Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Mijn hart, o Hemelmajesteit

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Op Toonhoogte 2015 48 Zangbundel Joh. de Heer 366
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Mijn hart, o Hemelmajesteit
Psalm 108
Schrijver David (volgens opschrift)
Latijnse titel Paratum cor meum
Vulgaat Psalm 107
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Dichter Genootschap Laus Deo, Salus Populo
Metrisch 8-8-8-8-8-8-9-9
Muziek
Componist Maistre Pierre
Melodie Psalm 60
Solmisatie 1-4-4-3-2-1-7-1
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 48
Zangbundel Joh. de Heer 366
Psalmberijming van 1773 108
Op Toonhoogte 28

Mijn hart, o Hemelmajesteit is de beginregel van Psalm 108 in de Psalmberijming van 1773. De Zangbundel Joh. de Heer heeft allen de eerste 2 strofen.

Opname beluisteren

Tekst

1 Mijn hart, o Hemelmajesteit!
Is tot uw’ dienst en lof bereid:
’k Zal zingen voor den Opperheer;
’k Zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij, schelle luit,
Waakt op! dat niets uw klanken stuit’;
’k Zal in den dageraad ontwaaken,
En met gezang mijn’ God genaaken.

2 Ik zal, o Heer! uw wonderdaên,
Uw’ roem den volken doen verstaan:
Want uwe goedertierenheid
Is tot de heemlen uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ’s hemels kringen,
En leer al d’ aard uw grootheid zingen.

3 Zoo word’ uw dierbaar volk in ’t end
Bevrijd van rampspoed en ellend’.
O God! verlos ons door uw hand;
Verhoor ons, zend ons onderstand.
Gij hebt, tot onze vreugd, voorspeld,
En in uw heiligdom gemeld,
Dat Sichem mij zijn’ Vorst zou heeten,
En ik het dal van Sukkoth meeten.

Pauze

4 Gansch Gilead behoort aan mij;
’k Voer in Manasse heerschappij:
Ik zie hen knielen voor mijn kroon;
Daar ’t moedig Efraïm mijn’ troon
Door zijn geduchte magt versterkt;
En Judaas wijsheid medewerkt,
Om mijnen zetel vast te zetten,
Door welgeschikt’ en schrandre wetten.

5 Gansch Moab buigt zich dienstbaar neêr;
Erkent mij voor zijn’ Opperheer;
Daar ’t, van zijn’ hoogen troon gestort,
Verachtlijk mij ten waschpot wordt.
Ik werp mijn’ schoen op Edoms grond,
Op Edom, ’t welk mijn magt weêrstond.
’k Juich over u, o Palestijne!
Als ik in zegepraal verschijne.

6 Wie heeft mij zooveel heils bereid?
Wie is ’t, die mij in Edom leidt?
Wie voert mij in een vaste stad?
O God! die ons verstooten hadt;
Gij, die met onze legerschaar
Ten strijd’ niet uittoogt in ’t gevaar;
O God! wiens gramschap ons deed vreezen,
Wiens gunst ons troost; zult Gij ’t niet weezen?

7 O God! die ’s lands benaauwdheid ziet,
Red toch uw volk uit zijn verdriet:
Want ’s menschen heil is ijdelheid;
Maar als Gods almagt ons geleidt,
Dan doen w’ in Hem de kloekste daên,
Zoo dat wij duizenden verslaan:
Want allen, die ons wederstreeven,
Zal Hij vertreeden en doen sneeven.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft vanaf de 28e uitgave (1991) de eerste twee strofen opgenomen.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.