Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

Voor de puzzelliefhebbers is er nu de Kerkliedwiki Adventspuzzel 2019. Meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangbundel Joh. de Heer/Rubrieken/Bemoediging: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' * 35 * 36 * 39 * 163 * 185 * 226 * 227 * 252 * 308 * 312 * 371 * 411 * 421 * 440 * 453 * 461a * 462 * 485 * 493 * 504 * 515 * 516 * 528 * 56...')
 
k
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* 35
+
* 35 [[De dierb're Heiland is nabij]]
* 36
+
* 36 [[De Heer kent al de Zijnen]]
* 39
+
* 39 [[Geef uw lot in handen van de Vader]]
* 163
+
* 163 [[Geen versagen]]
* 185
+
* 185 [['k Moet de Heiland met mij hebben]]
* 226
+
* 226 [[Zwak en moede, arm,ellendig, roep ik tot Hem]]
* 227
+
* 227 [[Klaag toch nimmer over wegen]]
* 252
+
* 252 [[O, matten en moeden, begeeft u de kracht]]
* 308
+
* 308 [[God is goed]]
* 312
+
* 312 [[Leg maar stil je hand]]
* 371
+
* 371 [[Zou God zijn genâ vergeten?]]
* 411
+
* 411 [[Beveel gerust uw wegen]]
* 421
+
* 421 [[Wie maar de goede God laat zorgen]]
* 440
+
* 440 [[Komt, laat ons voortgaan, kind'ren]]
* 453
+
* 453 [[Hebt gij reeds een hart gevonden]]
* 461a
+
* 461a [[God is der Zijnen burcht en schild]]
* 462
+
* 493 [[De Heer is mijn Herder!]]
* 485
+
* 504 [[De Heiland is mijn steun en staf]]
* 493
+
* 515 [[Mijn Heiland liet Zijn hemeltroon]]
* 504
+
* 516 [[Teed're liefde van de Heer!]]
* 515
+
* 528 [[Rots waarop wij bouwen]]
* 516
+
* 562 [[Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer]]
* 528
+
* 582 [['k Wens, Heiland, U te volgen]]
* 562
+
* 584 [[Daar is een Helper groot van kracht]]
* 582
+
* 618 [[Als Christus, de Heer, tot mensen zich buigt]]
* 584
+
* 619 [[Kalm op mijn Verlosser leunend, heb ik vreê]]
* 618
+
* 636 [[Een Vriend is mijn Jezus]]
* 619
+
* 655 [[Neem de naam van Jezus mede]]
* 636
+
* 670 [[Jezus is de Vriend van zondaars]]
* 655
+
* 703 [[Zalig hij, die in dit leven]]
* 670
+
* 751 [[Weest niet bezorgd]]
* 703
+
* 759 [[Als de nevel, die het landschap had bedekt]]
* 751
+
* 765 [[Wees getroost in ieder lot]]
* 759
+
* 820 [[Nog zijn 's hemels paarlen poorten]]
* 765
+
* 847 [[Rust mijn ziel! Uw God is Koning!]]
* 820
+
* 853 [[Maak uw zorgen tot uw schatten]]
* 847
+
* 860 [[Is uw leven verzekerd]]
* 853
+
* 863 [[Hoe vaak reeds begeerden wij stromen van zegen]]
* 860
+
* 877 [[Hebt gij een last te dragen]]
* 863
+
* 881 [[Is hier een hart, door vrees benard]]
* 877
+
* 893 [[Luister naar de blijde boodschap]]
* 881
+
* 894 [[Wees stil mijn ziel]]
* 893
+
* 972 [[Ruwe stormen mogen woeden]]
* 894
+
* 979[[De boodschap van Jezus]]
* 972
 
* 979
 

Huidige versie van 11 feb 2020 om 22:25