Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

Hier vind je tips voor het zoeken op deze website. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelie volgens Matteüs

Uit Kerkliedwiki
Versie door Ecthelion3 (Overleg | bijdragen) op 6 mei 2017 om 22:39

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Evangelie volgens Matteüs
1e boek van de Evangeliën
Verhalen
1:1-25 Het evangelie volgens Matteüs
2:1-23 De vlucht voor Herodes en Archelaüs
3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
4:1-11 Jezus in de woestijn
4:12-25 Begin van Jezus’ verkondiging
5:1-8:1 Bergrede
8:2-22 Genezingen en navolging
8:23-34 Naar de overkant van het meer
9:1-17 Terug naar Kafarnaüm
9:18-34 Verschillende genezingen
9:35-11:1 Uitzending van de twaalf
11:2-30 Jezus en Johannes
12:1-21 Jezus en de sabbat
12:22-50 Confrontatie met Farizeeën en schriftgeleerden
13:1-58 Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel
14:1-12 De dood van Johannes
14:13-36 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof
15:1-20 Rein en onrein
15:21-39 Naar Tyrus en Sidon
16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën
16:13-28 Wie is Jezus?
17:1-13 Een stem uit de hemel
17:14-23 Gebrek aan geloof
17:24-18:35 Onderricht aan Petrus en de leerlingen
19:1-15 Leven met het oog op het koninkrijk van de hemel
19:16-20:16 Binnengaan in het koninkrijk van de hemel
20:17-34 Op weg naar Jeruzalem
21:1-17 Intocht in Jeruzalem
21:18-22 Het teken van de vijgenboom
21:23-22:14 Onderricht aan hogepriesters, oudsten en Farizeeën
22:15-46 Debat met Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën
23:1-39 Wee de schriftgeleerden en de Farizeeën
24:1-25:46 De komst van de Mensenzoon
26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
26:17-35 Het pesachmaal
26:36-56 In Getsemane
26:57-75 Jezus verhoord en verloochend
27:1-26 Jezus voor Pilatus
27:27-56 Kruisiging
27:57-66 Het graf
28:1-15 Opstanding uit de dood
28:16-20 Uitzending van de leerlingen

Het Evangelie volgens Matteüs is het eerste boek van het Nieuwe Testament en het eerste van de canonieke evangeliën.

Liederen

BijbelplaatsLied
Matteüs 1:18-23Wie spreekt ons van de naam van God
Matteüs 1:18-25Een engel zegt Maria aan
Matteüs 1:18-25God, de stem die sprak
Matteüs 1:18-25Heel gewoon
Matteüs 1:18-25Het zal geschieden in de laatste dagen
Matteüs 1:18-25Zend ons een engel in de nacht
Matteüs 1:21-23Komt ons in diepe nacht ter ore
Matteüs 1:21-23O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Matteüs 1:21-25Kom zing het lied van Eva
Matteüs 1:23De nacht loopt ten einde
Matteüs 1:23Gij die aangeroepen wordt
Matteüs 2:1-3Zij die op de sterren reizen
Matteüs 2:1-11Klim in de hoogste bomen
Matteüs 2:1-12Christus, uit God geboren
Matteüs 2:1-12De wijzen, de wijzen
Matteüs 2:1-12Drie mannen wijzen ademloos naar boven
Matteüs 2:1-12Een Kind geboren te Bethlehem
Matteüs 2:1-12Een kind geboren te Betlehem
Matteüs 2:1-12Hij komt niet uit de grote stad
Matteüs 2:1-12Hoe helder staat de morgenster
Matteüs 2:1-12Hoor de herders, hoe ze Hem loven
Matteüs 2:1-12Jeruzalem, lees uw profeten
Matteüs 2:1-12Juicht voor de Koning van de Joden
Matteüs 2:1-12Maria ging op reis
Matteüs 2:1-12Nu zijt wellekome
Matteüs 2:1-12Prijs de Heer die herders prijzen
Matteüs 2:1-12Toen midden in de wintertijd
Matteüs 2:1-12Uit een ver land komen de vreemdelingen
Matteüs 2:1-12Uit het Oosten kwamen wijzen
Matteüs 2:1-12Van 't vroeglicht van de dageraad
Matteüs 2:1-12Wij trekken in een lange stoet
Matteüs 2:1-14Eens maakten er mannen een heel lange reis
Matteüs 2:1-14Mannen zien een licht
Matteüs 2:1-18Hij zou al in zijn eerste levensdagen
Matteüs 2:1-18Toen Jezus geboren was in Betlehem
Matteüs 2:2Alles wat er staat geschreven
Matteüs 2:2Een ster ging op uit Israël
Matteüs 2:2Midden in de winternacht
Matteüs 2:2Uit uw hemel zonder grenzen
Matteüs 2:6Betlehem, o uitverkoren stad
Matteüs 2:9-10Uit uw hemel zonder grenzen
Matteüs 2:10Een stad van vrede zoeken wij
Matteüs 2:11Betlehem, o uitverkoren stad
Matteüs 2:13-18De Hebreeën wonen in Egypteland
Matteüs 2:13-18O Kerstnacht, schoner dan de dagen
Matteüs 2:16-18Moarnsrea, jûnsrea, skeinde gloed
Matteüs 3Al wie dolend in het donker
Matteüs 3:1-6Der komt in stim út ’e woestyn
Matteüs 3:1-6Hoor iemand roept in de woestijn
Matteüs 3:1-12Een engel roept de oude man
... meer resultaten

Registers per liedbundel


Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje Bijbelboek