MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=options

(main | options)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
  • This module only accepts POST requests.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Voorkeuren van de huidige gebruiker wijzigen.

Alleen opties die zijn geregistreerd in core of in een van de geïnstalleerde uitbreidingen, of opties met de toetsen aangeduid met userjs- (bedoeld om te worden gebruikt door gebruikersscripts), kunnen worden ingesteld.

Parameters:
reset

Zet de voorkeuren terug naar de standaard van de website.

Type: boolean (details)
resetkinds

Lijst van de optiestypes die opnieuw ingesteld worden wanneer de optie reset is ingesteld.

Values (separate with |): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Standaard: all
change

Lijst van wijzigingen, opgemaakt als naam=waarde (bijvoorbeeld skin=vector). De waarde kan geen sluistekens bevatten. Als er geen waarde wordt opgegeven (zelfs niet een is-gelijk teken), bijvoorbeeld, optienaam|otheroption|..., wordt de optie ingesteld op de standaardwaarde.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
optionname

De naam van de optie die moet worden ingesteld op de waarde gegeven door optiewaarde.

optionvalue

De waarde voor de optie opgegeven door optienaam, kan sluistekens (verticale streepjes) bevatten.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.