Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kerkliedwiki:Zoekvoorbeelden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina vindt u Zoekvoorbeelden. Liederen zoeken kan op veel verschillende manieren. Hier volgt een korte uitleg van de handigste manieren aan de hand van concrete zoekopdrachten.

Belangrijke algemene zoektips

 • In het zoekvenster (rechtsboven) kunt u zoeken naar liederen (beginregel of titel), maar ook naar: dichters, componisten, bijbelboeken, momenten in het kerkelijk jaar, liturgische momenten, thema's (fig 1.). Ook bijbelse personen of geloofsgetuigen vormen een zoekingang. Bijvoorbeeld: Abraham, Maria, Franciscus.
fig 1. Zoeken naar liederen of andere onderwerpen
fig 2. Zoekvenster vult tekst aan
 • Het zoekvenster rechtsboven biedt hulp bij het zoeken naar artikelen op basis van elke ingetypte letter. Vul hier de beginregel van een lied in. Zodra Kerkliedwiki de tekst herkent wordt de regel aangevuld. Kies de gewenste regel om naar het artikel te gaan (fig 2).
 • Is wat u zoekt nog niet beschikbaar, dan presenteert de computer na Enter een lijst met resultaten die in de buurt komen.
 • U kunt ook zoeken via lijsten. Er zijn allerlei lijsten van liederen en bundels beschikbaar.
 • Er is een onderscheid in Liedlijsten en Inhoudslijsten:
  • Liedlijsten bevatten links naar liederen die tot nu toe zijn ingevoerd in de Kerkliedwiki. Deze lijsten worden door de Kerkliedwiki automatisch gepresenteerd, op basis van de ingevulde gegevens per lied.
  • Inhoudslijsten bevatten links naar alle liederen in een bundel of register. Blauwe teksten zijn links naar reeds ingevoerde liederen/artikelen, rode teksten zijn links naar nog niet bestaande artikelen (fig 3.). Deze lijsten worden door een medewerker van de Kerkliedwiki ingevoerd.
fig 3. Blauw is ingevoerd, rood nog niet

Een lied zoeken bij een bijbeltekst

Elk lied krijgt de bijbelplaatsen mee waar het lied (eventueel) betrekking op heeft. Deze verwijzingen worden ontleend aan de registers in of bij de bundels.

Zoekvoorbeeld: Welke liederen passen er bij het bijbelboek Genesis, hoofdstuk 2?

 • Ga naar Bijbelboeken en kies het bijbelboek Genesis in de lijst. Scroll in de lijst naar hoofdstuk 2. Hier staan alle liederen, die tot nu toe zijn ingevoerd in de Kerkliedwiki en als eigenschap 'bijbelplaats=Genesis 2' hebben meegekregen. Er kunnen er dus nog meer zijn, maar die komen pas in deze lijst als ze zijn ingevoerd.
 • Alternatief: tik in het zoekvenster rechtsboven direct het bijbelboek in: Genesis.
 • De verzamellijst per bijbelboek bevat alle ingevoerde liederen, ongeacht in welke bundel ze staan. Wilt u specifiek de lijst raadplegen van een één bundel, kies dan de juiste lijst uit de rij 'Registers per liedbundel'. Hierin staan alle liederen die de redactie van die bundel aan het bijbelboek heeft gekoppeld, dus ook de 'rode links' (liederen die nog niet zijn ingevoerd in de Kerkliedwiki).

Een vertaald lied zoeken van buitenlandse oorsprong

Elk lied krijgt het land en de taal van herkomst als eigenschap mee. Liederen zijn dus terug te vinden via die eigenschappen. Voor alle nuttige eigenschappen zijn er pagina's, waarop de ingevoerde liederen als liedlijsten verschijnen.

Zoekvoorbeeld: Welke kerkliederen uit Engeland zijn in een Nederlandse vertaling beschikbaar?

 • Zoek in het zoekvenster naar de naam van het land: Engeland. Er volgt een lijst met alle ingevoerde liederen.
 • NB. Het gaat hier om min of meer letterlijk vertaalde liederen, niet om andere Nederlandse liederen op een bestaande Engelse melodie. Zie daarvoor hierna: zoeken via de naam van de melodie.

Een lied zoeken via de naam van de melodie

Zoekvoorbeeld: Welke liederen zijn er gemaakt op de melodie Eventide van William Henry Monk?

fig 4. Melodie zoeken
 • Zoek in het zoekvenster naar de naam van de melodie en kies het voorgestelde artikel met daarachter (melodie) (fig 4.)
fig 5. Zoeken op solmisatieschema
 • Alternatief: zoek in het zoekvenster op het solmisatieschema: 3-3-2-1-5-6-5-5-4-3 (fig. 5).
 • Alternatief: ga naar de pagina Categorie:Melodie en kies de gewenste melodie.
 • Of nog meer specifiek: ga naar de pagina Categorie:Engelse tune en kies de gewenste melodie.

Een alternatieve melodie zoeken bij een liedtekst

Zoekvoorbeeld: Zijn er andere liederen met het metrische schema 8-8-7-8-8-7?

 • Zoek in het zoekvenster naar het metrische schema: 8-8-7-8-8-7.
 • Bekijk de liederen met hetzelfde schema (metrisch schema staat voor het aantal lettergrepen per regel) en hun melodieën.
 • NB. Ook al is het metrisch schema gelijk, dan kan de melodie toch niet goed passen, bijvoorbeeld door de klemtoon in de tekst. Controleer altijd door het lied te zingen.

Een vertaald lied zoeken via de oorspronkelijke titel

Zoekvoorbeeld: Wat is de Nederlandse versie van het lied 'Wer nur den lieben Gott lässt walten'?

 • Zoek in het zoekvenster naar de oorspronkelijke titel: Wer nur den lieben Gott lässt walten.
 • Als er, zoals in dit geval, meer vertalingen beschikbaar zijn komt u op een doorverwijspagina.

Lied uit een bepaalde psalmberijming zoeken

Zoekvoorbeeld: Wat is de beginregel van Psalm 1 in de psalmberijming van 1968?

 • Als de beginregel niet bekend is kunt u zoeken via de collectie van de complete psalmberijming. Zoek in het zoekvenster naar Psalmberijming van 1968.
 • Kies in de navigatietabel onderaan: Psalm 1.
 • Alternatief: Ga naar de pagina Psalmen. Kies daar Psalm 1. Hier staan alle berijmingen en andere liederen die zijn gebaseerd op Psalm 1 bij elkaar.

Lied zoeken dat in twee bundels voorkomt

Soms kan het wenselijk zijn om liederen te kiezen die in bundels van verschillende tradities voorkomen, bijvoorbeeld voor een oecumenische viering, een rouw- of trouwdienst.

Zoekvoorbeeld: Welke liederen staan zowel in Liedboek 2013 als in Gezangen voor Liturgie?

 • Kies op de hoofdpagina de functie: Zoeken in twee liedbundels.
 • Maak een keuze voor bundel 1 en bundel 2. Klik daarvoor op het blauwe driehoekje rechts van het zoekveld en kies uit de lijst.
 • Klik op Zoekopdracht uitvoeren.

Lied zoeken op een bepaalde eigenschap

Zoekvoorbeeld: Welke liederen zijn in canon te zingen?

 • Een geavanceerde zoekmogelijkheid is te vinden op Special:OpEigenschapZoeken. Hier staan twee velden om in te vullen: 'eigenschap' en 'waarde'.
Fig 6. Eigenschap en waarde invullen
 • Vul voor 'eigenschap' in: Vorm. Vul voor 'waarde' in: Canon. Klik op 'Resultaten zoeken' (fig. 6).
 • Alle liederen met deze eigenschap worden nu gepresenteerd.
 • Klik eventueel op het oogje achter de beginregel om alle eigenschappen van het lied te bekijken.

Lied zoeken via een combinatie van eigenschappen

Het is mogelijk om liederen te filteren door een combinatie van eigenschappen en waarden te vragen. Let op: deze pagina functioneert goed, maar is nog niet optimaal vorm gegeven.

 • Ga naar de pagina Liederen filteren op eigenschappen.
 • Op deze pagina staan eerst alle mogelijk eigenschappen en waarden weergegeven (tussen haakjes het aantal liederen met die waarde). Wanneer er heel veel waardes zijn verschijnt een zoekvenster met een menu om een waarde te kunnen kiezen.
 • Onderaan de pagina staan alle liederen die zijn ingevoerd de Kerkliedwiki (let op meer pagina's, onderaan is de volgende reeks op te vragen).
Fig 7. Ingestelde filters
 • Verklein het aantal gepresenteerde liederen door een of meer waardes te kiezen: klik op de waarde. Deze verschijnt nu bovenaan als een filter (fig. 7).
 • Een gekozen waarde/filter weer wissen: klik bovenaan het scherm op het kruisje achter het filter om het weer uit te zetten.

Zoekvoorbeeld 1: Welke liederen zijn in canon te zingen in de Paastijd?

 • Kies de filters: Vorm = Canon en Kerkelijk jaar=Paastijd
 • Onder aan de pagina vindt u de liederen die op basis van deze eigenschappen gefilterd worden uit het totale bestand.

Zoekvoorbeeld 2: Welke liederen zijn geschikt voor kinderen, gaan over Maria en passen in de Kersttijd?

 • Kies de filters: Doelgroep = Kinderen; Bijbels persoon = Maria; Kerkelijk jaar = Kersttijd
 • Onder aan de pagina vindt u de liederen die op basis van deze eigenschappen gefilterd worden uit het totale bestand.

Zoekvoorbeeld 3: Welke liederen voor Advent gaan over het thema Vrede en gerechtigheid en zijn geschikt als lied bij de Maaltijd van de Heer?

 • Kies de filters: Kerkelijk jaar = Adventstijd; Thema = Vrede en gerechtigheid; Liturgie = Maaltijd van de Heer
 • Onder aan de pagina vindt u de liederen die op basis van deze eigenschappen gefilterd worden uit het totale bestand.