Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heel de schepping, prijs de Heer

Uit Kerkliedwiki
Versie door Liedboekzettingen (Overleg | bijdragen) op 23 jun 2020 om 16:22 (Opname beluisteren)

Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 154b   Tussentijds 56   Oud-Katholiek Gezangboek 524   Evangelische Liedbundel 53 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heel de schepping, prijs de Heer
Het loflied van de drie jongemannen in het vuur
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Wim van der Zee
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Daniël (toev.)
Canticum Lied van de drie jongemannen in de vuuroven
Metrisch 7-7-7-7
Muziek
Componist Arie Eikelboom (b)
Melodie Psalm 136 (a)
Herkomst Genève 1562 (a)
Solmisatie 5-5-1-2-3-4-5 (a)
3-4-5-5-1-7-6-5 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Paasnacht
Liedbundels
Liedboek 2013 154b
Tussentijds 56
Oud-Katholiek Gezangboek 524
Evangelische Liedbundel 53
Lieteboek 2013 154b
Tuskentiden 56
Zingend Geloven 1-57, 7-18

Heel de schepping, prijs de Heer is een lied geschreven door Wim van der Zee (1930-1995) bij Toevoegingen aan Daniël A:29-68 (Daniël 3:52-90).

Opname beluisteren


Tekst

In tien strofen schreef Wim van der Zee 'het gezang der drie mannen in het vuur', zoals opgetekend in het apocriefe boek, dat aan Daniël 3 werd toegevoegd. Centraal in het lied staat de volgende tekst: 'Toen begonnen deze drie met elkander te zingen en prezen en loofden God in de oven, zeggende: Geloofd zijt Gij Heer, Gij God onzer vaderen en Gij moet geprezen en hoog geroemd worden eeuwiglijk'. De strofen van dit lied getuigen hier voortdurend van: 'engelen in koor' (strofe 1), en 'ieder op zijn eigen tijd / zingt een lied de Heer gewijd' (strofe 4). Het 'Benedicite omnia opera' is niet van de lucht: 'loof de Heer, want Hij is goed. / Zegent Hem dan, hier en nu,/want zijn goedheid zegent u'.

Melodie

Een mixolydische psalmmelodie, die bij vergissingen van de gemeente nog wel eens leidt tot het zingen van een cis waar een c gezongen moet worden...

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 136 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • Atze Bosch heeft de Friese vertaling gemaakt: Alle skepsel, sjong de Hear / It liet fan de trije manlju yn it fjoer
  • Arie Eikelboom werkte in de Maranathakerk in Den Haag nauw samen met de dichter van dit lied, Wim van der Zee. De oorspronkelijk door Eikelboom geschreven melodie bij dit lied, is niet verder gepubliceerd, maar staat in zijn 'Hymnologie XVI, op p. 71.

Literatuur