Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

't Oog omhoog, het hart naar boven!

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 354
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
't Oog omhoog, het hart naar boven!
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Jodocus van Lodenstein
Metrisch 8-7-8-7-7-7-8-8
Muziek
Componist Loys Bourgeois
Melodie Psalm 42
Solmisatie 1-2-3-2-1-7-6-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 354
Evangelische Gezangen 43
Hervormde Bundel 1938 75

't Oog omhoog, het hart naar boven! is een inkorting en bewerking van Hoog, omhoog, het hart naar boven, een lied van Jodocus van Lodenstein (1620-1677) dat als gezang 43 is opgenomen in de Evangelische Gezangen (1806). De melodie is de Geneefse psalmmelodie van Psalm 42.

Opname beluisteren

Tekst

Evangelische Gezangen Hervormde Bundel 1938

1 Hoog, omhoog, het hart naar boven!
Hier beneden is het niet:
’t Ware leven, lieven, loven
Is maar, daar men Jezus ziet.
Wat men hoor’ of zie op aard’,
Is ons kostlijk hart niet waard:
Wil men leven, lieven, loven;
Hoog, omhoog, het hart naar boven!

2 Pracht en schoonheid moog wat schijnen,
’t Is aan d’ ijdelheid gelijk;
Bij ’t gebruik zal ’t al verdwijnen,
Goud en zilver is als slijk:
Niets, o Jezus! dan uw bloed,
Geeft voldoening aan ’t gemoed;
Wat wij lieven in dit leven,
Niets kan ons voldoening geven.

3 ’t Eeuwig leven, eindloos heerlijk,
Dat ons na dit leven wacht,
Is voor ’t hart alleen begeerlijk,
Werkt onzigtbaar, maar met kracht.
Sluiten wij slechts ’t vleeschlijk oog,
’t Ware leven is omhoog;
’t Leven, dat wij lieven, loven,
’t Heerlijk leven is daar boven!

4 Zalig heil, dat w’ eenmaal erven!
Gode leven, zonder pijn,
Zonder moeite, ziekt’ of sterven,
Eeuwig zonder zonde zijn,
Leven in volmaakte deugd,
Vrolijk zijn in ’s hemels vreugd;
Loven, lieven wij dit leven,
Dat ons Gods gena’ zal geven!

5 Jezus! bron dier hemelvreugde,
Die ons hart eens smaken zal;
Wat ons ooit op aard verheugde,
Gij verheugt ons boven al!
Daar Gij ons reeds hier bereidt
Voor des hemels heerlijkheid,
Waar w’ U eeuwig lieven, loven;
Jezus! trek ons hart naar boven!

6 Och! dat aller menschen tongen,
Aller Englen zang, o Heer!
Zamenstemden, zamen zongen
Eeuwig tot uw’ lof en eer!
Zonder einde geeft uw lof,
Jezus! ons de rijkste stof:
Trek tot U ons hart naar boven,
Dat w’ U eeuwig lieven, loven.

1 ’t Oog omhoog, het hart naar boven,
hier beneden is het niet!
’t Ware leven, lieven, loven
is maar, waar men Jezus ziet.
Wat men hoor’ of zie op aard’
is ons kost’lijk hart niet waard;
wil men leven, lieven, loven:
’t oog omhoog, het hart naar boven!

2 Jezus, bron dier hemelvreugde,
die ons hart eens smaken zal,
wat ons ooit op aard’ verheugde,
Gij verheugt ons boven al;
daar Gij ons reeds hier bereidt
voor des hemels heerlijkheid,
waar w’ U eeuwig lieven, loven:
Jezus, trek ons hart naar boven!

3 Och, dat aller menschen tongen,
aller eng’len zang, o Heer,
samenstemden, samen zongen
eeuwig tot uw lof en eer!
Zonder einde geeft uw lof,
Jezus, ons de rijkste stof!
Trek tot U ons hart naar boven,
dat w’ U eeuwig lieven, loven.

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft in eerste instantie, vanaf de 1e uitgave (1905) tot en met de 22e (1971), de strofen 1, 5 en 6 uit de Evangelische Gezangen overgenomen; vanaf de 23e uitgave (1973) is de tekst van de eerste en laatste regel van de 1e strofe aangepast aan de Hervormde Bundel 1938. Daarmee is dus de beginregel van het lied gewijzigd.

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.