Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gezangen voor Liturgie/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Gezangen voor Liturgie

De bundel Gezangen voor Liturgie is in 1984 voor het eerst verschenen. In 1996 verscheen een herziene editie met aanvullingen.

De inhoud van de bundel is hieronder weergegeven. Alle liederen zijn voorzien van links. De blauwe titels zijn al bestaande artikelen in deze Kerkliedwiki, rode titels moeten nog gemaakt worden.

Psalmen

Psalm 1 t/m 50

Psalm 51 t/m 100

Psalm 101 t/m 150

Acclamaties uit de psalmen

Kantieken

Vaste gezangen (201-344)

Kyrie-litanie

Heer, ontferm U over ons

Lofzang Eer aan God

Halleluja

Evangelie-acclamatie

Geloofsbelijdenis

Prefatie

Heilig

Acclamatie bij het eucharistisch gebed

Doxologie

Onze Vader

Lam Gods

Wegzending en zegen

Andere vaste gezangen (351-400)

Openingsvers

Acclamatie op voorbede

Lofzang

Acclamatie

Liederen (op alfabetische volgorde)

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

R

S

T

U

V

W

Z

Aanvullende liederen tweede editie

Orde van dienst voor de eucharistie

Gregoriaans voor de volkszang

Kyrie

 • Kyrie I. Paastijd (801)
 • Kyrie VIII. (802)
 • Kyrie IX. Maria (803)
 • Kyrie XI. Zondagen (804)
 • Kyrie XVI. Weekdagen door het jaar (804a)
 • XVII. Zondagen van de Advent en Veertigdagentijd (805)
 • XVIII A. Weekdagen in Advent en Veertigdagentijd (806)
 • Kyrie XVIII B. In de Mis voor overledenen (806a)

Gloria

 • Gloria I. Paastijd (807)
 • Gloria VIII (808)
 • Gloria IX. Maria (809)
 • Gloria XI. Zondagen (810)
 • Gloria XV. (810a)

Credo

Sanctus

 • Sanctus I. Paastijd (813)
 • Sanctus VIII. (814)
 • Sanctus IX. Maria (815)
 • Sanctus XI. Zondagen (816)
 • Sanctus XIII. (816a)
 • Sanctus XVII. Zondagen van de Advent en Veertigdagentijd(817)
 • Sanctus XVIII. Weekdagen in Advent en Veertigdagentijd (818)

Agnus Dei

 • Agnus Dei I. Paastijd (821)
 • Agnus Dei VIII. (822)
 • Agnus Dei IX. Maria (823)
 • Agnus Dei XI. Zondagen (824)
 • Agnus Dei XVII. Zondagen van de Advent en Veertigdagentijd (825)
 • Agnus Dei XVIII. Weekdagen in Advent en Veertigdagentijd (826)
 • Agnus Dei II naar keuze (826a)

Mis voor de overledenen

 • Introitus: Requiem (827)
 • Responsoriepsalm 41 (828)
 • Graduale: Requiem (829)
 • Tractus: Absolve (830)
 • Alleluia: De profundis (831)
 • Alleluia: Laetatus sum (832)
 • Offertorium: Domine (833)
 • Communio en psalm 129 (834)

Bij de uitvaart