Kerkliedwiki 5 jaar.png
Kom naar het Kerkliedwiki Festival op 3 februari in Amersfoort!
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki 5 jaar.png Kerkliedwiki bestaat 5 jaar! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

Dit was het feestelijke programma van de 10e Kerkliedwiki Schrijfdag op 3 februari 2018. Meer weten over een volgende dag: info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangbundel Joh. de Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zangbundel Johannes de Heer editie 1978 200x300.jpg

Zangbundel Joh. de Heer is een bundel met liederen voor gebruik in huis en tijdens samenkomsten. De bundel is samengesteld door Johannes de Heer en voor het eerst verschenen in 1905.

Titel

Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten: liederen en koren geschikt voor orgel en/of gemengd koor / oorspr verz. door Joh. de Heer; gerev. door Jan Quintus Zwart en Peter Grasmeijer. Hilversum: Unisong Music Publishers. 1e druk Rotterdam, De Heer, 1905 ISBN 90-74069-01-0 geb.

Uitgever

De Zangbundel wordt uitgegeven door Unisong en is verkrijgbaar bij Johannes de Heer.

Edities

In 2004 verscheen een nieuwe Joh. de Heer-zangbundel. Een jubileumbundel, met daarin inmiddels 944 liederen. Het was in 2005 een eeuw geleden dat de eerste bundel, met destijds 675 liederen, verscheen. In de loop der jaren is de bundel diverse malen aangepast en uitgebreid.

NB. Let op dat de nummering in de meer recente edities kan afwijken van die in de vooroorlogse. Maar sinds lang wordt bij een wijziging een oud lied niet rechtstreeks vervangen door een nieuw lied met hetzelfde nummer. Een oud liednummer zal eerst vervallen in een bepaalde editie en pas vele jaren later, als het als compleet vergeten kan worden beschouwd, zal dit nummer in een nieuwere editie opnieuw gebruikt worden voor een nieuw lied. Op deze wijze wordt in het algemeen verwarring voorkomen, behalve als vooroorlogse naast meer actuele edities worden gebruikt. Op deze wijze zijn er in elke editie ook nummers die niet gebruikt worden. De actuele nummering is bruikbaar voor alle edities vanaf 1947 tot heden. Het aantal van 944 liederen is als volgt berekend : 1011 Nummers, waarvan 97 vervallen zijn, maar van 30 liederen zijn er 2 versies, de eerste heeft alleen het nummer, het tweede voegt daar een A aan toe. De editie 2004 geeft zelf als aantal liederen 952 aan.

Achtergrondinformatie

In 2004 verscheen een nieuwe Joh. de Heer-zangbundel. Een jubileumbundel, met daarin inmiddels 944 liederen. Het was in 2005 een eeuw geleden dat de eerste bundel, met destijds 675 liederen, verscheen. In de loop der jaren is de bundel diverse malen aangepast en uitgebreid. Johannes de Heer (1866 – 1961) kwam in 1896 tot een levend geloof en kwam terecht bij de Rotterdamse stadsevangelisatiekring ’Jeruël’. Daar viel het hem al snel op dat een geschikt liedboek ontbrak en hij besloot die zelf samen te stellen. In mei 1905 publiceerde hij zijn eerste Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten, met daarin een aantal psalmen en zondagschoolliederen. Maar de hoofdmoot werd gevormd door zogenoemde ’gospel hymns’, die vanuit Amerika, Engeland en Wales in Nederland waren beland. In de ’opwekkingsliederen’ in zijn zangbundel werd sterk de nadruk gelegd op de bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus. De artistieke vorm telde voor hem minder, het ging hem om de prediking van het Evangelie. Daardoor bleef de bundel inhoudelijk in literair en muzikaal opzicht nog wel eens onder de maat. Al spoedig kwam hem dat op gepeperd commentaar van de zijde van theologen en musicologen te staan. Maar hij had aan die kritiek geen boodschap. De bundel was gericht op ’de eenvoudigen’, werd hij niet moe te verklaren. ”Gods kudde bestaat niet uit giraffen, maar uit schapen die Zijn hand wil weiden. U hangt echter de korf met voedsel zó hoog dat een eenvoudig schaap er onmogelijk bij kan”, wierp hij zijn critici voor de voeten. De eerste druk van wat al spoedig de Joh. de Heerzangbundel zou gaan heten, dateerde uit 1905 en bevatte 675 liederen. De bundel beleefde tientallen herdrukken, keer op keer met tal van wijzigingen omdat De Heer rekening hield met de wensen en opmerkingen van de gebruikers. In de loop der jaren werden er liederen aan toegevoegd en werden anderen weer uit de bundel gehaald. Maar nimmer telde de bundel zoveel liederen – meer dan duizend – als de onlangs verschenen versie. Peter Grasmeijer van Unisong (de huidige uitgever van de bundel) overhandigde tijdens de toogdag van Het Zoeklicht het eerste exemplaar van de nieuwe bundel aan Joop de Heer, kleinzoon van Johannes de Heer. Inmiddels zijn van de Joh. de Heerzangbundel in de loop der jaren meer dan één miljoen exemplaren verkocht, terwijl daarnaast een dikke 300.000 muziekbundels (met noten).

Titeloverzicht liederen

  • Inhoud, volledige inhoudsopgave van de editie 2004.
  • Liederen, lijst van titels, dichters en componisten van de liederen die al zijn opgenomen in deze Kerkliedwiki.
  • Rubrieken, overzicht van de rubrieken en bijbehorende liederen, zoals benoemd achter in de zangbundel editie 2004.

Externe links