Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gereformeerd Kerkboek 2017/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Gereformeerd Kerkboek
GereformeerdKerkboek2017.jpg
Gereformeerd Kerkboek 2017

De bundel Gereformeerd Kerkboek is in 1975 voor het eerst verschenen als proefbundel. In 1986 kwam de definitieve versie uit. In 2006 verscheen een herziene editie, met een forse uitbreiding van het aantal gezangen. In 2017 verscheen een herziene versie Gereformeerd Kerkboek 2017. De psalmen zijn gelijk aan de versie van 2006. Psalmen die bewerkt zijn tot een lied zijn opgenomen met een toevoeging a, b, etc. De overige liederen zijn niet meer afzonderlijk genummerd als 'gezangen', maar doorgaand genummerd na het berijmde psalter. Het eerste gezang is dus 151.

De bundel is niet bedoeld als een zelfstandige bundel. Het is een aanvulling op het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, een aanvulling met liederen die kenmerkend zijn voor de identiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dat betekent dat deze bundel niet volledig is. De inhoud van de afdeling liederen in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek moet altijd in samenhang met het Liedboek worden bezien (besluit van de Generale Synode Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt van Ede 2014).

Liederen die al in het Liedboek staan, zijn hier niet opnieuw opgenomen, ook niet als het om een andere vertaling ging. Als een bepaalde inhoud in het Liedboek te vinden is, dan wordt dat in dit Gereformeerd Kerkboek niet herhaald. Wel zijn er liederen opgenomen die nauw verbonden zijn met de eigen spiritualiteit en het eigen belijden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Dat geldt voor een aantal vertrouwde liederen en in enkele gevallen zijn die speciaal voor deze bundel hertaald of taalkundig herzien. Ook gaat het om liederen die onder de leden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt een vaste en vooral waardevolle plaats hebben verworven.

Alles bij elkaar bevat de bundel 108 gezangen. Ze zijn ingedeeld volgens dezelfde rubricering als die in het Liedboek is gebruikt (maar niet alle rubrieken zijn vertegenwoordigd). De psalmen zijn te vinden bij het eigen psalmnummer.

De inhoud van de bundel is hieronder weergegeven. Alle liederen zijn voorzien van links. De blauwe titels zijn al bestaande artikelen in deze Kerkliedwiki, rode titels moeten nog gemaakt worden.

Psalmen (1-150)

Gezangen (151-261)

Cantica

Bijbelse vertelliederen

Getijden van de dag – Morgen

De eerste dag – Aanvang

De eerste dag – Drempelgebed

De eerste dag – Kyrie en Gloria

De eerste dag – Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging

De eerste dag – Tien woorden

De eerste dag – Rond de Schriften

De eerste dag – Credo

De eerste dag – Belijdenis en Doop

De eerste dag – Inzameling gaven

De eerste dag – Onze Vader

De eerste dag – Maaltijd van de Heer

De eerste dag – Te Deum

De eerste dag – Zending en Zegen

Getijden van het jaar - Adventstijd

Getijden van het jaar – Kersttijd

Getijden van het jaar – Epifaniëntijd

Getijden van het jaar – Veertigdagentijd

Getijden van het jaar – Drie dagen van Pasen

Getijden van het jaar – Paastijd

Getijden van het jaar – Hemelvaart

Getijden van het jaar – Pinksteren

Getijden van het jaar – Trinitatis

Getijden van het jaar – Oogst

Getijden van het jaar – Hervormingsdag

Getijden van het jaar – Voleinding

Leven – Levenstijd

Leven – Trouw

Leven – Levensreis

Leven – Bidden

Leven – Geloven

Leven – Levensgrens

Samen leven – Kerk

Samen leven – Schepping

Samen leven – Gerechtigheid

Samen leven – Vrede