Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoe zal 't ons zijn, als eenmaal wij verkeren

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 274, 274a 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoe zal 't ons zijn, als eenmaal wij verkeren
Vorm Lied met refrein
Tekst
Dichter Onbekend
Muziek
Componist Onbekend
Jan van Weelden (arr)
Solmisatie 1-3-5-8-8-7
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 274, 274a

Hoe zal 't ons zijn, als eenmaal wij verkeren (no. 274) en Hoe zal 't ons zijn na alle leed beneden (no. 274a) zijn 2 versies van een lied over de verwachte toekomst met de Heer. Of het hier om vertalingen gaat is niet achterhaald. Beide versies gebruiken dezelfde melodie, waarvan de oorsprong niet achterhaald is. Dit lied is in beide versies al vanaf vroege edities opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer

Opname beluisteren

Tekst

  • lied 274

1
  Hoe zal 't ons zijn, als eenmaal wij verkeren
  aan 't einde van de lang gestreden strijd
  en wij naar 't Vaderland des Vaders keren,
  naar 't land van licht en eeuw'ge heerlijkheid?
  Als wij het laatste stof van onze voeten,
  het laatste zweet verwijd'ren van 't gelaat
  en daar de heil'gen van eertijds begroeten.
  Wie heeft er woorden voor die toekomststaat?
2
  Hoe zal 't ons zijn, als wij met helle stralen
  van 't Godd'lijk licht als overgoten zijn
  en, o wat vreugde, dan ten eersten male
  te zijn als Hij, in waarheid vlekk'loos rein?
  Hoe wij, door geen onreinheid uitgesloten,
  versierd zijn met de gouden Koningskroon,
  als hemelburgers, Godes huisgenoten,
  voor eeuwig juichen om des Heren troon?
3
  Hoe zal 't ons zijn, als Jezus eens zal roepen:
  "Komt, gij gezegenden, komt meê in 't licht!"
  en voor de troon met duizend Eng'lengroepen
  Hem zien van aangezicht tot aangezicht?
  Die ogen zien, die eens van tranen vloten
  vanwege 's mensen ongerechtigheid.
  De wonden, die het kostb're bloed vergoten,
  dat ons van dood en hel nu heeft bevrijd?


Lied 274a

1
  Hoe zal 't ons zijn na alle leed beneden
  en aan het einde van de aardse strijd,
  wanneer wij daar het Vaderhuis betreden,
  verlost en vrij in 's Heren heerlijkheid;
  het laatste stof geschud is van de voeten,
  de laatste traan gedroogd is voor Gods troon
  en wij elkander daar vereend ontmoeten,
  in 't eeuwig licht ontvangen 't zaligst loon?
2
  Hoe zal 't ons zijn. als wij daar van de stralen
  van 't eeuwig licht geheel doordrongen staan?
  O, welk een vreugd, de wond'ren te verhalen,
  waardoor wij zijn verlost en ingegaan,
  als al 't gebrek voor goed is uitgesloten.
  Geen schaamt' van schuld of zond' ons meer omgeeft,
  als hemelburgers en als huisgenoten
  verkeren bij de Heer, Die eeuwig leeft.
3
  Hoe zal 't ons zijn, als wij de liefdekoorden,
  waardoor wij zijn getrokken tot Gods Zoon,
  dan onvermengd gevoelen in die oorden,
  met vrij geworden ziel voor 's Heren troon?
  Als elke wolk voor 't oog zal zijn verdwenen
  gelijk een nevel voor het zonnelicht
  en 't Lam van God ons allen is verschenen
  in heerlijkheid voor 's Vaders aangezicht?
4
  Hoe zal 't ons zijn, als Hij tot ons zal spreken:
  "Komt in, gezegenden, in heerlijkheid!"
  en wij voor eeuwig drinken uit die beken,
  waaruit wij hier gelaafd zijn in de strijd
  en d' ogen zien, die hier van tranen vloten
  om zielenood en 's harten hardigheid,
  die wonden, die het dierbaar bloed vergoten,
  dat ons van dood en zonde heeft bevrijd?
5
  Hoe zal 't ons zijn, als, wat geen oog aanschouwde,
  geen oor gehoord heeft op deez' arme aard,
  ons oog zal zien, waar 't hart op Hem betrouwde,
  in 't vaderland om Jezus' troon geschaard?
  Welaan, dan nu het steile pad betreden.
  Het is ons zweet en alle moeite waard.
  En, moet het zijn: om Zijnen Naam geleden!
  Die, als Hij leed, ons allen heeft gespaard.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied