt Jubilate 753
 JMA 2   LB Fr 657   LAL I-2   LvdW 861021   MBC 245   THD 27   TT Fr 175   ZGel 3-30 

Zolang wij ademhalen is een lied van Sytze de Vries op een melodie Llangloffan (melodie) uit Wales, 1865.

Opname beluisteren

  • Praeludium en Samenzang na de preek in een biddagdienst in de Martinikerk te Groningen
organist: Sietze de Vries
  • Het lied is ook in het Duits vertaald:
  • Nederland zingt:

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Dit lied is geschreven bij het veertigjarig bestaan van de Hervormde Cantorij van Purmerend. Alle redenen, waarom de kerk het zingen nooit zal kunnen laten, zijn erin verwerkt.

Inhoud

Zingen is een zaak van harmonie en gemeenschap. Het is ook een geschonken toonhoogte: het lied wordt ons in de mond gelegd. Als in onze cultuur steeds minder wordt gezongen, en het feest, de school en de kroeg niet of nauwelijks nog de geboorteplaatsen van het lied zijn, is de taak van de kerk nog groter geworden om dit erfgoed vast te houden. Want als een mens zich zijn vreugde niet meer uit kan zingen, zich Gods liefde niet meer te binnen kan zingen, heeft hij één van zijn grootste uitingsvormen verloren. Wim ter Horst zei ooit 'Een vorm van troost is - het meest hartverwarmende én hartverscheurende spel dat mogelijk is - samen zingen. Door te zingen over lief en leed, vreugde en verdriet, geborgenheid en verlatenheid, kan men het leedgevecht voeren op het niveau waar het hoort. Het hymnische is wijd genoeg om troostbieder en troostzoeker de hele werkelijkheid van het leed te doen omvatten.' Hiermee is de bedoeling van dit lied goed verwoord. Strofe 2 en 4 maken het lied van de gemeente tot een dragende kracht van niet minder kaliber dan de voorbede. Strofe 3 refereert aan Jozua 7, waar een bres in de muren gezongen werd, en ook aan Handelingen 20, waar Paulus en Silas zich een uitweg uit het donker zongen en deuren zich openden. (Bron: documentatiemateriaal bij 'Lied van de week', oktober 1986.)

Muziek

Zie het artikel Zie Llangloffan (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Liturgisch gebruik

De functie van het lied is velerlei: allereerst geschikt voor Zondag Cantate. Tevens geschikt als strofische vorm van een Gloria-lied. Maar ook als 'algemeen loflied' te allen tijde te gebruiken. Het advies van de dichter is wél, om het altijd met, voor en door de gemeente te laten zingen.

Hymnologische informatie

De oorspronkelijke melodie van 'Llangloffan' is het in het Liedboek voor de Kerken (nr. 448) bekend geworden als Soms groet een licht van vreugde / de christen als hij zingt'. De tekst van dit lied gaat door op de verschillende aspecten, die in het verschijnsel 'zingen' meeklinken. De eerste regels van lied 448 blijven als het ware op de achtergrond doorklinken in deze nieuwe tekst. Cor Waringa en Atze Bosch maakten de Friese vertaling: Fan Jo ha wy ûntfongen

Literatuur

Overige toelichtingen:

  • Sytze de Vries/Cor Brandenburg: Lied van de week 861021
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.230 (E.van Wijngaarden-Raben/Rita te Riet)