Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Neem mijn leven, laat het, Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 912 Liedboek voor de kerken Gezang 473 Op Toonhoogte 2015 286 Weerklank 267 Oud-Katholiek Gezangboek 822 Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 134, 313 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Neem mijn leven, laat het, Heer
Vorm Strofelied
Lied met refrein
Herkomst
Titel Take my life, and let it be
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1874
Tekst
Dichter Frances Ridley Havergal
Vertaler C.B. Burger
A.C. Bondam (c)
Eppie Dam (Fr)
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 25:4
Psalm 119:1
Psalm 119:29-37
Jesaja 6:7
Matteüs 19:16-23
Marcus 10:17-27
Lucas 18:18-27
Romeinen 8:1-2
2 Korintiërs 3:17
Galaten 5:1
Galaten 5:13-14
Efeziërs 6:10-20
1 Johannes 4:7-12
Metrisch 7-7-7-7
Muziek
Componist Justin Heinrich Knecht (a)
Wolfgang Amadeus Mozart (b)
César Malan (d)
P.S. Keller (c)
William Dexheimer Pharris (e)
Melodie Ohne Rast und unverweilt (a)
Nottingham (b)
Hendon (d)
Toma mi voluntad (e)
Solmisatie 3-2-1-3-5-4-3 (a)
1-1-1-7-5-4-4 (b)
3-5-1-3-4-3-2 (e)
Gebruik
Thema Bevestiging ambtsdragers
Belijdenis
Navolging
Vertrouwen
Liedbundels
Liedboek 2013 912
Liedboek voor de kerken Gezang 473
Op Toonhoogte 2015 286
Weerklank 267
Oud-Katholiek Gezangboek 822
Zangbundel Joh. de Heer 134, 313 (b)
119 Gezangen 81
Gezangboek der ELK 211
Gele Zangbundel 140
Gemeenschap van Christus zingt 248 (e)
Hervormde Bundel 1938 228
Liederen van het Leger des Heils 365 (c)
Lieteboek 2013 912
Op Toonhoogte 235
Liederen voor de Gemeentezang 492
Liedbundel met Bijbellezingen 376 (d)
Liedbundel met Bijbellezingen 378
E&R-liedbundel 1 158
Hemelsbreed 104 (a)

Neem mijn leven, laat het, Heer is een vertaling, door C.B. Burger, van Take my life, and let it be van Frances Ridley Havergal (1836-1879). In Nederland wordt doorgaans een melodie van Justin Heinrich Knecht gebruikt.

Opname beluisteren

  • Nederland zingt:
  • Melodie Hendon:
  • Melodie P.S. Keller- Piano met Nederlandse tekst uit de Leger des Heils bundel

Tekst

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

In Liedboek voor de kerken en Oud-Katholiek Gezangboek zijn er tussen de strofen 5 en 6 nog vier strofen opgenomen (dit zijn eigen teksten van C.B. Burger).

6a Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

7a Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht

8a Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
knecht te zijn, als Gij, o Heer.

9a Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Ontstaan

C.B. Burger vertelt zelf over het ontstaan van zijn vertaling en uitbreiding met vier verzen in het Compendium bij de 491 gezangen (1086v):
„[Frances Havergal’s] lied „Neem mijn leven” („Take my life and let it be”) is door zijn eenvoud en echtheid ook in Nederland een geliefd lied geworden. In Sankey’s Opwekkingsliederen (Uitg. D. Bolle, Rotterdam) vinden wij een andere vertaling, die van het origineel nogal afwijkt [wel: Neem mijn leven, laat het, Heer (Bromet) ], daarom besloot ik het voor de bundel van 1938 opnieuw te vertalen. Het lied (Gezang 228 in de bundel van 1938) bestaat eigenlijk uit 6 strofen, nu zijn het er 10. Ik heb mijzelf de vrijheid gegund er 4 strofen bij te maken, en wel om de volgende reden. Ik had het gevoel, dat het oorspronkelijk lied toch te veel buiten het gewone leven stond; dat ik aan God moet afstaan alles wat ik bezit aan lichamelijke en geestelijke krachten en stoffelijk bezit, dat ik dit alles in zijn dienst moet besteden, wordt in dit gebed — afwisselend met „neem” en „maak” ingeleid — wel wat erg vlot geformuleerd, waarbij men zich er alleen maar over verbaast, dat mensen vaak bezwaar hebben te moeten zingen „Neem mijn zilver en mijn goud”, terwijl zij de rest met vreugde de Heer aanbieden: hun handen, voeten en stem, hun verstand, wil en hart — ze weten niet wat ze doen! De dichteres met haar zwakke krachten en haar — ondanks haar sociale werk — toch nogal beschermd leven was blijkbaar wèl tot die volle overgave gekomen, maar wij sterke, gezonde, rijke mensen mogen toch wel erkennen, dat wij er nog niet zijn. Daarom had ik behoefte er 4 strofen aan toe te voegen, die ons meer midden in de werkelijkheid van het vaak barre leven zouden leiden, en meende, dat men ook zijn zonde en schuld, zijn verdriet en tranen, zijn maatschappelijke positie en zijn geluk aan God moet durven overgeven, om ten volle „mens te worden in zijn naam”. In het „neem mijzelf” van strofe 10 is alles samengevat.”

Inhoud

Muziek

De verbinding tussen het lied van Havergal en de melodie van Knecht is typisch voor de Nederlandse kerkmuziek. Ze is naar alle waarschijnlijkheid gelegd door Meier Salomon Bromet.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Ohne Rast und unverweilt (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie


Nr. 134 biedt de tekst van Burger uit de Hervormde Bundel 1938. De muziek is volgens een arrangement van E. Zwart.
Nr. 271 kan beter als een ander lied gezien worden, zie Neem mijn leven, laat het Heer, halleluja
Nr. 313 heeft de melodie Nottingham (melodie) bij de eerste drie verzen van Burger. Deze melodie is afkomstig uit één van misdelen uit de 'Twaalfde mis' van Wolfgang Amadeus Mozart.
Nr. 463 biedt Neem mijn leven, laat het, Heer (Bromet).
De nr. 134 en 313 zijn in de 28e uitgave (1991) toegevoegd.

Literatuur

Toelichting: