Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jeremia

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Jeremia
2e van de Grote profeten
Verhalen
1:1-3 Inleiding (Jeremia)
1:4-19 Jeremia geroepen
2:1-37 Ontrouw van Israël en Juda
3:1-4:4 Oproep om terug te keren naar de HEER
4:5-31 De vijand uit het noorden in aantocht
5:1-31 Onrecht en dwaasheid in Juda
6:1-30 De ondergang van Juda is nabij
7:1-8:3 Straf voor Juda's godsdienstige praktijken
8:4-17 Het volk weigert naar de HEER terug te keren
8:18-9:15 Klacht van Jeremia, antwoord van de HEER
9:16-25 Oproep om een klaaglied te zingen
10:1-16 Volg andere volken niet na
10:17-25 Oproep om Jeruzalem te verlaten
11:1-17 Het verbond verbroken
11:18-12:6 Plan om Jeremia te doden
12:7-17 Straf en ontferming voor Israël en zijn buurvolken
13:1-27 Ondergang van Juda
14:1-15:9 De grote droogte
15:10-21 Klacht van Jeremia (Jer.15)
16:1-18 Jeremia's levenslot als voorbeeld
16:19-17:18 Alleen de HEER is een toevlucht
17:19-27 De sabbat als heilige dag
18:1-12 Bij de pottenbakker (Jer.18)
18:13-23 Israël keert zich af van de HEER en zijn profeet
19:1-20:6 De stukgeslagen kruik
20:7-18 Klacht van Jeremia (Jer.20)
21:1-10 Verzoek van koning Sedikia
21:11-23:8 Profetieën over de koningen van Juda
23:9-40 Profetieën over de profeten
24:1-10 De manden met vijgen
25:1-38 Profetieën over de volken
26:1-24 Jeremia om zijn profetie aangeklaagd
27:1-22 Het juk van Babylonië
28:1-17 De profeet Jeremia tegenover de profeet Chananja
29:1-32 Jeremia's brief aan de ballingen
30:1-31:40 Hoop voor Israël en Juda
32:1-44 De akker in Anatot
33:1-26 Belofte van herstel
34:1-7 Profetie over het einde van Sedekia
34:8-22 Vrijlating van de slaven herroepen
35:1-19 De Rechabieten als voorbeeld
36:1-32 Jeremia's boekrol voorgelezen en verbrand
37:1-38:28 Jeremia's gevangenschap
39:1-40:6 Jeremia vrijgelaten
40:7-41:18 De moord op Gedalja
42:1-43:13 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte
44:1-30 De Judeeërs in Egypte door onheil getroffen
45:1-5 Baruchs leven gespaard
46:1-28 Profetie over Egypte
47:1-7 Profetie over de Filistijnen
48:1-47 Profetie over Moab
49:1-6 Profetie over Ammon
49:7-22 Profetie over Edom
49:23-27 Profetie over Damascus
49:28-33 Profetie over Kedar en de stammen rond Chasor
49:34-39 Profetie over Elam
50:1-51:64 Profetie over Babylonië
52:1-30 De verwoesting van Jeruzalem
52:31-34 Gratie voor Jojachin

Zie het artikel Dit artikel gaat over het Bijbelboek, voor de profeet zie Jeremia (profeet).

Jeremia is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jeremia.

Liederen

BijbelplaatsLied
JeremiaGestuurd op wegen ongedacht
JeremiaGezegend is Hij die verhoogt
JeremiaGod heeft de stam besneden
Jeremia 1:1-12Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 1:4-10Mozes heeft Gods woord gehoord
Jeremia 1:9Heer, spreek tot mij, opdat mijn stem
Jeremia 1:11-12Snien út bitter mangelhout
Jeremia 2:1-3In de woestijn, daar hebt gij Mij bemind
Jeremia 2:11Gij die dit lage land
Jeremia 2:21Mijn volk, wat heb ik u misdaan
Jeremia 2:29-37Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 3:21-25Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 4:2In wat ik zeg en doe en laat
Jeremia 4:22-31Jij die voor mij de ruimte schiep
Jeremia 4:22-31Neerdalen als dauw uit de hemel
Jeremia 4:23-29Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 5:24Ik vertrouw op God, mijn Vader
Jeremia 6:10God heeft de stam besneden
Jeremia 7:4-11Wij zijn een tempel van de Heer
Jeremia 8Het najaar is gekomen
Jeremia 8:13Mijn lief plantte een wijngaard aan
Jeremia 8:18-22Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 9:1-9Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 9:23-24Een wijze zal niet luid
Jeremia 9:26God heeft de stam besneden
Jeremia 10:1-7O kom, o kom, Immanuël
Jeremia 10:1-7O wijsheid, daal als vruchtbare taal
Jeremia 10:1-16Hé, jij, god met oren
Jeremia 10:1-16Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 10:10Herstel, o Heer
Jeremia 12:1-5Het recht is aan uw zijde
Jeremia 12:7-9O God, o God is mij de baas geworden
Jeremia 13:1-11Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 13:1-11Zijn volk als gordel aangedaan
Jeremia 14Ach Heer, geef vrede aan het land
Jeremia 15:15Is Jezus' bloed voor mij gestort (De Heer)
Jeremia 15:16In elke nacht, die donker dreigt
Jeremia 16:1-4Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 17:5-7Bron van liefde
Jeremia 17:5-8Leven als de bomen
Jeremia 17:7-8Wie door God Zelf is aangeraakt
Jeremia 17:7-8Zie de aarde woest en leeg
Jeremia 18:1-12Machtige Heer, grote Verlosser
Jeremia 18:5Heer, doorgrond mijn hart
Jeremia 19Daar komt de man uit Anatot
Jeremia 20:7Spelbreker die beslag
Jeremia 20:7-9Mozes heeft Gods woord gehoord
Jeremia 20:7-9O God, o God is mij de baas geworden
Jeremia 20:7-9Wie spreekt ons van de naam van God
Jeremia 23:1-6De stad van Kaïn heeft geen hart
... meer resultaten

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.