MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=opensearch

(main | opensearch)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Zoeken in de wiki met het OpenSearchprotocol.

Parameters:
search

Zoektekst.

limit

Het maximaal aantal weer te geven resultaten.

No more than 100 (100 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
namespace

Te doorzoeken naamruimten.

Values (separate with |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 200, 201, 2300, 2301, 2302, 2303
Standaard: 0
suggest

Niets doen als $wgEnableOpenSearchSuggest onwaar is.

Type: boolean (details)
redirects

Hoe om te gaan met doorverwijzingen:

return
Geef de doorverwijzing terug.
resolve
Geef de doelpagina terug. Kan minder dan de limiet resultaten teruggeven.

Om historische redenen is de standaardinstelling "return" voor format=json<code> en "resolve" voor andere formaten.

One of the following values: return, resolve
format

Het uitvoerformaat.

One of the following values: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standaard: json
warningsaserror

Als er waarschuwingen zijn met format=json, geef dan een API-fout terug in plaats van deze te negeren.

Type: boolean (details)
Example:
Pagina's vinden die beginnen met Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]