Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangbundel Joh. de Heer/Rubrieken/Bemoediging: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' * 35 * 36 * 39 * 163 * 185 * 226 * 227 * 252 * 308 * 312 * 371 * 411 * 421 * 440 * 453 * 461a * 462 * 485 * 493 * 504 * 515 * 516 * 528 * 56...')
 
k
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* 35
+
* 35 [[De dierb're Heiland is nabij]]
* 36
+
* 36 [[De Heer kent al de Zijnen]]
* 39
+
* 39 [[Geef uw lot in handen van de Vader]]
* 163
+
* 163 [[Geen versagen]]
* 185
+
* 185 [['k Moet de Heiland met mij hebben]]
* 226
+
* 226 [[Zwak en moede, arm,ellendig, roep ik tot Hem]]
* 227
+
* 227 [[Klaag toch nimmer over wegen]]
* 252
+
* 252 [[O, matten en moeden, begeeft u de kracht]]
* 308
+
* 308 [[God is goed]]
* 312
+
* 312 [[Leg maar stil je hand]]
* 371
+
* 371 [[Zou God zijn genâ vergeten?]]
* 411
+
* 411 [[Beveel gerust uw wegen]]
* 421
+
* 421 [[Wie maar de goede God laat zorgen]]
* 440
+
* 440 [[Komt, laat ons voortgaan, kind'ren]]
* 453
+
* 453 [[Hebt gij reeds een hart gevonden]]
* 461a
+
* 461a [[God is der Zijnen burcht en schild]]
* 462
+
* 493 [[De Heer is mijn Herder!]]
* 485
+
* 504 [[De Heiland is mijn steun en staf]]
* 493
+
* 515 [[Mijn Heiland liet Zijn hemeltroon]]
* 504
+
* 516 [[Teed're liefde van de Heer!]]
* 515
+
* 528 [[Rots waarop wij bouwen]]
* 516
+
* 562 [[Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer]]
* 528
+
* 582 [['k Wens, Heiland, U te volgen]]
* 562
+
* 584 [[Daar is een Helper groot van kracht]]
* 582
+
* 618 [[Als Christus, de Heer, tot mensen zich buigt]]
* 584
+
* 619 [[Kalm op mijn Verlosser leunend, heb ik vreê]]
* 618
+
* 636 [[Een Vriend is mijn Jezus]]
* 619
+
* 655 [[Neem de naam van Jezus mede]]
* 636
+
* 670 [[Jezus is de Vriend van zondaars]]
* 655
+
* 703 [[Zalig hij, die in dit leven]]
* 670
+
* 751 [[Weest niet bezorgd]]
* 703
+
* 759 [[Als de nevel, die het landschap had bedekt]]
* 751
+
* 765 [[Wees getroost in ieder lot]]
* 759
+
* 820 [[Nog zijn 's hemels paarlen poorten]]
* 765
+
* 847 [[Rust mijn ziel! Uw God is Koning!]]
* 820
+
* 853 [[Maak uw zorgen tot uw schatten]]
* 847
+
* 860 [[Is uw leven verzekerd]]
* 853
+
* 863 [[Hoe vaak reeds begeerden wij stromen van zegen]]
* 860
+
* 877 [[Hebt gij een last te dragen]]
* 863
+
* 881 [[Is hier een hart, door vrees benard]]
* 877
+
* 893 [[Luister naar de blijde boodschap]]
* 881
+
* 894 [[Wees stil mijn ziel]]
* 893
+
* 972 [[Ruwe stormen mogen woeden]]
* 894
+
* 979[[De boodschap van Jezus]]
* 972
 
* 979
 

Huidige versie van 11 feb 2020 om 23:25