Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Op Toonhoogte 2015/Inhoud: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 273: Regel 273:
 
| 393 || [[Er is een dag]]
 
| 393 || [[Er is een dag]]
 
|-
 
|-
| 405 || [[Er is een Kindeke geboren op aard']]
+
| 405 || [[Er is een Kindeke geboren op aard]]
 
|-
 
|-
 
| 180 || [[Er is een Verlosser]]
 
| 180 || [[Er is een Verlosser]]

Versie van 3 feb 2019 om 21:13

Op-toonhoogte-muziekeditie-2015.jpg

Inhoud Op Toonhoogte 2015 bevat de inhoudsopgave van de bundel Op Toonhoogte 2015.

Liednummer Beginregel
473 A B C
472 A van almachtig
369 Aan de maaltijd wordt het stil
465 Aan de oever van het meer
174 Aan mijn zij
170 Aan U behoort, o Heer der heren
364 Aan Uw tafel
223 Aan uw voeten Heer
265 Abba, Vader, U alleen
454 Abraham, Abraham
71 Adem om van U te zingen
122 Agnus Dei
61 Ai, ziet hoe goed, hoe lief'lijk is 't dat zonen
171 Al heeft Hij ons verlaten
172 Al laat de zon zich niet meer zien
462 Al ligt de hele stad aan stukken
239 Al mijn zonden, al mijn zorgen
267 Al wat ik ben
173 Al zou de vijgeboom niet bloeien
266 All to Jesus I surrender
74 Alle eer aan God
390 Alle volken zing luid, jubel het uit
251 Als alles duister is
134 Als de hemel openbreekt
174 Als de reis mij zwaar valt
16 Als een hert dat verlangt naar water
401 Als ik een herder was geweest
424 Als ik lees in de Bijbel
425 Als ik m'n ogen sluit
474 Als je bang bent of onzeker
475 Als je bidt zal Hij je geven
370 Als je geen liefde hebt voor elkaar
476 Als je gelooft in de Here Jezus
31 Altijd bij U
426 Alzo lief had God de wereld
348 Avondmaal
127 Because He lives
210 Belijdenis (lied)
477 Ben je bang
478 Ben je groot of ben je klein
479 Bewaar je oog
224 Bewerk ons hart, o God
480 Bij de troon van God
175 Bij God ben ik geborgen
156 Bless the Lord my soul
176 Blessed assurance
297 Blessed be your name
481 Blij, blij, m'n hartje is zo blij
157 Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen
144 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
298 Breng dank aan de Eeuwige
363 Breng ons samen
299 Bron van licht en leven
377 Build your kingdom
375 Christ be our light
107 Christus, onze Heer, verrees
377 Come set Your rule and reign
20 Create in me a clean heart
76 Daar is uit 's werelds duist're wolken
108 Daar juicht een toon
145 Dag en nacht, Heer
463 Daniël, Daniël
268 Dank U mijn Vader voor al uw genade
482 Dank U voor de wond'ren die gebeuren
146 Dank U voor deze nieuwe morgen
483 Dank U wel
300 Dankt, dankt nu allen God
460 David met zijn slinger
390 De dag van de Heer
147 De dag, door uwe gunst ontvangen
158 De God van de vrede
38 De Heer is je schild en je bevrijder
42 De Heer is koning
7 De Heer is mijn Herder
9 De Heer is mijn herder
484 De Heer is mijn Herder
8 De Heer is mijn Herder
427 De Heer is waarlijk opgestaan
177 De Heer op wie mijn hart vertrouwt
43 De Heer regeert
39 De Heer regeert, de hoogste Majesteit
378 De Heer woont in een stralend licht
109 De hemel juicht
5 De hemel roemt de Heer
485 De Here zegent jou
328 De Koning in zijn pracht
457 De koning van Egypteland
273 De kracht van uw liefde
458 De muren van Jericho
239 De rivier
25 De stilte zingt U toe, o Here
459 De tempel ligt al stil
110 De Vader die de Zoon een beker reikt
486 De vogels zingen luid
347 De ware kerk des Heren
402 De wijzen, de wijzen
134 De wind steekt op
301 De zaligheid is van God
487 De zegen van God
302 De zon komt op, maakt de morgen wakker
240 De zonden zijn vergeven
488 Diep, diep, diep als de zee
348 Dit breekbaar brood
148 Dit is de dag
371 Dit is mijn gebod
489 Dit is mijn hand en dat mijn voet
178 Don't build your house
358 Doop (lied)
439 Door de kracht
391 Door de nacht van strijd en zorgen
225 Door de wereld gaat een woord
241 Door uw genade, Vader
269 Doorgrond mijn hart
277 Draw me close to You
246 Dwars door het vuur
490 Eén ding weet ik zeker
226 Eén is de Heer, de God der goden
403 Een Koning is geboren
252 Een machtig Maker
349 Eén naam is onze hope
557 Een parel in Gods hand
227 Een rijke schat van wijsheid
491 Een rivier vol van vrede
21 Een schone start
428 Een steen op het graf
179 Een vaste burcht is onze God
440 Een vlammetje hier
466 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
392 Eens, als de bazuinen klinken
77 Eer zij God in onze dagen
404 Eeuwenlang geleden
441 Elk oog zal Hem zien
474 Er is altijd plaats voor jou
393 Er is een dag
405 Er is een Kindeke geboren op aard
180 Er is een Verlosser
492 Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft
135 Er komen stromen van zegen
303 Ere zij aan God, de Vader
78 Ere zij God
181 Everyone needs compassion
63 Familie
493 Ga in vrede
406 Ga je mee op zoek
159 Ga met God en Hij zal met je zijn
350 Ga nu heen in vrede
167 Gebed om zegen
32 Gedenk niet meer aan 't kwaad dat wij bedreven
160 Geef ons uw vrede
253 Geef vrede, Heer, geef vrede
29 Geef, HEER, de Koning uwe rechten
304 Geen and're naam
442 Geest van God
136 Geest van hierboven
182 Genade, zo oneindig groot
351 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
111 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
305 Geprezen zij de Here
110 Getsémane
494 Gewoon maar een knecht
183 Gezegend is de Vader
270 Give me oil in my lamp
404 Gloria
306 Glorie aan God
407 Glorie voor de Koning
307 Glorie, glorie, glorie aan het Lam
79 Go, tell it on the mountain
112 God dank! Laat iedereen het horen
495 God die alles maakte
184 God die naar zijn wezen schiep
242 God enkel licht
49 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
496 God heeft een plan met je leven
228 God heeft het eerste woord
352 God is getrouw, zijn plannen falen niet
271 God is ons midden
272 God is tegenwoordig
497 God kent jou vanaf het begin
322 God maakt vrij
185 God van trouw
408 God zal met ons zijn
27 God zegent ons
453 God zei: Noach bouw een boot
26 God zij ons gunstig en genadig
71 God, ik adem om van U te zingen
308 Gods volk wordt uitgeleid
186 God wijst mij een weg
409 Goed nieuws
461 Goliath
309 Groot is de Heer
149 Groot is uw trouw, o Heer
310 Grote God, wij loven U
254 Grote God, zie ons verlegen
73 Halleluja! laat opgetogen
312 Halleluja! Lof zij het Lam
311 Halleluja, eeuwig dank en ere
503 Hé, kom je kijken
507 Hé, wil jij mijn vriendje zijn
498 k Heb Jezus nodig
23 Heb medelijden, God
429 Heel alleen in de hof
314 Heel de schepping geeft U eer
410 Heel gewoon
500 Heer in de hemel
353 Heer van uw kerk
68 Heer, die mij ziet zoals ik ben
313 Heer, God U loven wij
243 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
273 Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij
315 Heer, ik prijs uw grote naam
499 Heer, ik wil U aanbidden
372 Heer, laat er méér ontferming zijn
187 Heer, machtig God, ik loof U
255 Heer, ontferm U over ons
372 Heer, ontferm U over ons
2 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
502 Heer, onze Heer
274 Heer, U bent El Elohim
190 Heer, U bent mijn leven
69 Heer, U doorgrondt en kent mij
501 Heer, U kent mij als geen ander
244 Heer, uw bloed dat reinigt mij
379 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
354 Heer, wat een voorrecht
275 Heer, wees mijn Gids
355 Heer, wij zijn bijeengekomen
276 Heer, wijs mij uw weg
27 HEER, zegen ons
316 Heerlijk is uw naam
190 Heerser over alle dingen
80 Heft op uw hoofden, poorten wijd
317 Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig
137 Heilige Geest van God, adem in ons midden
138 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
568 Help mij om stil te zijn
504 Here der heren
229 Here Jezus, om uw woord
356 Here Jezus, wij zijn nu
505 Here, maak mij uw wegen bekend
10 Here, maak mij uwe wegen
451 Het water steeg wel hoog
230 Het Woord van God
526 Het Woord van onze God
506 Het wordt stil in mijn hart
508 Hier in dit leven
231 Hier in uw heiligdom
113 Hier is Hij, de mens, de Zoon van God
509 Hij heeft de hele wereld in zijn hand
313 Hij is Heer
207 Hij is Koning
510 Hij is machtig
318 Hij is verheerlijkt
252 Hij kent mijn naam
114 Hij kwam bij ons, heel gewoon
433 Hij leeft
15 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
62 Hiney ma tov ooma nayim
511 Ho! Stop!
201 Hoe groot is uw trouw, o Heer
334 Hoe groot zij Gij
256 Hoe lang nog tot uw vrede komt
33 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot
63 Hoe mooi en hoe heerlijk
23 Hoe sterk U bent
189 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
81 Hoe zal ik U ontvangen
3 Hoelang nog?
512 Hoger dan de blauwe luchten
383 Hoor ons loflied
82 Hoor, de eng'len zingen de eer
380 Hoort! Een woord van eeuwig leven
319 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
430 Hosanna, hosanna, we maken een rij
277 Houd me dicht bij U
150 Iedere nacht
443 Ied're dag ieder uur
219 Ik ben
513 Ik ben nooit alleen
514 Ik ben veilig in Jezus' armen
120 Ik ben zo dankbaar
191 Ik bouw op U
515 Ik ga slapen ik ben moe
193 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt
192 Ik geloof in God de Vader (van Westering)
194 Ik heb de vaste grond gevonden
516 Ik heb een plekje voor Jezus
195 Ik heb slechts één houvast
56 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Zimmer)
517 Ik kijk omhoog naar de bergen
57 Ik kijk omhoog naar de hoge bergen
83 Ik kniel aan uwe kribbe neer
278 Ik kniel neer en belijd
320 Ik kom in uw heiligdom binnen
444 Ik moet weggaan
518 Ik neem even de tijd
22 Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord
4 Ik val niet uit zijn hand
196 Ik vermag alle dingen
519 Ik volg de Heer
373 Ik was hongerig
520 Ik wens je…
521 Ik wil even bij U komen
374 Ik wil jou van harte dienen
321 Ik wil juichen voor U, mijn Heer
115 Ik wil zingen van mijn Heiland
522 Ik zag een kuikentje
523 Ik zal de Here God liefhebben
189 Ik zal er zijn
197 Ik zie een poort wijd open staan
524 Ik zit op het puntje van m'n stoel
417 Immanuël
419 Immanuël
84 In Bethlehems stal
357 In Christus is noch west noch oost
525 In de B-IJ-B-E-L
85 In de donkere nacht
394 In de hemel is de Heer
526 In de herfst verdort het gras
151 In de morgen
322 In de naam van de Vader
381 In de nacht van ons bestaan
86 In de stad van koning David
160 In deze stilte
467 In een scheepje overzee
411 In een stalletje
412 In het begin
450 In het begin lag de aarde verloren
85 In het licht
358 In het water van de doop
381 In Jezus' Naam
443 In vuur en vlam
116 Is dat, is dat mijn Koning
445 t Is feest vandaag
527 Is er troost
528 Is je deur nog op slot?
117 't Is middernacht, en in de hof
217 It is well with my soul
529 Ja is ja
530 Je hoeft niet bang te zijn
458 Jericho had muren
199 Jezus alleen
232 Jezus die langs het water liep
531 Jezus is de goede Herder
532 Jezus is de morgenster
413 Jezus is geboren
415 Jezus is geboren
533 Jezus is…
118 Jezus leeft en ik met Hem
395 Jezus leeft in eeuwigheid
268 Jezus' liefde voor mij
245 Jezus neemt de zondaars aan
535 Jezus roept alle kleine kinderen
279 Jezus vol liefde
414 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
280 Jezus, alles geef ik U
257 Jezus, ga ons voor
120 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven
198 Jezus, hoop van de volken
267 Jezus, ik geloof in U
281 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
431 Jezus, ik wil U bedanken
119 Jezus, leven van mijn leven
534 Jezus, open mijn oren
161 Jezus, U bent het licht in ons leven
282 Jezus, U blijft niet op afstaan staan
464 Jona, Jona
455 Jozef zoekt zijn grote broers
87 Jubel het uit
332 Juich voor de Heer
536 Juich, doe mee allemaal
45 Juicht aarde, juicht alom de Heer
18 Juicht, o volken, juicht
323 Juicht, want Jezus is Heer
453 Ken je dit verhaal
537 Kijk daar een metselaar
415 Kijk, het is al donker
324 King of kings and Lord of lords
432 Klap in je handen van blijdschap
456 Klein, klein kindje
452 Klop, klop, klop
555 Kom aan boord
503 Kom en zie
137 Kom Heilige Geest
416 Kom naar de stal
65 Kom op! Vertel hoe goed de HEER is
140 Kom Schepper God, o Heilge Geest
260 Kom tot de Vader
88 Kom tot ons, de wereld wacht
139 Kom, heil'ge Geest, Gij vogel Gods
283 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem
200 Kom, o bron van zegeningen
359 Kom, volk van de verrezen Heer
201 Kom, zing voor de Heer
89 Komt allen tezamen
13 Komt nu met zang en roert de snaren
90 Komt, verwondert u hier, mensen
500 Koning over alles
396 Kroon Hem met gouden kroon
468 Laat de kind'ren tot Mij komen
389 Laat de vlam weer branden
382 Laat heel de wereld het zien
383 Laat het feest zijn in de huizen
91 Laat ieder het horen
52 Laat ieder 's HEEREN goedheid loven
284 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
224 Laat ons Christus zien
384 Laat uw glorie zien
294 Laat uw vrede heersen
538 Laat zo je licht maar schijnen
121 Lam Gods, dat zo onschuldig
122 Lam van God
35 Leer mij naar uw wil te hand'len
258 Leer mij uw weg, o Heer
123 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
559 Leer ons om te delen
539 Lees je bijbel, bid elke dag
141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
325 Licht van de wereld
432 Lied van het feest
202 Liefde was het, onuitputt'lijk
162 Life so full I give to you
92 Lof zij de God van Israël
326 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
340 Lof, aanbidding
74 Loflied, strijdlief
375 Longing for light, we wait in darkness
46 Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten
66 Looft de Heer, want Hij is goed
50 Looft de Here, alle gij volken
47 Looft God de Heer, en laat ons blijde
75 Looft God, looft Zijn naam alom
64 Looft, looft nu aller heren HEER
540 Maak een vrolijk geluid
327 Maak groot onze God
246 Maak mij rein voor U
385 Maak ons tot een stralend licht
28 Maar 't vrome volk in U verheugd
328 Machtig God, sterke Rots
327 Machtige Heer en God
285 Machtige Heer, grote Verlosser
330 Majesteit, groot is zijn majesteit
331 Majesteit, Koning in eeuwigheid
433 Maria kwam bij het graf
203 Meer dan rijkdom
51 Met ons
93 Midden in de winternacht
181 Mighty to save
541 Mijn God is zo groot
4 Mijn God, ik kom naar U
259 Mijn hart wacht stil op U, o Heer
48 Mijn hart, o Hemelmajesteit
8 Mijn Herder
56 Mijn hulp is van U, Heer
124 Mijn Jezus, ik houd van U
332 Mijn Jezus, mijn Redder
11 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
38 Mijn toevlucht
333 Mijn Vader, dank U wel
125 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
24 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
94 Mijn ziel verheft Gods eer
6 Mogen de woorden van mijn mond
204 Nabij Gods hoog verheven troon
548 Namen van God
286 Neem mijn leven, laat het, Heer
287 Niemand is al U
260 Nog voordat je bestond
208 Nooit meer alleen
30 Nu blijf ik bij U voor altijd
95 Nu daagt het in het oosten
256 Nu laat U mij in vrede gaan
96 Nu zijt wellekome
163 O allerhoogste Majesteit
205 O God, die droeg ons voorgeslacht
152 O grote Christus, eeuwig licht
386 O grote God die liefde zijt
247 O Heer, de nacht komt over ons
248 O Heer, die onze Vader zijt
261 O Heer, verberg U niet voor mij
447 O Heilige Geest
17 O Here God, kom mij bevrijden
126 O hoofd, bedekt met wonden
388 O Jezus Christus, licht ze bij!
206 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
387 O kerk, sta op
97 O kom, o kom, Immanuël
262 O Lord hear my prayer
288 O Vader, die de Landman zijt
334 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
335 O, kom nu en jubel
98 Oh holy night
434 Omdat de Heer verrezen is
127 Omdat Hij leeft
367 One church
19 Ontferm u God, ontferm U, hoor mijn klacht
207 Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht
209 Onze hulp en onze verwachting
164 Onze Vader
542 Onze Vader
397 Ooit komt er een dag
208 Ook al gaat mijn weg
441 Op de wolken
36 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede
99 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
70 Open boek
289 Open the eyes of my heart
290 Over al wat leeft
162 Overvloedig geef ik u
438 Palmpasen
336 Praise God from whom all blessings flow
345 Prijs Adonai
72 Prijst de HEER met blijde galmen
290 Regeer in mij
337 Rejoice in the Lord
546 Reken maar
537 Samen
360 Samen in de naam van Jezus
459 Samuël
480 Schatkist vol gebeden
338 Sing hallelujah to the Lord
361 Sjaloom chaverim
55 k Sla d'ogen naar 't gebergte heen
398 Soon and very soon
233 Spreek, o Heer, door uw heilig Woord
543 Stap voor stap
544 Stel je voor
291 'k Stel mijn vertrouwen
235 Stil
234 Stil, mijn ziel, wees stil
100 Stille nacht, heilige nacht
153 Stilte over alle landen
101 Te middernacht geboren
148 This is the day
302 Tienduizend redenen
446 Toen de Heer was opgestaan
376 Toen ik naar mijn naaste zocht
369 Toon mijn liefde
397 Tot aan die dag
545 Tot zeven maal zeventig maal
546 Twee keer twee is vier
547 U alleen wil ik aanbidden
548 U bent de God die mij leidt
210 U bent de God die roept
549 U bent die U bent
339 U bent heilig
282 U bent hier
549 U bent machtig
211 U bent mijn schuilplaats Heer
70 U kent mij door en door
362 U maakt ons één
364 U nodigt mij aan tafel
363 U roept ons samen als kerk van de Heer
340 U schiep zon en maan en sterrenpracht
128 U stierf voor mij
550 U weet wat ik denk
129 U zij de glorie opgestane Heer
341 U zult altijd voor ons strijden
292 U, die mij geschapen hebt
60 Uit de diepten
59 Uit diepten van ellenden
131 Uw genade is mij genoeg
14 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog
172 Uw liefde laat nooit los
9 Uw rust in mijn wereld
54 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
293 Vader God, ik vraag me af
417 Vader in de hemel
551 Vader in de hemel
342 Vader, ik aanbid U (Father I adore you)
294 Vader, mijn God, ik aanbid U
249 Vader, vol van vrees van schaamte
552 Vader, wij danken U
343 Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
473 Van A tot Z
212 Van U zijn alle dingen
250 Vaste rots van mijn behoud
213 Veilig in Jezus' armen
235 Verberg mij nu
295 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
553 Vertel het aan de mensen
477 Vertel het maar
469 Vijf broden en twee vissen
469 Vijfduizend mensen waren
418 Vlammetje, vlammetje
440 Vlammetjes
102 Volheid van genade
554 Voor al uw goede gaven, Heer
296 Voor de allerhoogste Heer
555 Voor de zieken - voor de armen
344 Voor uw liefde, Heer Jezus
209 Votum en groet
165 Vrede van God
166 Vrede zij u
448 Vul mij met uw Geest
449 Vuur uit de hemel
263 Waar bent U God
214 Waar God de Heer zijn schreden zet
57 Waar komt mijn hulp vandaan
435 Waarom bleef U zo stil
103 Want een kind is ons geboren
419 Want een kind is ons geboren
399 Wat de toekomst brengen moge
436 Wat een vriend
34 Wat hou ik van uw huis
215 Wat mij dierbaar was
461 Wat was dat? Dat was Goliath
400 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
142 Wat zijn de goede vruchten
365 We are one in the Spirit
559 We zijn op deze wereld met zovelen
263 Wees bij ons
130 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
264 Wees mijn verlangen
556 Wees niet bang
236 Wees stil voor het aangezicht van God
437 Weet je dat de lente komt
557 Weet je dat de Vader je kent
216 Welk een vriend is onze Jezus
1 Welzalig de man, die niet wandelt
12 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven
53 Welzalig zijn d'oprechten van gemoed
558 Wereldnieuws
217 When peace like a river
560 Who's the King of the jungle
31 Wie buiten U heb ik in de hemel
561 Wie durft het aan
345 Wie is als Hij
218 Wie maar de goede God laat zorgen
58 Wie op de Heer vertrouwen
219 Wie zal ons voeden
420 Wij aanbidden Hem
220 Wij blijven geloven
389 Wij gaan op weg
221 Wij knielen voor uw zetel neer
143 Wij leven van de wind
104 Wij trekken in een lange stoet
378 Wij verhogen uw Naam
177 Wij volgen U Heer
562 Wij willen samen vieren
420 Wij zijn de herders
366 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
563 Wij zullen opstaan
438 Wij zwaaien met takken
105 Wijs mij de weg naar Bethlehem
470 Wil je wel geloven dat het groeien gaat
154 k Wil U, o God, mijn dank betalen
21 Wilt U mij nog wel zien
184 Wonderlijke raad van God
237 Woord voor ons geschreven
367 Your hand, o God has guided
471 Zacheüs is een tollenaar
37 k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên
67 k Zal met mijn ganse hart uw eer
421 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan
434 Zeg het voort
341 Zegekroon
65 Zegen de HEER
167 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
168 Zegen ons Algoede
169 Zegen ons Heer
346 Zegen, aanbidding
113 Zie de mens
222 Zie de stroom van Jezus' liefde
564 Zie de zon
132 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
155 Zie ik sterren aan de hemel staan
131 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
422 Zijn naam is Jezus
41 Zing een nieuw lied
51 Zing mee voor God
41 Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer
565 Zing, zing, zingen maakt blij
368 Zingt een nieuw lied voor God de Here
44 Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere
40 Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE
566 Zit je in het donker
568 Zo groot en zo machtig
106 Zo laat Gij, Heer, uw knecht
423 Zo lang gewacht
133 Zo lief had God de Vader ons
567 Zoals klei in de hand van de pottenbakker
462 Zoals Nehemia
238 Zoekt eerst het koninkrijk van God
566 Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn