Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Alles wat adem heeft, love de Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 150b   Tussentijds 46   Gereformeerd Kerkboek Gezang 26   Gezangen voor Liturgie 150-II   Oud-Katholiek Gezangboek 289   Zangen van Zoeken en Zien 231 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Alles wat adem heeft, love de Heer
Vorm Beurtzang
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Psalm 150
Type Lofpsalm
Halleluja-psalm
Latijnse titel Laudate Dominum
Vulgaat Psalm 150
Tekst
Dichter Ida Gerhardt
Marie van der Zeyde
Vertaler Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 150
Muziek
Componist Antoine Oomen
Melodie Alles wat adem heeft, love de Heer
Solmisatie 5-1-7-1-5-6-5-1-2-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Thema Loven en danken
Trefwoord Adem
Machtige
Liedbundels
Liedboek 2013 150b
Tussentijds 46
Gereformeerd Kerkboek Gezang 26
Gezangen voor Liturgie 150-II
Oud-Katholiek Gezangboek 289
Zangen van Zoeken en Zien 231
 Can 418   LB Fr 150b   LD 664   LvdW 890815   PP 158   TT Fr 46 
Rechten
Rechthebbende Annie Bank Edition (muziek)

Alles wat adem heeft, love de Heer is een beurtzang van Psalm 150 geschreven door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde en op muziek gezet door Antoine Oomen.

Opname beluisteren

Uitvoering van het Christelijk Gemengdkoor Scheppingsgave, met bijbehorende doxologie.

Liturgisch gebruik

De vijfde zondag in de paastijd wordt ook aangeduid als 'Zondag Cantate'. Het is ontleend aan de eerste zin van de introïtusantifoon ‘Cantate Domino canticum novum’ (‘Zing de Heer een nieuw lied’), zie Psalm 98,1. Op deze zondag past een lofzang als Psalm 150 uitstekend.

Lied 150b is geschreven als beurtzang, waarbij een kernzin uit de psalm is gekozen en tot refrein is gemaakt. De voorzanger (cantor) of voorzangersgroep (cantorij) zingen de psalmverzen en na elk psalmvers wordt geantwoord met het refrein.

Muziek

Muziekuitgaven

De eigensoortige toonzetting van Antoine Oomen, gepubliceerd in 'Lied van de week : zingend antwoorden op de Schrift : verzameld en geschreven in opdracht van de NCRV', jrg. 5 (1989) nr. 8 (augustus), gaat uit van volk, voorzang, SATB-koor en orgel, maar een uitvoering door gemeente, vierstemmig koor en orgel volstaat ook. Na een orgelinleiding zingt het koor de refreinregel voor, waarna die door de gemeente wordt overgenomen. Alle (onberijmde) verzen worden vierstemmig gereciteerd door het koor/de cantorij en telkens besloten met dezelfde refreinvorm. Antoine Oomen nam als basis een formule die afhankelijk van het aantal lettergrepen kan worden verlengd of verkort. Het is een eenvoudige formule, die begint op de grondtoon, D-groot, en halverwege de strofe ineens in de subdominant-toonsoort G vervolgt, maar afsluit op het A-akkoord, om goed op het refrein aan te kunnen sluiten. De doxologie, opgenomen in Gezangen voor Liturgie en Zangen van Zoeken en Zien, kan naar keuze wel of niet worden gezongen.

Zie het artikel Zie Alles wat adem heeft, love de Heer (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Bernard Smilde heeft de Friese vertaling gemaakt: Alles wat sjonge kin, loovje de Hear