Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zondaar, is uw hart verslagen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 474(a), 474a(b) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zondaar, is uw hart verslagen
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Sinner, how thy heart is troubled
Taal Engels
Periode Omstreeks 1870
Tekst
Dichter Fanny Crosby
Vertaler Onbekend (a)
Meier Salomon Bromet (b)
Bijbelplaats Jesaja 38:20
Metrisch 8-7-8-7
Muziek
Componist Silas J. Vail
Solmisatie 1-3-5-3-1-4-4-3-3-2-1-2-1-3-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 474(a), 474a(b)

Zondaar, is uw hart verslagen heeft twee versies in de Zangbundel Joh. de Heer. De eerste (no 474) is van een onbekende vertaler (vermoedelijk van wat later datum), de tweede (474a) van Meier Salomon Bromet. Het originele engelstalige lied is van Fanny Crosby omstreeks 1870: O Be Saved en heeft als beginregel Sinner, how thy heart is troubled. De muziek is van Silas J. Vail (1818-1884).

Opname beluisteren

http://www.hymntime.com/tch/mid/o/b/e/o_be_saved.mid

Tekst

  • Origineel (Sacred Songs & Solos 341)

1 Sinner, how thy heart is troubled!
God is coming very near;
Do not hide thy deep emotion,
Do not check that falling tear.

chorus:
Oh, be saved, His grace is free!
Oh, be saved, He died for thee!
Oh, be saved, He died for thee!

2 Jesus now is bending o’er thee,
Jesus lowly, meek, and mild;
To the Friend who died to save thee,
Wilt thou not be reconciled?

chorus

3 Art thou waiting till the morrow?
Thou may’st never see its light;
Come at once! accept His mercy:
He is waiting — come tonight!

chorus

4 With a lowly, contrite spirit,
Kneeling at the Saviour’s feet,
Thou canst feel, this very moment,
Pardon, precious, pure, and sweet!

chorus

5 Let the angels bear the tidings
Upward to the courts of heaven!
Let them sing, with holy rapture,
O’er another soul forgiven!

chorus

Joh.de Heer 474

1
 Zondaar, is uw hart verslagen,
 overtuigd van zond' en schuld?
 Wil de stap tot Jezus wagen,
 Hij heeft 't al voor u vervuld.
 
 Refr. Jezus roept u toe met klem,
 blijf niet aarz'len, hoor Zijn stem,
 zondaar, geef uw hart aan Hem.
2
 Komt, verloor'nen, afgedwaalden,
 Gij, die nergens uitkomst ziet;
 Jezus noodt u, hoort Zijn roepstem,
 Die u hulp en uitkomst biedt.
3
 Hij is machtig en genadig,
 Die voor u in 't vlees verscheen;
 ga vrijmoedig tot Hem nader,
 Zijne hand verstoot niet één.
4
 Dreigen u uw kwaad geweten
 en Gods wet met vloek en straf,
 ga tot Hem, Die tot uw redding
 aan het kruis Zijn leven gaf.

  • Bromet 184 / Joh. de Heer 474a

1 Zondaar! is uw hart verslagen?
Weet, dat God uw droefheid ziet;
Stort gij tranen om uw zonden?
O, weêrhoudt die tranen niet.

refrein:
Jezus roept u: Hoor Zijn stem!
Voor u stierf Hij: Kom tot Hem, —
Hij kan redden, Hij alléén.

2 Jezus buigt Zich in ontferming
Tot u neêr, kom tot Hem nu!
Hij wil u met God verzoenen,
Daarom stierf Hij ook voor u.

refrein

3 Wacht niet tot den dag van morgen,
Gij mocht soms zijn licht niet zien,
Jezus roept u, laat Hem niet wachten,
Wil nu tot uw Heiland vliên.

refrein

4 Buig u nu ootmoedig neder
Voor den troon van Uwen Heer,
Hij biedt u vergiff’nis, vrede,
’t Al om niet, o toef niet meer.

refrein

5 Laat nu d’ Eng’len in den hemel,
Gansch van blijdschap zijn vervuld;
Laat hen ook van u getuigen:
„Weêr een ziel verlost van schuld!”

refrein

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Joh. de Heer 474a is ontleend aan Opwekkingsliederen van Sankey nagezongen door Meier Salomon Bromet (No 184 in 22e druk)

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied