Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Oud-Katholiek Gezangboek/Inhoud: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Appendices 956-964)
(Bewerkingen van psalmen 201-300)
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 5: Regel 5:
 
* 201 [[Zalig hij die niet ingaat]] (Psalm 1)
 
* 201 [[Zalig hij die niet ingaat]] (Psalm 1)
 
* 202 [[Waartoe zweren de natiën samen]] (Psalm 2)
 
* 202 [[Waartoe zweren de natiën samen]] (Psalm 2)
* 203 [[Als ik U aanroep, geef mij toch antwoord]] (Psalm 4)
+
* 203 [[Als ik U aanroep]] (Psalm 4)
 
* 204 [[Heer, toon mij uw genade]] (Psalm 6)
 
* 204 [[Heer, toon mij uw genade]] (Psalm 6)
 
* 205 [[Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam]] (Psalm 8)
 
* 205 [[Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam]] (Psalm 8)
 
* 206 [[Heer, onze heerser, hoe groot is uw Naam]] (Psalm 8)
 
* 206 [[Heer, onze heerser, hoe groot is uw Naam]] (Psalm 8)
 
* 207 [[Wie, o Heer, mag in uw tent te gast zijn]] (Psalm 15)
 
* 207 [[Wie, o Heer, mag in uw tent te gast zijn]] (Psalm 15)
* 208 [[O Heer, Gij zijt mijn erve, mijn beker]] (Psalm 16)
+
* 208 [[O Heer, Gij mijn erve, mijn beker]] (Psalm 16)
* 209 [[Laat mij, zo ik leef naar uw wil]] (Psalm17)
+
* 209 [[Laat mij, zo ik leef naar uw wil]] (Psalm 17)
 
* 210 [[Hemelen, dauwt uit den hoge]] (Psalm 19)
 
* 210 [[Hemelen, dauwt uit den hoge]] (Psalm 19)
  
Regel 17: Regel 17:
 
* 212 [[God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten]] (Psalm 22)
 
* 212 [[God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten]] (Psalm 22)
 
* 213 [[Waarom ben ik verlaten]] (Psalm 22)
 
* 213 [[Waarom ben ik verlaten]] (Psalm 22)
* 214 [[De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken]] (Psalm 23)
+
* 214 [[De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken (Ouwens)]] (Psalm 23)
* 215 [[d' Almachtige is mijn Herder en Geleide]] (Psalm 23)
+
* 215 [[d' Almachtige is mijn herder en geleide]] (Psalm 23)
 
* 216 [[De Heer is mijn Herder]] (Psalm 23)
 
* 216 [[De Heer is mijn Herder]] (Psalm 23)
 
* 217 [[Aan de Heer hoort de aarde en al wat daarop is]] (Psalm 24)
 
* 217 [[Aan de Heer hoort de aarde en al wat daarop is]] (Psalm 24)
Regel 128: Regel 128:
 
* 354 Hymne [[O goede Schepper, trouwe Heer]] / [[Audi benigne conditor]]
 
* 354 Hymne [[O goede Schepper, trouwe Heer]] / [[Audi benigne conditor]]
 
* 355 Hymne [[Des konings vaandels gaan vooraan]] / [[Vexilla regis prodeunt]]
 
* 355 Hymne [[Des konings vaandels gaan vooraan]] / [[Vexilla regis prodeunt]]
* 356 Hymne [[Glorie en alle macht an U, o heer]] / Gloria, laus et honor]]
+
* 356 Hymne [[Glorie en alle macht an U, o heer]] / [[Gloria, laus et honor]]
 
* 357 Hymne [[Wil, mijn tong, uw Koning prijzen]] / [[Pange lingua gloriosi]]
 
* 357 Hymne [[Wil, mijn tong, uw Koning prijzen]] / [[Pange lingua gloriosi]]
 
* 358 Hymne [[Laat ons vol ontzag vereren]] / [[Tantum ergo sacramentum]]
 
* 358 Hymne [[Laat ons vol ontzag vereren]] / [[Tantum ergo sacramentum]]
Regel 145: Regel 145:
 
* 371 Hymne [[U die beleden hebt de Naam des Heren]] / [[Iste confessor]]
 
* 371 Hymne [[U die beleden hebt de Naam des Heren]] / [[Iste confessor]]
 
* 372 Hymne [[Een heilge vrouw gedenken wij]] / [[Haec femina laudabilis]]
 
* 372 Hymne [[Een heilge vrouw gedenken wij]] / [[Haec femina laudabilis]]
* 373 Hymne [[Stad Jerusalem verheven]] / [[Urbs Jerusalem beata]]
+
* 373 Hymne [[Stad Jeruzalem verheven]] / [[Urbs Jerusalem beata]]
 
* 374 Introitus [[Tot U, o Heer, hef ik hoog heel mijn wezen]] /  [[Ad te levavi]]
 
* 374 Introitus [[Tot U, o Heer, hef ik hoog heel mijn wezen]] /  [[Ad te levavi]]
  
Regel 488: Regel 488:
 
* 827 [[Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere]]
 
* 827 [[Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere]]
 
* 828 [[Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt]]
 
* 828 [[Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt]]
* 829 [[Heilig, heilig, heilig! Heer, God, almachtig]]
+
* 829 [[Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig]]
 
* 830 [[Aanbidt en dankt uw Vader, God]]
 
* 830 [[Aanbidt en dankt uw Vader, God]]
 
* 831 [[Komen ooit voeten gevleugeld]]
 
* 831 [[Komen ooit voeten gevleugeld]]
Regel 506: Regel 506:
  
 
==Appendices 956-964==
 
==Appendices 956-964==
* 957 Geest die in macht en majesteit
+
* 957 [[Geest die in macht en majesteit]]
 +
* 958 [[Gij schiep, Heer, op de eerste dag]] - Lucis creator optime
 +
* 959 [[Gij die tot onze redding komt]] - Christe, redemptor omnium
 +
* 960 [[Ter maaltijd van het Lam gereed]] - Ad cenam Agni providi
 +
* 961 [[Kom, Schepper, Geest, wees levenskracht]] - Veni creator Spiritus
 +
* 962 [[O zalig licht, Drievuldigheid]] - O lux beata Trinitas
 +
* 963 [[Tot U, vóór 't scheiden van het licht]] - Te lucis ante terminum
 +
* 964 [[Wilhelmus van Nassouwe]]
  
 
==Supplement 965-991==
 
==Supplement 965-991==
 +
* 970 [[Belijdt mij voor de mensen]]
 +
* 971 [[De laatsten worden de eersten]]
 +
* 972 [[De eersten zijn de laatsten]]
 +
* 973 [[O Heer, die onze Herder zijt]]
 +
* 974 [[Al wie het woord zal horen]]
 +
* 975 [[Verheerlijkt de Heer met wat schoon en wat heilig is]]
 +
* 976 [[Een leven lang bleef zij getrouw]]
 +
* 977 [[Zonne der gerechtigheid]]
 +
* 978 [[De hemel van nu]]
 +
* 979 [[Jezus, Meester aller dingen]]
 +
* 980 [[God die leven]]
 +
* 981 [[Die de morgen ontbood]]
 +
* 982 [[Licht uit licht geboren]]
 +
* 983 [[Gij hebt uw liefde ons geleerd]]
 +
* 984 [[Hoe wonderbaar is uw besluit]]
 +
* 985 [[Jezus Christus, verlicht mij van binnen]]
 +
* 986 [[Talloos de liederen, talloos]]
 +
* 987-991 Mis 29 - Daan Manneke

Versie van 21 mei 2020 om 19:13

In dit overzicht staat de volledige inhoudsopgave van het Oud-Katholiek Gezangboek. De titels van de liederen zijn links naar artikelen over elk lied in deze Kerkliedwiki. De blauwe titels zijn al beschreven, de rode nog niet.

Bewerkingen van psalmen 201-300

Liturgische gezangen 301-500

Liederen 501-842

501 - 606: Bijbelliederen, Advent, Kerstmis, Epifanie

607-688: Veertigdagentijd, Paastijd, Pinksteren en Trinitatis

689-733: Heiligen, overledenen, Koninkrijk Gods, kerk

734-787: Sacramenten, tijden van dag en jaar

788 - 842: Overige liederen

Missen 843-955

Appendices 956-964

Supplement 965-991