Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wat zijn de goede vruchten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 841 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 252 (a) Op Toonhoogte 2015 142 Weerklank 207 (a) Zingt Jubilate 431 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wat zijn de goede vruchten
Van vlees en geest
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Jürgen Henkys (Du)
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 7:15-20
Matteüs 16:25
Marcus 8:35
Lucas 9:24
Galaten 5:22-26
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist Willem Vogel (a)
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (b)
Melodie Wat zijn de goede vruchten (a)
Solmisatie 5-5-5-3-2-1-1 (a)
6-2-6-7-5-6-6 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Pinksteren
Thema Navolging
Liedbundels
Liedboek 2013 841 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 252 (a)
Op Toonhoogte 2015 142
Weerklank 207 (a)
Zingt Jubilate 431 (a)
Abdijboek 114a (a), 114 (b)
Adem van het jaar 109 (a)
Bavoliedboek 212 (a)
De tale Kanaäns 97
Lieteboek 2013 841 (a)
Laus Deo 850 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 252 (a)
Verzamelde Liederen 155
Liederen van het Leger des Heils 382
In wind en vuur I-163a (a); I-163b (b)

Wat zijn de goede vruchten is een lied met tekst van Willem Barnard (1920-2010) en een melodie van Willem Vogel (1920-2010). Er is ook een melodie van IWVL in omloop.

Opname beluisteren

 • Willem Vogel. LP: Zingt Jubilate, koor en orkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Paul Schollaert:
 • Vanuit het Hoogkoor van de Martinikerk te Groningen. Organist: Egbert Minnema

Tekst

Willem Barnard heeft de verzen 22 tot 26 uit Galaten 5 berijmd, als volgt:

 • strofe één brengt de opsomming van de 'vruchten' (vers 22);
 • strofe twee belooft het 'leven van genade' (vers 23);
 • strofe drie bezingt de 'kruisiging' van onze zelfzucht (vers 24);
 • strofe vier spoort aan om ons te laten 'enten' in de 'boom des levens' (vers 25).

Ontstaan

Barnard schreef dit lied als Epistelgezang bij Galaten 5:22-26, in het klassieke leesrooster aan de orde op de veertiende zondag na Pinksteren.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Wat zijn de goede vruchten
 • 2. geloof om veel te geven
 • 3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
 • 4. Maar wie zich door de hemel

Muziek

In Liedboek (2013) is eerste noot eerste regel en de laatste noot van de voorlaatste regel ingekort ten opzichte van Liedboek voor de kerken (1973).

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wat zijn de goede vruchten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Hymnologische informatie

 • Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Wat binn’ de goede fruchten
 • Ook Douwe Annes Tamminga vertaalde het lied in het Fries: Hoe hjit de frucht fol deugden
 • Jürgen Henkys vertaalde het lied in het Duits: Der Geist bringt gute Früchte.

Literatuur

Toelichtingen:

 • Met uw instemming 4050109
 • Ignace de Sutter bespreekt dit lied in de bundel: Psalmen, Hymnen en Liederen : een tweede reeks hymnologische studies over het kerklied in de Oecumene (1978), blz. 80-85, ISBN 9026478135
 • P. Endedijk: Opstapcurcus voor kerkorganisten deel 2, blz.115
 • Jeroen de Haan: Vasthouden en loslaten : het lied van de goede vruchten. In: Muziek & Liturgie, 89 (2020) nr. 3, p. 26-32.
 • Liedboekcompendium: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/841-wat-zijn-de-goede-vruchten-8_0_1
 • In wind en vuur - II, p. 637-639