Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Voorwaarts, ja voorwaarts draagt snellijk de tijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Voorwaarts, ja voorwaarts draagt snellijk de tijd
Voorwaarts, ja voorwaarts
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Onward, yes, onward, does time in its flight
Taal Engels
Periode 2e helft 19e eeuw
Gemeenschap Leger des Heils
Tekst
Dichter Herbert Henry Howard Booth
Vertaler Onbekend
Metrisch 10-10-10-10-10-10-10-10
Muziek
Solmisatie 3-3-3-3-4-5-2-3-2-2
Liedbundels
Krijgsliederen p. 2-3

Voorwaarts, ja voorwaarts draagt snellijk de tijd (Voorwaarts, ja voorwaarts) is een vertaling, van onbekende hand, van Onward, yes, onward, does time in its flight (Onward, Yes, Onward), een lied van Herbert Henry Howard Booth. De melodie wordt een ‘secular melody’ genoemd.

Opname beluisteren

Tekst

Voorwaarts, ja voorwaarts
1 Voorwaarts, ja voorwaarts draagt snellijk de tijd
Heen u, waar eeuwige nacht ligt verspreid;
Zondaar, dat strand heeft geen echo weerkaatst,
Bede heeft antwoord gehoord daar voor ’t laatst.
Ruk van uw ziel nu des hel-demons strik,
Kom naar het kruis met uw zorg en uw schrik,
Roep aan den voet van den Heer andren na:
„Vergeef ’t verleên, Heiland! red of ’k verga!” (bis)

refrein:
Dan stilt de storm op de kokende zee,
Want in Uw bloed, Heiland, vind ik nu vreê! (bis)

2 Voorwaarts, ja voorwaarts, de zond’ droeg u heen!
En ’t werd u moede — ’t getreur en geween,
Moeit’ en geen antwoord; vergeefs iedre traan;
Wilt gij niet éénmaal naar Vader nog gaan?
Gij werdt vermoeid van ’t geen snellijk vergaat —
Moe, dat gij adel der ziel hadt versmaad;
’t Zaaien, waarvan d’ oogst slechts ijdelheid bleek;
Jezus zal luisteren — spreek, zondaar, spreek! (bis)

refrein

3 Moede van ’t veinzen, wat snood is, onwaar,
Jezus, Hij roept u — o, hoor het, zondaar!
Jarenlang heeft Hij uw zorg reeds gezien,
Hoe zoudt ge ’t Recht van Gods gramschap ontvliên?
Toch vurig smachtend en vol zondesmart,
Wenschtet Zijn gunst en Zijn liefde g’ in ’t hart,
Treed nu uit ’t duister en roep het Hem na:
„Vergeef ’t verleên, Heiland! red of ’k verga!” (bis)

refrein

4 Zwerveling, zwerveling, ’t duurde reeds lang
Sedert uw mond uitte ’t nieuwe gezang;
Kom naar het kruis en dat nog eens ’t u schijn’,
Dat al uw afval als een droom verdwijn’.
Keer nu berouwvol ter plaatse, ja, ga
Waar g’ als Verloorne, dan weervindt gena;
Spreek in uw zorgen en roep het Hem na:
„Vergeef ’t verleên, Heiland! red of ’k verga!” (bis)

refrein

Ontstaan

Het Engelse lied is teruggevonden in: Frederick Booth-Tucker (ed.), One Hundred Favorite Songs and Music of the Salvation Army together with a Collection of fifty songs and solos, New York: Salvation Army, 1899 (2nd ed.), nr. 94.

Inhoud

Muziek

Zettingen

Voorwaarts, ja, voorwaarts

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.