Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liturgisch gebruik

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Overzicht van verschillende momenten in het liturgische gebruik van liederen.

Psalmen

Cantica

Bijbelse vertelliederen

Getijden van de dag

 • Orden met vaste gezangen
 • Overige vaste gezangen voor de getijden
  • Openingsvers
  • Afsluiting van het psalmengebed
  • Psalmvers na de lezing in de dagsluiting
  • Gebeden
  • Zegenbede
 • Morgen
 • Middag
 • Maaltijd
 • Avond

De eerste dag

 • Ordinarium
 • Aanvang
 • Drempelgebed
 • Kyrie en Gloria
  • Kyrie
  • Gloria
 • Tien Woorden
 • Rond de Schriften
 • Halleluja
 • Schriftacclamatie
 • Credo
 • Belijdenis/Confirmatie
 • Doop
 • Doopgedachtenis
 • Bevestiging ambtsdragers
 • Inzameling van de gaven
 • Gebedsacclamatie
 • Onze Vader
 • Maaltijd van de Heer
 • Gezongen tafelgebeden
 • Vaste gezangen bij de Maaltijd van de Heer
  • Beurtzang bij de prefatie
  • Sanctus en Benedictus
  • Acclamatie bij de instellingswoorden
  • Agnus dei
  • Postcommunio
 • Te Deum
 • Afsluiting
 • Zending en zegen

Getijden van het jaar

 • Adventstijd
 • Kersttijd
  • Onschuldige kinderen (28 dec.)
  • Achtste Kerstdag/Jaarwisseling
 • Epifaniëntijd
 • Veertigdagentijd
 • Drie dagen van Pasen
  • Witte Donderdag
  • Goede Vrijdag
  • Stille Zaterdag
  • Paaswake
  • Paasmorgen
 • Paastijd
  • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren
 • Trinitatis
 • Bevrijdingsdag
 • Zomertijd
 • Herfsttijd
 • Hervormingsdag
 • Allerheiligen
 • Geloofsgetuigen
  • Maria
  • Johannes de Doper
  • Franciscus van Assisi
  • Willibrord
  • Sint Maarten
  • Sint Nicolaas
 • Voleinding

Leven

 • Levenstijd
  • Geboorte
  • Kind zijn, schooltijd
  • Op leeftijd
 • Trouw
 • Levensreis
  • Pelgrimage
  • Roeping
  • Navolging
  • Wijsheid
  • Alleen zijn
  • Ziekte
  • Verzoenen
 • Bidden
  • Loven en danken
  • Aanbidden
  • Stil worden
  • Zoeken
 • Geloven
  • Vertrouwen
  • Aanvechting
 • Levensgrens
  • Levenseinde
  • Rouw en gemis
  • Uitvaart

Samen leven

 • Kerk
 • Schepping
 • Gerechtigheid
 • Vrede