Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangen van Zoeken en Zien/Thematisch register: verschil tussen versies

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 271: Regel 271:
 
* 611 [[Wie oren heeft hore]]
 
* 611 [[Wie oren heeft hore]]
 
* 619a/b [[Licht voor ons uit]]
 
* 619a/b [[Licht voor ons uit]]
Zie ook de thema’s Boek, Roeping, Spreken, Woord
+
Zie ook de thema’s [[Themapagina Boek|Boek]], [[Themapagina Roeping|Roeping]], [[Themapagina Spreken|Spreken]], [[Themapagina Woord|Woord]]
 
===Geloofsbelijdenis===
 
===Geloofsbelijdenis===
* 205 [[Toen hebben wij al wat wij zagen]]
+
* 205 [[Toen hebben wij al wat wij zagen]]
* 210 [[Dit ene weten wij]]
+
* 210 [[Dit ene weten wij]]
* 212 [[Eigenlijk geloof ik niets ]]
+
* 212 [[Eigenlijk geloof ik niets]]
* 227 [[Wij geloven in de schepper van het leven]]
+
* 227 [[Wij geloven in de schepper van het leven]]
* 228 [[Wij geloven in de woorden]]
+
* 228 [[Wij geloven in de woorden]]
* 229 [[Wij geloven in het leven]]
+
* 229 [[Wij geloven in het leven]]
Zie ook de thema’s Geloof, Twijfel *  [[]]
+
Zie ook de thema’s [[Themapagina Geloof|Geloof]], [[Themapagina Twijfel|Twijfel]]
Gebed *  [[]]
+
===Gebed===
* 41 [[Ga met ons jouw weg]]
+
* 41 [[Ga met ons jouw weg]]
* 60 [[Blijf bij ons nu de avond daalt]]
+
* 60 [[Blijf bij ons nu de avond daalt]]
* 130 [[Geef mij een mens]]
+
* 130 [[Geef mij een mens]]
* 138 [[Jij die woont in heiligheid]]
+
* 138 [[Jij die woont in heiligheid]]
* 141 [[Maak mij een werktuig in uw hand]]
+
* 141 [[Maak mij een werktuig in uw hand]]
* 143a/b [[Maak mij een werktuig van uw vrede ]]
+
* 143a/b [[Maak mij een werktuig van uw vrede]]
* 183 [[Wees de grond onder mijn voeten ]]
+
* 183 [[Wees de grond onder mijn voeten]]
* 219 [[Houd mij in leven]]
+
* 219 [[Houd mij in leven]]
* 255 [[Dat jouw liefde in ons leven blijft]]
+
* 255 [[Dat jouw liefde in ons leven blijft]]
* 267 [[Gij die niemand naar de ogen ziet]]
+
* 267 [[Gij die niemand naar de ogen ziet]]
* 316 [[Wek uw kracht en kom ons bevrijden]]
+
* 316 [[Wek uw kracht en kom ons bevrijden]]
* 317 [[Wek uw kracht en kom]]
+
* 317 [[Wek uw kracht en kom]]
* 319 [[In uw handen leg ik mijn hart ]]
+
* 319 [[In uw handen leg ik mijn hart]]
* 340 [[Wij bidden U om vrede]]
+
* 340 [[Wij bidden U om vrede]]
* 506 [[Gij die voor alle mensen]]
+
* 506 [[Gij die voor alle mensen]]
* 515 [[Maak mijn hart een oase van stilte]]
+
* 515 [[Maak mijn hart een oase van stilte]]
* 518 [[Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn]]
+
* 518 [[Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn]]
* 588 [[Gij die u in dromen hult]]
+
* 588 [[Gij die u in dromen hult]]
Antifoon *  [[]]
+
===Antifoon===
* 218 [[Verborgen God]]
+
* 218 [[Verborgen God]]
* 258 [[Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen]]
+
* 258 [[Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen]]
* 261 [[Gedenk ons hier bijeen]]
+
* 261 [[Gedenk ons hier bijeen]]
* 262 [[Eerste Stem, Herder der Ziel]]
+
* 262 [[Eerste Stem, Herder der Ziel]]
* 270 [[Hart van de hemel, hart van de aarde]]
+
* 270 [[Hart van de hemel, hart van de aarde]]
* 272 [[Gij die een en eeuwig zijt]]
+
* 272 [[Gij die een en eeuwig zijt]]
* 290 [[Die ons voor het licht gemaakt hebt]]
+
* 290 [[Die ons voor het licht gemaakt hebt]]
* 307 [[Uit de diepte roep ik jouw naam]]
+
* 307 [[Uit de diepte roep ik jouw naam]]
* 316 [[Wek uw kracht en kom ons bevrijden]]
+
* 316 [[Wek uw kracht en kom ons bevrijden]]
* 342 [[Dan nog]]
+
* 342 [[Dan nog]]
* 348 [[Ergens moeten uw handen nog bezig zijn]]
+
* 348 [[Ergens moeten uw handen nog bezig zijn]]
* 369 [[Uw vriendschap reikt tot in de hemel]]
+
* 369 [[Uw vriendschap reikt tot in de hemel]]
* 381 [[Alles wacht op U vol hoop]]
+
* 381 [[Alles wacht op U vol hoop]]
* 382 [[Ik, zegt God, ik ben nabij]]
+
* 382 [[Ik, zegt God, ik ben nabij]]
* 402 [[Dat een nieuwe wereld komen zal]]
+
* 402 [[Dat een nieuwe wereld komen zal]]
* 414a/b [[Blinde ogen verlicht ze]]
+
* 414a/b [[Blinde ogen verlicht ze]]
* 499 [[Dat wij volstromen]]
+
* 499 [[Dat wij volstromen]]
* 523 [[Altijd Aanwezige cirkel en kern]]
+
* 523 [[Altijd Aanwezige cirkel en kern]]
* 562 [[Gij zijt de lucht om mij heen ]]
+
* 562 [[Gij zijt de lucht om mij heen ]]
* 676 [[Kom adem ons open]]
+
* 676 [[Kom adem ons open]]
* 690 [[In de diepste wereldnacht]]
+
* 690 [[In de diepste wereldnacht]]
 
===Voorbede===
 
===Voorbede===
 
* 299 [[Onze hulp in de naam van de Heer]]
 
* 299 [[Onze hulp in de naam van de Heer]]
Regel 469: Regel 469:
 
* 724 [[Opnieuw geboren, opgestaan]]
 
* 724 [[Opnieuw geboren, opgestaan]]
 
Zie ook de thema’s Dank, Levensloop. Reizen, Toekomst
 
Zie ook de thema’s Dank, Levensloop. Reizen, Toekomst
 +
 +
==Overige thema's==
 +
Aanraken
 +
Zie ook de thema’s Geborgenheid, Genezing, Nabijheid
 +
Aanwezigheid
 +
Zie ook de thema’s Geborgenheid, Naam, Nabijheid
 +
Aarde, zie Schepping, Wereld.
 +
Adem
 +
Zie ook het thema Geest
 +
Alleen zijn zie Eenzaamheid
 +
Angst
 +
Zie ook de thema´s Hulp, Moed
 +
Armoede zie Onrecht
 +
Barmhartigheid zie Goedheid
 +
Behoeden
 +
Bestaan
 +
Zie ook het thema Bezinning.
 +
Bevrijding
 +
Zie ook de thema’s Omkeer, Redder, Vrijheid
 +
Bezinning
 +
Zie ook het thema Stilte
 +
Bijbel
 +
Zie ook het thema Woord en bij zangen in de viering: Rond de lezingen
 +
Boosheid
 +
Bron
 +
Zie ook de thema’s Schepping,Water
 +
Brood en wijn
 +
Zie verder bij zangen in de viering Tafellied en zie ook het thema Delen
 +
Compassie
 +
Zie ook het thema Roeping
 +
Dank
 +
Delen
 +
Zie ook het thema Brood en wijn en bij zangen in de viering: Tafellied
 +
Droefheid
 +
Duisternis
 +
Zie ook de thema’s Eenzaamheid, Lijden, Machteloosheid, Wanhoop
 +
Eenheid zie Gemeenschap
 +
Eenvoud zie Klein
 +
Eenzaamheid
 +
Franciscus
 +
Geborgenheid
 +
Zie ook de thema’s Aanwezigheid, Nabijheid
 +
Geest
 +
Zie ook de thema’s Adem, Vuur
 +
Gehoorzamen zie Horen
 +
Gekend zijn
 +
Geluk
 +
Zie ook het thema Dank
 +
Gemeenschap
 +
Zie ook het thema Samenleven en bij zangen in de viering: Begroeting, Openingslied
 +
Genade zie Goedheid
 +
Genezing
 +
Zie ook de thema’s Hulp, Omkeer
 +
Gerechtigheid
 +
Goedheid
 +
Groeien
 +
Zie ook de thema’s  Bron, Levensweg
 +
Herder zie Behoeden
 +
Hoop
 +
Zie ook het thema Vertrouwen
 +
Horen
 +
Zie ook de thema’s Roeping, Verantwoordelijkheid
 +
Huis
 +
Hulp
 +
Inzicht zie Bezinning
 +
Jezus
 +
Zie ook bij zangen in de tijd: Kerstmis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, Paastijd
 +
Kerk zie Gemeenschap, Huis
 +
Klein
 +
Koninkrijk zie Nieuwe wereld
 +
Kwetsbaarheid zie Eenvoud
 +
Leegte zie Droefheid
 +
Leven zie Bestaan
 +
Levenseinde
 +
Levensweg
 +
Zie ook het thema Reizen
 +
Licht
 +
Zie ook bij zangen in de viering: Lichtritus
 +
Liefde
 +
Zie ook het thema Compassie en bij zangen in de tijd: Relatie
 +
Lijden
 +
Zie ook de thema’s Angst, Machteloosheid, Wanhoop en bij zangen in de tijd: Goede Vrijdag
 +
Luisteren zie Horen
 +
Machteloosheid
 +
Zie ook het thema Wanhoop
 +
Machtige
 +
Zie ook bij zangen in de viering: Lofzang
 +
Maria
 +
Moed
 +
Naam
 +
Naastenliefde zie Compassie
 +
Nabijheid
 +
Navolging
 +
Nieuwe wereld
 +
Omkeer
 +
Onrecht
 +
Ontferming zie Goedheid
 +
Opstaan
 +
Opstandigheid zie Boosheid
 +
Rechtvaardigheid zie Gerechtigheid
 +
Redder
 +
Zie ook de thema’s Behoeden, Bevrijding, Hulp
 +
Reizen
 +
Zie ook het thema Levensweg
 +
Roeping
 +
Zie ook de thema’s Compassie, Horen, Woord
 +
Samenleven
 +
Zie ook de thema’s Delen, Gemeenschap
 +
Samenzijn zie Gemeenschap
 +
Schepping
 +
Zie ook het thema Bron
 +
Schrift zie Bijbel, Woord
 +
Schuld
 +
Zie ook de thema’s Machteloosheid, Verzoening
 +
Seizoenen
 +
Solidariteit zie Compassie
 +
Spreken
 +
Zie ook de thema’s Stem, Woord
 +
Stad
 +
Zie ook de thema's: Nieuwe wereld, Wereld
 +
Stem
 +
Zie ook het de thema’s Roeping, Spreken, Woord
 +
Sterven zie Levenseinde
 +
Stilte
 +
Zie ook het thema Bezinning
 +
Toekomst zie Visioen. Nieuwe wereld
 +
Troost
 +
Twijfel
 +
Verandering zie Omkeer
 +
Verantwoordelijkheid
 +
Verborgen
 +
Vernieuwing
 +
Verscheidenheid
 +
Vertrouwen
 +
Verwachting
 +
Zie ook bij zangen in de tijd: Advent.
 +
Verzoening
 +
Zie ook het thema Schuld
 +
Visioen
 +
Voleinding zie Nieuwe wereld, Visioen
 +
Vrede
 +
Zie ook bij zangen in de viering: Vredewens
 +
Vreugde zie Dank, Geluk
 +
Vrijheid
 +
Zie ook de thema’s Bevrijding, Redder
 +
Vuur
 +
Zie ook de thema’s Geest, Licht
 +
Wanhoop
 +
Zie ook het thema Machteloosheid
 +
Water
 +
Zie ook het thema Bron en onder zangen in de tijd: Geboorte
 +
Wereld
 +
Zie ook het thema Nieuwe wereld
 +
Woede zie Boosheid
 +
Woning zie Huis
 +
Woord
 +
Zie ook de thema’s Roeping, Stem
 +
Zegenen zie Behoeden
 +
Zoeken

Versie van 6 sep 2015 om 14:30

Het Thematisch register bij Zangen van Zoeken en Zien is een ordening van de liederen naar tijd, naar plaats in de viering en naar thema's.

Zangen in de tijd

Ochtend

Zie ook het thema Licht

Avond

Zie ook de thema’s Duisternis, Dank

Advent

Zie ook de thema’s Duisternis, Verwachting, Visioen

Kersttijd

Zie ook het thema Licht

Veertigdagentijd

Zie ook de thema’s: Droefheid, Omkeer, Reizen

Palmzondag

Witte Donderdag

Zie ook de thema’s Brood en wijn, Delen, Gemeenschap

Goede Vrijdag

Zie ook het thema Lijden

Paaswake

Zie ook de thema’s Licht, Opstaan, Schepping, Water, Vuur

Paastijd

Zie ook het thema Licht

Pinksteren

Zie ook de thema’s Adem, Geest, Vuur

Geboorte, Doop

Zie ook de thema’s Levensloop, Licht, Reizen, Water

Relatie, huwelijk

Zie ook de thema’s Dank, Geborgenheid, Levensloop, Liefde, Reizen, Vertrouwen

Uitvaart

Zie ook de thema’s Droefheid, Levenseinde, Levensloop

Zangen in de viering

Begroeting

Openingszang

Zie ook de thema’s Gemeenschap, Huis

Lichtritus

Zie ook de thema’s Licht, Vuur

Drempelgezang

Zie ook het thema Aanwezigheid

Kyriezang

Lofzang

Zie ook de thema’s Dank, Machtige

Rond de lezingen

Zie ook de thema’s Boek, Roeping, Spreken, Woord

Geloofsbelijdenis

Zie ook de thema’s Geloof, Twijfel

Gebed

Antifoon

Voorbede

* 299 Onze hulp in de naam van de Heer * 325 Alle denkbare en ondenkbare levende zielen * 327 Gij die de stomgeslagen mond verstaat * 328 Gij die geroepen hebt 'licht' * 330 Gij die gezegd hebt; troost mijn volk * 331 Gij die van oudsher mensen maakt * 613 Gij die het eerst gesproken hebt

Acclamatie

Onze Vader

Tafelgebed

Tafellied

Vredewens

Zie ook het thema Vrede

Mantra

Zending

Zegen

Slotzang

Zie ook de thema’s Dank, Levensloop. Reizen, Toekomst

Overige thema's

Aanraken Zie ook de thema’s Geborgenheid, Genezing, Nabijheid Aanwezigheid Zie ook de thema’s Geborgenheid, Naam, Nabijheid Aarde, zie Schepping, Wereld. Adem Zie ook het thema Geest Alleen zijn zie Eenzaamheid Angst Zie ook de thema´s Hulp, Moed Armoede zie Onrecht Barmhartigheid zie Goedheid Behoeden Bestaan Zie ook het thema Bezinning. Bevrijding Zie ook de thema’s Omkeer, Redder, Vrijheid Bezinning Zie ook het thema Stilte Bijbel Zie ook het thema Woord en bij zangen in de viering: Rond de lezingen Boosheid Bron Zie ook de thema’s Schepping,Water Brood en wijn Zie verder bij zangen in de viering Tafellied en zie ook het thema Delen Compassie Zie ook het thema Roeping Dank Delen Zie ook het thema Brood en wijn en bij zangen in de viering: Tafellied Droefheid Duisternis Zie ook de thema’s Eenzaamheid, Lijden, Machteloosheid, Wanhoop Eenheid zie Gemeenschap Eenvoud zie Klein Eenzaamheid Franciscus Geborgenheid Zie ook de thema’s Aanwezigheid, Nabijheid Geest Zie ook de thema’s Adem, Vuur Gehoorzamen zie Horen Gekend zijn Geluk Zie ook het thema Dank Gemeenschap Zie ook het thema Samenleven en bij zangen in de viering: Begroeting, Openingslied Genade zie Goedheid Genezing Zie ook de thema’s Hulp, Omkeer Gerechtigheid Goedheid Groeien Zie ook de thema’s Bron, Levensweg Herder zie Behoeden Hoop Zie ook het thema Vertrouwen Horen Zie ook de thema’s Roeping, Verantwoordelijkheid Huis Hulp Inzicht zie Bezinning Jezus Zie ook bij zangen in de tijd: Kerstmis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, Paastijd Kerk zie Gemeenschap, Huis Klein Koninkrijk zie Nieuwe wereld Kwetsbaarheid zie Eenvoud Leegte zie Droefheid Leven zie Bestaan Levenseinde Levensweg Zie ook het thema Reizen Licht Zie ook bij zangen in de viering: Lichtritus Liefde Zie ook het thema Compassie en bij zangen in de tijd: Relatie Lijden Zie ook de thema’s Angst, Machteloosheid, Wanhoop en bij zangen in de tijd: Goede Vrijdag Luisteren zie Horen Machteloosheid Zie ook het thema Wanhoop Machtige Zie ook bij zangen in de viering: Lofzang Maria Moed Naam Naastenliefde zie Compassie Nabijheid Navolging Nieuwe wereld Omkeer Onrecht Ontferming zie Goedheid Opstaan Opstandigheid zie Boosheid Rechtvaardigheid zie Gerechtigheid Redder Zie ook de thema’s Behoeden, Bevrijding, Hulp Reizen Zie ook het thema Levensweg Roeping Zie ook de thema’s Compassie, Horen, Woord Samenleven Zie ook de thema’s Delen, Gemeenschap Samenzijn zie Gemeenschap Schepping Zie ook het thema Bron Schrift zie Bijbel, Woord Schuld Zie ook de thema’s Machteloosheid, Verzoening Seizoenen Solidariteit zie Compassie Spreken Zie ook de thema’s Stem, Woord Stad Zie ook de thema's: Nieuwe wereld, Wereld Stem Zie ook het de thema’s Roeping, Spreken, Woord Sterven zie Levenseinde Stilte Zie ook het thema Bezinning Toekomst zie Visioen. Nieuwe wereld Troost Twijfel Verandering zie Omkeer Verantwoordelijkheid Verborgen Vernieuwing Verscheidenheid Vertrouwen Verwachting Zie ook bij zangen in de tijd: Advent. Verzoening Zie ook het thema Schuld Visioen Voleinding zie Nieuwe wereld, Visioen Vrede Zie ook bij zangen in de viering: Vredewens Vreugde zie Dank, Geluk Vrijheid Zie ook de thema’s Bevrijding, Redder Vuur Zie ook de thema’s Geest, Licht Wanhoop Zie ook het thema Machteloosheid Water Zie ook het thema Bron en onder zangen in de tijd: Geboorte Wereld Zie ook het thema Nieuwe wereld Woede zie Boosheid Woning zie Huis Woord Zie ook de thema’s Roeping, Stem Zegenen zie Behoeden Zoeken