Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki heeft nu een dagelijkse podcast: Luistertroost! Ons alternatief, nu veel kerkdiensten zijn gestopt. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Inhoud: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Navtabs liedbundel}}
+
{{Register liedbundel}}__NOEDITSECTION__
[[Bestand:Liedboek 2013.jpg|thumb|Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk(2013)]] __NOEDITSECTION__
 
 
 
 
Deze pagina bevat de complete inhoudsopgave van [[Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk]].
 
Deze pagina bevat de complete inhoudsopgave van [[Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk]].
  
Regel 9: Regel 7:
 
* Zoeken naar een titel of kenmerk via het zoekvenster rechtsboven aan de pagina.
 
* Zoeken naar een titel of kenmerk via het zoekvenster rechtsboven aan de pagina.
  
== [[/Psalmen/]] ==  
+
== Psalmen ==  
 
{{/Psalmen}}
 
{{/Psalmen}}
  
== [[/Cantica/]] ==
+
== Cantica ==
 
{{/Cantica}}
 
{{/Cantica}}
  
== [[/Bijbelse vertelliederen/]] ==
+
== Bijbelse vertelliederen ==
 
{{/Bijbelse vertelliederen}}
 
{{/Bijbelse vertelliederen}}
  
== [[/Getijden van de dag/]] ==
+
== Getijden van de dag ==
 
{{/Getijden van de dag}}
 
{{/Getijden van de dag}}
  
== [[/De eerste dag/]] ==
+
== De eerste dag ==
 
{{/De eerste dag}}
 
{{/De eerste dag}}
  
== [[/Getijden van het jaar/]] ==
+
== Getijden van het jaar ==
 
{{/Getijden van het jaar}}
 
{{/Getijden van het jaar}}
  
== [[/Leven/]] ==
+
== Leven ==
 
{{/Leven}}
 
{{/Leven}}
  
== [[/Samen leven/]] ==
+
== Samen leven ==
 
{{/Samen leven}}
 
{{/Samen leven}}
  
<!--
 
===Bijbelse vertelliederen (162-189)===
 
* [[In het begin lag de aarde verloren]] (162), Het lied van het begin.
 
* [[Zeshonderd jaar is Noach oud (de Sutter)]] (163a), Noach, de ark en de dieren.
 
* [[Zeshonderd jaar is Noach oud (Bos)]] (163b), Noach, de ark en de dieren.
 
* [[Zij is een vrouw van naam in Israël]] (164), Lied van Sarah.
 
* [[Wat moet je met die zilveren schaal]] (165), Jakobs bedrog.
 
* [[Hij wandelt in zijn koningsjas]] (166a)
 
* [[Jozef zoekt zijn grote broers]] (166b)
 
* [[Weet jij ook waar Mozes is]] (167), Het lied van Mozes.
 
* [[When Israel was in Egypt's land]] (168), Go down Moses.
 
* [[De koning van Egypteland]] (169), Het lied van Mozes en Mirjam.
 
* [[Samuël, Samuël, lig je te dromen]] (170)
 
* [[David werd gekozen boven alles uit]] (171), David.
 
* [[Een rijke man, een man van niets]] (172), Ballade van de dwaze man en de rijke vrouw.
 
* [[Kom mee, zei David, allemaal]] (173), David danst.
 
* [[Naäman woonde in het land naast Israël]] (174), Naäman.
 
* [[Wij hebben een sterke stad]] (175), Van de sterke stad.
 
* [[Om Sions wil zwijg ik niet stil]] (176), Het wachtwoord.
 
* [[Om Sions wil zwijg ik niet stil (canon)]] (176a).
 
* [[Daar komt een man uit Anatot]] (177), Jeremia.
 
* [[Wie wil uit zijn hokje komen]] (178), Bij Jona met zijn stad.
 
* [[Meisje sta op]] (179), Het dochtertje van Jaïrus.
 
* [[De heer gaat naar het buitenland]] (180), De heer deelt zijn talenten uit.
 
* [[Een heel klein zaadje]] (181)
 
* [[Blinde man, ga voort gij]] (182), De blinde bedelaar.
 
* [[Een zaaier zaaide zaad in 't rond]] (183)
 
* [[De herder heeft zich niet vergist]] (184), De herder.
 
* [[Een jongen met een grote mond]] (185), De verloren zoon.
 
* [[Er is geen plaats]] (186), Zacheüs.
 
* [[Runderen, schapen en duiven te koop]] (187), De tempelreiniging.
 
* [[Bij de Jakobsbron]] (188)
 
* [[Daar gaat Saulus]] (189)
 
 
===Getijden van de dag===
 
===Orden===
 
* [[Orde voor een getijdengebed]] (190a)
 
* [[Orde voor een getijdengebed voor groepen]] (190b)
 
* [[Afsluiting van een avondbijeenkomst]] (190c)
 
* [[Opening of afsluiting van een bijeenkomst]] (190d)
 
* [[Vaste gezangen voor een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie]] (191), Preces and responses.
 
 
====Bij de gebedsdiensten====
 
* [[Nu de avond valt]] (192a), opening van een avondgebed.
 
* [[Nu hier de avond valt]] (192b), afsluiting van een avondgebed.
 
* [[God, kom mij te hulp]] (193), openingsvers en lofprijzing.
 
* [[Onze hulp is in de naam van de Heer]] (194), openingsvers en lofprijzing.
 
* [[Ere zij de Vader en de Zoon]] (195), Gloria Patri, ter afsluiting van een gelezen psalm.
 
* [[In uw handen, Heer, beveel ik mijn leven]] (196), Psalmvers na de lezing in de dagsluiting (completen).
 
* [[Gij die het sprakeloze bidden hoort]] (197), Gezongen gebed of gebedsaanhef.
 
* [[Heer, laat mijn woorden stijgen]] (198), Antifoon en acclamatie bij de gebeden.
 
* [[Koester de namen die wij hier gedenken]] (199), gezongen gebed of gebedsaanhef.
 
* [[Wek uw kracht en kom ons bevrijden|Wek uw kracht]] (200), Gezongen gebed of gebedsaanhef.
 
* [[Die ons gedenkt]] (201), Gezongen gebed of gebedsaanhef.
 
* [[Blijf bij ons, want het is avond]] (202), Luthers avondgebed.
 
* [[De Heer schenke ons zijn zegen]] (203), Zegenbede met acclamatie.
 
 
===Morgen===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Gij bron van tijd en eeuwigheid]] (204)
 
* [[Daar kraait een haan, een goed bericht]] (205)
 
* [[De zon gaat op in gouden schijn]] (206)
 
* [[De trouw en goedheid van de Heer]] (207)
 
* [[Nu wordt het licht, de dag breekt aan]] (208)
 
* [[Heer Jezus, o Gij dageraad]] (209)
 
* [[God van hemel, zee en aarde]] (210)
 
* [[De gouden zonne heeft overwonnen]] (211)
 
* [[Laten wij zingend deze dag beginnen]] (212)
 
* [[Morgenglans der eeuwigheid]] (213)
 
* [[Het licht dat weer opnieuw begon]] (214)
 
|
 
* [[Ontwaak, o mens, de dag breekt aan]] (215)
 
* [[Dit is een morgen als ooit de eerste]] (216)
 
* [[De dag gaat open voor het woord des Heren]] (217)
 
* [[Dank U voor deze nieuwe morgen]] (218)
 
* [[Licht om te leven]] (219)
 
* [[Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon]] (220)
 
* [[Zo vriendelijk en veilig als het licht]] (221)
 
* [[De morgen is een vroege vriend]] (222)
 
* [[Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans]] (223)
 
* [[Elke dag vertelt over God de Heer]] (224)
 
|}
 
 
===Maaltijd===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Zingen wij van harte zeer]] (225)
 
* [[Dank U voor uw overvloed]] (226)
 
* [[Loof de Heer, want Hij is goed]] (227)
 
* [[Gezegend ben Jij]] (228)
 
* [[Gezegend zijt Gij, eeuwige God]] (229)
 
* [[Het eten staat op tafel klaar]] (230)
 
|
 
* [[Dank U, dat wij samen eten]] (231)
 
* [[Heer, blijf bij ons]] (232)
 
* [[Wat klaarstaat op de tafel]] (233)
 
* [[Die met ons deelt]] (234)
 
* [[Voor alle goede gaven]] (235)
 
|}
 
 
===Avond===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[O, Schepper God, die alles grondt]] (236)
 
* [[O zalig licht, Drievuldigheid]] (237)
 
* [[Vriendelijk licht van de heilige glorie]] (238)
 
* [[O Christus die de zonne zijt]] (239)
 
* [[Blijf bij ons, Jezus, onze Heer]] (240)
 
* [[Gij die mijn liefste kleinood zijt]] (241)
 
* [[Nu is de dag voorbij gegaan]] (242)
 
* [[O Heer mijn God, ook deze nacht]] (243)
 
* [[Nu is de dag ten einde]] (244)
 
* [['k Wil U, o God, mijn dank betalen]] (245)
 
* [[Der Mond ist aufgegangen]] (246a)
 
* [[De maan is opgekomen]] (246b)
 
|
 
* [[Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt]] (247)
 
* [[De dag, door uwe gunst ontvangen]] (248)
 
* [[All night, all day]] (249)
 
* [[Ik leg mij in uw hoede neer]] (250)
 
* [[Blijf bij ons, reisgenoot]] (251)
 
* [[De avondwind draagt deze dag]] (252)
 
* [[De zon daalt in de zee]] (253)
 
* [[Vriendelijk licht, dat heel de dag]] (254)
 
* [[Gij volgt ons uit Jeruzalem]] (255), Van de Emmaüsgangers
 
* [[Bleib mit deiner Gnade bei uns]] (256)
 
* [[Night has fallen / Nu het avond is]] (257)
 
* [[De dag gaat nu bij ons vandaan]] (258)
 
|
 
* [[Zend ons een engel in de nacht]] (259)
 
* [[Wie blijft er waken als ik ga slapen]] (260)
 
* [[Licht, verlaat ons niet]] (261)
 
* [[Deze dag, het werk gedaan]] (262)
 
* [[Wees Gij mijn toevlucht]] (263)
 
* [[Er is een dag voorbij gegaan]] (264)
 
* [[Gij waakt en draagt]] (265)
 
* [[Die ons schiep]] (266)
 
* [[Wees bij ons, wees ons een geleide]] (267)
 
* [[Goede herder, als wij slapen]] (268)
 
* [[Als ik slaap]] (269)
 
|}
 
 
===De Eerste Dag===
 
''De Eerste Dag'' is de rubriek in het [[Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk]] met vaste en wisselende gezangen voor de orde van dienst op zon- en feestdagen. Hierin zijn alle onderdelen van de dienst opgenomen in berijmde en onberijmde zangvormen. Sommige zullen vaak gebruikt kunnen worden, andere zijn vooral voor speciale gelegenheden (doop, bevestiging ambtsdragers). Sommige zijn speciaal voor een periode van het kerkelijk jaar.
 
 
===Vaste gezangen voor de liturgie===
 
* [[De vaste gezangen voor de liturgie]] (270), eenvoudige toonzetting volgens de Lutherse traditie.
 
 
====Ordinarium in een zetting van [[Frits Mehrtens]]====
 
* [[Kyrie en Gloria (Mehrtens)|Kyrie en Gloria]] (299a)
 
* [[U komt de lof toe (Mehrtens)|U komt de lof toe]] (339a)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Mehrtens)|Heilig, heilig, heilig]] (404a)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (Mehrtens)]] (408a).
 
 
====Ordinarium in een zetting van [[Ignace de Sutter]]====
 
* [[Kyrie en Gloria (de Sutter)|Kyrie en Gloria]] (299b)
 
* [[U komt de lof toe (de Sutter)|U komt de lof toe]] (339b)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (de Sutter)|Heilig, heilig, heilig]] (404b)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (de Sutter)|Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt]] (408b).
 
 
====De ''Markusmis'' van [[Floris van der Putt]]====
 
* [[Kyrie en Gloria (van der Putt)|Kyrie en Gloria]] (299c)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (van der Putt)|Heilig, heilig, heilig]] (404c)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (van der Putt)|Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt]] (408c).
 
 
====Ordinarium in meerstemmige zetting van [[Willem Vogel]] (ook bekend als ''De Vogelmis'')====
 
* [[Kyrie en Gloria (Vogel)|Kyrie en Gloria]] (299d)
 
* [[U komt de lof toe (Vogel)|U komt de lof toe]] (339c)
 
* [[Wij zegenen U, Vader]] (402a)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Vogel)|Heilig, heilig, heilig]] (404d)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (Vogel)|Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt]] (408d).
 
 
====Het gemeente-ordinarium ''U alle eer'', tekstbewerking [[Sytze de Vries]], muziek [[Willem Vogel]]====
 
* [[Kyrie- en Gloriahymne (U alle eer)|Kyrie- en Gloriahymne]] (299e)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Vogel)|Heilig, heilig, heilig]] (404e)
 
* [[Als wij dan eten van dit brood]] (407b)
 
* [[Lam van God]] (408e).
 
 
====Het ordinarium ''Glorie de Eeuwige'', tekstbewerking [[Sytze de Vries]], muziek [[Willem Vogel]]====
 
* [[Kyrie- en Gloriahymne (Glorie de Eeuwige)|Kyrie- en Gloriahymne]] (299f)
 
* [[Laten wij zingen met engelen en machten]] (404f)
 
* [[Als wij dan eten van dit brood]] (407b)
 
* [[Christus, gezalfde, Godslam, geliefde]] (408f).
 
 
====Het ordinarium ''Op de berg'', tekstbewerking [[Andries Govaart]], muziek [[Christiaan Winter]]====
 
* [[Kyrie en Gloria (Winter)|Kyrie en Gloria]] (299g)
 
* [[Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de voeten]] (339d)
 
* [[Beurtspraak tafelgebed]] (401)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Winter)|Heilig, heilig, heilig]] (404g)
 
* [[De Leidsman ten leven is ondergegaan]] (407c)
 
* [[Die zich breken laat]] (408g)
 
* [[De Levende richt zich op]] (429a).
 
 
NB Nog checken Heilig, heilig (Vogel), komt 2x voor!!
 
 
===Aanvang===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Jezus Christus is het licht van God]] (271)
 
* [[Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here]] (272)
 
* [[Loof God, die zegent al wat leeft]] (273)
 
* [[Wij komen hier ter ere van uw naam]] (274)
 
* [[Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig]] (275)
 
* [[Zomaar een dak]] (276)
 
* [[Die ons voor het licht gemaakt hebt]] (277)
 
* [[Dit huis vol mensen]] (278)
 
* [[Met koning David zingen wij]] (279)
 
* [[De vreugde voert ons naar dit huis]] (280)
 
|
 
* [[Wij zoeken hier uw aangezicht]] (281)
 
* [[Genesteld aan uw hart]] (282)
 
* [[In de veelheid van geluiden]] (283)
 
* [[Christus, Gij zijt het licht in ons leven]] (284)
 
* [[Het licht is ons voorgegaan]] (285]]
 
* [[Waar de mensen dwalen in het donker]] (286)
 
* [[Rond het licht dat leven doet]] (287)
 
* [[Goedemorgen, welkom allemaal]] (288)
 
* [[Heer, het licht van uw liefde schittert]] (289)
 
* [[Licht van Pasen]] (290)
 
|}
 
 
===Drempelgebed===
 
* [[Onze hulp is in de naam van de Heer]] (291a, b, c, d)
 
* [[Onderricht mij in uw woorden]] (292)
 
* [[Hoor mijn stem, Heer]] (293)
 
* [[Wees hier aanwezig]] (294)
 
* [[Wees hier aanwezig, woord ons gegeven]] (295)
 
* [[Die de morgen ontbood]] (296)
 
* [[Kom tot ons, God]] (297)
 
* [[Eeuwige, onze God]] (298)
 
 
===Kyrie en Gloria===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Kyrie en Gloria (Mehrtens)]] (299a)
 
* [[Kyrie en Gloria (de Sutter)]] (299b)
 
* [[Kyrie en Gloria (van der Putt)]] (299c)
 
* [[Kyrie en Gloria (Vogel)]] (299d)
 
* [[Kyrie- en Gloriahymne (U alle eer)]] (299e)
 
* [[Kyrie- en Gloriahymne (Glorie de Eeuwige)]] (299f)
 
* [[Kyrie en Gloria (Winter)]] (299g)
 
* [[Kyrie en Gloria (luthers)]] (299h)
 
* [[Om de mensen en de dieren]] (299j)
 
* [[Eer aan God]] (299k)
 
* [[Heer Jezus, koning en gezalfde Gods]] (300a)
 
* [[God van ons leven, open ons hart]] (300b)
 
* [[Ontferm u over de aarde]] (300c)
 
|
 
* [[Kyrie eleison (orthodox)]] (301a)
 
* [[Kyrie eleison (Weiss)]] (301b)
 
* [[Kyrie eleison (de Sutter)]] (301c)
 
* [[Kyrie eleison (Beuerle)]] (301d)
 
* [[Kyrie eleison (Gelineau)]] (301e)
 
* [[Heer, ontferm u]] (301f)
 
* [[Kyrie eleison (Berthier)]] (301g)
 
* [[Kyrie]] (301h)
 
* [[Kyrie eleison (Reindorf)]] (301j)
 
* [[Kyrie eleison (Bell)]] (301k)
 
|
 
* [[God in de hoog' alleen zij eer]] (302)
 
* [[God in de hoog' alleen zij eer (canon)]] (302a)
 
* [[Zonne en maan]] (303)
 
* [[Zing van de Vader die in den beginne]] (304)
 
* [[Alle eer en alle glorie]] (305)
 
* [[Ere wie ere toekomt]] (306)
 
* [[Glorie aan God in de hoge]] (307)
 
* [[Gloria in excelsis]] (308)
 
* [[Zing nu verheugd een vrolijk lied]] (309)
 
* [[Gloria a Dios/God alle eer]] (309a)
 
|}
 
 
===Tien Woorden===
 
* [[Eén is de Heer, de God der goden]] (310)
 
* [[Wij kiezen voor de vrijheid]] (311)
 
* [[Wij geloven met hart en ziel]] (312)
 
 
===Rond de Schriften===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Een rijke schat van wijsheid]] (313)
 
* [[Here Jezus, om uw woord]] (314)
 
* [[Heb dank, o God van alle leven]] (315)
 
* [[Het woord dat u ten leven riep]] (316)
 
* [[Grote God, Gij hebt het zwijgen]] (317)
 
* [[Het woord brengt de waarheid teweeg]] (318)
 
* [[Alles wat er staat geschreven]] (319)
 
* [[Wie oren om te horen heeft]] (320)
 
* [[Niet als een storm, als een vloed]] (321)
 
* [[Die chaos schiep tot mensenland]] (322)
 
* [[Hoor. Maar ik kan niet horen]] (323)
 
* [[Wat vrolijk over U geschreven staat]] (324)
 
* [[Dat woord, waarin ons richting werd gegeven]] (325)
 
|
 
* [[Van ver, van oudsher aangereikt]] (326)
 
* [[Hierheen, dorstigen]] (327)
 
* [[Gij wacht op ons]] (328)
 
* [[O Heer God, erbarmend, genadig]] (329)
 
* [[Woord dat ruimte schept]] (330)
 
* [[Roep onze namen]] (331)
 
* [[Heer, laat uw woord spreken]] (332)
 
* [[Kom, Geest van God]] (333)
 
* [[Het woord dat ik jouw geef]] (334)
 
* [[Hoor het woord]] (335)
 
* [[Open ons en raak ons aan]] (336)
 
* [[Down the mountain river flows]] (337)
 
|}
 
 
===Halleluja===
 
* [[Halleluja (IWVL)]] (338a)
 
* [[Halleluja (Berthier)]] (338b)
 
* [[Hallelu, Halleluja]] (338c)
 
* [[Halleluja. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven]] (338d)
 
* [[Halleluja (Rorate)]] (338e)
 
* [[Halleluja. Bereid de weg van de Heer]] (338f), voor de adventstijd
 
* [[Halleluja (Puer natus)]] (338g), voor de kersttijd
 
* [[Halleluja. Ik verkondig u een tijding van vreugde]] (338h), voor de kersttijd
 
* [[Halleluja. Verheug u allen]] (338j), voor de paastijd
 
* [[Halleluja (O Filii et Filiae)]] (338k), voor de paastijd
 
* [[Halleluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met licht]] (338m), voor Pinksteren en de zomertijd
 
 
===Schriftacclamatie===
 
* [[U komt de lof toe (Mehrtens)]] (339a)
 
* [[U komt de lof toe (de Sutter)]] (339b)
 
* [[U komt de lof toe (Vogel)]] (339c)
 
* [[Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de voeten]] (339d)
 
* [[Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God]] (339e)
 
* [[Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven]] (339f)
 
* [[Woorden van leven]] (339g)
 
 
===Credo===
 
* [[Wij geloven in één God]] (340a)
 
* [[Ik geloof in God de Vader]] (340b)
 
* [[Ik geloof in God, de almachtige Vader]] (340c)
 
* [[Ik geloof in de levende God]] (340d)
 
* [[Wij geloven allen in één God]] (341)
 
* [[In God de Vader op zijn troon]] (342)
 
* [[Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt]] (343)
 
* [[Wij geloven één voor één]] (344)
 
 
===Belijdenis en Doop===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Gij hebt uw woord gegeven]] (345)
 
* [[Roept God een mens tot leven]] (346)
 
* [[Here Jezus, wij zijn nu]] (347)
 
* [[Heer van uw kerk]] (348)
 
* [[Heer, zie ons aarzelend staan]] (349)
 
* [[Het water van de grote vloed]] (350)
 
* [[In U zijn wij begrepen]] (351)
 
|
 
* [[Jezus, meester aller dingen]] (352)
 
* [[Nu heeft het oude leven afgedaan]] (353)
 
* [[Jouw leven staat aan het begin]] (354)
 
* [[Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder]] (355)
 
* [[O God die uit het water]] (356)
 
* [[Heer, een nieuwgeboren kind]] (357)
 
* [[Water, water van de doop]] (358)
 
* [[Leven is gegeven]] (359)
 
|}
 
 
===Bevestiging ambtsdragers===
 
* [[Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer]] (360)
 
* [[Er heeft een stem gesproken]] (361)
 
* [[Hij die gesproken heeft een woord dat gáát]] (362)
 
* [[Dat 's Heren zegen op u daal']] (363)
 
 
===Inzameling gaven===
 
* [[Hoor Gij ons aan]] (364)
 
* [[Wij dragen onze gaven]] (365)
 
* [[Maak sterk]] (366)
 
 
===Gebedsacclamatie===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Heer, ontferm u]] (367a)
 
* [[Heer, onze Heer]] (367b)
 
* [[Ontferm u God]] (367c)
 
* [[Kyrie eleison (Pasveer)]] (367d)
 
* [[Heer, onze God]] (367e)
 
* [[Heer, verhoor mijn gebed]] (367f)
 
* [[Kom te hulp, sta op]] (367g)
 
* [[Wij bidden U]] (367h)
 
* [[Heer, hoor ons roepen]] (367j)
 
* [[Hoor ons bidden, God, en luister]] (367k)
 
|
 
* [[Kom, Heer, en wacht niet langer]] (368a)
 
* [[Dauw hemel, wolken regen heil]] (368b)
 
* [[Doe lichten over ons]] (368c)
 
* [[Houd mij in leven]] (368d)
 
* [[God in de hemelen]] (368e)
 
* [[God van leven en licht]] (368f)
 
* [[Adem van God]] (368g)
 
* [[Vervul ons met uw Geest]] (368h)
 
* [[Heer, hoor ons bidden]] (368j)
 
|}
 
 
===Onze Vader===
 
* [[Onze Vader (gregoriaans)]] (369a)
 
* [[Onze Vader in de hemel (Vogel)]] (369b)
 
* [[Onze Vader in de hemel (Beijer)]] (369c)
 
* [[Onze Vader in de hemel (Abdij Maria Toevlucht)]] (369d)
 
* [[Onze Vader in de hemel (Podt)]] (369e)
 
* [[Vader, die woont in hemels licht]] (370)
 
* [[Onze Vader in de hemel (Zimmer)]] (371)
 
 
===Maaltijd van de Heer===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[De Heer heeft zijn volk gevoed]] (372)
 
* [[O Jezus, uw gedachtenis]] (373)
 
* [[U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan]] (374)
 
* [[God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen]] (375)
 
* [[Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister]] (376)
 
* [[Zoals ik ben, kom ik nabij]] (377)
 
* [[Sterk, Heer, de handen tot uw dienst]] (378)
 
* [[Breek ons, Heer, het brood]] (379)
 
* [[Gij, Jezus Christus, opgestegen]] (380)
 
* [[Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet]] (381)
 
* [[O alle gij dorstigen, kom tot de stromen]] (382)
 
* [[Zeven was voldoende]] (383)
 
* [[Als koning opgetreden]] (384)
 
* [[De tafel van samen]] (385)
 
* [[Vier met alles wat in je is]] (386)
 
* [[Als wij weer het brood gaan breken]] (387)
 
* [[Voor ieder van ons een plaats aan de tafel]] (388)
 
* [[Het brood dat ons voor ogen staat]] (389)
 
* [[Het brood in de aarde gevonden]] (390)
 
* [[Hij ging van stad tot stad]] (391)
 
* [[Wie kent de eenvoud van het breken]] (392)
 
* [[Als ik in deze stille tijd]] (393)
 
|
 
* [[Hoog staat de paaskaars opgericht]] (394)
 
* [[Op de avond toen de uittocht]] (395)
 
* [[Vrede is het woord]] (396)
 
* [[Vrede gaat van hand tot hand]] (397)
 
* [[Steek je hand uit]] (398)
 
* [[Brood van leven]] (399)
 
* [[Voordat ik kan ontvangen brood en wijn]] (400)
 
* [[Beurtspraak tafelgebed]] (401)
 
* [[Wij zegenen U, Vader]] (402a)
 
* [[Wij danken U, Vader]] (402b)
 
* [[Als wij dan eten van dit brood]] (403a)
 
* [[Gezegend zijt Gij levende God]] (403b)
 
* [[Danken wij de goede God]] (403c)
 
* [[Die wij kennen als een Vader]] (403d)
 
* [[Breng dank aan God, want Hij is goed]] (403e)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Mehrtens)]] (404a)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (de Sutter)]] (404b)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (van der Putt)]] (404c)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Vogel)]] (404d)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Vogel)]] (404e)
 
* [[Laten wij zingen met engelen en machten]] (404f)
 
* [[Heilig, heilig, heilig (Winter)]] (404g)
 
|
 
* [[Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig]] (405)
 
* [[Sanctus]] (406a)
 
* [[Holy, holy, holy/Heilig, heilig, heilig]] (406b)
 
* [[Holy, holy, holy Lord]] (406c)
 
* [[Zijn dood gedenken wij]] (407a)
 
* [[Als wij dan eten van dit brood]] (407b)
 
* [[De Leidsman ten leven is ondergegaan]] (407c)
 
* [[Christus gestorven]] (407d)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (Mehrtens)]] (408a)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (de Sutter)]] (408b)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (van der Putt)]] (408c)
 
* [[Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt (Vogel)]] (408d)
 
* [[Lam van God]] (408e)
 
* [[Christus, gezalfde, Godslam, geliefde]] (408f)
 
* [[Die zich breken laat]] (408g)
 
* [[Lam van God, onschuldig]] (409)
 
* [[Lamb of God that take away]] (410)
 
|}
 
 
===Te Deum===
 
* [[U, God, loven wij]] (411)
 
* [[Wij loven U, o God, belijden U als Heer]] (412)
 
* [[Grote God, wij loven U]] (413)
 
 
===Afsluiting===
 
* [[Geef ons genadig, goede God]] (414)
 
* [[Zegen ons, Algoede]] (415)
 
* [[Ga met God  en Hij zal met je zijn]] (416)
 
* [[Frieden, Frieden]] (417)
 
* [[God, schenk ons de kracht]] (418)
 
* [[Wonen overal nergens thuis]] (419)
 
* [[Groot is de wereld]] (420)
 
* [[Vrede voor jou]] (421)
 
* [[Laat de woorden die we hoorden]] (422)
 
* [[Nu wij uiteengaan]] (423)
 
* [[Verzadigd de honger]] (424)
 
* [[Vervuld van uw zegen]] (425)
 
* [[God to enfold you / God zal je behoeden]] (426)
 
* [[Vonkje van hoop]] (427)
 
* [[Life so full I give to you]] (428)
 
 
===Zending en zegen===
 
* [[De Levende richt zich op]] (429a)
 
* [[Zegene u de almachtige God]] (429b)
 
* [[De Eeuwige zal je zegenen]] (429c)
 
* [[Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige]] (430)
 
* [[Amen]] (431a, b, c)
 
 
 
===Getijden van het jaar (432-777)===
 
Liederen uit [[Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk]] passend bij de verschillende momenten in het (kerkelijk) jaar.
 
 
===Adventstijd===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Mijn leven til ik, God, naar U omhoog]] (432a)
 
* [[Uw God ziet uit naar het uur]] (432b)
 
* [[Verblijd u, nu en altijd]] (432c)
 
* [[Dauw, hemel, van omhoog]] (432d)
 
* [[Kom tot ons, de wereld wacht]] (433)
 
* [[Nun komm der Heiden Heiland (canon)]] (433a)
 
* [[Daar komt een schip, geladen]] (434)
 
* [[Daar komt een schip, geladen (canon)]] (434a)
 
* [[Hef op uw hoofden, poorten wijd]] (435)
 
* [[hef op uw hoofden, poorten wijd (canon)]] (436)
 
* [[Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer]] (437)
 
* [[God lof! Nu is gekomen]] (438)
 
* [[Verwacht de komst des Heren]] (439)
 
* [[Ga, stillen in den lande]] (440)
 
|
 
* [[Hoe zal ik U ontvangen]] (441)
 
* [[Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen]] (442)
 
* [[De engel Gabriël komt aangesneld]] (443)
 
* [[Nu daagt het in het oosten]] (444)
 
* [[De nacht is haast ten einde]] (445)
 
* [[Zijt Gij waarop de wereld wacht]] (446)
 
* [[Het zal zijn in het laatste der tijden]] (447)
 
* [[Het volk dat wandelt in het duister]] (448)
 
* [[In de duisternis verwachten wij]] (449)
 
* [[Verblijd u in de Heer te allen tijd]] (450)
 
* [[Richt op uw macht, o Here der heerscharen]] (451)
 
* [[Als tussen licht en donker]] (452)
 
* [[Wachters van de tijd]] (453)
 
* [[De mensen die gaan in het duister]] (454)
 
|
 
* [[Het zal geschieden in de laatste dagen]] (455)
 
* [[Kwam van Godswege (Huijbers)]] (456a)
 
* [[Kwam van Godswege (Geraedts)]] (456b)
 
* [[Hoever is de nacht]] (457)
 
* [[Zuivere vlam]] (458)
 
* [[Ik breng een rechter aan het licht]] (459)
 
* [[De nacht loopt ten einde]] (460)
 
* [[Wij wachten op de koning]] (461)
 
* [[Zal er ooit een dag van vrede]] (462)
 
* [[Licht in onze ogen]] (463)
 
* [[Een engel spreekt een priester aan]] (464)
 
* [[Hopen en uitzien naar het licht]] (465)
 
* [[O wijsheid, daal als vruchtbare taal]] (466)
 
|}
 
 
===Kersttijd===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[God sprak tot mij: mijn zoon ben jij]] (467a)
 
* [[Midden in de nacht]] (467b)
 
* [[Een kind is ons geboren]] (467c)
 
* [[In de naam van Jezus]] (467d)
 
* [[Prijs de Heer die herders prijzen]] (468)
 
* [[Ik ben een engel van de Heer]] (469)
 
* [[U Jezus Christus loven wij]] (470)
 
* [[In dulce jubilo]] (471)
 
* [[Hoor de herders, hoe ze Hem loven]] (472)
 
* [[Er is een roos ontloken]] (473)
 
* [[Er is een roos ontloken (canon Grünke)]] (473a)
 
* [[Er is een roos ontloken (canon Vulpius)]] (473b)
 
* [[Loof God, gij christenen, maak Hem groot]] (474)
 
* [[Ik mag hier aan uw kribbe staan]] (475)
 
* [[Nu zijt wellekome]] (476)
 
* [[Komt allen tezamen]] (477)
 
* [[Komt, verwondert u hier mensen]] (478)
 
* [[Een lied weerklinkt in deze nacht]] (479)
 
|
 
* [[Ik wandel in gedachten]] (480)
 
* [[Hoor, de engelen zingen de eer]] (481)
 
* [[Er is uit 's werelds duistere wolken]] (482)
 
* [[Stille nacht, heilige nacht]] (483)
 
* [[Go, tell it on the mountain]] (484)
 
* [[Zeg eens herder, waar kom jij vandaan]] (485)
 
* [[Midden in de winternacht]] (486)
 
* [[Eer zij God in onze dagen]] (487)
 
* [[In den beginne was het woord]] (488)
 
* [[Komt ons in diepe nacht ter ore]] (489)
 
* [[Heden zult gij zijn glorie aanschouwen]] (490)
 
* [[Kind ons geboren]] (491)
 
* [[Verschenen is de mildheid]] (492)
 
* [[Soms breekt uw licht]] (493)
 
* [[Vanwaar zijt Gij gekomen]] (494)
 
* [[Toen midden in de wintertijd]] (495)
 
* [[Een ster ging op uit Israël]] (496)
 
|
 
* [[Maria ging op reis]] (497)
 
* [[Betlehem, o uitverkoren stad]] (498)
 
* [[Nu gaat de hemel open]] (499)
 
* [[Uit uw verborgenheid]] (500)
 
* [[Als een ster in lichte luister]] (501)
 
* [[Wij zingen door de tranen heen]] (502)
 
* [[Wij staan aan een kribbe]] (503)
 
* [[Een engel heeft de toon gezet]] (504)
 
* [[In de nacht gekomen]] (505)
 
* [[Wij trekken in een lange stoet]] (506)
 
* [[Het is al nacht in Betlehem]] (507)
 
* [[Klaarlichte nacht]] (508)
 
* [[Kindje van vrede]] (509)
 
* [[O Kerstnacht, schoner dan de dagen]] (510)
 
* [[Door goede machten trouw en stil omgeven]] (511)
 
* [[O Jezus, hoe vertrouwd en goed]] (512)
 
* [[God heeft het eerste woord]] (513)
 
|}
 
 
===Epifaniëntijd===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Nu komt de Heer]] (514a)
 
* [[Heel de aarde zal U aanbidden]] (514b)
 
* [[God, wees ons genadig]] (514c)
 
* [[Wees mij een rots, een toevlucht]] (514d)
 
* [[Een kind geboren te Betlehem]] (515)
 
* [[Van 't vroeglicht van de dageraad]] (516)
 
* [[Christus, uit God geboren]] (517)
 
* [[Hoe helder staat de morgenster]] (518)
 
* [[Gij die de ster van David zijt]] (519)
 
* [[De wijzen]] (520)
 
* [[Hij komt niet uit de grote stad]] (521)
 
* [[Toen Jezus bij het water kwam]] (522)
 
|
 
* [[Christus ging als eerste]] (523)
 
* [[Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan]] (524)
 
* [[Wij willen de bruiloftsgasten zijn]] (525)
 
* [[Juich voor de koning van de Joden]] (526)
 
* [[Uit uw hemel zonder grenzen]] (527)
 
* [[Omdat Hij niet ver wou zijn]] (528)
 
* [[Mijn dienstknecht mijn geliefde]] (529)
 
* [[De Geest des Heren is op hem]] (530)
 
* [[Jezus, die langs het water liep]] (531)
 
* [[De visser ging uit vissen]] (532)
 
* [[Daar komt een man uit Nazareth]] (533)
 
* [[Hij die de blinden weer liet zien]] (534)
 
|}
 
 
===Veertigdagentijd===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Antwoord mij en keer u tot mij]] (535a)
 
* [[Roept hij Mij, Ik antwoord]] (535b)
 
* [[Gedenk uw ontferming, God]] (535c)
 
* [[Mijn ogen zijn gericht op U]] (535d)
 
* [[Verheug u met Jeruzalem]] (535e)
 
* [[Doe mij recht, o God]] (535f)
 
* [[Gezegend die komt in de naam van de Heer]](535g)
 
* [[Alles wat over ons geschreven is (1)]] (536)
 
* [[Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft]] (537)
 
* [[Een mens te zijn op aarde]] (538)
 
* [[Jezus, diep in de woestijn]] (539)
 
* [[Het waren tien geboden]] (540)
 
* [[Veertig jaren lopen door het hete zand]] (541)
 
* [[God roept de mens op weg te gaan]] (542)
 
* [[Gij zijt in glans verschenen]] (543)
 
* [[Christus naar wie wij heten]] (544)
 
* [[Christus staat in majesteit]] (545)
 
* [[Wees blijde nu, in 't midden van het lijden]] (546)
 
|
 
* [[Met de boom des levens]] (547)
 
* [[Laten wij dan bidden]] (547a)
 
* [[Het heeft de Heilige behaagd]] (548)
 
* [[De ezelruiter]] (549)
 
* [[Verheug u, gij dochter van Sion]] (550)
 
* [[Hosanna, hosanna]] (551)
 
* [[Dit is een dag van zingen]] (552)
 
* [[Stap voor stap gaat door Jeruzalem]] (553)
 
* [[Welkom, welkom, koning Jezus]] (554)
 
* [[Dans en zing: hosanna voor de koning]] (555)
 
* [[Alles wat over ons geschreven is (2)]] (556)
 
* [[Naam van Jezus die ten dode]] (557)
 
* [[Jezus, om uw lijden groot]] (558)
 
* [[Gij die ver voor ons uit]] (559)
 
* [[Hij ging de weg zo eenzaam]] (560)
 
* [[O liefde die verborgen zijt]] (561)
 
* [[Ik wil mij gaan vertroosten]] (562)
 
* [[De geur van mirre]] (563)
 
|}
 
 
===Drie dagen van Pasen===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Het kruis van de Heer is onze trots]] (564a)
 
* [[Wij roemen in 't kruis]] (564b)
 
* [[Het hoogste woord daalt uit het licht]] (565)
 
* [[Midden in de dood]] (566)
 
* [[Hij onthaalde ons aan tafel]] (567)
 
* [[Ubi caritas (Berthier)|Ubi caritas]] (568a)
 
* [[Ubi caritas (Gelineau)|Ubi caritas]] (568b)
 
* [[Toen Jezus wist: nu is gekomen]] (569)
 
* [[Toen Jezus had gebeden]] (570)
 
* [[In stille nacht houdt Hij de wacht]] (571)
 
* [[De koningsvaandels trekken uit]] (572)
 
* [[De Moeder stond door smart bevangen]] (573)
 
* [[Glorie zij U, Christus, U leed onze nood]] (574)
 
* [[Jezus, leven van ons leven]] (575)
 
* [[O hoofd vol bloed en wonden]] (576a)
 
* [[O hoofd vol bloed en wonden]] (576b)
 
* [[O wereld, zie uw leven]] (577)
 
* [[O kostbaar kruis, o wonder Gods]] (578)
 
* [[Niets droeg hem meer]] (579)
 
* [[Dag zo bitter en zo goed]] (580)
 
* [[Hier zwijgt het grote denken]] (581)
 
* [[Door wat voor grote eenzaamheden]] (582)
 
* [[Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog]] (583)
 
* [[Is zijn ure nu gekomen]] (584)
 
* [[Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?]] (585)
 
* [[Zie de mens die in zijn lijden]] (586)
 
* [[Licht voor de wereld]] (587)
 
|
 
* [[Heilig aanschijn van het Lam]] (588)
 
* [[O lichaam van het woord]] (589)
 
* [[Nu valt de nacht]] (590)
 
* [[O Heer, wees met uw kerk]] (591)
 
* [[Stil ligt de tuin rondom het witte graf]] (592)
 
* [[Licht van Christus]] (593)
 
* [[Wachters op de morgen]] (594)
 
* [[Juich, hemelen, één koor van engelen]] (595)
 
* [[Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood]] (596)
 
* [[Wees hier aanwezig]] (597)
 
* [[Dans nos obscurités / Als alles duister is]] (598)
 
* [[O diepe nacht die ons omringt]] (599)
 
* [[Licht, ontloken aan het donker]] (600)
 
* [[Licht dat ons aanstoot in de morgen]] (601)
 
* [[Met niets van niets zijt Gij begonnen]] (602)
 
* [[De vloed van vóór de tijd]] (603)
 
* [[De eerste dag der week]] (604)
 
* [[De toekomst is al gaande]] (605)
 
* [[Met Mozes zijn wij meegegaan]] (606)
 
* [[Gij zijt voorbijgegaan]] (607)
 
* [[De steppe zal bloeien]] (608)
 
* [[Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied]] (609)
 
* [[Zo dor en doods]] (610)
 
* [[Wij zullen leven, God zei dank]] (611)
 
* [[Wij komen als geroepen]] (612)
 
* [[Christus is opgestaan]] (613)
 
* [[Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U]] (614)
 
|
 
* [[Victimae paschali laudes / Christen, offer nu]] (615)
 
* [[Christus is opgestanden]] (616)
 
* [[Christus is opgestanden (canon)]] (616a)
 
* [[De Heer is waarlijk opgestaan]] (617)
 
* [[Christus lag in de dood terneer]] (618)
 
* [[Lof zij God in de hoogste troon]] (619)
 
* [[Lof zij God in de hoogste troon (canon)]] (619a)
 
* [[Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt]] (620)
 
* [[Heerlijk verschenen is de dag]] (621)
 
* [[Nu triomfeert de Zoon van God]] (622)
 
* [[O hart, spring op vol vreugde]] (623)
 
* [[Christus, onze Heer, verrees]] (624)
 
* [[Groen ontluikt de aarde]] (625)
 
* [[Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg]] (626)
 
* [[Wij delen verdriet en zorgen]] (627)
 
* [[Nu moet gij allen vrolijk zijn]] (628)
 
* [[Ik ben in mijn hof gekomen]] (629)
 
* [[Sta op! Een morgen ongedacht]] (630)
 
* [[Tussen waken, tussen dromen]] (631)
 
* [[Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt]] (632)
 
* [[De lichtvorst, de ontluisterde]] (633)
 
* [[U zij de glorie]] (634)
 
* [[De Heer is waarlijk opgestaan]] (635)
 
* [[Liefde is licht, opnieuw geboren]] (636)
 
* [[O vlam van Pasen, steek ons aan]] (637)
 
* [[De Heer is waarlijk opgestaan]] (638)
 
* [[Christus in het graf geborgen]] (639)
 
|}
 
 
===Paastijd===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen]] (640a)
 
* [[Halleluja! De trouw van God vult de aarde]] (640b)
 
* [[Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde]] (640c)
 
* [[Halleluja! Zing voor God een nieuw lied]] (640d)
 
* [[Halleluja! Verkondig het, juich, heel de aarde]] (640e)
 
* [[Halleluja! Hoor mij, God, ik roep]] (640f)
 
* [[Jezus leeft en ik met Hem]] (641)
 
* [[Ik zeg het allen, dat Hij leeft]] (642)
 
* [[Zing nu de Heer! Hij zag ons aan]] (643)
 
|
 
* [[Terwijl wij Hem bewenen]] (644)
 
* [[Zing ten hemel toe]] (645)
 
* [[De Heer is onze reisgenoot]] (646)
 
* [[Voor mensen die naamloos]] (647)
 
* [[Zing halleluja, hemel en aarde, zing]] (648)
 
* [[O Heer, blijf toch niet vragen]] (649)
 
* [[De aarde is vervuld]] (650)
 
* [[Christus heeft voor ons geleden]] (651)
 
* [[Zing jubilate voor de Heer]] (652)
 
|
 
* [[U kennen, uit en tot U leven]] (653)
 
* [[Zing nu de Heer, stem allen in]] (654)
 
* [[Zing nu de Heer, stem allen in (canon)]] (654a)
 
* [[Zing voor de Heer een nieuw gezang]] (655)
 
* [[Ik ben de wijnstok]] (656)
 
* [[Zolang wij ademhalen]] (657)
 
* [[Gods adem waait zijn woorden uit den hoge]] (658)
 
* [[Kondig het jubelend aan]] (659)
 
|}
 
 
===Hemelvaart===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren]] (660)
 
* [[Ten hemel opgevaren is]] (661)
 
* [[Heer, komt in deze tijd]] (662)
 
* [[Al heeft Hij ons verlaten]] (663)
 
* [[Naam van Jezus, nu verheven]] (664)
 
* [[Om Christus' wil zijn wij verblijd]] (665)
 
* [[De Heer is opgetogen]] (666)
 
* [[Hij leeft]] (667)
 
|}
 
 
===Pinksteren===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Halleluja! Adem van God vult heel de aarde]] (668)
 
* [[Kom o Geest des Heren kom]] (669)
 
* [[Kom Schepper God, o heilige Geest]] (670)
 
* [[Nu bidden wij de heilige Geest]] (671)
 
* [[Kom laat ons deze dag]] (672)
 
* [[Heilige liefdeskracht]] (673)
 
* [[O God, die op het pinksterfeest]] (674)
 
* [[Geest van hierboven]] (675 )
 
* [[De wind, wij zien hem niet]] (676)
 
* [[Geest, uit de hemel neergedaald]] (677)
 
* [[Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde]] (678)
 
* [[Geweldige, gedreven wind]] (679)
 
|
 
* [[Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods]] (680)
 
* [[Veni sancte Spiritus]] (681)
 
* [[Dit is het wonder: de kracht van de Geest]] (682)
 
* [['t Is feest vandaag, 't is pinksterfeest]] (683)
 
* [[Uit het wachten komt de vonk]] (684)
 
* [[Geest van God, zo vol van liefde]] (685)
 
* [[De Geest des Heren heeft]] (686)
 
* [[Wij leven van de wind]] (687)
 
* [[Heilige Geest]] (688)
 
* [[Wat altijd is geweest]] (689)
 
* [[Taal op de tong]] (690)
 
* [[De Geest van God waait als een wind]] (691)
 
|
 
* [[Wij wachten op de Geest beloofd]] (692)
 
* [[Wij vieren vandaag het feest]] (693)
 
* [[Dat wij volstromen met levensadem]] (694)
 
* [[Heer, raak mij aan met uw adem]] (695)
 
* [[Waai nu, Geest]] (696)
 
* [[Kom Schepper, Geest]] (697)
 
* [[Zend uw Geest]] (698)
 
* [[O pinksterdag]] (699)
 
* [[Als de wind die waait met vlagen]] (700)
 
* [[Zij zit als een vogel]] (701)
 
* [[Geschenk uit de hemel]] (702)
 
|}
 
 
===Trinitatis===
 
* [[Alles uit Hem ontstaan]] (703)
 
* [[Dank, dank nu allen God]] (704)
 
* [[Ere zij aan God, de Vader]] (705)
 
* [[Dans mee met Vader, Zoon en Geest]] (706)
 
* [[Dragende, moederlijke God]] (707)
 
 
===Bevrijdingsdag===
 
* [[Wilhelmus van Nassouwe]] (708)
 
* [[Nooit lichter ving de lente aan]] (709)
 
 
===Zomertijd===
 
* [[In de schoot van mijn moeder riep Hij mij]] (710a)
 
* [[Gelukkig wie wonen in uw huis]] (710b)
 
* [[Rechtvaardigen groeien als palmen]] (710c)
 
* [[Doorgrond mij, ken mijn hart]] (710d)
 
 
===Herfsttijd===
 
* [[Zegen de Levende, jullie engelen]] (711a)
 
* [[De Levende waakt over je gaan en je komen]] (711b)
 
* [[Mijn ziel verlangt naar U]] (711c)
 
* [[Blaas de trompetten]] (711d)
 
* [[Het jaar neigt zich tot stille groet]] (712)
 
* [[Wij moeten Gode zingen]] (713)
 
* [[Dat ik recht kan staan]] (714)
 
 
===Oogst===
 
* [[Zoals de halmen buigen in de wind]] (715)
 
* [[Zaaien, maaien, oogsten]] (716)
 
* [[Waartoe geploegd, als 't zaad]] (717)
 
* [[God, die leven hebt gegeven]] (718)
 
* [[Loof God voor de vruchten van boomgaard en land]] (719)
 
* [[Alleen te leven om te zwoegen]] (720)
 
 
===Hervormingsdag===
 
* [[Houd ons bijeen, God, rond uw woord]] (721)
 
* [[Uw stem, Heer, hebben wij gehoord]] (722)
 
* [[Waar God de Heer zijn schreden zet]] (723)
 
 
===Allerheiligen===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Juich, rechtvaardigen, voor uw God]] (724)
 
* [[Gij boden rond Gods troon]] (725)
 
* [[Hoor, een heilig koor van stemmen]] (726)
 
* [[Voor alle heiligen in de heerlijkheid]] (727)
 
* [[De heiligen ons voorgegaan]] (728)
 
* [[Zij gaan op naar de stad van de vrede]] (729)
 
* [[Heer, herinner u de namen]] (730)
 
* [[Vergeet niet hoe wij heten]] (731)
 
* [[Voor de toegewijden]] (732)
 
* [[Vrienden die zijn overleden]] (733)
 
* [[Beati voi poveri]] (734)
 
* [[Gij, die de mens geschapen hebt]] (735)
 
* [[Dat ons zorgen en werken]] (736)
 
 
===Geloofsgetuigen===
 
* [[Jeruzalem, mijn vaderstad]] (737)
 
* [[Kom zing het lied van Eva]] (738)
 
* [[Wat heeft Maria ons bewaard]] (739)
 
* [[Maria heeft ontvangen]] (740)
 
* [[Een engel roept de oude man]] (741)
 
* [[Wees geprezen, bron en schenker]] (742)
 
* [[Wij offerden aan goden]] (743)
 
* [[Sint Maarten, strijdbaar man]] (744)
 
* [[Uit de schemer van de tijden]] (745)
 
 
===Voleinding===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Sion mijn vaderland]] (746)
 
* [[Eens komt de grote zomer]] (747)
 
* [[Het duurt niet lang meer tot de tijd]] (748)
 
* [['Op, waak op!' Zo klinkt het luide]] (749)
 
* [['Op, waak op!' Zo klinkt het luide (canon)]] (749a)
 
* [[Jeruzalem, jij stad door God gebouwd]] (750)
 
* [[De Heer verschijnt te middernacht]] (751)
 
* [[Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven]] (752)
 
* [[Er is een land van louter licht]] (753)
 
* [[Liefde Gods die elk beminnen]] (754)
 
* [[Toch overwint eens de genade]] (755)
 
|
 
* [[Laat komen, Heer, uw rijk]] (756)
 
* [[Swing low, sweet chariot]] (757)
 
* [[Bij 't steken der bazuinen]] (758)
 
* [[Gods kinderen op aarde]] (759)
 
* [[Gij zijt de zin van wat wij zijn]] (760)
 
* [[Zoals het witte bliksemlicht]] (761)
 
* [[De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan]] (762)
 
* [[Zij zullen de wereld bewonen]] (763)
 
* [[Een zaaier ging uit om te zaaien]] (764)
 
* [[Gij hebt met uw brede gebaren]] (765)
 
* [[Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen]] (766)
 
|
 
* [[De toekomst van de Heer is daar]] (767)
 
* [[De hemel van hier]] (768)
 
* [[Eens, als de bazuinen klinken]] (769)
 
* [[De Here, de heerser der aarde]] (770)
 
* [[Ik weet van een stad die komen zal]] (771)
 
* [[Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien]] (772)
 
* [[Van grond en vuur zult Gij ons maken]] (773)
 
* [[Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste]] (774)
 
* [[Dag der dagen, als de tijden]] (775)
 
* [[Er wordt een nieuwe stad gebouwd]] (776)
 
* [[Hem komt alle eer toe]] (777)
 
|}
 
 
===Leven (778-964)===
 
Liederen in de rubriek Leven.
 
===Levenstijd===
 
* [[O Here God, - ons liefst verlangen]] (778)
 
* [[In de ongerepte morgen]] (779)
 
* [[In de schoot van mijn moeder geweven]] (780)
 
* [[Kind van God gegeven]] (781)
 
* [[Het koninkrijk is voor een kind]] (782)
 
* [[Voor mij is geluk]] (783)
 
* [[Samen spelen, zingen]] (784)
 
* [[Steun in de rug]] (785)
 
* [[Wij zingen God ter ere]] (786)
 
 
===Trouw===
 
* [[Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten]] (787)
 
* [[God die in het begin]] (788)
 
* [[Delf mijn gezicht op]] (789)
 
* [[Hoog als de hemel de liefde]] (790)
 
* [[Liefde, eenmaal uitgesproken]] (791)
 
* [[Kom, God, en schrijf uw eigen naam]] (792)
 
* [[Bron van liefde, licht en leven]] (793)
 
* [[Gods zegen bidden wij je toe]] (794)
 
* [[Wat ons bond, God, is verbroken]] (795)
 
 
===Levensreis===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[U Here Jezus roep ik aan]] (796)
 
* [[Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig]] (797)
 
* [[Heer geef mij vleugels dat ik reis]] (798)
 
* [[Kom, kinderen niet dralen]] (799)
 
* [[Wat zou ik zonder U geweest zijn]] (800)
 
* [[Door de nacht van strijd en zorgen]] (801)
 
* [[Door de wereld gaat een woord]] (802)
 
* [[Uit Oer is hij getogen]] (803)
 
* [[De Heer heeft naar mij omgezien]] (804)
 
* [[Abraham]] (805)
 
* [[Zomaar te gaan met een stok in je hand]] (806)
 
* [[Een mens te zijn op aarde]] (807)
 
* [[In diepe nacht ben ik gegaan]] (808)
 
* [[Blijf niet staren]] (809)
 
* [[Ga]] (810)
 
* [[Zoals een moeder zorgt]] (811)
 
* [[Op mijn levenslange reizen]] (812)
 
* [[Vreemden zijn wij]] (813)
 
* [[Wees gezegend]] (814)
 
* [[Het eerste licht raakt Jakob aan]] (815)
 
* [[Dat wij onszelf gewonnen geven]] (816)
 
* [[O, Christus, bron van lentebloei]] (817)
 
|
 
* [[Niet is het laatste woord gesproken]] (818)
 
* [[Vrede voor dit huis]] (819)
 
* [[Als op het einde van de weg]] (820)
 
* [[Dat de weg naar je toekomt]] (821)
 
* [[Wij trekken steeds verder]] (822)
 
* [[Gij hebt, o Vader van het leven]] (823)
 
* [[Vroeg ik mijn denken]] (824)
 
* [[De wereld is van Hem vervuld]] (825)
 
* [[O Christus, woord der eeuwigheid]] (826)
 
* [[Mensen, wij zijn geroepen om te leven]] (827)
 
* [[Stem als een zee van mensen]] (828)
 
* [[De liefde gaat ons voor]] (829)
 
* [[Leven is wachten]] (830)
 
* [[Gestuurd op wegen ongedacht]] (831)
 
* [[Geroepen om op weg te gaan]] (832)
 
* [[Neem mij aan zoals ik ben]] (833)
 
* [[Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht]] (834)
 
* [[Jezus, ga ons voor]] (835)
 
* [[O Heer, die onze Vader zijt]] (836)
 
* [[Iedereen zoekt U, jong of oud]] (837)
 
* [[O grote God die liefde zijt]] (838)
 
* [[Ik danste die morgen toen de schepping begon]] (839)
 
|
 
* [[Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom]] (840)
 
* [[Wat zijn de goede vruchten]] (841)
 
* [[Ik ben het licht van de wereld]] (842)
 
* [[Wat te kiezen]] (843)
 
* [[May we see Christ's loving face]] (844)
 
* [[Tijd van vloed en tijd van zegen]] (845)
 
* [[De wijsheid van vóór alle tijden]] (846)
 
* [[Mijn leven is een splinter aan de tijd]] (847)
 
* [[Al wat een mens te kennen zoekt]] (848)
 
* [[Zoek de wegen van de wijsheid]] (849)
 
* [[Geen taal bij machte U te meten]] (850)
 
* [[Gij, hemelhoog verheven]] (851)
 
* [[U komt mij, lieve God]] (852)
 
* [[Ik zoek U in den blinde]] (853)
 
* [[God, soms is het donker]] (854)
 
* [[Hem even aan te mogen raken]] (855)
 
* [[U, God, hebt mij opgericht]] (856)
 
* [[Jij zoekt mij]] (857)
 
* [[Vernieuw in ons, o God]] (858)
 
* [[Schuldig staat wij voor U, Heer]] (859)
 
* [[Gij die ons hebt geschapen]] (860)
 
* [[Hoe kan ik verder leven]] (861)
 
|}
 
 
===Bidden===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Musica est Dei donum optime]] (862a)
 
* [[Célébrons sans cess]] (862b)
 
* [[Nu laat ons God de Here]] (863)
 
* [[Nu laat ons God de Here (canon)|Nu laat ons God de Here]] (863a)
 
* [[Laat ons de Heer lofzingen]] (864)
 
* [[Komt nu met zang van zoete tonen]] (865)
 
* [[Zolang als ik op aarde leven zal]] (866)
 
* [[Loof overal, loof al wat adem heeft]] (867)
 
* [[Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere]] (868)
 
* [[Lof zij de Heer, ons hoogste goed]] (869)
 
* [[Heilige God, geprezen zij]] (870)
 
* [[Jezus zal heersen waar de zon]] (871)
 
* [[Masithi Amen]] (872)
 
|
 
* [[Zingen wij God onze lof]] (873)
 
* [[Sanctum nomen Domini]] (874)
 
* [[Father, we love you]] (875)
 
* [[Heel ons leven, de gave van God]] (876)
 
* [[Ja, ik ben het beeld van onze maker]] (877)
 
* [[Nu breekt je uittocht aan]] (878)
 
* [[Jubel, jubel, dochter Sion]] (879)
 
* [[Het leven op aarde is vreugde en rijkdom]] (880)
 
* [[Gaudeamus hodie]] (881)
 
* [[Allerhoogste God, heilig en glorierijk]] (882)
 
* [[King of kings and Lord of lords]] (883)
 
* [[De Heer is hier in glorie en luister]] (884)
 
* [[Groot is uw trouw, o Heer]] (885)
 
|
 
* [[Abba, Vader, U alleen]] (886)
 
* [[Wees stil en weet: Ik ben uw God]] (887)
 
* [[Lift up your heads]] (888)
 
* [[Heer, ik prijs uw naam]] (889)
 
* [[Erken nu de Heer]] (890)
 
* [[Lord, I come to You/Heer, ik kom bij U]] (891)
 
* [[Niet in 't geweldige geluid]] (892)
 
* [[Overal zijt Gij]] (893)
 
* [[Wanneer ik zoek naar woorden]] (894)
 
* [[De noche iremos]] (895)
 
* [[Wie heeft zijn geld verloren]] (896)
 
* [[Rusteloos ben ik]] (897)
 
|}
 
 
===Geloven===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Een vaste burcht is onze God]] (898)
 
* [[Wat mijn God wil, geschiede altijd]] (899)
 
* [[Nada te turbe]] (900)
 
* [[Ik hoor trompetten klinken]] (901)
 
* [[Is God de Heer maar voor mij]] (902)
 
* [[Zou ik niet van harte zingen]] (903)
 
* [[Beveel gerust uw wegen]] (904)
 
* [[Wie zich door God alleen laat leiden]] (905)
 
* [[God is tegenwoordig]] (906)
 
* [[Jezus, mijn verblijden]] (907)
 
* [[Ik heb U lief, o mijn beminde]] (908)
 
* [[Wat God doet, dat is welgedaan]] (909)
 
* [[Soms groet een licht van vreugde]] (910)
 
* [[Rots waaruit het leven welt]] (911)
 
* [[Neem mijn leven, laat het Heer]] (912)
 
* [[Wat de toekomst brengen moge]] (913)
 
* [[Geef mij, Heer, mij los te zingen]] (914)
 
|
 
* [[Nobody knows the trouble I've seen]] (915)
 
* [[Je kunt niet dieper vallen]] (916)
 
* [[Ga in het schip, zegt Gij]] (917)
 
* [[Stem die de stenen breekt]] (918)
 
* [[Gij die alle sterren houdt]] (919)
 
* [[Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild]] (920)
 
* [[Christe, lux mundi]] (921)
 
* [[In der Welt habt ihr Angst]] (922)
 
* [[Wil je wel geloven]] (923)
 
* [[Verdoofd en schamper]] (924)
 
* [[Wek mijn zachtheid weer]] (925)
 
* [[Als Gij niet zijt]] (926)
 
* [[Ik vergeet nooit de mens die ik maakte]] (927)
 
* [[Hoe ik ook ben]] (928)
 
* [[Zoals de regen]] (929)
 
* [[Jij geeft mij vleugels]] (930)
 
* [[Don't build your house on a sandy land]] (931)
 
|
 
* [[Rust nu mijn ziel]] (932)
 
* [[Gij ziet ons vechten met de macht]] (933)
 
* [[Ik ben voor jou een nieuwe naam]] (934)
 
* [[Je hoeft niet bang te zijn]] (935)
 
* [[Luister naar de wind]] (936)
 
* [[When I'm feeling sad]] (937)
 
* [[Christus die u wilt tooien]] (938)
 
* [[Op U alleen, mijn licht, mijn kracht]] (939)
 
* [[Hide me now / Verberg mij nu]] (940)
 
* [[Waarom moest ik uw stem verstaan]] (941)
 
* [[Ik sta voor U in leegte en gemis]] (942)
 
* [[God gaat zijn ongekende gang]] (943)
 
* [[O Heer, verberg u niet voor mij]] (944)
 
* [[Ja, het liefst zou ook ik]] (945)
 
* [[Als de vrijheid was wat vrijheid lijkt]] (946)
 
|}
 
 
===Levensgrens===
 
{|
 
|- valign="top"
 
|
 
* [[Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen]] (947)
 
* [[Als Gij er zijt]] (948)
 
* [[Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood]] (949)
 
* [[Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede]] (950)
 
* [[Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt]] (951)
 
* [[Waar zou het zijn, dat land van licht]] (952)
 
* [[Moge God je zegenen in je laatste dagen]] (953)
 
* [[Rust en vrede]] (954)
 
* [[Jezus, mijn verdriet is groot]] (955)
 
* [[Wij kunnen niet meer verder voor je zorgen]] (956)
 
|
 
* [[Zieke vogel, vleugellam]] (957)
 
* [[Ach Herr, lass dein lieb' Engelein]] (958)
 
* [[In paradisum]] (959a)
 
* [[Ten paradijze]] (959b)
 
* [[Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer]] (960)
 
* [[Niemand leeft voor zichzelf]] (961)
 
* [[Wat ik gewild heb]] (962)
 
* [[Alleen de liefde kent jouw stem]] (963)
 
* [[Met de engelen mee op reis]] (964)
 
|}
 
 
===Samen leven (965-1016)===
 
Liederen die zijn opgenomen in de rubriek Samen leven.
 
 
===Kerk===
 
* [[Heer, stuur zelf het schip der kerk]] (965)
 
* [[Het heil des hemels werd ons deel]] (966)
 
* [[Zonne der gerechtigheid]] (967)
 
* [[De ware kerk des Heren]] (968)
 
* [[In Christus is noch west noch oost]] (969)
 
* [[Vlammen zijn er vele]] (970)
 
* [[Zing een nieuw lied voor God de Here]] (971)
 
* [[Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn]] (972)
 
* [[Om voor elkaar te zijn uw oog en oor]] (973)
 
* [[Maak ons uw liefde, God, tot opmaat]] (974)
 
* [[Jezus roept hier mensen samen]] (975)
 
* [[Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven]] (976)
 
 
===Schepping===
 
* [[Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd]] (977)
 
* [[Aan U behoort, o Heer der heren]] (978)
 
* [[De vogels van de bomen]] (979)
 
* [[Van alle welgeschapen dingen]] (980)
 
* [[Zolang er mensen zijn op aarde]] (981)
 
* [[Gij voedt de vogels in de bomen]] (981a)
 
* [[In de bloembol is de krokus]] (982)
 
* [[Lieve boetseerder]] (983)
 
* [[Gezegend die de wereld schept]] (984)
 
* [[Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven]] (985)
 
* [[De oorsprong van leven en licht]] (986)
 
* [[Bron van het zijnde]] (987)
 
* [[Zittend in het gras]] (988)
 
 
===Gerechtigheid===
 
* [[Gelukkig de armen van geest]] (989)
 
* [[De laatsten worden de eersten]] (990)
 
* [[De eersten zijn de laatsten]] (991)
 
* [[Wat vraagt de Heer nog meer van ons]] (992)
 
* [[Samen op de aarde]] (993)
 
* [[Voor hen die ons regeren]] (994)
 
* [[O Vader, trek het lot U aan]] (995)
 
* [[Om eenvoudigen van geest]] (996)
 
* [[– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land]] (997)
 
* [[Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen]] (998)
 
* [[Ik zal in mijn huis niet wonen]] (999)
 
* [[Wij zagen hoe het spoor van God]] (1000)
 
* [[De wijze woorden en het groot vertoon]] (1001)
 
* [[Een volk op weg gezet]] (1002)
 
* [[Stil is de straat]] (1003)
 
* [[Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen]] (1004)
 
* [[Longing for light, we wait in darkness]] (1005)
 
* [[Onze Vader in de hemel]] (1006)
 
* [[Brood zal ik je geven]] (1007)
 
 
===Vrede===
 
* [[Rechter in het licht verheven]] (1008)
 
* [[O lieve Heer, geef vrede]] (1009)
 
* [[Geef vrede, Heer, geef vrede]] (1010)
 
* [[Da pacem, Domine]] (1011)
 
* [[Geef aan de wereld vrede, Heer]] (1012)
 
* [[Als alle mensen vogels dromen]] (1013)
 
* [[Geef vrede door van hand tot hand]] (1014)
 
* [[Tot het uiterste]] (1015)
 
* [[Kom, laat ons opgaan]] (1016)
 
-->
 
 
[[Categorie:Register Liedboek 2013]]
 
[[Categorie:Register Liedboek 2013]]

Huidige versie van 26 mrt 2020 om 22:59

Liedboek 2013
Liedboek 2013.jpg

Deze pagina bevat de complete inhoudsopgave van Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

Er zijn verschillende zoekingangen om bij de artikelen per lied te komen:

  • Via de rubrieken en subrubrieken die hieronder staan. De blauwe titels zijn opgenomen in deze Kerkliedwiki, de rode titels nog niet.
  • Via het Alfabetisch overzicht van alle liederen uit het Liedboek die nu al zijn opgenomen in deze Kerkliedwiki.
  • Zoeken naar een titel of kenmerk via het zoekvenster rechtsboven aan de pagina.

Psalmen

  • De nummers zonder toevoeging zijn de psalmen op de Geneefse melodieën, in de berijming van 1968 van de teksten.
  • Gelijke nummers met een letter als toevoeging zijn liederen gebaseerd op (een deel van) de tekst van de Bijbelse psalm met dat nummer.

Psalm 1 t/m 50

1 Gezegend hij, die in der bozen raad
1a Gelukkig is de mens
2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
3 O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
4 Laat als ik roep mij op U hopen
4a Verhoor mij als ik roep tot U
4b Zegen ons met het licht van uw ogen
5 Laat mij, mijn Koning tot U spreken
6 Heer, toon mij uw genade
7 Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
8a Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
8b Zie de zon, zie de maan
8c Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam
9 Met heel mijn hart zing ik uw eer
9a Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen
10 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
11 Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
12 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
12a Onkreukbare woorden, waar ben je
13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
13a Hoe lang vergeet U mij, o God
13b Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
13c Hoelang nog Heer, blijft U mij vergeten
14 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)
15 Wie zult Gij noden in uw tent
16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
16a Leer ons, O Heer, wat de weg is te leven
16b Behüte mich, Gott / Behoed mij, o God
17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
18 Ik heb U lief van ganser harte, Here
18a Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
19 De hemel roemt de Heer
19a Het woord des Heren is volmaakt
20 Moge de Heer u antwoord geven
21 O Heer, de koning is verheugd!
22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
22a God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
23a D'Almachtige is mijn Herder en Geleide
23b De Heer is mijn herder (ten Kate)
23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
23d Was ik een schaap, was Hij mijn herder
23e De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
23f Mijn herder, Gij alleen
23g Mijn herder is de Heer
24 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
25 Heer, ik hef mijn hart en handen
25a Mijn ogen zijn gevestigd
25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
25c Naar U gaat mijn verlangen, Heer
25d Naar U gaat mijn verlangen, Heer
25e Naar U gaat mijn verlangen uit
26 O Heer, op wie ik pleit
27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
27a De Heer is mijn licht / The Lord is my light
27b De Heer is mijn licht en mijn heil
28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
29 Gij die hoog verheven zijt
30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
30a Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
30b Van U wil ik spreken, God (de Keyzer)
31 Op U vertrouw ik, Heer der Heren
31a Mijn toevlucht is de Here God
32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
32a Gelukkig ben je als je schuld bekent
33 Kom nu met zang en roer de snaren
34 Ik loof de Heer altijd
35 Twist, Here, met mijn twisters
36 De zonde die de zondaars vleit
36a Bij U is de bron
37 Wees niet afgunstig op de goddeloze
38 Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren
39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg
40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
40a Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde
41 Heil hem die de geringe helpt in nood
42 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht
42a Zoals een hert reikhalst naar levend water
43 O God, kom mijn geding beslechten
44 Heer, wat de vaderen vertelden
45 Met luider stem breng ik de koning hulde
46 God is een toevlucht te allen tijde
47 Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd
48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
49 Bewoners van de wijde wereld, hoor
50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt

Psalm 51 t/m 100

51 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
51a God, herschep mijn hart
51b Create in me a clean heart
52 Waarom toch het kwaad zo te prijzen
53 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)
54 O God, verlos mij door uw naam!
55 God, laat mij smekend tot U treden
56 Wees mij genadig, Heer, want een geweld
57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
57a De merel fluit als morgenopening
58 Gij hoge raad, bijeengekomen
59 Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden
60 O God, die ons verstoten had
61 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
62a Bij God alleen verstilt mijn ziel
62b Mon âme se repose
62c Stel je vertrouwen op God alleen
63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
63a O God, u bent mijn God
63b God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
65 De stilte zingt U toe, o Here
66 Breek, aarde, uit in jubelzangen
66a Jubilate Deo
67 God zij ons gunstig en genadig
67a Heel de aarde jubelt en juicht
67b God, wees ons genadig, zegen ons
68 God richt zich op, de vijand vlucht
69 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt
70 Haast U om mij te redden, God!
71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
72a Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
73 Ja, God is goed voor Israël
74 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
75 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer
76 God wordt geëerd in Israël
77 Roepend om gehoor te vinden
78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
78a Luister, volk van God
79 O God, nu zijn de heidenen gekomen
80 O God van Jozef, leid ons verder
80a God van de heerscharen, richt ons weer op
81 Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
82 God staat in 't midden van de goden
83 Zwijg niet, o God, verhef uw woord
84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
84a Wat hou ik van uw huis
84b Gelukkig wie wonen in uw huis (Oelbrandt)
85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
85a Nu mag uw land onder uw glimlach liggen
85b Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
87a En dansend zingen zij
88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt
88a Nu lig ik wakker in de nacht
89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
89a Wat de Heer genadig verleende
90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
90a O God, die droeg ons voorgeslacht
91 Heil hem wien God een plaats bereidt
91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
91b Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God
91c Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen
92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
92a Wat zo geweldig is
92b Rechtvaardigen groeien als palmen (Oelbrandt)
93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd
93a Koning is onze God
94 Verschijn in lichtglans, God der wrake!
95 Steekt nu voor God de loftrompet
95a Venite, exultemus Domino
96 Zing voor de Heer op nieuwe wijze
96a Zing een nieuw lied, alle landen
96b Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied
97 Groot Koning is de Heer
98 Zing een nieuw lied voor God de Here
98a Zing een nieuw lied voor God de Here (Grünke)
98b Alles op aarde zing Gods eer
98c Bergen kunnen het
98d Alle einden der aarde aanschouwen
98e De Heer deed nieuwe wonderen voor ons
98f Blaas de trompetten, juich voor uw koning
99 God is Koning
100 Juich Gode toe, bazuin en zing
100a Juich voor de Heer, aarde alom
100b Juich voor de Eeuwige, aarde alom

Psalm 101 t/m 150

101 Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
103a Loof nu, mijn ziel, de Here
103b Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)
103c Loof de Koning, heel mijn wezen
103d Barmhartige Heer, genadige God
103e Bless the Lord, my soul
104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
104a Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
105 Loof God de Heer, en laat ons blijde
106 Loof nu de Heer, want Hij is goed
107 Gods goedheid houdt ons staande
108 Mijn hart is, Heer, in U gerust
109 God die ik loof te allen tijde
110 De Here God heeft tot mijn heer gesproken
111 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
112 God zij geloofd en hoog geprezen
113 Prijs, halleluja, prijs den Heer
113a Van de opgang der zon tot haar dalen
113b De naam des Heren zij geprezen
114 Toen Israël uit Egypteland ging
114a Het volk dat uit Egypte trok
115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd
116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
117 Loof, alle volken, loof de Heer
117a Gij volken loof uw God en Heer
117b Halleluja. Volkeren, loof de Heer
117c Alle volken, huldig de Heer
117d Laudate omnes gentes
118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
118a Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
119a Uw woord omvat mijn leven
119b Een lamp voor mijn voet is uw woord
120 Ik hief mijn stem in vrees en beven
121 Ik sla mijn ogen op en zie
121a Mijn hulp komt van God
121b Onze hulp komt van de Levende
122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
122a Laten wij gaan naar het huis van de Heer
123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog
124 Laat Israël nu zeggen blij van geest
124a Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest
125 Wie op de Here God vertrouwen
126 Toen God de Heer uit 's vijands macht
126a Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
126b Bracht niet de Heer Sion terecht
127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt
128 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
129 Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
130 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer
130a Uit angst en nood stijgt mijn gebed
130b De Heer is steeds barmhartig
130c Uit de diepten roep ik U
130d Uit de diepten roep ik U (reciteerpsalm)
131 O Heer, er is geen trots in mij
131a U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten
132 Heer, denk aan David en zijn eed
133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
134 Gij dienaars aan de Heer gewijd
134a Zegen de Levende nacht aan nacht
135 Halleluja! loof de Heer
136 Loof de Heer, want Hij is goed
137 Aan Babels stromen zaten wij gevangen
137a Toen wij zaten langs het water
137b By the waters of Babylon
138 U loof ik, Heer, met hart en ziel
139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
139a Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen
139b Heer, U doorgrondt en kent mij
139c Ontwaak ik, nog ben ik bij U
139d La ténèbre n'est point ténèbre / Heel het duister is vol van luister
140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
142 Tot God de Heer hief ik mijn stem
143 O Here, hoor naar mijn gebeden
144 Gezegend zij de Heer, die te allen tijde
145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
145a Aller Augen warten auf dich, Herre
145b Dichtbij is God voor wie Hem roepen
146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
146a Laat ons nu vrolijk zingen
146b Laat ons nu vrolijk zingen (canon)
146c Alles wat adem heeft love de Here
147 Lof zij den Heer, goed is het leven
148 Halleluja! Prijs God en zing
149 Halleluja! laat opgetogen
150 Loof God, loof Hem overal
150a Geprezen zij God
150b Alles wat adem heeft, love de Heer

Cantica

151 Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag Het lied van Mozes (Schelfzeelied)
152 Mijn hart verheugt zich zeer De lofzang van Hanna
153 Vol vreugde put je water Het lied van Jesaja
154a Gij werken des Heren, zegen de Heer Het lied van de drie mannen in het vuur
154b Heel de schepping, prijs de Heer Het lied van de drie mannen in het vuur
155 Zijt Gij mijn God Het lied van Jona
156 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd Het lied van Habakuk
157a Mijn ziel maakt groot de Heer De lofzang van Maria
157b Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade De lofzang van Maria
157c Met hart en ziel maak ik Hem groot (Willem Vogel) De lofzang van Maria
157d Met hart en ziel maak ik Hem groot (Christiaan Winter) De lofzang van Maria
157e De Barmhartige ziet naar mij om De lofzang van Maria
158a God zij geloofd uit alle macht De lofzang van Zacharias
158b Een schoot van ontferming is onze God De lofzang van Zacharias
158c Gezegend de Heer, gezegend Isrels God De lofzang van Zacharias
159a Nu is het woord gezegd De lofzang van Simeon
159b Nu laat Gij, Heer, mij gaan De lofzang van Simeon
159c De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld De lofzang van Simeon
160a Die rechtens God gelijk Lied van de deemoed
160b Laat onder u de gezindheid zijn Canticum naar Filippenzen 2
161 Christus gaat voor alles uit Canticum naar Kolossenzen 1

Bijbelse vertelliederen

162 In het begin lag de aarde verloren Het lied van het begin
163a Zeshonderd jaar is Noach oud (de Sutter) Noach, de ark en de dieren
163b Zeshonderd jaar is Noach oud (Bos) Noach, de ark en de dieren
164 Zij is een vrouw van naam in Israël Lied van Sara
165 Wat moet je met die zilveren schaal Jakobs bedrog
166a Hij wandelt in zijn koningsjas
166b Jozef zoekt zijn grote broers
167 Weet jij ook waar Mozes is Het lied van Mozes
168 When Israel was in Egypt's land Go down, Moses
169 De koning van Egypteland Het lied van Mozes en Mirjam
170 Samuël, Samuël, lig je te dromen
171 David werd gekozen boven alles uit David
172 Een rijke man, een man van niets Ballade van de dwaze man en de rijke vrouw
173 Kom mee, zei David, allemaal David danst
174 Naäman woonde in het land naast Israël Naäman
175 Wij hebben een sterke stad Van de sterke stad
176 Om Sions wil zwijg ik niet stil Het wachtwoord
176a Om Sions wil zwijg ik niet stil (canon)
177 Daar komt de man uit Anatot Jeremia
178 Wie wil uit zijn hokje komen Bij Jona met zijn stad
179 Meisje sta op Het dochtertje van Jaïrus
180 De heer gaat naar het buitenland De heer deelt zijn talenten uit
181 Een heel klein zaadje
182 Blinde man, ga voort gij De blinde bedelaar
183 Een zaaier zaaide zaad in 't rond
184 De herder heeft zich niet vergist De herder
185 Een jongen met een grote mond De verloren zoon
186 Er is geen plaats Zacheüs
187 Runderen, schapen en duiven te koop De tempelreiniging
188 Bij de Jakobsbron
189 Daar gaat Saulus

Getijden van de dag

Getijden van de dag is een rubriek in het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. In deze rubriek staan de volgende liederen.

Orden

Bij de gebedsdiensten

Morgen

Maaltijd

Avond

De eerste dag

De Eerste Dag is de rubriek in het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk met vaste en wisselende gezangen voor de orde van dienst op zon- en feestdagen. Hierin zijn alle onderdelen van de dienst opgenomen in berijmde en onberijmde zangvormen. Sommige zullen vaak gebruikt kunnen worden, andere zijn vooral voor speciale gelegenheden (doop, bevestiging ambtsdragers). Sommige zijn speciaal voor een periode van het kerkelijk jaar.

Vaste gezangen voor de liturgie

Ordinarium in een zetting van Frits Mehrtens

Ordinarium in een zetting van Ignace de Sutter

De Markusmis van Floris van der Putt

Ordinarium in meerstemmige zetting van Willem Vogel (ook bekend als De Vogelmis)

Het gemeente-ordinarium U alle eer, tekstbewerking Sytze de Vries, muziek Willem Vogel

Het ordinarium Glorie de Eeuwige, tekstbewerking Sytze de Vries, muziek Willem Vogel

Het ordinarium Op de berg, tekstbewerking Andries Govaart, muziek Christiaan Winter

Aanvang

Drempelgebed

Kyrie en Gloria

Tien Woorden

Rond de Schriften

Halleluja

Schriftacclamatie

Credo

Belijdenis en Doop

Bevestiging ambtsdragers

Inzameling gaven

Gebedsacclamatie

Onze Vader

Maaltijd van de Heer

Te Deum

Afsluiting

Zending en zegen

Getijden van het jaar

Liederen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk passend bij de verschillende momenten in het (kerkelijk) jaar.

Adventstijd

Kersttijd

Epifaniëntijd

Veertigdagentijd

Drie dagen van Pasen

Paastijd

Hemelvaart

Pinksteren

Trinitatis

Bevrijdingsdag

Zomertijd

Herfsttijd

Oogst

Hervormingsdag

Allerheiligen

Geloofsgetuigen

Voleinding

Leven

Liederen in Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk die in de bundel zijn opgenomen in rubriek Leven.

Levenstijd

Trouw

Levensreis

Bidden

Geloven

Levensgrens

Samen leven

Liederen in het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk die zijn opgenomen in de rubriek Samen leven.

Kerk

Schepping

Gerechtigheid

Vrede