Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liturgisch gebruik: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Overzicht van verschillende momenten in het liturgische gebruik van liederen. * Psalmen * Cantica * Bijbelse vertelliederen * Getijden van de dag Orden met vas...')
 
 
(31 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Overzicht van verschillende momenten in het liturgische gebruik van liederen.
+
Overzicht van verschillende thema's en momenten in het liturgische gebruik van liederen. Dit overzicht is nu gevuld met de liederen uit het nieuwe [[Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk]]. Dit moet nog uitgebreid worden tot een totaaloverzicht waarin meer gangbare bundels zijn opgenomen.
 +
Klik op een onderwerp en er verschijnt een pagina met alle bijbehorende liederen.
  
* Psalmen  
+
== Psalmen ==
* Cantica  
+
== Cantica ==
* Bijbelse vertelliederen  
+
== Bijbelse vertelliederen ==
* Getijden van de dag  
+
== Getijden van de dag ==
Orden met vaste gezangen 127
+
*Orden met vaste gezangen  
Overige vaste gezangen voor de ge:jden 127
+
*Overige [[Vaste gezangen voor de getijden|vaste gezangen voor de getijden ]]
Openingsvers 127
+
**[[Vaste gezangen voor de getijden#Openingsvers|Openingsvers]]
Afslui(ng van het psalmengebed 127
+
**[[Vaste gezangen voor de getijden#Afsluiting van het psalmengebed|Afsluiting van het psalmengebed]]
Psalmvers na de lezing in de dagslui(ng 127
+
**[[Vaste gezangen voor de getijden#Psalmvers na de lezing in de dagsluiting|Psalmvers na de lezing in de dagsluiting]]
Gebeden 127
+
**[[Vaste gezangen voor de getijden#Gebeden|Gebeden]]
Zegenbede 128
+
**[[Vaste gezangen voor de getijden#Zegenbede|Zegenbede]]
Morgen 128
+
*[[Morgen]]
Middag 129
+
*[[Middag]]
Maaltijd 129
+
*[[Maaltijd]]
Avond 129
+
*[[Avond]]
De eerste dag 131
+
 
Ordinarium 131
+
==De eerste dag==
Aanvang 131
+
*[[Ordinarium]]
Drempelgebed 133
+
*[[Aanvang]]
Kyrie en Gloria 133
+
*[[Drempelgebed]]
Kyrie 133
+
*[[Kyrie en Gloria]]
Gloria 134
+
**[[Kyrie en Gloria#Kyrie|Kyrie]]
Tien Woorden 134
+
**[[Kyrie en Gloria#Gloria|Gloria]]
Rond de Schri)en 134
+
*[[Tien Woorden]]
Halleluja 135
+
*[[Rond de Schriften]]
Schri)acclamatle 135
+
*[[Halleluja]]
Credo 135
+
*[[Schriftacclamatie]]
Belijdenis/Confirmatie 136
+
*[[Credo]]
Doop 136
+
*[[Belijdenis/Confirmatie]]
Doopgedachtenis 137
+
*[[Doop]]
Beves:ging ambtsdragers 138
+
*[[Doopgedachtenis]]
Inzameling van de gaven 138
+
*[[Bevestiging ambtsdragers]]
Gebedsacclama:e 138
+
*[[Inzameling van de gaven]]
Onze Vader 138
+
*[[Gebedsacclamatie]]
Maaltijd van de Heer 139
+
*[[Onze Vader]]
Gezongen tafelgebeden 141
+
*[[Maaltijd van de Heer]]
5
+
*[[Gezongen tafelgebeden]]
Register op bijbelplaatsen (per beginregel lied)
+
*[[Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer]]
Register op liturgisch gebruik
+
**[[Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer#Beurtzang bij de prefatie|Beurtzang bij de prefatie]]
Vaste gezangen bij de Maatijd van de Heer 141
+
**[[Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer#Sanctus en Benedictus|Sanctus en Benedictus]]
Beurtzang bij de prefa(e 141
+
**[[Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer#Acclamatie bij de instellingswoorden|Acclamatie bij de instellingswoorden]]
Sanctus en Benedictus 141
+
**[[Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer#Agnus dei|Agnus dei]]
Acclama(e bij de instellingswoorden 141
+
**[[Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer#Postcommunio|Postcommunio]]
Agnus dei 141
+
*[[Te Deum]]
Postcommunio 141
+
*[[Afsluiting]]
Te Deum 141
+
*[[Zending en zegen]]
Afslui:ng 142
+
 
Zending en zegen 142
+
==Getijden van het jaar==
Ge"jden van het jaar 143
+
*[[Adventstijd]]
Advents:jd 143
+
*[[Kersttijd]]
Kers<jd 144
+
**[[Kersttijd#Onschuldige kinderen (28 dec.)|Onschuldige kinderen (28 dec.)]]
Onschuldige kinderen (28 dec.) 146
+
**[[Kersttijd#Achtste Kerstdag/Jaarwisseling|Achtste Kerstdag/Jaarwisseling]]
Achtste Kerstdag/Jaarwisseling 146
+
*[[Epifaniëntijd]]
Epifaniën:jd 147
+
*[[Veertigdagentijd]]
Veer:gdagen:jd 148
+
*Drie dagen van Pasen
Drie dagen van Pasen 151
+
**[[Witte Donderdag]]
Wi)e Donderdag 151
+
**[[Goede Vrijdag]]
GoedeVrijdag 151
+
**[[Stille Zaterdag]]
S(lle Zaterdag 152
+
**[[Paaswake]]
Paaswake 152
+
**[[Paasmorgen]]
Paasmorgen 153
+
*[[Paastijd]]
Paas:jd 155
+
**[[Paastijd#Hemelvaartsdag|Hemelvaartsdag]]
Hemelvaartsdag 157
+
*[[Pinksteren]]
Pinksteren 157
+
*[[Trinitatis]]
Trinita:s 159
+
*[[Bevrijdingsdag]]
Bevrijdingsdag 159
+
*[[Zomertijd]]
Zomer:jd 159
+
*[[Herfsttijd]]
Herfs<jd 160
+
*[[Hervormingsdag]]
Hervormingsdag 161
+
*[[Allerheiligen]]
Allerheiligen 161
+
*[[Geloofsgetuigen]]
Geloofsgetuigen 162
+
**[[Geloofsgetuigen#Maria|Maria]]
Maria 162
+
**[[Geloofsgetuigen#Johannes de Doper|Johannes de Doper]]
Johannes de Doper 162
+
**[[Geloofsgetuigen#Franciscus van Assisi|Franciscus van Assisi]]
Franciscus van Assisi 162
+
**[[Geloofsgetuigen#Willibrord|Willibrord]]
Willibrord 162
+
**[[Geloofsgetuigen#Sint Maarten|Sint Maarten]]
Sint Maarten 162
+
**[[Geloofsgetuigen#Sint Nicolaas|Sint Nicolaas]]
Sint Nicolaas 162
+
*[[Voleinding]]
Voleinding 162
+
 
6
+
==Leven==
Leven 164
+
*[[Levenstijd]]
Levens:jd 164
+
**[[Levenstijd#Geboorte|Geboorte]]
Geboorte 164
+
**[[Levenstijd#Kind zijn, schooltijd|Kind zijn, schooltijd]]
Kind zijn, school(jd 165
+
**[[Levenstijd#Op leeftijd|Op leeftijd]]
Op lee�ijd 165
+
*[[Trouw]]
Trouw 165
+
*[[Levensreis]]
Levensreis 166
+
**[[Levensreis#Pelgrimage|Pelgrimage]]
Pelgrimage 166
+
**[[Levensreis#Roeping|Roeping]]
Roeping 167
+
**[[Levensreis#Navolging|Navolging]]
Navolging 168
+
**[[Levensreis#Wijsheid|Wijsheid]]
Wijsheid 168
+
**[[Levensreis#Alleen zijn|Alleen zijn]]
Alleen zijn 169
+
**[[Levensreis#Ziekte|Ziekte]]
Ziekte 169
+
**[[Levensreis#Verzoenen|Verzoenen]]
Verzoenen 170
+
*[[Bidden]]
Bidden 170
+
**[[Bidden#Loven en danken|Loven en danken]]
Loven en danken 170
+
**[[Bidden#Aanbidden|Aanbidden]]
Aanbidden 172
+
**[[Bidden#Stil worden|Stil worden]]
S(l worden 172
+
**[[Bidden#Zoeken|Zoeken]]
Zoeken 173
+
**[[Bidden#Verootmoediging|Verootmoediging]]
Geloven 173
+
*[[Geloven]]
Vertrouwen 173
+
**[[Geloven#Vertrouwen|Vertrouwen]]
Aanvech(ng 175
+
**[[Geloven#Aanvechting|Aanvechting]]
Levensgrens 175
+
**[[Geloven#Verlangen|Verlangen]]
Levenseinde 175
+
*[[Levensgrens]]
Rouw en gemis 176
+
**[[Levensgrens#Levenseinde|Levenseinde]]
Uitvaart 177
+
**[[Levensgrens#Rouw en gemis|Rouw en gemis]]
Samen leven 178
+
**[[Levensgrens#Uitvaart|Uitvaart]]
Kerk 178
+
 
Schepping 179
+
==Samen leven==
Gerech:gheid 179
+
*[[Samen leven]]
Vrede 180
+
**[[Samen leven#Kerk|Kerk]]
 +
**[[Samen leven#Schepping|Schepping]]
 +
**[[Samen leven#Gerechtigheid|Gerechtigheid]]
 +
**[[Samen leven#Vrede|Vrede]]
 +
 
 +
[[Categorie:Register]]

Huidige versie van 30 jun 2015 om 20:25

Overzicht van verschillende thema's en momenten in het liturgische gebruik van liederen. Dit overzicht is nu gevuld met de liederen uit het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. Dit moet nog uitgebreid worden tot een totaaloverzicht waarin meer gangbare bundels zijn opgenomen. Klik op een onderwerp en er verschijnt een pagina met alle bijbehorende liederen.

Psalmen

Cantica

Bijbelse vertelliederen

Getijden van de dag

De eerste dag

Getijden van het jaar

Leven

Samen leven