Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek voor de kerken/Inhoud: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Andere Liederen)
(Andere Liederen)
(33 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven)
Regel 13: Regel 13:
 
De psalmen in deze bundel zijn de berijmde psalmen van 1968, op de Geneefse melodieën (Geneefs Psalter).
 
De psalmen in deze bundel zijn de berijmde psalmen van 1968, op de Geneefse melodieën (Geneefs Psalter).
  
1 [[Gezegend hij, die in der bozen raad]] -  
+
{|
2 [[Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch]] -
+
|-valign="top"
3 [[O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld]] -
+
|
4 [[Laat als ik roep mij op U hopen]] -
+
===Psalm 1-50===
5 [[Laat mij, mijn Koning tot U spreken]]
+
* 1 [[Gezegend hij, die in der bozen raad]]   
6 [[Heer, toon mij uw genade]]
+
* 2 [[Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch]]  
7 [[Here mijn God, Gij hoedt mijn leven]]
+
* 3 [[O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld]]  
8 [[Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven]]
+
* 4 [[Laat als ik roep mij op U hopen]]  
9 [[Met heel mijn hart zing ik uw eer]]
+
* 5 [[Laat mij, mijn Koning tot U spreken]]
10 [[Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?]]
+
* 6 [[Heer, toon mij uw genade]]
11 [[Ik schuil bij God]]
+
* 7 [[Here mijn God, Gij hoedt mijn leven]]
12 [[Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken]]
+
* 8 [[Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven]]
13 [[Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?]]
+
* 9 [[Met heel mijn hart zing ik uw eer]]
14 [[De dwaas zegt in zijn hart: 'er is geen God']]
+
* 10 [[Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?]]
15 [[Wie zult Gij noden in uw tent]]
+
* 11 [[Ik schuil bij God]]
16 [[Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God]]
+
* 12 [[Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken]]
17 [[Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht]]
+
* 13 [[Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?]]
18 [[Ik heb U lief van ganser harte, Here]]
+
* 14 [[De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)]]
19 [[De hemel roemt den Heer]]
+
* 15 [[Wie zult Gij noden in uw tent]]
20 [[Moge de Heer u antwoord geven]]
+
* 16 [[Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God]]
21 [[O Heer, de koning is verheugd!]]
+
* 17 [[Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht]]
22 [[Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij]]
+
* 18 [[Ik heb U lief van ganser harte, Here]]
23 [[Ik wil van God als van mijn Herder spreken]]
+
* 19 [[De hemel roemt den Heer]]
24 [[De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein]]
+
* 20 [[Moge de Heer u antwoord geven]]
25 [[Heer, ik hef mijn hart en handen]]
+
* 21 [[O Heer, de koning is verheugd!]]
26 [[O Heer, op wie ik pleit]]
+
* 22 [[Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij]]
27 [[Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!]]
+
* 23 [[Ik wil van God als van mijn Herder spreken]]
28 [[Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!]]
+
* 24 [[De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein]]
29 [[Gij die hoog verheven zijt]]
+
* 25 [[Heer, ik hef mijn hart en handen]]
30 [[Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd]]
+
* 26 [[O Heer, op wie ik pleit]]
31 [[Op U vertrouw ik, Heer der Heren]]
+
* 27 [[Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!]]
32 [[Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven]] -
+
* 28 [[Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!]]
33 [[Komt nu met zang en roert de snaren]] -
+
* 29 [[Gij die hoog verheven zijt]]
34 [[Ik loof den Heer altijd]] -
+
* 30 [[Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd]]
35 [[Twist, Here, met mijn twisters]] -
+
* 31 [[Op U vertrouw ik, Heer der Heren]]
36 [[De zonde die de zondaars vleit]] -
+
* 32 [[Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven]]  
37 [[Wees niet afgunstig op de goddeloze]] -
+
* 33 [[Komt nu met zang en roert de snaren]]  
38 [[Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren]] -
+
* 34 [[Ik loof den Heer altijd]]  
39 [[Ik zeide wel; Nu let ik op mijn weg]] -
+
* 35 [[Twist, Here, met mijn twisters]]  
40 [[Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht]] -
+
* 36 [[De zonde die de zondaars vleit]]  
41 [[Heil hem die den geringe helpt in nood]] -
+
* 37 [[Wees niet afgunstig op de goddeloze]]  
42 [[Evenals een moede hinde naar het klare water smacht]] -
+
* 38 [[Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren]]  
43 [[O God, kom mijn geding beslechten]] -
+
* 39 [[Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg]]  
44 [[Heer, wat de vaderen vertelden]] -
+
* 40 [[Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht]]  
45 [[Met luider stem breng ik de koning hulde]] -
+
* 41 [[Heil hem die den geringe helpt in nood]]  
46 [[God is een toevlucht t' allen tijde]] -
+
* 42 [[Evenals een moede hinde naar het klare water smacht]]  
47 [[Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd]] -
+
* 43 [[O God, kom mijn geding beslechten]]  
48 [[De Heer is groot, zijn lof weerklinkt]] -
+
* 44 [[Heer, wat de vaderen vertelden]]  
49 [[Bewoners van de wijde wereld, hoort]] -
+
* 45 [[Met luider stem breng ik de koning hulde]]  
50 [[De Heer die leeft, de God der goden spreekt]] -  
+
* 46 [[God is een toevlucht t' allen tijde]]  
51 [[Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht]] -
+
* 47 [[Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd]]  
52 [[Waarom toch het kwaad zo te prijzen]] -
+
* 48 [[De Heer is groot, zijn lof weerklinkt]]  
53 [[De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God']] -
+
* 49 [[Bewoners van de wijde wereld, hoort]]  
54 [[O God, verlos mij door uw naam!]] -
+
* 50 [[De Heer die leeft, de God der goden spreekt]]
55 [[God, laat mij smekend tot U treden]] -
+
|
56 [[Wees mij genadig, Heer, want een geweld]] -
+
 
57 [[Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij]] -
+
===Psalm 51-100===
58 [[Gij hoge raad, bijeengekomen]] -
+
* 51 [[Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht]]  
59 [[Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden]] -
+
* 52 [[Waarom toch het kwaad zo te prijzen]]  
60 [[O God, die ons verstoten had]] -
+
* 53 [[De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)]]  
61 [[O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken]] -
+
* 54 [[O God, verlos mij door uw naam!]]  
62 [[Mijn ziel is stil tot God mijn Heer]] -
+
* 55 [[God, laat mij smekend tot U treden]]  
63 [[Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat]] -
+
* 56 [[Wees mij genadig, Heer, want een geweld]]  
64 [[Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!]] -
+
* 57 [[Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij]]  
65 [[De stilte zingt U toe, o Here]] -
+
* 58 [[Gij hoge raad, bijeengekomen]]  
66 [[Breek, aarde, uit in jubelzangen]] -
+
* 59 [[Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden]]  
67 [[God zij ons gunstig en genadig]] -
+
* 60 [[O God, die ons verstoten had]]  
68 [[God richt zich op, de vijand vlucht]] -
+
* 61 [[O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken]]  
69 [[Red mij, o God, het water stijgt en stijgt]] -
+
* 62 [[Mijn ziel is stil tot God mijn Heer]]  
70 [[Haast U om mij te redden, God!]] -
+
* 63 [[Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat]]  
71 [[Heer, laat mij schuilen in uw hoede]] -
+
* 64 [[Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!]]  
72 [[Geef, Heer, de koning uwe rechten]] -
+
* 65 [[De stilte zingt U toe, o Here]]  
73 [[Ja, God is goed voor Israel]] -
+
* 66 [[Breek, aarde, uit in jubelzangen]]  
74 [[Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos]] -
+
* 67 [[God zij ons gunstig en genadig]]  
75 [[U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer]] -
+
* 68 [[God richt zich op, de vijand vlucht]]  
76 [[God wordt geëerd in Israël]] -
+
* 69 [[Red mij, o God, het water stijgt en stijgt]]  
77 [[Roepend om gehoor te vinden]] -
+
* 70 [[Haast U om mij te redden, God!]]  
78 [[Mijn volk, ik ga geheimen openleggen]] -
+
* 71 [[Heer, laat mij schuilen in uw hoede]]  
79 [[O God, nu zijn de heidenen gekomen]] -
+
* 72 [[Geef, Heer, de koning uwe rechten]]  
80 [[O God van Jozef, leid ons verder]] -
+
* 73 [[Ja, God is goed voor Israël]]  
81 [[Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!]] -
+
* 74 [[Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos]]  
82 [[God staat in 't midden van de goden]] -
+
* 75 [[U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer]]  
83 [[Zwijgt niet, o God, verhef uw woord]] -
+
* 76 [[God wordt geëerd in Israël]]  
84 [[Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer]] -
+
* 77 [[Roepend om gehoor te vinden]]  
85 [[Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer]] -
+
* 78 [[Mijn volk, ik ga geheimen openleggen]]  
86 [[Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden]] -
+
* 79 [[O God, nu zijn de heidenen gekomen]]  
87 [[Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede]] -
+
* 80 [[O God van Jozef, leid ons verder]]  
88 [[Heer, die mijn heil, mijn helper zijt]] -
+
* 81 [[Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!]]  
89 [[Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied]] -  
+
* 82 [[God staat in 't midden van de goden]]  
90 [[Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen]] -
+
* 83 [[Zwijgt niet, o God, verhef uw woord]]  
91 [[Heil hem wien God een plaats bereidt]] -
+
* 84 [[Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer]]  
92 [[Waarlijk, dit is rechtvaardig]] -
+
* 85 [[Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer]]  
93 [[De Heer is Koning, Hij regeert altijd]] -
+
* 86 [[Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden]]  
94 [[Verschijn in lichtglans, God der wrake!]] -
+
* 87 [[Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede]]  
95 [[Steekt nu voor God de loftrompet]] -
+
* 88 [[Heer, die mijn heil, mijn helper zijt]]  
96 [[Zingt voor den Heer op nieuwe wijze]] -
+
* 89 [[Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied]]   
97 [[Groot Koning is de Heer]] -
+
* 90 [[Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen]]  
98 [[Zingt een nieuw lied voor God den Here]] -
+
* 91 [[Heil hem wien God een plaats bereidt]]  
99 [[God is Koning]] -
+
* 92 [[Waarlijk, dit is rechtvaardig]]  
100 [[Juicht Gode toe, bazuint en zingt]] -
+
* 93 [[De Heer is Koning, Hij regeert altijd]]  
101 [[Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen]] -
+
* 94 [[Verschijn in lichtglans, God der wrake!]]  
102 [[Heer, hoor mijn gebed, laat blijken]] -
+
* 95 [[Steekt nu voor God de loftrompet]]  
103 [[Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren]] -
+
* 96 [[Zingt voor den Heer op nieuwe wijze]]  
104 [[Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht]] -
+
* 97 [[Groot Koning is de Heer]]  
105 [[Looft God den Heer, en laat ons blijde]] -
+
* 98 [[Zingt een nieuw lied voor God den Here]]  
106 [[Looft nu den Heer, want Hij is goed]] -
+
* 99 [[God is Koning]]  
107 [[Gods goedheid houdt ons staande]] -
+
* 100 [[Juicht Gode toe, bazuint en zingt]]
108 [[Mijn hart is, Heer, in U gerust]] -
+
|
109 [[God die ik loof te allen tijde]] -
+
 
110 [[De Here God heeft tot mijn heer gesproken]] -
+
===Psalm 101-150===
111 [[Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem]] -
+
* 101 [[Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen]]  
112 [[God zij geloofd en hoog geprezen]] -
+
* 102 [[Heer, hoor mijn gebed, laat blijken]]  
113 [[Prijst, halleluja, prijst den Heer]] -
+
* 103 [[Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren]]  
114 [[Toen Israel uit Egypteland ging]] -
+
* 104 [[Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht]]  
115 [[Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd]] -
+
* 105 [[Looft God den Heer, en laat ons blijde]]  
116 [[God heb ik lief, want die getrouwe Heer]] -
+
* 106 [[Looft nu den Heer, want Hij is goed]]  
117 [[Looft, alle volken, looft den Heer]] -
+
* 107 [[Gods goedheid houdt ons staande]]  
118 [[Laat ieder 's Heren goedheid prijzen]] -
+
* 108 [[Mijn hart is, Heer, in U gerust]]  
119 [[Welzalig wie de rechte wegen gaan]] -
+
* 109 [[God die ik loof te allen tijde]]  
120 [[Ik hief mijn stem in vrees en beven]] -
+
* 110 [[De Here God heeft tot mijn heer gesproken]]  
121 [[Ik sla mijn ogen op en zie]] -
+
* 111 [[Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem]]  
122 [[Hoe sprong mijn hart hoog op in mij]] -
+
* 112 [[God zij geloofd en hoog geprezen]]  
123 [[Tot U, die zetelt in de hemel hoog]] -
+
* 113 [[Prijst, halleluja, prijst den Heer]]  
124 [[Laat Israel nu zeggen blij van geest]] -
+
* 114 [[Toen Israël uit Egypteland ging]]  
125 [[Wie op den Here God vertrouwen]] -
+
* 115 [[Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd]]  
126 [[Toen God de Heer uit 's vijands macht]] -
+
* 116 [[God heb ik lief, want die getrouwe Heer]]  
127 [[Wanneer de Heer het huis niet bouwt]] -
+
* 117 [[Looft, alle volken, looft den Heer]]  
128 [[Welzalig is een ieder die God van harte vreest]] -
+
* 118 [[Laat ieder 's Heren goedheid prijzen]]  
129 [[Zij hebben immer van mijn jeugd af aan]] -
+
* 119 [[Welzalig wie de rechte wegen gaan]]  
130 [[Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer]] -
+
* 120 [[Ik hief mijn stem in vrees en beven]]  
131 [[O Heer, er is geen trots in mij]] -
+
* 121 [[Ik sla mijn ogen op en zie]]  
132 [[Heer, denk aan David en zijn eed]] -
+
* 122 [[Hoe sprong mijn hart hoog op in mij]]  
133 [[Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen]] -
+
* 123 [[Tot U, die zetelt in de hemel hoog]]  
134 [[Gij dienaars aan den Heer gewijd]] -
+
* 124 [[Laat Israël nu zeggen blij van geest]]  
135 [[Halleluja! looft den Heer]] -
+
* 125 [[Wie op den Here God vertrouwen]]  
136 [[Looft den Heer, want Hij is goed]] -
+
* 126 [[Toen God de Heer uit 's vijands macht]]  
137 [[Aan Babels stromen zaten wij gevangen]] -
+
* 127 [[Wanneer de Heer het huis niet bouwt]]  
138 [[U loof ik, Heer, met hart en ziel]] -
+
* 128 [[Welzalig is een ieder die God van harte vreest]]  
139 [[Heer, die mij ziet zoals ik ben]] -
+
* 129 [[Zij hebben immer van mijn jeugd af aan]]  
140 [[Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven]] -
+
* 130 [[Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer]]  
141 [[U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken]] -
+
* 131 [[O Heer, er is geen trots in mij]]  
142 [[Tot God den Heer hief ik mijn stem]] -
+
* 132 [[Heer, denk aan David en zijn eed]]  
143 [[O Here, hoor naar mijn gebeden]] -
+
* 133 [[Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen]]  
144 [[Gezegend zij de Heer, die t' allen tijde]] -
+
* 134 [[Gij dienaars aan den Heer gewijd]]  
145 [[O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal]] -
+
* 135 [[Halleluja! looft den Heer]]  
146 [[Zing, mijn ziel, voor God uw Here]] -
+
* 136 [[Looft den Heer, want Hij is goed]]  
147 [[Lof zij den Heer, goed is het leven]] -
+
* 137 [[Aan Babels stromen zaten wij gevangen]]  
148 [[Halleluja! Prijst God en zingt]] -
+
* 138 [[U loof ik, Heer, met hart en ziel]]  
149 [[Halleluja! laat opgetogen]] -
+
* 139 [[Heer, die mij ziet zoals ik ben]]  
150 [[Looft God, looft Hem overal]]
+
* 140 [[Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven]]  
 +
* 141 [[U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken]]  
 +
* 142 [[Tot God den Heer hief ik mijn stem]]  
 +
* 143 [[O Here, hoor naar mijn gebeden]]  
 +
* 144 [[Gezegend zij de Heer, die t' allen tijde]]  
 +
* 145 [[O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal]]  
 +
* 146 [[Zing, mijn ziel, voor God uw Here]]  
 +
* 147 [[Lof zij den Heer, goed is het leven]]  
 +
* 148 [[Halleluja! Prijst God en zingt]]  
 +
* 149 [[Halleluja! laat opgetogen]]  
 +
* 150 [[Looft God, looft Hem overal]]
 +
|}
  
 
==Bijbelliederen==
 
==Bijbelliederen==
Regel 216: Regel 227:
 
* [[O Gij die onze Koning zijt]] (45)
 
* [[O Gij die onze Koning zijt]] (45)
 
* [[Kwam van Godswege]] (46)
 
* [[Kwam van Godswege]] (46)
* [[Jezus die langs het water liep]] (47)
+
* [[Jezus, die langs het water liep]] (47)
 
* [[O onze Vader, trouwe Heer]] (48)
 
* [[O onze Vader, trouwe Heer]] (48)
 
* [[De vogels van de bomen]] (49)
 
* [[De vogels van de bomen]] (49)
Regel 231: Regel 242:
 
* [[De rijke kwam tot Jezus]] (59)
 
* [[De rijke kwam tot Jezus]] (59)
 
* [[Pluk nu het groen van de velden]] (60)
 
* [[Pluk nu het groen van de velden]] (60)
 
+
* [[Een landheer had met eigen hand]] (61)
 +
* [[Wie oren om te horen heeft]] (62)
 +
* [[De Heer verschijnt te middernacht]] (63)
 +
* [[Gij hebt met uw brede gebaren]] (64)
 +
* [[Het graan slaapt in de aarde]] (65)
 +
* [[Mijn ziel verheft Gods eer]] (66)
 +
* [[God zij geloofd uit alle macht]] (67)
 +
* [[Zo laat Gij, Heer, uw knecht]] (68)
 +
* [[Johannes, wat moeten wij doen]] (69)
 +
* [[De laatsten worden de eersten]] (70)
 +
* [[Jezus, wandlend langs de wegen]] (71)
 +
* [[Gij volgt ons uit Jeruzalem]] (72)
 +
* [[De Heer is onze reisgenoot]] (73)
 +
* [[Wij willen de bruiloftsgasten zijn]] (74)
 +
* [[U kennen, uit en tot U leven]] (75)
 +
* [[Zie hoe de mensen heengaan]] (76)
 +
* [[De Trooster komt]] (77)
 +
* [[Laat me in U blijven, groeien, bloeien]] (78)
 +
|
 +
* [[Die in benauwdheid zuchten]] (79)
 +
* [[Wij delen verdriet en zorgen]] (80)
 +
* [[Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg]] (81)
 +
* [[Terwijl wij Hem bewenen]] (82)
 +
* [[O Heer, blijf toch niet vragen]] (83)
 +
* [[O God die op het Pinksterfeest]] (84)
 +
* [[De hemel is opengesprongen]] (85)
 +
* [[De wereld is van Hem vervuld]] (86)
 +
* [[Wij willen God de ere geven]] (87)
 +
* [[Mijn God, gewapend tot de tanden]] (88)
 +
* [[O Christus, Heer der heerlijkheid]] (89)
 +
* [[Is God de Heer maar voor mij]] (90)
 +
* [[Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen]] (91)
 +
* [[Al kon ik alle talen spreken]] (92)
 +
* [[Bij 't steken der bazuinen]] (93)
 +
* [[Mensen, wij zijn geroepen om te leven]] (94)
 +
* [[Nu bidden wij met ootmoed en ontzag]] (95)
 +
* [[Wordt krachtig in de Heer]] (96)
 +
* [[Naam van Jezus die ten dode]] (97)
 +
* [[Verblijdt u in de Heer te allen tijd!]] (98)
 +
* [[Christus naar wie wij heten]] (99)
 +
* [[Er heeft een stem gesproken]] (100)
 +
* [[Om Christus' wil zijn wij verblijd]] (101)
 +
* [[God heeft vanouds gesproken]] (102)
 +
* [[De heiligen ons voorgegaan]] (103)
 +
* [[Al wie het woord zal horen]] (104)
 +
* [[Christus heeft voor ons geleden]] (105)
 +
* [[Het einde aller dingen is nabij]] (106)
 +
* [[Wie zich hovaardig heffen]] (107)
 +
* [[Weest niet verbaasd als u de wereld haat]] (108)
 +
* [[Hoor een heilig koor van stemmen]] (109)
 +
* [[Het Lam, voor ons op aarde geslacht]] (110)
 +
* [[Een stem, die niemand stuit]] (111)
 +
* [[Als Koning opgetreden]] (112)
 +
* [[Ik zag een troon]] (113)
 +
* [[Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen]] (114)
 +
* [[Die op de troon zat zeide]] (115)
 
|}
 
|}
  
Regel 262: Regel 328:
 
* [[O zalig, heilig Bethlehem]] (131)
 
* [[O zalig, heilig Bethlehem]] (131)
 
* [[Er is een roos ontloken]] (132)
 
* [[Er is een roos ontloken]] (132)
* [[In ben een engel van de Heer]] (133)
+
* [[Ik ben een engel van de Heer]] (133)
 
* [[Eer zij God in onze dagen]] (134)
 
* [[Eer zij God in onze dagen]] (134)
 
* [[Hoor, de englen zingen de eer]] (135)
 
* [[Hoor, de englen zingen de eer]] (135)
Regel 299: Regel 365:
 
* [[Uit uw hemel zonder grenzen]] (161)
 
* [[Uit uw hemel zonder grenzen]] (161)
 
* [[Omdat Hij niet ver wou zijn]] (162)
 
* [[Omdat Hij niet ver wou zijn]] (162)
* [[Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver]] (163)
+
* [[Gij zijt een mensenzoon]] (163)
 
|
 
|
 
* [[Gij die de ster van David zijt]] (164)
 
* [[Gij die de ster van David zijt]] (164)
Regel 307: Regel 373:
 
* [[O Jezus Christus, licht ze bij]] (168)
 
* [[O Jezus Christus, licht ze bij]] (168)
 
* [[Zingt nu de Heer, stemt allen in]] (169)
 
* [[Zingt nu de Heer, stemt allen in]] (169)
* [[Meester men zoekt U wijd en zijd]] (170)
+
* [[Meester, men zoekt U wijd en zijd]] (170)
 
* [[Christus wandelt langs de straten]] (171)
 
* [[Christus wandelt langs de straten]] (171)
 
|}
 
|}
Regel 315: Regel 381:
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
 
|
 
|
* [[Een mens te zijn op aarde]] (172)
+
* [[Een mens te zijn op aarde (Barnard)|Een mens te zijn op aarde]] (172)
* [[Alles wat over ons geschreven is]] (173)
+
* [[Alles wat over ons geschreven is (2)|Alles wat over ons geschreven is]] (173)
 
* [[Ik wil mij gaan vertroosten]] (174)
 
* [[Ik wil mij gaan vertroosten]] (174)
 
* [[O wij arme zondaars]] (175)
 
* [[O wij arme zondaars]] (175)
* [[O Liefde die verborgen zijt]] (176)
+
* [[O liefde die verborgen zijt]] (176)
 
* [[Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten]] (177)
 
* [[Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten]] (177)
 
* [[Jezus, om uw lijden groot]] (178)
 
* [[Jezus, om uw lijden groot]] (178)
Regel 359: Regel 425:
 
|
 
|
 
* [[Hoort aan, gij die Gods kindren zijt]] (207)
 
* [[Hoort aan, gij die Gods kindren zijt]] (207)
* [[De Heer is waarlijk opgestaan]] (208)
+
* [[De Heer is waarlijk opgestaan (Rapparlié)|De Heer is waarlijk opgestaan]] (208)
 
* [[Nu moet gij allen vrolijk zijn]] (209)
 
* [[Nu moet gij allen vrolijk zijn]] (209)
 
* [[Sta op! - Een morgen ongedacht]] (210)
 
* [[Sta op! - Een morgen ongedacht]] (210)
Regel 418: Regel 484:
 
==Trinitatis==
 
==Trinitatis==
 
* [[O zalig licht, Drievuldigheid]] (253)
 
* [[O zalig licht, Drievuldigheid]] (253)
* [[God in den hoog' alleen zij eer]] (254)
+
* [[God in den hoog’ alleen zij eer]] (254)
 
* [[Ere zij aan God, de Vader]] (255)
 
* [[Ere zij aan God, de Vader]] (255)
 
* [[Niet enkel door het water]] (256)
 
* [[Niet enkel door het water]] (256)
Regel 430: Regel 496:
 
|
 
|
 
* [[Stad Jeruzalem verheven]] (260)
 
* [[Stad Jeruzalem verheven]] (260)
* [[Siopn mijn vaderland]] (261)
+
* [[Sion mijn vaderland]] (261)
 
* [['Op, waakt op!' zo klinkt het luide]] (262)
 
* [['Op, waakt op!' zo klinkt het luide]] (262)
 
* [[Jeruzalem, gij schone stad]] (263)
 
* [[Jeruzalem, gij schone stad]] (263)
Regel 445: Regel 511:
 
|
 
|
 
* [[O Jezus wees ter plaatse]] (274)
 
* [[O Jezus wees ter plaatse]] (274)
* [[Er was een kind, dat zwaar en diep]]
+
* [[Er was een kind, dat zwaar en diep]] (275)
 
* [[Als Godes Zoon, de heerser over al]] (276)
 
* [[Als Godes Zoon, de heerser over al]] (276)
 
* [[O hoe brandend van verlangen]] (277)
 
* [[O hoe brandend van verlangen]] (277)
Regel 537: Regel 603:
 
* [[God, die leven hebt gegeven]] (350)
 
* [[God, die leven hebt gegeven]] (350)
 
* [[Zie ons heden voor U treden]] (351)
 
* [[Zie ons heden voor U treden]] (351)
* [[U, verborgen Christus]] (352)
+
* [[U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan]] (352)
 
* [[Het hoogste woord daalt uit het licht]] (353)
 
* [[Het hoogste woord daalt uit het licht]] (353)
 
* [[God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen]] (354A)
 
* [[God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen]] (354A)
Regel 666: Regel 732:
 
* [[Door de nacht van strijd en zorgen]] (459)
 
* [[Door de nacht van strijd en zorgen]] (459)
 
* [[Loof de Koning, heel mijn wezen]] (460)
 
* [[Loof de Koning, heel mijn wezen]] (460)
* [[O hoogt' en diepte. looft nu God]] (461)
+
* [[O hoogt' en diepte, looft nu God]] (461)
 
* [[Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn]] (462)
 
* [[Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn]] (462)
 
* [[O Heer die onze Vader zijt]] (463)
 
* [[O Heer die onze Vader zijt]] (463)
* [[Alle volken, looft de Heer]] (464)
+
* [[Alle volken, looft de Here]] (464)
 
* [[Van U zijn alle dingen]] (465)
 
* [[Van U zijn alle dingen]] (465)
 
|
 
|
 
* [[Als God, mijn God, maar voor mij is]] (466)
 
* [[Als God, mijn God, maar voor mij is]] (466)
 
* [[O eeuwige Vader, sterk in macht]] (467)
 
* [[O eeuwige Vader, sterk in macht]] (467)
* [[Heer, mijn hert is boos en schuldig]] (468)
+
* [[Heer, mijn hart is boos en schuldig]] (468)
 
* [[Het leven is: een krijgsbanier]] (469)
 
* [[Het leven is: een krijgsbanier]] (469)
 
* [[Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God]] (470)
 
* [[Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God]] (470)
Regel 695: Regel 761:
 
* [[De Heer heeft mij gezien en onverwacht]] (487)
 
* [[De Heer heeft mij gezien en onverwacht]] (487)
 
* [[Zolang er mensen zijn op aarde]] (488 A en B)
 
* [[Zolang er mensen zijn op aarde]] (488 A en B)
* [[Een mens te zijn op aarde]] (489)
+
* [[Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)|Een mens te zijn op aarde]] (489)
 
* [[Hier is een stad gebouwd]] (490)
 
* [[Hier is een stad gebouwd]] (490)
 
* [[Gij zijt voorbijgegaan]] (491)
 
* [[Gij zijt voorbijgegaan]] (491)
 
|}
 
|}
  
 
+
[[Categorie:Register liedbundel]]
[[Category:Registers]]
 

Versie van 17 feb 2018 om 19:01

Liedboek voor de kerken

Het Liedboek voor de Kerken is verschenen in 1973.

De bundel bevat:

  • 150 Psalmen
  • 491 Gezangen

De inhoud van deze bundel is hieronder opgenomen.

Psalmen

Overzicht van alle psalmen die zijn opgenomen in Liedboek voor de kerken.

De psalmen in deze bundel zijn de berijmde psalmen van 1968, op de Geneefse melodieën (Geneefs Psalter).

Psalm 1-50

Psalm 51-100

Psalm 101-150

Bijbelliederen

Adventstijd

Kersttijd

Epifaniëntijd

Tijd voor Pasen

Paastijd

Hemelvaart

Pinksteren

Trinitatis

Koninkrijk Gods

Kerk

Belijdenis, Doop en Avondmaal

Huwelijk

Ochtend en Avond

Jaarwisseling

Andere Liederen