Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Nieuw: VIERkamp, ons veelzijdige muzikale evenement rond liturgie en kerkmuziek op 19 juli. Thema: troost in het kerklied Lees meer over inhoud en aanmelding

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heel de schepping, prijs de Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 154b (a) Tussentijds 56 (a) Oud-Katholiek Gezangboek 524 (a) Evangelische Liedbundel 53
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heel de schepping, prijs de Heer
Het loflied van de drie jongemannen in het vuur
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Wim van der Zee
Vertaler Atze Bosch (Fr)
Bijbelplaats Daniël 3:52-90
Canticum Lied van de drie jongemannen in de vuuroven
Metrisch 7-7-7-7
Muziek
Componist Arie Eikelboom (b)
Melodie Psalm 136 (a)
Herkomst Genève 1562 (a)
Solmisatie 5-5-1-2-3-4-5 (a)
3-4-5-5-1-7-6-5 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Paasnacht
Liedbundels
Liedboek 2013 154b (a)
Tussentijds 56 (a)
Oud-Katholiek Gezangboek 524 (a)
Evangelische Liedbundel 53
Lieteboek 2013 154b (a)
Tuskentiden 56 (a)
Zingend Geloven 1-57 (a), 7-18 (a)

Heel de schepping, prijs de Heer is een lied geschreven door Wim van der Zee (1930-1995) bij Toevoegingen aan Daniël A:29-68 (Daniël 3:52-90).

Opname beluisteren

Tekst

In tien strofen schreef Wim van der Zee 'het gezang der drie mannen in het vuur', zoals opgetekend in het apocriefe boek, dat aan Daniël 3 werd toegevoegd. Centraal in het lied staat de volgende tekst: 'Toen begonnen deze drie met elkander te zingen en prezen en loofden God in de oven, zeggende: Geloofd zijt Gij Heer, Gij God onzer vaderen en Gij moet geprezen en hoog geroemd worden eeuwiglijk'. De strofen van dit lied getuigen hier voortdurend van: 'engelen in koor' (strofe 1), en 'ieder op zijn eigen tijd / zingt een lied de Heer gewijd' (strofe 4). Het 'Benedicite omnia opera' is niet van de lucht: 'loof de Heer, want Hij is goed. / Zegent Hem dan, hier en nu,/want zijn goedheid zegent u'.

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Heel de schepping prijs de Heer
 • 2. Zegen Hem, gij zon en maan
 • 3. Alle wind en alle weer
 • 4. Licht en donker, dag en nacht
 • 5. Berg en heuvel, rots en dal
 • 6. Alles wat op aarde groeit
 • 7. Vogels, vissen, wild en vee
 • 8. En gij mensen, allen saam
 • 9. Want in 't dodelijke uur
 • 10. Al wat leeft, wees welgemoed.

Melodie

Een mixolydische psalmmelodie, die bij vergissingen van de gemeente nog wel eens leidt tot het zingen van een cis waar een c gezongen moet worden...

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 136 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

 • Atze Bosch heeft de Friese vertaling gemaakt: Alle skepsel, sjong de Hear / It liet fan de trije manlju yn it fjoer
 • Arie Eikelboom werkte in de Maranathakerk in Den Haag nauw samen met de dichter van dit lied, Wim van der Zee. De oorspronkelijk door Eikelboom geschreven melodie bij dit lied, is niet verder gepubliceerd, maar staat in zijn Hymnologie XVI, op p. 71.

Literatuur

Toelichting: