Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Oud-Katholiek Gezangboek/Inhoud: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'In dit overzicht staat de volledige inhoudsopgave van de bundel Tussentijds. De titels van de liederen zijn links naar artikelen over elk lied in deze Kerkliedwiki....')
 
(Bewerkingen van psalmen 201-300)
(34 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
In dit overzicht staat de volledige inhoudsopgave van de bundel Tussentijds. De titels van de liederen zijn links naar artikelen over elk lied in deze Kerkliedwiki. De blauwe titels zijn al beschreven, de rode nog niet.
+
{{Navtabs liedbundel}}
 +
In dit overzicht staat de volledige inhoudsopgave van het [[Oud-Katholiek Gezangboek]]. De titels van de liederen zijn links naar artikelen over elk lied in deze Kerkliedwiki. De blauwe titels zijn al beschreven, de rode nog niet.
  
 
==Bewerkingen van psalmen 201-300==
 
==Bewerkingen van psalmen 201-300==
 
* 201 [[Zalig hij die niet ingaat]] (Psalm 1)
 
* 201 [[Zalig hij die niet ingaat]] (Psalm 1)
* 202 [[Waartoe zweren de natiën samen (Psalm 2)
+
* 202 [[Waartoe zweren de natiën samen]] (Psalm 2)
* 203 [[Als ik U aanroep, geef mij toch antwoord]] (Psalm 4)
+
* 203 [[Als ik U aanroep]] (Psalm 4)
 +
* 204 [[Heer, toon mij uw genade]] (Psalm 6)
 +
* 205 [[Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam]] (Psalm 8)
 +
* 206 [[Heer, onze heerser, hoe groot is uw Naam]] (Psalm 8)
 +
* 207 [[Wie, o Heer, mag in uw tent te gast zijn]] (Psalm 15)
 +
* 208 [[O Heer, Gij mijn erve, mijn beker]] (Psalm 16)
 +
* 209 [[Laat mij, zo ik leef naar uw wil]] (Psalm 17)
 +
* 210 [[Hemelen, dauwt uit den hoge]] (Psalm 19)
 +
 
 +
* 211 [['t Woord des Heren is volmaakt]] (Psalm 19)
 +
* 212 [[God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten]] (Psalm 22)
 +
* 213 [[Waarom ben ik verlaten]] (Psalm 22)
 +
* 214 [[De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken (Ouwens)]] (Psalm 23)
 +
* 215 [[d' Almachtige is mijn herder en geleide]] (Psalm 23)
 +
* 216 [[De Heer is mijn Herder]] (Psalm 23)
 +
* 217 [[Aan de Heer hoort de aarde en al wat daarop is]] (Psalm 24)
 +
* 218 [[De wereld hoort aan God de Heer]] (Psalm 24)
 +
* 219 [[Naar U gaat mijn verlangen, Heer]] (Psalm 25)
 +
* 220 [[Naar U gaat mijn verlangen, Heer]] (Psalm 25)
 +
 
 +
* 221 [[Houd mij in leven, wees Gij mijn redding]] (Psalm 25)
 +
* 222 [[De Heer is mijn licht en mijn heil]] (Psalm 27)
 +
* 223 [[Hoog verheffen zal ik U, Heer]] (Psalm 30)
 +
* 224 [[Zalig wiens overtreding vergeven]] (Psalm 32)
 +
* 225 [[Loven wil ik de Heer te allen tijde]] (Psalm34)
 +
* 226 [[Gij bergt de bron des levens]] (Psalm 36)
 +
* 227 [[Hier ben ik God, Uw wil te doen is mijn vreugde]] (Psalm 40)
 +
* 228 [[Zoals een hert reikhalst naar levend water]] (Psalm 42)
 +
* 229 [[Evenals een moede hinde]] (Psalm 42)
 +
* 230 [[God, doe mij recht en bepleit mijn zaak]] (Psalm 43)
 +
 
 +
* 231 [[God is voor ons een toevlucht, eens sterkte]] (Psalm 46)
 +
* 232 [[Volken, weest verheugd]] (Psalm 47)
 +
* 233 [[Ontferm U mijner, o God]] (Psalm 51)
 +
* 234 [[Schep in mij een zuiver hart, mijn God]] (Psalm 51)
 +
* 235 [[Eenzaam blijf ik roepen tot God]] (Psalm 55)
 +
* 236 [[God, mijn God zijt Gij, U blijf ik zoeken]] (Psalm 63)
 +
* 237 [[God, mijn God, naar U blijf ik zoeken]] (Psalm 63)
 +
* 238 [[U komt een lofzang toe, o God, in Sion]] (Psalm 65)
 +
* 239 [[God zij ons genadig, Hij schenken ons zegen]] (Psalm 67)
 +
* 240 [[Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer]] (Psalm 67)
 +
 
 +
* 241 [[Voor kleine mensen is Hij bereikbaar]] (Psalm 72)
 +
* 242 [[Geef, Heer, de koning uwe rechten]] (Psalm 72)
 +
* 243 [[Herder Israëls, hoor]] (Psalm 80)
 +
* 244 [[Jubelt God ter eer]] (Psalm 81)
 +
* 245 [[Hoe dierbaar uw verheven woning]] (Psalm 84)
 +
* 246 [[Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen]] (psalm 85)
 +
* 247 [[Wie woont onder de hoede]] (Psalm 91)
 +
* 248 [[Waarlijk, dit is rechtvaardig]] (Psalm 92)
 +
* 249 [[Komt, laat ons de Heer met vreugde loven]] (Psalm 95)
 +
* 250 [[Heden, als gij zijn stem hoort]] (Psalm 95)
 +
 
 +
* 251 [[Bezingt met nieuw gezang de Here]] (Psalm 96)
 +
* 252 [[Zingt een nieuw lied, alle landen]] (Psalm 98)
 +
* 253 [[Bezingt met nieuw gezang de Here]] (Psalm 98)
 +
* 254 [[Alle einden der aarde aanschouwen]] (Psalm 98)
 +
* 255 [[Juicht voor de Heer, aarde alom]] (Psalm 100)
 +
* 256 [[Onze hulp is in de naam van de Heer]] (Psalm 103)
 +
* 257 [[Barmhartige Heer, genadige God]] (Psalm 103)
 +
* 258 [[Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden]] (Psalm 103)
 +
* 259 [[Loof de Koning, heel mij wezen]] (Psalm 103)
 +
* 260 [[Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren]] (Psalm 103)
 +
 
 +
* 261 [[Zo heeft God de Heer tot mijn heer gesproken]] (Psalm 110)
 +
* 262 [[Danken wil ik de Heer van ganser harte]] (Psalm 111)
 +
* 263 [[Welzalig de mens die voor de Heer ontzag heeft]] (Psalm 112)
 +
* 264 [[Verheerlijkt, gij knechten des Heren]] (Psalm 113)
 +
* 265 [[God heb ik lief, want die getrouwe Heer]] (Psalm 116)
 +
* 266 [[Gij volken, looft uw God en Heer]] (Psalm 117)
 +
* 267 [[MijnGod zijt Gij, U wil ik danken]] (Psalm 118)
 +
* 268 [[Laat ieder 's Heren goedheid prijzen]] (Psalm 118)
 +
* 269 [[Welzalig wie de rechte wegen gaan]] (Psalm 119)
 +
* 270 [[De hulp komt mij van de Heer]] (Psalm 121)
 +
 
 +
* 271 [[Ik hef mij ogen op naar het gebergte]] (Psalm 121)
 +
* 272 [[Hoe verblijd was ik toen mij gezegd werd]] (Psalm 122)
 +
* 273 [[Als de Heer de gevangenen Sions]] (Psalm 126)
 +
* 274 [[Als de Heer Sions lot doet keren]] (Psalm 126)
 +
* 275 [[Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap]] (Psalm 126)
 +
* 276 [[Uit de diepten heb ik, o Heer, tot U geroepen]] (Psalm 130)
 +
* 277 [[Uit angst en nood stijgt mijn gebed]] (Psalm 130)
 +
* 278 [[Bewaar mij bij U, Heer, in vrede]] (Psalm 131)
 +
* 279 [[Zie, hoe goed, hoe lieflijk]] (Psalm 133)
 +
* 280 [[Gij dienaars aan den Heer gewijd]] (Psalm 134)
 +
 
 +
* 281 [[Looft de Heer, want Hij is goed]] (Psalm 136)
 +
* 282 [[Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij]] (Psalm 139)
 +
* 283 [[Aller ogen wachten]] (Psalm 145)
 +
* 284 [[Loof, mijn ziel, de Heer]] (Psalm 146)
 +
* 285 [[Laat ons nu vrolijk zingen]] (Psalm 146)
 +
* 286 [[Heerlijk is het, onze God te bezingen]] (Psalm 147)
 +
* 287 [[Looft de Heer vanuit de hemel]] (Psalm 148)
 +
* 288 [[Halleluja! Laat opgetogen]] (Psalm 149)
 +
* 289 [[Alles wat adem heeft love de Heer]] (Psalm 150)
 +
* 290 [[Looft God, looft Hem overal]] (Psalm 150)
 +
 
 +
* 291 [[Halleluja...Looft God in zijn heiligdom]] (Psalm 150)
 +
* 292 [[Hoog verheft mijn ziel de Heer]] (Lucas 1, 46b-55)
 +
* 293 [[Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade]] (Lucas 1, 46b-55)
 +
* 294 [[Mijn ziel maakt groot de Heer]] (Lucas 1, 46b-55)
 +
* 295 [[Gezegend de Heer, de God van Israël]] (Lucas 1, 68-79)
 +
* 296 [[Gezegend de Heer, de God van Israël]] (Lucas 1, 68-79)
 +
* 297 [[Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht]] (Lucas 2, 29-32)
 +
* 298 [[Zo laat Gij, Heer, uw knecht]] (Lucas 2, 29-32)
 +
* 299 [[Zalig zijn de armen van geest]] (Matteüs 5, 3-12)
 +
* 300 [[Laat zo uw gezindheid zijn]] (Fil. 2, 5-11)
  
 
==Liturgische gezangen 301-500==
 
==Liturgische gezangen 301-500==
 +
* 301
 +
* 302
 +
* 303
 +
* 345 Hymne [[O hemels licht, dat God ons geeft]] / [[Splendor paternae gloriae]]
 +
* 346 Hymne [[Geest die in macht en majesteit]] / [[Nunc sancte nobis Spiritus]]
 +
* 347 Hymne [[O zalig licht, Drievuldigheid]] / [[O lux beata Trinitas]]
 +
* 348 Hymne [[Gij schiep, Heer, op de eerste dag]] / [[Lucis creator optime]]
 +
* 349 Hymne [[Tot U, vóór 't scheiden van het licht]] / [[Te lucis ante terminum]]
 +
* 350 Hymne [[Gij zijt ons daglicht, Christus, Gij]] / [[Christe qui lux es et dies]]
 +
* 351 Hymne [[Om U zijn sterren, zon en maan]] / [[Conditor alme siderum]]
 +
* 352 Hymne [[Gij die tot onze redding komt]] / [[Christe, redemptor omnium]]
 +
* 353 Hymne [[Herodes, vijand niets ontziend]] / [[Hostis Herodes impie]]
 +
* 354 Hymne [[O goede Schepper, trouwe Heer]] / [[Audi benigne conditor]]
 +
* 355 Hymne [[Des konings vaandels gaan vooraan]] / [[Vexilla regis prodeunt]]
 +
* 356 Hymne [[Glorie en alle macht an U, o heer]] / [[Gloria, laus et honor]]
 +
* 357 Hymne [[Wil, mijn tong, uw Koning prijzen]] / [[Pange lingua gloriosi]]
 +
* 358 Hymne [[Laat ons vol ontzag vereren]] / [[Tantum ergo sacramentum]]
 +
* 359 Hymne [[Welkom, feestlijke dag]] / [[Salve festa dies]]
 +
* 360 Hymne [[De dag rijst rood in he tverschiet]] / [[Aurora lucis rutilat]]
 +
* 361 Hymne [[Ter maaltijd van het Lam gereed]] / [[Ad cenam Agni providi]]
 +
* 362 Hymne [[Gij die de hoogste koning zijt]] / [[Aeterne rex altissime]]
 +
* 363 Hymne [[Kom, Schepper, Geest, wees levenskracht]] / [[Veni creator Spiritus]]
 +
* 364 Hymne [[Het hoogste woord daalt uit het licht]] / [[Verbum supernum prodiens]]
 +
* 365 Hymne [[Al wie naar Gods Gezalfde vraagt]] / [[Quicumque Christum quaeritis]]
 +
* 366 Hymne [[Gij die de wereld hebt gered]] / [[Jesu salvator saeculi]]
 +
* 367 Hymne [[Gij die dit lage land]] / [[O vos qui Batavas]]
 +
* 368 Hymne [[Wees gegroet, o sterre]] / [[Ave maris stella]]
 +
* 369 Hymne [[In diepe droefheid en geween]] / [[Tristes erant apostoli]]
 +
* 370 Hymne [[Heer jezus, die de waarheid kroont]] / [[Jesu corona celsior]]
 +
* 371 Hymne [[U die beleden hebt de Naam des Heren]] / [[Iste confessor]]
 +
* 372 Hymne [[Een heilge vrouw gedenken wij]] / [[Haec femina laudabilis]]
 +
* 373 Hymne [[Stad Jeruzalem verheven]] / [[Urbs Jerusalem beata]]
 +
* 374 Introitus [[Tot U, o Heer, hef ik hoog heel mijn wezen]] /  [[Ad te levavi]]
 +
 
==Liederen 501-842==
 
==Liederen 501-842==
 +
===501 - 606: Bijbelliederen, Advent, Kerstmis, Epifanie===
 +
* 501 [[Gij die de mens geschapen hebt]]
 +
* 502 [[Abel was een herder]]
 +
* 503 [[Dit is een lied van Noach]]
 +
* 504 [[Een vader in den vreemde]]
 +
* 505 [[De koning Melchizedek]]
 +
* 506 [[Zij is een vrouw van naam in Israël]]
 +
* 507 [[Er staat een boom geplant]]
 +
* 508 [[Er gingen twee tezamen]]
 +
* 509 [[Jakob is gekomen]]
 +
* 510 [[Wij eten weer het bitter brood]]
 +
* 511 [[Het woord dat u ten leven riep]]
 +
* 512 [[De koning heeft gebeden]]
 +
* 513 [[Hoor Gij ons aan]]
 +
* 514 [[Niet in 't geweldig geluid]]
 +
* 515 [[De mens, geboren uit een vrouw, heeft weinig dagen]]
 +
* 516 [[Tijd van vloed en tijd van zegen]]
 +
* 517 [[In diepe nacht ben ik gegaan]]
 +
* 518 [[Het volk dat wandelt in het duister]]
 +
* 519 [[De steppe zal bloeien]]
 +
* 520 [[Blijf niet staren op wat vroeger was]]
 +
* 521 [[Zo zegt de Here u, der goden God]]
 +
* 522 [[Zij zullen de wereld bewonen]]
 +
* 523 [[Het heeft de Heilige behaagd]]
 +
* 524 [[Heel de schepping, prijs de Heer]]
 +
* 525 [[Looft de Heer, al wat gemaakt is]]
 +
* 526 [[De stem die mij het leven gaf]]
 +
* 527 [[Ik heb verstaan, Heer]]
 +
* 528 [[Dankt, dankt nu allen God]]
 +
* 529 [[Jezus, diep in de woestijn]]
 +
* 530 [[Gelukkig de mens]]
 +
* 531 [[Wie naar het altaar gaat]]
 +
* 532 [[Wat zijt gij uitgegaan]]
 +
* 533 [[Gij hebt met uw brede gebaren]]
 +
* 534 [[Wie oren om te horen heeft]]
 +
* 535 [[De Heer verschijnt te middernacht]]
 +
* 536 [[Kwam van Godswege]]
 +
* 537 [[Een zaaier ging uit om te zaaien]]
 +
* 538 [[Het viel eens hemels dauwe]]
 +
* 539 [[Gij volgt ons uit Jeruzalem]]
 +
* 540 [[In den beginne was het Woord]]
 +
* 541 [[Zeven was voldoende]]
 +
* 542 [[U kennen, uit en tot U leven]]
 +
* 543 [[Zo gij zoudt leven naar de oude wet]]
 +
* 544 [[Al heb ik hoge woorden]]
 +
* 545 [[Het woord ligt in de boeken]]
 +
* 546 [[Draagt elkanders lasten]]
 +
* 547 [[Uit uw verborgenheid]]
 +
* 548 [[Wij moeten veel beminnen]]
 +
* 549 [[Bekleedt u met de nieuwe mens]]
 +
* 550 [[Wordt krachtig in de Heer]]
 +
* 551 [[Die rechtens God gelijk]]
 +
* 552 [[Gods genade is verschenen]]
 +
* 553 [[Christus heeft voor ons geleden]]
 +
* 554 [[Wie zich hovaardig heffen]]
 +
* 555 [[Als Koning opgetreden]]
 +
* 556 [[Ik zag een nieuwe hemel]]
 +
* 557 [[Ik zag een wonderlijke stroom]]
 +
* 558 [[Stort, o hemel, uit uw wolk]]
 +
* 559 [[Op aarde plant het kwaad zich voort]]
 +
* 560 [[God met ons, Emmanuël]]
 +
* 561 [[Hoor, hoe een held're stem]]
 +
* 562 [[Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen]]
 +
* 563 [[Wie spreekt ons van de naam]]
 +
* 564 [[Richt op uw macht]]
 +
* 565 [[Heft op uw hoofden, poorten wijd]]
 +
* 566 [[Kom tot ons, de wereld wacht]]
 +
* 567 [[Heer Jezus mens van vlees en bloed]]
 +
* 568 [[Nu daagt het in het oosten]]
 +
* 569 [[Gaat, stillen in den lande]]
 +
* 570 [[De nacht loopt ten einde]]
 +
* 571 [[Verheft uw hart, weest welgemoed]]
 +
* 572 [[Bezoek ons, Christus! Grote Heer]]
 +
* 573 [[Wachters van de tijd]]
 +
* 574 [[Als die koning zal verschijnen]]
 +
* 575A [[De spiegel van Gods majesteit]]
 +
* 576B [[De spiegel van Gods majesteit]]
 +
* 576 [[O blijde nacht]]
 +
* 577 [[O zalig, heilig Betlehem]]
 +
* 578 [[Er is een roos ontsprongen]]
 +
* 579 [[Eer zij God in onze dagen]]
 +
* 580 [[Hoor, de eng'len zingen de eer]]
 +
* 581 [[Wilt Gij hier op aarde slapen]]
 +
* 582 [[Laat nu alle droefheid vluchten]]
 +
* 583 [[Herders, komt al naar de stal]]
 +
* 584 [[Komt allen te zamen]]
 +
* 585 [[Komt, verwondert u hier, mensen]]
 +
* 586 [[Prijs de Heer die herders prijzen]]
 +
* 587 [[Zingt nu met verheugde geest]]
 +
* 588 [[Geef nu, o mens, een liefdeblijk]]
 +
* 589 [[Maan en sterren, nachtplaneten]]
 +
* 590 [[Nu zijt wellekome]]
 +
* 591 [[Al wie dolend in het donker]]
 +
* 592 [[Vanwaar zijt Gij gekomen]]
 +
* 593 [[Heer, hoe zijt Gij gekomen]]
 +
* 594 [[O Kerstnacht, schoner dan de dagen]]
 +
* 595 [[Heilige dag! Laat ons]]
 +
* 596 [[Bij de aanvang van het nieuwe jaar]]
 +
* 597 [[Wij edelingen, blij van geest]]
 +
* 598 [[Verschenen is de mildheid]]
 +
* 599 [[Komt ons in diepe nacht ter ore]]
 +
* 600 [[Uit uw hemel zonder grenzen]]
 +
* 601 [[Omdat Hij niet ver wou zijn]]
 +
* 602 [[Gij zijt een mensenzoon]]
 +
* 603 [[Wij vallen U, o Heer, te voet]]
 +
* 604 [[Juicht voor de koning van de Joden]]
 +
* 605 [[Wij van de aarde]]
 +
* 606 [[O Maria, die als heden]]
 +
 +
===607-688: Veertigdagentijd, Paastijd, Pinksteren en Trinitatis===
 +
* 607 [[Toen Jezus was gekomen]]
 +
* 608 [[Een mens te zijn op aarde]]
 +
* 609 [[Laat mij mijn hart en leven]]
 +
* 610 [[Verhoor ons, Here Jezus]]
 +
* 611 [[Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft]]
 +
* 612 [[Het waren tien geboden]]
 +
* 613 [[Heer God, Gij allerhoogste]]
 +
* 614 [[Op de berg van het verbond]]
 +
* 615 [[Gij zijt in glans verschenen]]
 +
* 616 [[Weest blijde nu, in 't midden]]
 +
* 617 [[Christus, bron van kracht en leven]]
 +
* 618 [[Wie zal voor God verschijnen]]
 +
* 619 [[Alles wat over ons geschreven is]]
 +
* 620 [[Toen Jezus naar zijn stede ging]]
 +
* 621 [[Geeft ere de Here]]
 +
* 622 [[O mensen, hoort wat is geschied]]
 +
* 623 [[Gedenken wij dankbaar]]
 +
* 624 [[Toen Jezus in zijn uur gekomen was]]
 +
* 625 [[Lam Gods, dat wij op 't hoogst vereren]]
 +
* 626 [[Wij willen roemen op het kruis]]
 +
* 627 [[Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt]]
 +
* 628 [[Lam Gods, gij draagt de zonden]]
 +
* 629 [[Met de boom des levens]]
 +
* 630 [[Neem ter harte 't kruis des Heren]]
 +
* 631 [[Heilige God, geprezen zij]]
 +
* 632 [[O kostbaar kruis, o wonder Gods]]
 +
* 633 [[Nu Gij de dood zijt ingegaan]]
 +
* 634 [[O lichaam van het Woord]]
 +
* 635 [[Nu valt de nacht]]
 +
* 636 [[Glorierijke dag]]
 +
* 637 [[Welkom, blijde Paasdag]]
 +
* 638 [[Wij groeten u, o dag der dagen]]
 +
* 639 [[Heden is de grote dag]]
 +
* 640 [[Laat nu 't halleluja klinken]]
 +
* 641 [[Totterdood terneergeslagen]]
 +
* 642 [[Verrezen is, verrezen is]]
 +
* 643 [[Lofzingt, gij hemelen; al wat hierboven]]
 +
* 644 [[Zingt nu verheugd, terecht]]
 +
* 645 [[Laat ons nu tot dankbaarheid]]
 +
* 646 [[Heft nu vrolijk 't hart naar boven]]
 +
* 647 [[Daar nu verrezen is Gods Zoon]]
 +
* 648 [[O zoons en dochters, zingt, de Heer]]
 +
* 649 [[De toekomst van de Heer is daar]]
 +
* 650 [[Luister naar mijn dienaar]]
 +
* 651 [[Halleluja, de blijde toon]]
 +
* 652 [[Daar nu het feest van Pasen is]]
 +
* 653 [[Lof zij God in de hoogste troon]]
 +
* 654 [[Christus, onze Heer verrees]]
 +
* 655 [[Ik zeg het allen, dat Hij leeft]]
 +
* 656 [[Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan]]
 +
* 657 [[Christus is opgestanden]]
 +
* 658 [[U zij de glorie]]
 +
* 659 [[Zingt jubilate voor de Heer]]
 +
* 660 [[De aarde is vervuld]]
 +
* 661 [[Zingt voor de Heer een nieuw gezang]]
 +
* 662 [[Kondigt het jubelend aan]]
 +
* 663 [[Ten hemel opgevaren is]]
 +
* 664 [[Mijn lippen opent, Here]]
 +
* 665 [[Nu is op aarde uw werk gedaan]]
 +
* 666 [[De Heiland bij zijn hemelvaart]]
 +
* 667 [[Al heeft Hij ons verlaten]]
 +
* 668 [[De heilige Geest, de Helper]]
 +
* 669 [[Dit is het verbond van God met de mensen]]
 +
* 670 [[In bidden en in smeken]]
 +
* 671 [[Kom, Schepper, Geest, wees levenskracht]]
 +
* 672 [[O Geest, o Geest van vuur en liefde]]
 +
* 673 [[Geest der waarheid, moge uw licht]]
 +
* 674 [[Komt, laat ons deze dag]]
 +
* 675 [[Bron der hoogste zaligheden]]
 +
* 676 [[Heer, voor uw adem bevreesd]]
 +
* 677 [[De Geest des Heren heeft]]
 +
* 678 [[Wij bidden U, o heil'ge Geest]]
 +
* 679 [[Die licht geeft aan het oog]]
 +
* 680 [[Wat altijd is geweest]]
 +
* 681 [[De Geest van God waait als een wind]]
 +
* 682 [[Daal op ons neer, Gods heil'ge Geest]]
 +
* 683 [[Beziel mij, adem Gods]]
 +
* 684 [[U, Vader God, U zij lof gebracht]]
 +
* 685 [[Ere zij aan God, de Vader]]
 +
* 686 [[Halleluja, eeuwig dank en ere]]
 +
* 687 [[Halleluja, lof zij de Heer]]
 +
* 688 [[O hoogste God, Drievuldigheid]]
 +
 +
===689-733: Heiligen, overledenen, Koninkrijk Gods, kerk===
 +
* 689 [[Fonteine, moeder, maged reine]]
 +
* 690 [[Wees, Maria, wees gegroet]]
 +
* 691 [[Het was een maged uitverkoren]]
 +
* 692 [[God wil een tempel bouwen]]
 +
* 693 [[Wees gegroet door alle tijden]]
 +
* 694 [[Als Christus gaven eren wij]]
 +
* 695 [[Wij offerden aan goden]]
 +
* 696 [[Nu het loflied aangeheven]]
 +
* 697 [[Sint-Maarten, strijdbaar man]]
 +
* 698 [[Jeruzalem, mijn vaderstad]]
 +
* 699 [[O hoe brandend van verlangen]]
 +
* 700 [[Voor de toegewijden]]
 +
* 701 [[Voor alle heil'gen in de heerlijkheid]]
 +
* 702 [[Heer geef mij vleugels dat ik reis]]
 +
* 703 [[Heer, herinner U de namen]]
 +
* 704 [[Vergeet niet hoe wij heten]]
 +
* 705 [[Ik sta voor U in leegte en gemis]]
 +
* 706 [[Gij, Christus, zijt mijn leven]]
 +
* 707 [[Gelijk als de witte zwanen]]
 +
* 708 [[Gij kent de stille doden]]
 +
* 709 [[Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild]]
 +
* 710 [[Rechter in het licht verheven]]
 +
* 711 [[Jezus zal heersen waar de zon]]
 +
* 712 [[O welk een zaligheid]]
 +
* 713 [[Volgt uwen Heer, met lichte schreden]]
 +
* 714 [[Geef vrede, Heer, geef vrede]]
 +
* 715 [[Jeruzalem, gij schone stad]]
 +
* 716 [[Eens komt de grote zomer]]
 +
* 717 [[Er is een land van louter licht]]
 +
* 718 [[God zij geloofd om Kanaän]]
 +
* 719 [[Laat komen, Heer, uw rijk]]
 +
* 720 [[Wat de toekomst brengen moge]]
 +
* 721 [[Eens, als de bazuinen klinken]]
 +
* 722 [[Het rijk van God is als een zaad]]
 +
* 723 [[De ware kerk des Heren]]
 +
* 724 [[Laat ons samen onze Heer]]
 +
* 725 [[Oud is de kerk, toch staat haar huis]]
 +
* 726 [[Zoals ik zelf gezonden ben]]
 +
* 727 [[Gij die gelooft, verheugt u samen]]
 +
* 728 [[Looft God, die zegent al wat leeft]]
 +
* 729 [[Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten]]
 +
* 730 [[Zomaar een dak boven wat hoofden]]
 +
* 731 [[Niet als een storm, als een vloed]]
 +
* 732 [[O Christus, aller Heer]]
 +
* 733 [[Het is de Heer, die mensen roept]]
 +
 +
===734-787: Sacramenten, tijden van dag en jaar===
 +
* 734 [[Men zal het rijk niet binnengaan]]
 +
* 735 [[O, dat ze waardig komen]]
 +
* 736 [[Johannes doopte bij de Jordaan]]
 +
* 737 [[Jouw leven staat aan het begin]]
 +
* 738 [[In U zijn wij begrepen]]
 +
* 739 [[Roept God een mens tot leven]]
 +
* 740 [[Gij kind'ren Gods, als offeranden]]
 +
* 741 [[O stem die in de aanvang sprak]]
 +
* 742 [[Dit huis, gereinigd en versierd]]
 +
* 743 [[U aanbid ik, Heer, Gij wilt verborgen zijn]]
 +
* 744 [[Tedere gedacht'nis aan des Heren dood]]
 +
* 745 [[Met hoeveel rijke gaven]]
 +
* 746 [[Heer, wij komen vol verlangen]]
 +
* 747 [[O Jezus, uw gedachtenis]]
 +
* 748 [[Gedachtenis aan Jezus leidt]]
 +
* 749 [[Wees gegroet, die 't mens'lijk lichaam]]
 +
* 750 [[O Jezus Christus, Zoon van God]]
 +
* 751 [[Zingt voor de Heer van liefde en trouw]]
 +
* 752 [[Gij zijt mijn goed, mijn overvloed]]
 +
* 753 [[Neemt Gods woord met hart en mond]]
 +
* 754 [[Vol van verwachting zijn wij gekomen]]
 +
* 755 [[Het brood in de aarde gevonden]]
 +
* 756 [[Het woord tot ons gesproken]]
 +
* 757 [[Als wij weer het brood gaan breken]]
 +
* 758 [[Laat ons vol ontzag vereren]]
 +
* 759 [[Het brood, het goede brood]]
 +
* 760 [[Het simpele gerei]]
 +
* 761 [[God die in het begin]]
 +
* 762 [[Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen]]
 +
* 763 [[De adem die in Eden]]
 +
* 764 [[Nu nog met halve woorden]]
 +
* 765 [[De Heer komt met het woord]]
 +
* 766 [[De levende God zij eeuwige eer]]
 +
* 767 [[O God, onze Vader, wij spellen uw lof]]
 +
* 768 [[Licht dat ons aanstoot in de morgen]]
 +
* 769 [[Het licht dat weer opnieuw begon]]
 +
* 770 [[O Heer, ik draag U op vandaag]]
 +
* 771 [[Zo vriendelijk en veilig als het licht]]
 +
* 772 [[Des ochtends als het licht ontstaat]]
 +
* 773 [[O Heer, mijn God, ook deze nacht]]
 +
* 774 [['k Wil U, o God, mijn dank betalen]]
 +
* 775 [[Nu deze dag ten einde gaat]]
 +
* 776 [[Blijf bij ons, uw genade]]
 +
* 777 [[Blijf mij nabij, wanneer het duister wordt]]
 +
* 778 [[De dag, door uwe gunst ontvangen]]
 +
* 779 [[O vrolijk levenslicht]]
 +
* 780 [[O licht, vrolijk licht van de hemel]]
 +
* 781 [[Wanneer het licht ten einde gaat]]
 +
* 782 [[Hoe lieflijk is het leven]]
 +
* 783 [[Laat ons dank bewijzen]]
 +
* 784 [[Aan U behoort, o Heer der heren]]
 +
* 785 [[Uw wereld, Heer, is schoon en goed]]
 +
* 786 [[Wij ploegen en wij zaaien]]
 +
* 787 [[Wij zijn met heel ons hart bij U]]
 +
 +
===788 - 842: Overige liederen===
 +
* 788 [[Wees gezegend, God en Heer]]
 +
* 789 [[Wie zijt Gij, eeuwig onvolprezen]]
 +
* 790 [[Zolang er mensen zijn op aarde]]
 +
* 791 [[Als regen die de aarde drenkt]]
 +
* 792 [[Wie is die God die eeuwig leeft]]
 +
* 793 [[Die chaos schiep tot mensenland]]
 +
* 794 [[Hoor. Maar ik kan niet horen]]
 +
* 795 [[De Heer die leeft, geleidt en hoedt]]
 +
* 796 [[Alles wat er staat geschreven]]
 +
* 797 [[Gij hebt met groot geduld]]
 +
* 798 [[Dit lied gaat over Jezus]]
 +
* 799 [[Hij ging van stad tot stad]]
 +
* 800 [[Wie heeft zijn geld verloren]]
 +
* 801 [[Na veertig dagen vasten]]
 +
* 802a [[God roept een mens op weg te gaan]]
 +
* 802b [[God roept een mens op weg te gaan]]
 +
* 803 [[Door de wereld gaat een woord]]
 +
* 804 [[Door de nacht van strijd en zorgen]]
 +
* 805 [[In Gods naam gingen wij op reis]]
 +
* 806 [[Zoals de mensen leven]]
 +
* 807 [[De Heer is goed]]
 +
* 808 [[Handel met mij naar uw behagen]]
 +
* 809 [[Laat ons de Heer lofzingen]]
 +
* 810 [[Wees toch, mijn hart, niet neergebogen]]
 +
* 811 [[Wees mijn gids, o grote Heiland]]
 +
* 812 [[Voer in uw leven Gods gevecht]]
 +
* 813 [[Hoe zouden wij geloven, Heer]]
 +
* 814 [[Wie biddend door dit leven gaat]]
 +
* 815 [[O Jezus, hoe vertrouwd en goed]]
 +
* 816 [[Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig]]
 +
* 817 [[Al wat een mens te kennen zoekt]]
 +
* 818 [[Alleen wie het gegeven is]]
 +
* 819 [[Gij hebt uw liefde ons geleerd]]
 +
* 820 [[O grote God die liefde zijt]]
 +
* 821 [[Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht]]
 +
* 822 [[Neem mijn leven, laat het, Heer]]
 +
* 823 [[De Heer heeft mij gezien en onverwacht]]
 +
* 824 [[Grote God, wij loven U]]
 +
* 825 [[U, o God, U loven wij]]
 +
* 826 [[Verheerlijkt de Heer]]
 +
* 827 [[Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere]]
 +
* 828 [[Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt]]
 +
* 829 [[Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig]]
 +
* 830 [[Aanbidt en dankt uw Vader, God]]
 +
* 831 [[Komen ooit voeten gevleugeld]]
 +
* 832 [[Wij die met eigen ogen]]
 +
* 833 [[Verdoofd en schamper van gemis]]
 +
* 834 [[Niet tot de dienst der wraak]]
 +
* 835 [[Hoe zal het hier ooit vrede zijn]]
 +
* 836 [[Hier is een stad gebouwd]]
 +
* 837 [[Samen op de aarde]]
 +
* 838 [[Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)|Een mens te zijn op aarde, is eens]]
 +
* 839 [[Houden van mensen]]
 +
* 840 [[Gij zijt voorbijgegaan]]
 +
* 841 [[God heeft het eerste woord]]
 +
* 842 [[Looft Hem, die deze wereld schiep]]
 +
 
==Missen 843-955==
 
==Missen 843-955==
 +
 
==Appendices 956-964==
 
==Appendices 956-964==
 +
* 957 [[Geest die in macht en majesteit]]
 +
* 958 [[Gij schiep, Heer, op de eerste dag]] - Lucis creator optime
 +
* 959 [[Gij die tot onze redding komt]] - Christe, redemptor omnium
 +
* 960 [[Ter maaltijd van het Lam gereed]] - Ad cenam Agni providi
 +
* 961 [[Kom, Schepper, Geest, wees levenskracht]] - Veni creator Spiritus
 +
* 962 [[O zalig licht, Drievuldigheid]] - O lux beata Trinitas
 +
* 963 [[Tot U, vóór 't scheiden van het licht]] - Te lucis ante terminum
 +
* 964 [[Wilhelmus van Nassouwe]]
 +
 
==Supplement 965-991==
 
==Supplement 965-991==
 
+
* 970 [[Belijdt mij voor de mensen]]
[[Category:Registers]]
+
* 971 [[De laatsten worden de eersten]]
 +
* 972 [[De eersten zijn de laatsten]]
 +
* 973 [[O Heer, die onze Herder zijt]]
 +
* 974 [[Al wie het woord zal horen]]
 +
* 975 [[Verheerlijkt de Heer met wat schoon en wat heilig is]]
 +
* 976 [[Een leven lang bleef zij getrouw]]
 +
* 977 [[Zonne der gerechtigheid]]
 +
* 978 [[De hemel van nu]]
 +
* 979 [[Jezus, Meester aller dingen]]
 +
* 980 [[God die leven]]
 +
* 981 [[Die de morgen ontbood]]
 +
* 982 [[Licht uit licht geboren]]
 +
* 983 [[Gij hebt uw liefde ons geleerd]]
 +
* 984 [[Hoe wonderbaar is uw besluit]]
 +
* 985 [[Jezus Christus, verlicht mij van binnen]]
 +
* 986 [[Talloos de liederen, talloos]]
 +
* 987-991 Mis 29 - Daan Manneke

Versie van 21 mei 2020 om 19:13

In dit overzicht staat de volledige inhoudsopgave van het Oud-Katholiek Gezangboek. De titels van de liederen zijn links naar artikelen over elk lied in deze Kerkliedwiki. De blauwe titels zijn al beschreven, de rode nog niet.

Bewerkingen van psalmen 201-300

Liturgische gezangen 301-500

Liederen 501-842

501 - 606: Bijbelliederen, Advent, Kerstmis, Epifanie

607-688: Veertigdagentijd, Paastijd, Pinksteren en Trinitatis

689-733: Heiligen, overledenen, Koninkrijk Gods, kerk

734-787: Sacramenten, tijden van dag en jaar

788 - 842: Overige liederen

Missen 843-955

Appendices 956-964

Supplement 965-991