Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Inhoud: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Psalm 1-50)
(Psalm 51-100)
Regel 139: Regel 139:
 
*72 [[Geef, Heer, de koning uwe rechten]]  
 
*72 [[Geef, Heer, de koning uwe rechten]]  
 
*72a [[Voor kleine mensen is hij bereikbaar]]  
 
*72a [[Voor kleine mensen is hij bereikbaar]]  
*73 [[Ja, God is goed voor Israel]]  
+
*73 [[Ja, God is goed voor Israël]]  
 
*74 [[Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos]]  
 
*74 [[Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos]]  
 
*75 [[U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer]]  
 
*75 [[U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer]]  
Regel 151: Regel 151:
 
*81 [[Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!]]  
 
*81 [[Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!]]  
 
*82 [[God staat in 't midden van de goden]]  
 
*82 [[God staat in 't midden van de goden]]  
*83 [[Zwijgt niet, o God, verhef uw woord]]  
+
*83 [[Zwijg niet, o God, verhef uw woord]]  
 
*84 [[Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer]]  
 
*84 [[Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer]]  
 
*84a [[Wat hou ik van uw huis]]  
 
*84a [[Wat hou ik van uw huis]]  
Regel 158: Regel 158:
 
*85b [[Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen]]  
 
*85b [[Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen]]  
 
*86 [[Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden]]  
 
*86 [[Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden]]  
*87 [[Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede]]  
+
*87 [[Op Sions berg sticht God zijn heilige stede]]  
 
*88 [[Heer, die mijn heil, mijn helper zijt]]  
 
*88 [[Heer, die mijn heil, mijn helper zijt]]  
 
*88a [[Nu lig ik wakker in de nacht]]  
 
*88a [[Nu lig ik wakker in de nacht]]  
Regel 183: Regel 183:
 
*96b [[Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied]]  
 
*96b [[Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied]]  
 
*97 [[Groot Koning is de Heer]]  
 
*97 [[Groot Koning is de Heer]]  
*98 [[Zingt een nieuw lied voor God den Here]]  
+
*98 [[Zing een nieuw lied voor God de Here]]  
*98a [[Zingt een nieuw lied voor God den Here]]  
+
*98a [[Zing een nieuw lied voor God de Here]]  
 
*98b [[Alles op aarde zingt Gods eer]]  
 
*98b [[Alles op aarde zingt Gods eer]]  
 
*98c [[Bergen kunnen het]]  
 
*98c [[Bergen kunnen het]]  
Regel 190: Regel 190:
 
*98e [[De Heer deed nieuwe wonderen voor ons]]  
 
*98e [[De Heer deed nieuwe wonderen voor ons]]  
 
*99 [[God is Koning]]  
 
*99 [[God is Koning]]  
*100 [[Juicht Gode toe, bazuint en zingt]]  
+
*100 [[Juich Gode toe, bazuin en zing]]  
 
*100a [[Juich voor de Heer, aarde alom]]  
 
*100a [[Juich voor de Heer, aarde alom]]  
 
*100b [[Juich voor de Eeuwige, aarde alom]]  
 
*100b [[Juich voor de Eeuwige, aarde alom]]  

Versie van 11 apr 2015 om 16:49

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk(2013)

Deze pagina bevat de complete inhoudsopgave van Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

Er zijn verschillende zoekingangen om bij de artikelen per lied te komen:

  • Via de rubrieken en subrubrieken die hieronder staan. De blauwe titels zijn opgenomen in deze Kerkliedwiki, de rode titels nog niet.
  • Via het Alfabetisch overzicht van alle liederen uit het Liedboek die nu al zijn opgenomen in deze Kerkliedwiki.
  • Zoeken naar een titel of kenmerk via het zoekvenster rechtsboven aan de pagina.

Rubrieken Liedboek

Psalmen (1-150)

  • De nummers zonder toevoeging zijn de psalmen op de Geneefse melodieën, in de berijming van 1968 van de teksten.
  • Gelijke nummers met een letter als toevoeging zijn liederen gebaseerd op (een deel van) de tekst van de Bijbelse psalm met dat nummer.

Psalm 1-50

Psalm 51-100

Psalm 101-150

Cantica (151-161)

Bijbelse vertelliederen (162-189)

Getijden van de dag

Orden

Bij de gebedsdiensten

Morgen

Maaltijd

Avond

De Eerste Dag

De Eerste Dag is de rubriek in het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk met vaste en wisselende gezangen voor de orde van dienst op zon- en feestdagen. Hierin zijn alle onderdelen van de dienst opgenomen in berijmde en onberijmde zangvormen. Sommige zullen vaak gebruikt kunnen worden, andere zijn vooral voor speciale gelegenheden (doop, bevestiging ambtsdragers). Sommige zijn speciaal voor een periode van het kerkelijk jaar.

Vaste gezangen voor de liturgie

Ordinarium in een zetting van Frits Mehrtens

Ordinarium in een zetting van Ignace de Sutter

De Markusmis van Floris van der Putt

Ordinarium in meerstemmige zetting van Willem Vogel (ook bekend als De Vogelmis)

Het gemeente-ordinarium U alle eer, tekstbewerking Sytze de Vries, muziek Willem Vogel

Het ordinarium Glorie de Eeuwige, tekstbewerking Sytze de Vries, muziek Willem Vogel

Het ordinarium Op de berg, tekstbewerking Andries Govaart, muziek Christiaan Winter

NB Nog checken Heilig, heilig (Vogel), komt 2x voor!!

Aanvang

Drempelgebed

Kyrie en Gloria

Tien Woorden

Rond de Schriften

Halleluja

Schriftacclamatie

Credo

Belijdenis en Doop

Bevestiging ambtsdragers

Inzameling gaven

Gebedsacclamatie

Onze Vader

Maaltijd van de Heer

Te Deum

Afsluiting

Zending en zegen


Getijden van het jaar (432-777)

Liederen uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk passend bij de verschillende momenten in het (kerkelijk) jaar.

Adventstijd

Kersttijd

Epifaniëntijd

Veertigdagentijd

Drie dagen van Pasen

Paastijd

Hemelvaart

Pinksteren

Trinitatis

Bevrijdingsdag

Zomertijd

Herfsttijd

Oogst

Hervormingsdag

Allerheiligen

Geloofsgetuigen

Voleinding

Leven (778-964)

Liederen in de rubriek Leven.

Levenstijd

Trouw

Levensreis

Bidden

Geloven

Levensgrens

Samen leven (965-1016)

Liederen die zijn opgenomen in de rubriek Samen leven.

Kerk

Schepping

Gerechtigheid

Vrede