Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ziet gij die overgrote schaar

Uit Kerkliedwiki
Versie door DsWim (overleg | bijdragen) op 22 jul 2020 om 23:30
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 109
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ziet gij die overgrote schaar
Jezus van Nazareth gaat voorbij
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel What means this eager, anxious throng
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1864
Tekst
Dichter Emma F.R. Campbell
Vertaler Meier Salomon Bromet
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Componist Theodore E. Perkins (a)
Philip Paul Bliss (b)
Melodie What means this eager, anxious throng (Perkins) (a)
What means this eager, anxious throng (Bliss) (b)
Solmisatie 5-5-1-1-2-3-4-5-6-5-3-1-7-1-2-3-2 (a)
1-3-3-3-2-1-4-4-4-3-2-2-2-1-2-3-4-3 (b)
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 109
Opwekkingsliederen Bromet 1 (a), 249 (b)

Ziet gij die overgrote schaar, ook bekend onder de titel Jezus van Nazareth gaat voorbij, is een vertaling, door Meier Salomon Bromet van What means this eager, anxious throng (zie daar), van Emma Campbell, op muziek van Theodore E. Perkins.

Opname beluisteren

Tekst

Jezus van Nazareth gaat voorbij
1 Ziet Gij die overgroote schaar?
Wat wonder brengt haar bij elkaar?
Wat doet haar komen elke dag?
Zeg mij wat dit beduiden mag.
Een zachte stem roept uit de rij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
Een zachte stem roept uit de rij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

2 Wie is die Jezus? — Zeg het mij.
Wat brengt de menigte aan Zijn zij?
Een reizend vreemd’ling, heeft Hij macht,
Om ’t volk te trekken door Zijn kracht?
De stem klinkt weder even blij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
De stem klinkt weder even blij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

3 ’t Is Jezus, Die het doornenpad
Der smart voor U en mij betrad;
Men bracht de kranken uit tot Hem;
De dooven hoorden op Zijn stem,
De blinden juichten, waren blij:
„Jezus van Nazareth ging voorbij!”
De blinden juichten, waren blij:
„Jezus van Nazareth ging voorbij!”

4 Ziet Hij komt weêr! wij volgen Hem,
Van plaats tot plaats op Zijne stem,
Betreedt Hij onze drempel — ja,
Dan blijft Hij bij ons vroeg en spâ;
Dan juichen wij, dan roepen wij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
Dan juichen wij, dan roepen wij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

5 Beladen zondaars met uw kroost,
Komt nu tot Hem om vrede en troost;
Gij, die van Hem zijt weggegaan,
Keert weder, neemt Zijn heilwoord aan:
Beproefden, uitkomst is nabij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
Beproefden, uitkomst is nabij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

6 Maar zoo gij naar Zijn stem niet hoort,
Zijn zondaarsliefde u niet bekoort,
Dan klinkt Zijn streng verwijt in ’t end:
„Gaat weg! — Ik heb u nooit gekend!”
Te laat!” roept gij, „te laat voor mij!
Jezus van Nazareth is voorbij!”
Te laat!” roept gij, „te laat voor mij!
Jezus van Nazareth is voorbij!”


Muziek

Jezus van Nazareth gaat voorbij
Jezus van Nazareth gaat voorbij (Bliss)

Hymnologische informatie

Bromet heeft zijn vertaling als nr. 249 nog eens opgenomen op een 'nieuwe wijjze'. De melodie daar is van Philip Paul Bliss.

De subtiliteit waarmee Bromet in vers 3 een verleden tijd gebruikt (ging, cursief gedrukt), is niet gebleven in de uitgave in de Zangbundel Joh. de Heer.
De Zangbundel Joh. de Heer heeft tekst en muziek overgenomen uit Opwekkingsliederen Bromet. Toen bij de vijfde druk in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door eene nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 Ziet gij die overgroote schaar?
Dat loopen, dringen door elkaar?
Hoe komt zij zamen elken dag?
Wat dit toch wel beduiden mag?
Een stem roept blijde uit de rij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
Een stem roept blijde uit de rij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

2 Wie is Hij, die daar nader treedt?
Maakt Hij het volk tot lof gereed?
Hij, reizend vreemd’ling, heeft Hij macht,
Het volk te trekken door Zijn kracht?
Daar klinkt een stem weer even blij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
Daar klinkt een stem weer even blij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

3 Uw Heiland is het, die het pad
Der smart voor u en mij betrad;
De kranken kwamen uit tot Hem,
De dooven hoorden naar Zijn stem,
De blinden juichten: Daar is Hij!
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
De blinden juichten: Daar is Hij!
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

4 Daar komt Hij weer, wij volgen Hem,
En luist’ren blijde naar Zijn stem;
Zoo Hij onz’ woning binnen treedt,
Wij zijn tot Zijn ontvangst gereed.
Dan juichen en dan roepen wij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
Dan juichen en dan roepen wij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

5 O arme zondaars, neemt Zijn troost
Voor u en voor uw dierbaar kroost;
Gij, die van Hem zijt weggegaan,
Neemt nu opnieuw Zijn gaven aan.
O haast u, d’ uitkomst is nabij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”
O haast u, d’ uitkomst is nabij:
„Jezus van Nazareth gaat voorbij!”

6 Maar zoo gij naar Zijn stem niet hoort,
En u niet vasthoudt aan Zijn woord,
Dank klinkt ’t verwijt van uwen Heer:
Voor u is geen vergeving meer.
Dan roept gij: „’t Is te laat voor mij,
Jezus van Nazareth is voorbij!”
Dan roept gij: „’t Is te laat voor mij,
Jezus van Nazareth is voorbij!”