Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heer, herinner u de namen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 730 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 273 (a) Gezangen voor Liturgie 453 (a) Zingt Jubilate 908 (a), 916 (b) Oud-Katholiek Gezangboek 703 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heer, herinner u de namen
Alleluia
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land België
Periode 1960
Tekst
Dichter Mattheus Verdaasdonk
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bijbelplaats Lucas 23:42-43
Johannes 14:1-3
Romeinen 8:34
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist Herman Strategier (a)
Guido Philippeth (b)
Melodie Heer, herinner u de namen (a)
O gesegnetes Regieren (c)
Solmisatie 3-3-4-3-2-1-2-3-3 (a)
1-2-4-3-2-1-2-2 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Allerheiligen
Thema Uitvaart
Liedbundels
Liedboek 2013 730 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 273 (a)
Gezangen voor Liturgie 453 (a)
Zingt Jubilate 908 (a), 916 (b)
Oud-Katholiek Gezangboek 703 (a)
Bavoliedboek 246 (a)
Lieteboek 2013 730 (a)
Laus Deo 1098 (b)
Lieteboek foar de tsjerken 273 (a)
Muziekbladen bij Continuo 24 (a)
Petrus & Paulusbundel 241 (a)
Rechten
Rechthebbende Annie Bank Edition

Heer, herinner u de namen is een lied voor de gedachtenis van de gestorvenen. De tekst is van Mattheus Verdaasdonk (1918-1966), advocaat. De meest gepubliceerd melodie is van Herman Strategier (1912-1989), maar er is ook een melodie van Guido Philippeth bij dit lied.

Opname beluisteren

 • Koorzang van vijf zangers van het Agricola Consort, o.l.v. Jaap de Kok, vanuit de Martinikerk te Groningen. Organist: Sietze de Vries

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Het 'dodenlied' van Verdaasdonk verscheen als vierstrofig gedicht voor het eerst in de bundel "Geestelijke liederen voor school en kerk", in 1960.

Ignace de Sutter schrijft hierover: 'De eerste twee strofen met de mooie aanhef 'Heer, herinner U' expliceren op fijngevoelige en diepgelovige wijze het menselijk wee, dat de dood steeds begeleidt. De indrukwekkende 'gebeden-opsomming' van het vele leed wordt hier een aangrijpende smeking om Gods mede-lijden. Tot juist het eindvers van de tweede strofe

 en wis hunne zonden uit

een bede om vergeving wordt.' In de derde en vierde strofe vindt men veel verwijzingen naar het Dies irae, een tekst uit de dodenliturgie. Overigens is de vierde strofe niet opgenomen in Liedboek 2013.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Heer, herinner u de namen
 • 2. Heer, herinner u hun luist'rend
 • 3. Die Maria hebt vergeven
 • 4. Waarheen zal de mens zich keren

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Heer, herinner u de namen (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a (Herman Strategier).

Hymnologische informatie

 • Cor Waringa heeft de Friese vertaling gemaakt: Wol ûnthâlde, Hear, de nammen
 • Voor wie de melodie van Strategier of Philippeth te moeilijk vindt voor gemeentezang, geeft Ignace de Sutter de suggestie voor een eenvoudiger melodie, afkomstig uit het 'Evangelisches Kirchengesangbuch', in het Nederlands bekend van Uren, dagen, maanden jaren (melodie).

Literatuur

Toelichtingen:

 • Liedboekcompendium: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/730-heer-herinner-u-de-namen-6_9_0
 • Heer, herinner u de namen... : gezang 273 / G.H. ter Schegget; Arie Eikelboom. In: Eredienstvaardig, jrg. 5 (1989) nr. 3, p. 118-120.
 • Ignace de Sutter, in: De dienst van het lied : muziek-historische en didaktische studies over het kerklied in de oecumene. 1974. ISBN 9026477333, p. 232-236.
 • Continuo: Zingen en spelen, blz. 23 (L.van Tongeren/S.Groot)
 • Liedbespreking door Jeroen de Haan, in: Muziek & Liturgie, 92 (2023) nr. 4, p. 23-26
 • Lied van de maand, door Jan Smelik, in: EREdienst, 50 (2023) nr. 5, p. 12-14

Culturele informatie

Ten behoeve van de gedachtenisdienst op 1 november 2020 in de Kloosterkerk (Den Haag) schreven ds. Rienk Lanooy en Gerda Hoekstra een aanvullende strofe bij dit lied, vooral als vervanging van de laatste strofe van Verdaasdonk vanwege de nogal klassieke taal die daar wordt gehanteerd. Juist in een Gedachtenisdienst, waarin veel mensen zijn die minder vertrouwd zijn met de christelijke traditie, kan er behoefte zijn aan andere woorden. In deze strofe wordt als het ware gebeden voor degenen die achterblijven. De tekst luidt:

Heer, wil ook mijn trooster wezen
draag mij, ken mij, zie mij aan.
Wees er om mijn ziel te lezen
in de lichtglans van uw naam.
Voed mij met herinneringen,
leer mij reizen door de pijn,
zo vertrouw ik: in uw Liefde
zal geen mens vergeten zijn.