Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liturgisch gebruik: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Overzicht van verschillende momenten in het liturgische gebruik van liederen. * Psalmen * Cantica * Bijbelse vertelliederen * Getijden van de dag Orden met vas...')
 
Regel 1: Regel 1:
 
Overzicht van verschillende momenten in het liturgische gebruik van liederen.
 
Overzicht van verschillende momenten in het liturgische gebruik van liederen.
  
* Psalmen  
+
== Psalmen ==
* Cantica  
+
== Cantica ==
* Bijbelse vertelliederen  
+
== Bijbelse vertelliederen ==
* Getijden van de dag  
+
== Getijden van de dag ==
Orden met vaste gezangen 127
+
*Orden met vaste gezangen  
Overige vaste gezangen voor de ge:jden 127
+
*Overige vaste gezangen voor de getijden
Openingsvers 127
+
**Openingsvers  
Afslui(ng van het psalmengebed 127
+
**Afsluiting van het psalmengebed
Psalmvers na de lezing in de dagslui(ng 127
+
**Psalmvers na de lezing in de dagsluiting
Gebeden 127
+
**Gebeden
Zegenbede 128
+
**Zegenbede
Morgen 128
+
*Morgen
Middag 129
+
*Middag
Maaltijd 129
+
*Maaltijd
Avond 129
+
*Avond
De eerste dag 131
+
==De eerste dag==
Ordinarium 131
+
*Ordinarium
Aanvang 131
+
*Aanvang
Drempelgebed 133
+
*Drempelgebed
Kyrie en Gloria 133
+
*Kyrie en Gloria
Kyrie 133
+
**Kyrie
Gloria 134
+
**Gloria  
Tien Woorden 134
+
*Tien Woorden
Rond de Schri)en 134
+
*Rond de Schriften
Halleluja 135
+
*Halleluja
Schri)acclamatle 135
+
*Schriftacclamatie
Credo 135
+
*Credo
Belijdenis/Confirmatie 136
+
*Belijdenis/Confirmatie
Doop 136
+
*Doop
Doopgedachtenis 137
+
*Doopgedachtenis
Beves:ging ambtsdragers 138
+
*Bevestiging ambtsdragers
Inzameling van de gaven 138
+
*Inzameling van de gaven
Gebedsacclama:e 138
+
*Gebedsacclamatie
Onze Vader 138
+
*Onze Vader
Maaltijd van de Heer 139
+
*Maaltijd van de Heer
Gezongen tafelgebeden 141
+
*Gezongen tafelgebeden
5
+
*Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer
Register op bijbelplaatsen (per beginregel lied)
+
**Beurtzang bij de prefatie
Register op liturgisch gebruik
+
**Sanctus en Benedictus
Vaste gezangen bij de Maatijd van de Heer 141
+
**Acclamatie bij de instellingswoorden
Beurtzang bij de prefa(e 141
+
**Agnus dei
Sanctus en Benedictus 141
+
**Postcommunio
Acclama(e bij de instellingswoorden 141
+
*Te Deum
Agnus dei 141
+
*Afsluiting
Postcommunio 141
+
*Zending en zegen
Te Deum 141
+
 
Afslui:ng 142
+
==Getijden van het jaar==
Zending en zegen 142
+
*Adventstijd
Ge"jden van het jaar 143
+
*Kersttijd
Advents:jd 143
+
**Onschuldige kinderen (28 dec.)
Kers<jd 144
+
**Achtste Kerstdag/Jaarwisseling
Onschuldige kinderen (28 dec.) 146
+
*Epifaniëntijd
Achtste Kerstdag/Jaarwisseling 146
+
*Veertigdagentijd
Epifaniën:jd 147
+
*Drie dagen van Pasen
Veer:gdagen:jd 148
+
**Witte Donderdag
Drie dagen van Pasen 151
+
**Goede Vrijdag
Wi)e Donderdag 151
+
**Stille Zaterdag
GoedeVrijdag 151
+
**Paaswake
S(lle Zaterdag 152
+
**Paasmorgen
Paaswake 152
+
*Paastijd
Paasmorgen 153
+
**Hemelvaartsdag
Paas:jd 155
+
*Pinksteren
Hemelvaartsdag 157
+
*Trinitatis
Pinksteren 157
+
*Bevrijdingsdag
Trinita:s 159
+
*Zomertijd
Bevrijdingsdag 159
+
*Herfsttijd
Zomer:jd 159
+
*Hervormingsdag
Herfs<jd 160
+
*Allerheiligen
Hervormingsdag 161
+
*Geloofsgetuigen
Allerheiligen 161
+
**Maria
Geloofsgetuigen 162
+
**Johannes de Doper
Maria 162
+
**Franciscus van Assisi
Johannes de Doper 162
+
**Willibrord
Franciscus van Assisi 162
+
**Sint Maarten
Willibrord 162
+
**Sint Nicolaas
Sint Maarten 162
+
*Voleinding
Sint Nicolaas 162
+
 
Voleinding 162
+
==Leven==
6
+
*Levenstijd
Leven 164
+
**Geboorte
Levens:jd 164
+
**Kind zijn, schooltijd
Geboorte 164
+
**Op leeftijd
Kind zijn, school(jd 165
+
*Trouw
Op lee�ijd 165
+
*Levensreis
Trouw 165
+
**Pelgrimage
Levensreis 166
+
**Roeping
Pelgrimage 166
+
**Navolging
Roeping 167
+
**Wijsheid
Navolging 168
+
**Alleen zijn
Wijsheid 168
+
**Ziekte
Alleen zijn 169
+
**Verzoenen
Ziekte 169
+
*Bidden
Verzoenen 170
+
**Loven en danken
Bidden 170
+
**Aanbidden
Loven en danken 170
+
**Stil worden
Aanbidden 172
+
**Zoeken
S(l worden 172
+
*Geloven
Zoeken 173
+
**Vertrouwen  
Geloven 173
+
**Aanvechting
Vertrouwen 173
+
*Levensgrens
Aanvech(ng 175
+
**Levenseinde
Levensgrens 175
+
**Rouw en gemis
Levenseinde 175
+
**Uitvaart
Rouw en gemis 176
+
 
Uitvaart 177
+
==Samen leven==
Samen leven 178
+
*Kerk
Kerk 178
+
*Schepping
Schepping 179
+
*Gerechtigheid
Gerech:gheid 179
+
*Vrede
Vrede 180
 

Versie van 28 mrt 2014 om 16:56

Overzicht van verschillende momenten in het liturgische gebruik van liederen.

Psalmen

Cantica

Bijbelse vertelliederen

Getijden van de dag

 • Orden met vaste gezangen
 • Overige vaste gezangen voor de getijden
  • Openingsvers
  • Afsluiting van het psalmengebed
  • Psalmvers na de lezing in de dagsluiting
  • Gebeden
  • Zegenbede
 • Morgen
 • Middag
 • Maaltijd
 • Avond

De eerste dag

 • Ordinarium
 • Aanvang
 • Drempelgebed
 • Kyrie en Gloria
  • Kyrie
  • Gloria
 • Tien Woorden
 • Rond de Schriften
 • Halleluja
 • Schriftacclamatie
 • Credo
 • Belijdenis/Confirmatie
 • Doop
 • Doopgedachtenis
 • Bevestiging ambtsdragers
 • Inzameling van de gaven
 • Gebedsacclamatie
 • Onze Vader
 • Maaltijd van de Heer
 • Gezongen tafelgebeden
 • Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer
  • Beurtzang bij de prefatie
  • Sanctus en Benedictus
  • Acclamatie bij de instellingswoorden
  • Agnus dei
  • Postcommunio
 • Te Deum
 • Afsluiting
 • Zending en zegen

Getijden van het jaar

 • Adventstijd
 • Kersttijd
  • Onschuldige kinderen (28 dec.)
  • Achtste Kerstdag/Jaarwisseling
 • Epifaniëntijd
 • Veertigdagentijd
 • Drie dagen van Pasen
  • Witte Donderdag
  • Goede Vrijdag
  • Stille Zaterdag
  • Paaswake
  • Paasmorgen
 • Paastijd
  • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren
 • Trinitatis
 • Bevrijdingsdag
 • Zomertijd
 • Herfsttijd
 • Hervormingsdag
 • Allerheiligen
 • Geloofsgetuigen
  • Maria
  • Johannes de Doper
  • Franciscus van Assisi
  • Willibrord
  • Sint Maarten
  • Sint Nicolaas
 • Voleinding

Leven

 • Levenstijd
  • Geboorte
  • Kind zijn, schooltijd
  • Op leeftijd
 • Trouw
 • Levensreis
  • Pelgrimage
  • Roeping
  • Navolging
  • Wijsheid
  • Alleen zijn
  • Ziekte
  • Verzoenen
 • Bidden
  • Loven en danken
  • Aanbidden
  • Stil worden
  • Zoeken
 • Geloven
  • Vertrouwen
  • Aanvechting
 • Levensgrens
  • Levenseinde
  • Rouw en gemis
  • Uitvaart

Samen leven

 • Kerk
 • Schepping
 • Gerechtigheid
 • Vrede