Koekjes.jpg
Ben je blij met de Kerkliedwiki? Steun ons met deze actie
Koop nu een grappige koekjessteker van Luther of Bach voor € 10,- (incl. verzendkosten) en draag bij aan de kosten van de webhosting van Kerkliedwiki.
Bestellen info@kerkmuzieknetwerk.nl
Koekjes.jpg Ben je blij met de Kerkliedwiki? Steun ons met deze actie Koop nu een grappige koekjessteker van Luther of Bach voor € 10,- (incl. verzendkosten) en draag bij aan de kosten van de webhosting van Kerkliedwiki.

Bestellen – Meer weten: info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zingt Jubilate/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoudsopgave Zingt Jubilate bevat de inhoudsopgave (nog niet volledig) van de bundel Zingt Jubilate.

I. Vaste gezangen voor de eucharistieviering

Schuldbelijdenis

 • 1a Broeders en zusters
 • 1b Bidden wij met geloof
 • 1c Laten wij roepen tot God
 • 1d God, wij roepen uit de diepte
 • 1e Kyrie eleison
 • 1f Kyrie eleison
 • 1g Om de mensen en de dieren
 • 1h Vredevorst kom tot ons

Eer aan God

 • 2 Glorie de Eeuwige

Vers voor het evangelie

 • 3a Alleluia - Bereid de weg des Heren (Advent)
 • 3b Alleluia - Ik verkondig u een blijde boodschap (Kersttijd)
 • 3c Barmhartig de Heer (Veertigdagentijd)
 • 3d Lof en eer zij U (Veertigdagentijd)
 • 3e Alleluia - Christus, ons Paaslam (Paastijd)
 • 3f Alleluia - Verheugt u allen (Paastijd)
 • 3g Alleluia - Kom heilige Heest (Pinksteren)
 • 4a Alleluia - Ik ben het levende brood
 • 4b Alleluia - Ik ben de verrijzenis
 • 4c Alleluia - Ik ben de ware wijnstok
 • 4d Alleluia - Ik ben de weg
 • 4e Alleluia - Ik ben de goede herder
 • 4f Alleluia - Het woord is nabij
 • 4g Alleluia - Uw woord is een lamp
 • 4h Alleluia - Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
 • 4i Alleluia - Geprezen de Heer
 • 4j Alleluia - Maak ons hart ontvankelijk, Heer
 • 4k Alleluia - Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften

Alleluia-refrein

 • 5a Alleluia-refrein
 • 5b Alleluia-refrein
 • 5c Alleluia-refrein
 • 5d Alleluia-refrein
 • 5e Alleluia-refrein
 • 5f Alleluia-refrein
 • 5g Alleluia-refrein
 • 5h Alleluia-refrein

Inleiding op het evangelie

 • 6 Inleiding op het evangelie

Acclamatie na het evangelie

 • 7a Gij hebt woorden van eeuwig leven
 • 7b Lof aan U
 • 7c Dat uw woorden in ons branden
 • 7d Uw woord is een lamp
 • 8a U komt de lof toe
 • 8b U komt de lof toe
 • 8c U komt de lof toe
 • 8d U komt de lof toe

Geloofsbelijdenis

 • 9a Ik geloof in één God
 • 9b Ik geloof in één God
 • 9c Ik geloof in God
 • 9d Ik geloof
 • 9e Ik geloof

Bij de voorbede

 • 10a God, onze Heer
 • 10b Laat ons bidden in de stilte van ons hart
 • 10c Heer, onze Heer
 • 10d Heer, ontferm U
 • 10e Wij bidden U
 • 10f Wij bidden U
 • 10g Luister Heer, verhoor ons bidden
 • 10h Heer, wees ons genadig
 • 10i God, onze Vader
 • 10j Naar U verhef ik mijn handen
 • 11a Kom, o Heer (Advent)
 • 11b God van liefde (Kersttijd)
 • 11c Luister, Heer, wees ons genadig (Veertigdagentijd)
 • 11d God van leven en licht (Paastijd)
 • 11e Zend uw Geest (Pinksteren)
 • 11f Kome over ons uw Geest (Pinksteren)

Bij het begin van de prefatie

 • 12 Bij het begin van de prefatie

Bij het Heilig

 • 13a Heilig, o God
 • 13b Heilig de God van alle leven
 • 13c Heilig, heilig

Na de consecratie

 • 14a Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
 • 14b Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
 • 14c Als wij dan eten van dit brood
 • 14d Als wij dan eten van dit brood
 • 14e Als wij dan eten van dit brood
 • 14f Redder van de wereld

Doxologie

 • 15a Doxologie
 • 15b Doxologie
 • 15c Dan zal er vreugde zijn

Onze Vader

 • 16 Onze Vader I
 • 17 Onze Vader II
 • 18 Onze Vader III (m. P. François)
 • 19 Onze Vader IV (m. P. Schollaert)
 • 20 Onze Vader V (m. V. Nees)

Vredeswens en zegen

 • 21 Vredewens
 • 22 Bij de zegen
 • 23 Zegen

Wegzending

 • 24a Bij de wegzending
 • 24b Bij de wegzending (Paasweek en Pinksteren)

II. Gezangen voor niet-eucharistische diensten

Openingsvers

Zegenlied en sotvers

III. Acclamaties

 • 27a Hoop op de Heer
 • 27b Gij zijt het licht
 • 27c Wij hebben uw goedheid gezien
 • 27d Kind ons geboren
 • 27e Op U, mijn rots en onneembare burcht
 • 27f Geef mij een ander hart
 • 27g Gij leeft nu bij de Vader
 • 27h Kom met uw Geest
 • 27i Geest van vuur, drijf uw mensen voort
 • 27j Geest van vuur, wees nu onze kracht
 • 27k Vervul, o heil'ge Geest
 • 27l Vervul ons met uw kracht
 • 28a Wees mij genadig
 • 28b Heer, onze God, wees genadig
 • 28c Wij hebben nood aan uw barmhartigheid
 • 28d God, wees ons barmhartig
 • 29a Niets gaat verloren
 • 29b Uw liefde is meer dan het leven
 • 29c Eeuwige Vader, breng ons thuis
 • 29d In uw handen, Heer, leg ik mijn leven
 • 30a God, U bent liefde
 • 30b Laudate Dominum
 • 30c Mijn ziel verstilt
 • 30d Gloria in excelsis Deo
 • 30e Christus is in ons de bron

IV. Keerverzen bij de antwoordpsalmen

P 1 t/m P 238

V. Nederlandse Kyriales

 • 31 Ned. Kyriale (m. I. de Sutter)
 • 32 Ned. Kyriale (m. I. de Sutter)
 • 34 Ned. Kyriale (m. E.B. Van Eeckhout)
 • 35 Ned. Kyriale (m. P. François)
 • 36 Ned. Kyriale (m. B. Huijbers)
 • 37 Ned. Kyriale (m. J. Lerinckx)
 • 38 Ned. Kyriale (m. G. Philippeth + J. van Gele)
 • 39 Ned. Kyriale (m. P. Schollaert)
 • 40 Ned. Kyriale (m. J. Schrooten)
 • 41 Ned. Kyriale (m. P. Schollaert
 • 42 Ned. Kyriale (t. H. Oosterhuis + m. M. Van den Broeck)
 • 43 Ned. Kyriale (m. H. Vervenne)
 • 44 Ned. Kyriale (m. M. Weermaes)
 • 45 Ned. Kyriale (m. F. Van der Putt)

VI. Gregoriaanse gezangen

 • 50 Asperges me
 • 51 Vidi aquam
 • 52 Greg. Kyriale XVII voor de advent en de veertigdagentijd
 • 53 Greg. Kyriale I voor de paastijd
 • 54 Greg. Kyriale VIII voor de feestdagen
 • 55 Greg. Kyriale IX voor de Mariafeesten
 • 56 Greg. Kyriale XI voor de zondagen door het jaar
 • 57 Greg. Kyriale XVIII voor de weekdagen
 • 58 Credo I
 • 59 Credo III
 • 60 Greg. Kyriale (uitvaartliturgie)
 • 61 Ave maria stella
 • 62 Ave Maria
 • 63 Alma Redemptoris Mater
 • 64 Ave Regina caelorum
 • 65 Regina caeli
 • 66 Salve Regina
 • 67 Sub tuum praesidium
 • 68 Rorate caeli
 • 71 Lumen ad revelationem
 • 72 Attende Domine
 • 73 Hosanna
 • 74 Pueri Hebraeorum portantes
 • 75 Pueri Hebraeorum vestimenta
 • 80 Ecce lignum
 • 83 Victimae paschali laudes
 • 84 Veni, Sancte Spiritus
 • 85 Veni, creator Spiritus
 • 86 Tantum ergo
 • 87 Te Deum
 • 88 Pater noster

VII. Nederlandse gezangen

Advent

Kersttijd

Veertigdagentijd

Paastijd

Tijd door het jaar

Doopsel

Huwelijk

Tijd door het jaar

Morgen en avond

Uitvaart en eindtijd